StrengeTider_1943-49

En krig varer længere end den periode, hvori der finder aktive krigshandlinger sted. Forud for krigen går ofte hektiske diplomatiske forhandlinger og efterfølgende skal skårene klinkes. Der skal gøres op og betales bod - og de diplomatiske forhandlinger er endnu en gang intense. I denne bog fortælles om begivenheder, der fandt sted i København under og efter den tyske besættelse 1940-45, og som illustrerer denne pointe. Bogen bringer bidrag fra en række forskere, som hver især belyser ellers kendte temaer på en ny måde: Der er bidrag om hidtil ubeskrevne omstændigheder ved de københavnske jøders flugt i oktober 1943; om begivenhederne under folkestrejken i 1944; om københavnske skolebørns oplevelse af ”de fem forbandede Aar”, og om forholdene i de tyske flygtningelejre på Kløvermarken og Kastrupfortet. Til sidst redegøres der for, hvorfor der i det hele taget var tyske flygtninge i efterkrigstidens Danmark.

Historiske Me

3814615803

3814615803 så i Københavns Kommune. 151 Bibliotekerne.

Made with