DenKroniskeBolignød

Hvorfor byggede vi sundhedsfarligt slum i forrige århundrede? Hvorfor bygger vi ikke billige og menneskevenlige boliger i dag? Hvorfor vil vi i 1 9 8 4 stadig have slum, boligmangel og bolignød? Nis Nissen: Den kroniske bolignød og fremtidens boligpolitik er en kritisk undersøgelse a f ethundredeogfyrretyve års boligpolitik, boligproblemer og bolignød, men også et forsøg på at finde nye veje til en billigere og mere demokratisk boligform.

j

591751239

Made with