kraks vejviser 1964 handelskalender

KRAKS V E J V IS E R 1 9 6 4 195. ÅRGANG - KRAKS 102. ÅRGANG

Hans Holck 1726-1783

Thorvald Krak 1830-1908

Ove Krak 1862-1923

Vejviserens Vej siden 1770 1770 udgiver Hans Holck den første Vejviser for København ' 1862 overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vejviseren 1898 indtræder hans søn dr. Ove Krak i den daglige ledelse 1905 udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark 1923 afgår Ove Krak ved døden og overlader ved testamente Vejviseren og for­ lagets øvrige publikationer til en selvejende institution Kraks Legat 1964 udkorri den 102. udgave af Vejviseren under navnet Krak<

KRAKS HANDELSKALENDER FOR DANMARK EMNELISTE REAL-REGISTER FAG-REGISTER FIRMA-REGISTER UDLANDET

KRAK t å l KRAKS LEGAT - NYTORV 17 - KØBENHAVN K TELEFON (01)13 (C E n tra l) 308 \

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker