kraks vejviser 1962 handelskalender

KRAKS V E J V IS E R 1 9 6 2 193. ÅRGANG - KRAKS 100. ÅRGANG

Hans Holck 1726-1783

Thorvald Krak

Ove Krak 1862-1923

1830-1908

Vejviserens Vej: 1770-1862-1962 1770 udgiver Hans Holck den første Vejviser for København 1862 overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vejviseren 1898 indtræder hans søn dr. Ove Krak i den daglige ledelse 1905 udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark 1923 afgår Ove Krak ved døden og overlader ved testamente Vejviseren og for­ lagets øvrige publikationer til en selvejende institution Kraks Legat 1962 udkom den 100. udgave af Vejviseren under navnet Krak

KRAKS HANDELSKALENDER FOR DANMARK i EMNELISTE REAL-REGISTER FAG-REGISTER FIRMA-REGISTER UDLANDET

KRAKS LEGAT - NYTORV 17 - KØBENHAVN K - TELEFON C. 308 KRAK

Made with FlippingBook - Online catalogs