S_Gazetten_1889

I. Aargang. Abonnement: 1 Kr. 25 Øre Kvartalet portofrit. Enkelte Numre: 10 Øre.

Udgaar hver Lørdag. Abonnement gjennemPostkontorer ogBoghandlere. Nr. I.

Lørdagen den 5. Januar 1889

Folketneatret. Fra „Nøddebo Præstegaard".

Made with