kraks vejviser 1965 handelskalender

K R A K S V E J V I S E R 1 9 6 5 196. ÅRGANG - KRAKS 103. ÅRGANG

Hans Holck 1726-1783

Thorvald Krak

Ove Krak 1862-1923

1830-1908

Vejviserens Vej siden 1770 1770 udgiver Hans Holck den første Vejviser for København 1862 overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vejviseren 1898 indtræder hans søn dr. Ove Krak i den daglige ledelse 1905 udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark 1923 afgår Ove Krak ved døden og overlader ved testamente Vejviseren og for­ lagets øvrige publikationer til en selvejende institution Kraks Legat 1965 udkom den 103. udgave af Vejviseren under navnet Krak

KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

I

KRAKS HANDELSKALENDER FOR DANMARK l EMNELISTE . REAL-REGISTER . FAG-REGISTER . FIRMA-REGISTER . UDLANDET

KRAK - NYTORV 17 - KØBENHAVN K TELEFON (01)13 (C E n tra l) 308

i i i

KRAK

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker