DetDanskeNationalteater_5-II

'

. .

s ¿ 2 / ■

x k

DET DANSKE NATIONALTEATER p 1 7 4 8 - 1 8 8 9 .

EN S T A T IS T IS K FR EM ST ILL ING

AF

D ET KONGELIGE TEA T ER S H ISTORIE FRA SKUEPLADSENS AABN ING PAA KONGENS

N Y TOR V 18. DECEMBER 17 4 8 T IL UDGANGEN AF SÆSONEN 18 8 8 — 8 9

VED

ARTHUR AUMONT OG EDGAR COLLIN.

U D G I V E T M ED S T A T S U N D E R S T Ø T T E L S E .

FEMTE AFSNIT: II. SKUESPIL- OG OPERA-REPERTOIRET, L .— 0 . SAMT BALLET-REPERTOIRET.

K Ø B E N H A V N . Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover). 1899.

W b

L ad y Tartuffe, Skuespil i 5 Akter af Mme É m ile de G ir a r d in

CLady Tartuffe'), oversat af en Anonym.

Marskal d’Estigny: V. Wiehe. F. A. Cetti, 3. Okt. 1879. S. Petersen, 10. April 1880. — Henri de Renneville: Jerndorff. — Baron des Tourbières: Hultmann. E. Poulsen, 14. April 1879. — Hr. de Saint-Iriex: Ad. Rosen­ kilde. Schram, 21. Marts 1881. — Léonard, Gartner hos Grevinde de Clairmont: V. Kolling. — Virginie de Blossac: Fru Nyrop. — Grevinde de Clairmont, Marskallens Niece: Frk. B. Nielsen. — Jeanne, hendes Datter: Frk. Schnell. [Fru Hennings, 14. April 1879.] — Mad. Berthollet, Frøken de Blossacs Kammerpige: Frk. H. Andersen. Fru L. Phister, 26. Febr. 1881. — Fru Duvernois: Frk. F. Hansen, 14. April 1879. — Fru Courtin. — En Arkitekt: L . Petersen. — En Tjener hos Marskallen. — En Tjener hos Henri. — En Tjener hos Grevinden: C. Meyer. Handlingen foregaar i Paris i 1851. Lady Tartuffe opførtes: i8 j6 - fj : Dec. 19., 20., 23., 29.; Jan. 4., 10., 16.: Febr. 3., 9., 18., 26.; April 26.; i8 ? 8 -jg : April 14., 28.; Maj 6., 10., 30.; 187 Ç- 80 : Okt. 3., 6., 16., 21 .; Nov. 22.; April 10., 15.; Maj 4 .; 1880-81 : Okt. 13., 21.; Febr. 26.*, Marts 21. — ialt 29 Gange. Lanassa, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af S im o n e M a y r, Teksten, en italiensk Libretto (efter L em i e r r e s Tragedie L a veuve du Malabar ), oversat af N. T. B r u u n , Dansen af Ant. B o u r n o n v ille . Montalban, fransk Hærfører: G. B. Cetti. — Lanassa, Indianerinde: Jfr. Løffler. — Palmore, indisk Fyrste: G. Zinck. — Den ypperste Brahmin: V, 2. 1

Lanassa. — Landjunkeren.

2

Frydendahl. — Zorai, en ung Brahmin, Lanassas Broder: N. P. Nielsen. — Fatima, Lanassas Veninde: Jfr. Schaltz. — Olivier, Adjutant hos Montalban: Bauer. Handlingen foregaar i Ostindien paa den malabarske Kyst og paa den Tid, da Henrik IV beherskede Frankrig. Lanassa opførtes: 1821-22: Okt. 29., 30.-, Nov. 3.,. 9., 15., 17. —• ialt 6 Gange. Landet fundet og forsvundet, nordisk Heltespil i 2 Akter af A d am O e h le n s c h l a g e r , Musiken af H. R u n g , Dansen ved P. L a r c h e r ; fra 1864-65 gaves førsteAkt særskilt under Titlen: De to Armringe. Hier Ægir, Havets Gud (Prolog): Schneider. — — Bjørn Asbrandson: Holst. v. Wiehe, 17. Maj 1865. — Thuride Snorresdatter : Mad. Holst. Mad. Eckardt, 17. Maj 1865. — Steen, Bjørns Stalbroder: Hvid. Kr. Mantzius, 17. Maj 1865. L. Petersen, 27. Marts 1878. — Thorkild Eigilson: N. P. Nielsen. Holst, 17. Maj 1865. F. A. Cetti, 27. Marts 1878. — Bjørn hin unge: M. Wiehe. — Halfdan Gamle: Kragh. — Sigmund: Gundersen. — En Svend: C. Petersen. Schneider, 17. Maj 1865. Iversen, 27. Marts 1878. — Didrik, en T ræ l: L. Winsløw. — To vildeSmaadrenge: (1:) Axel Fredstrup. (2:) Ch. Carpentier (til 8. Okt. 1846). — — . — Islændere, Vilde. Landet fundet og forsvundet opførtes: 1845-46: Maj 17., 18., 22., 23.; 1846-47: Okt. 8 .; Nov. 6., 23 .; [De to Armringe: 1864-65: Maj 17., 20., 22., 30.-, 1865-66: Sept. 9 .; Nov. 23 .; Febr. 10.; 1877-78: Marts 27., 30.; April 2., 13.; 1878-7(7: Sept. 2., 11. — tilsammen 13 Gange] — ialt 7 Gange.

Landjunkeren, Lystspil i 1 Akt af S c r i b e og P o ir s o n ( Le nouveau

Pourceaugnac) , oversat af C. B o r g a a r d .

Oberst de Verseuil: Kragh. — Nina, hans Datter: Jfr. Heger. — Theodor (1.), Julius (2.), Leon (3.), Husarofficerer: (1:) Chr. Hansen. (2:) Waltz. (3:) Påtges. — Ernest de Roufignac, Kavalleriofificer, Ninas bestemte Brudgom: F. F. Printzlau. — Futet, Godsforvalter: C. Foersom. — Madame Futet, hans Kone: Mad. Winsløw. — Tiennette, Ninas Kammerpige: Mad. Larcher. — Drolichon, Futets Skriver: Schneider.

Handlingen foregaar i en lille By i Nærheden af Paris. Landjunkeren opførtes: 1832-33: Maj 24. — I Gang.

Landligt Koketteri. — Landsbypigen. 3 Landligt Koketteri, Lystspil i 2 Akter af C h a r le s D ic k e n s ( The Sparkins Flam, hans Ven: Gundersen. — Gamle Benson, en af Nortons Forpagtere: Kragh. — Lucy, hans Datter: Fru Jacobson. — Rose, hendes Kusine: Mad. A. Rosenkilde. — Unge Benson, den gamle Bensons Søn: Paetz. — George Edmunds, Lucys Forlovede: M. Wiehe. — John Maddox, forlovet med Rose: A. Nielsen. — Martin Stokes, Husejer: A. Rosenkilde. — En Tjener. — Karle, Daglejere, Landsbyfolk, Jagtbetjente. Handlingen foregaar i en Landsby i England 1729. Landligt Koketteri opførtes: 1862-63: Sept. 5., 8. — ialt 2 Gange. Sophie, en Forpagter-Datter: Jfr. C. Møller. [Mad. Berthelsen, 10. Nov. 1789.] [Mad. Frydendahl, 24. Okt. 1797.] Jfr. Løffler, 30. Aug. 18x9. — Orgon, Sophies Formynder, hemmelig forelsket i sin Myndling: Schwarz.Gielstrup, 18. Dec. 1792. Frydendahl,1. Dec. 1796. — Morten, en ung velhavende Møller, Sophies Kæreste: Rosing. Saabye? Rosing (? 8. April 1788). Ibsen, 21. Febr.1792. Rosing (17. Okt. 1794). Kruse, 24. Okt. 1797. Du Puy, 28. Dec.1804. Kruse (16. Febr. 1809). G. B. Cetti, 13. Jan. 1823. — Junker Altibrand, forelsket i Sophie: Preisler. Saabye, 11. Nov. 1788. Preisler (13. Marts 1789). Saabye (10. Nov. 1789). Quist, 18. Dec. 1792. Schønberg, 28. Dec. 1804. Enholm, 16. Febr. 1809. Bauer, 13. Jan. 1823. — Frøken Clare, Junker Altibrands Forlovede: Jfr. Winther. Jfr. Barth, 17. Okt. 1794. Jfr. Winther (3. Maj 1796). Jfr. Suhm, 1. Dec. 1796. Mad. Dahlén, 28. Dec. 1804. Jfr. Zrza, 30. Aug. 1819. — Lise, Datteren i Herberget, forelsket i Junkeren: Mad. Preisler. Jfr. Chr. Schmidt, 12. Okt. 1790. Jfr. Sølver, 28. Dec. 1804. [Mad. A. D. Liebe, 26. Nov. 1811.] Mad.Winsløw, 13. Jan. 1823. — Troels, Junkei-ens Tjener: Gielstrup. Ibsen, 11. Nov. 1788. H. C. Knudsen, 21. Febr. 1792. Rind, 1. Nov. 1813. P. Holm, 13. Jan. 1823. — Tjenere, Karle, Bønder. Scenen er i en Købstad ikke langt fra Staden. Landsbypigen opførtes: 1781-82: April 2., 9., 15.; 1782-83: Dec. 30.; Febr. 18., 25.; April 22.; 1783-84: Dec. 16.; Marts 3 0 .; 1784-83 : Jan. 18., 21.; 1783-86: Nov. 29.; 1786-87: Nov. 21.; Dec. 1.; 1787-88: Nov. 2.; April 8.; j* village coquettes), oversat af en Anonym. Norton, Herremand: Hultmann. — Landsbypigen, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af P a e s ie llo , Teksten, en italiensk Libretto (L a Frascatana), oversat af L. K n u d s e n ,

Landsbypigen. — Landsbypoeten.

4

1788-89: Nov. 11.; Marts 13.; 1789-90 : Nov. 10.; Dec. 4 .; Marts 2.; 1790-91: Okt. i2 ., 22.; 1791-92: Febr. 21.; Marts 23 .; 1792-93: Dec. 18.; 1794-95 ■ Okt. 17.; Febr. 6 .; 1795-96: Sept. 29.; Maj 3 .; 1796-97: Dec. 1.; April 3 .; i 797 ~ 9 8: Okt. 24 .; 1798-99: Sept. 28.; 1804-05: Dec. 28.; Marts 19.; 1805-06: Febr. 13.; 1808-09: Febr. 16.; 1809-10 : Maj 1.; 1810-11: Nov. 27.; April 26.; 1811-12: Nov. 26.; 1813-14: Nov. 1.; S.-F. 1819: Aug. 30. (for Kruse); 1822-23: Jan. 13., 18.; April 11. — ialt 47 Gange. Landsbypoeten e l le r Den forstilt Taabelige. Komedie i 3 Akter af D e s t o u c h e s (La fausse Agnes, ou Le poete campagnard), oversat af Ch. D. B ie h l. Baron Vieux-Bois: Hortulan. Thessen (i 21. Nov. 1777). Jordhøy, 18. Nov. 1812. Frydendahl, 25. Nov. 1824. — Baronessen, hans Kone: Mad. Lenkiewitz. Mad. Hallesen, 7. Febr. 1771 (?). Mad. Rose (? 22. Nov. 1790). Jfr. Hedeberg, 18. Nov. 1812. Jfr. Jørgensen, 25. Nov. 1824. — Angelique, deres ældste Datter: Jfr. Bøttger. Jfr. Halle (r 3. Okt. 1774)- [Mad. Walter, 10. Okt. 1776.] Jfr. C. Møller, 17. Okt. 1781. Mad. Clausen, 22. Nov. 1790. Jfr. B. E. Olsen, 18. Nov. 1812. [Mad. Andersen, 16. April 1815.] — Babet [fra 1812-13: Lise], deres yngste Datter: Caroline Halle. Jfr. Conradi? Jfr. Aaslew (? 3. Okt. 1774). Jfr. Thessen(?), 17. Okt. 1781. Jfr. Suhm, 22. Nov. 1790. Jfr. Holst, 6. Febr. 1792. Jfr. Knob, 18. Nov. 1812. Jfr. Abrahamsen, 25. Nov. 1824. — Leander, Angeliques Kæreste: Rose. Eisberg (? 3. Okt. 1774). Preisler(?), 17. Okt.1781. Køhne, 22. Nov. 1790. G. J. Liebe, 18. Nov. 1812. J. Winsløw, 10.Marts 1816. C. J. Liebe (25. Nov. 1824). — Herr Mazures, forliebt i Angelique: Ørsted. Suhm, 3. Okt. 1774. Lycke, 17. Okt. 1781. H. C. Knudsen, 22. Nov. 1790. Haack, 18. Nov. 1812. C. N. Rosenkilde, 25. Nov. 1824. — Lolive [fra 1812-13: Henrik], Leanders T jener: Londemann. Beck, 18. Marts 1774. Ibsen, 22. Nov. 1790. Carl Bruun, 18. Nov. 1812. Wildt, 27. Dec. 1812. C. Winsløw, 19. April 1818. Lindgreen, 25. Nov. 1824. — Grev Guerets: C. L. Reersløv. Musted(?), 7. Febr. 1771. Urberg (? 3. Okt. 1774). Preisler, 22. Nov. 1790. C. Lund, 18. Nov. 1812. Stage, 25. Nov. 1824.— Grevinden, hans Kone: Jfr. Rose. Mad. Hallesen(?), 28. Jan. 1767. Jfr. Bergmann? Jfr. Fog? Mad. Knudsen [(17. Nov. 1769)]. Jfr. Mannerup, 18. Nov. 1812. Jfr. Berg, 10. Marts 1816. Mad. Spindler, 25. Nov. 1824. — Landsdommeren: Clementin. Arends, 10. Okt. 1776. H. Rongsted, 18. Nov. 1812.Eilertzen, 16. April 1815.

Landsbypoeten. — Landsbysangerinderne. 5 H. Rongsted (10. Marts 1816). Eilertzen (19. April 1818). Due, 25. Nov. 1824. — Landsdommerens Frue: Jfr. Samuelsen. Mad. Hallesen, 5. Dec. 1764. Jfr. Samuelsen (? 2. Marts 1768). Jfr. Fog, 17. Nov. 1769. Jfr. J. C. Olsen (? 3. Okt. 1774). Jfr. Salathé, 21. Nov. 1777. [Mad. Schall, 17. Okt. 1781.] Jfr. Abildgaard, 18. Nov. 1812. Jfr. Nissen, 25. Nov. 1824. Skuepladsen er paa Baronens Gaard. Landsbypoeten opførtes: 1762-63: Okt. 13., 15.; Nov. 19.; Dec. 17.; April 6 .; 1763-64: Maj 2.; 1764-63: Dec. 5.; Marts 4., 6.; 1766-67: Jan. 28.; Febr. 3 .; 1767-68: Marts 2., 9 .; 1768-6(7: Dec. 2.; 1767-70: Nov. 17.; Jan. 13.; i 770-7 1 : Febr- 7 G 1772-72 : Marts 4.-, 1773-74 •' Marts 18.; 1774-75: Okt. 3.; 2776-77: Okt. 10.; Nov. 29.; 2777-78: Nov. 21.; 1782-82: Okt. 17.; 1770-71: Nov. 22.; 1771-72: Febr. 6 .; (. 1822-23 — 25-16: af D ram . Sk .:) 1812-23: Nov. 18. (for Jfr. B. E. Olsen); Dec. 27.; Jan. 17.; 1823-24: Okt. 3.; Febr. 27.; 1824-25: April 16.; 1825-16: Marts 10.; 1817-18: April 19.; 1824-25: Nov. 25.; Jan. 7. — ialt 36 Gange. Primrose, Landsbypræst: Hass. — Mad. Primrose, hans Kone: Jfr. Hedeberg. — Olivia (1.), Sophie (2.), Moses (3.), Richard (4.), William (5.), deres Børn: (1:) Mad. Andersen. (2:) Mad. M. E. Zinck. Jfr. Abildgaard, 3. Marts 1816. (3:) Bauer. (4:) Jfr. Flindt. (5:) August Bournonville. — Lord Thornhill: G. J. Liebe. — Sinkins, hans Forvalter og Hushovmester: Jordhøy. — Burchel: N. Simonsen. — Jekinson: C. Lund. — Baxter: C. Winsløw. — En Slutter. — En Retsbetjent: Wildt. — Lord Thornhills Jæger: P. Holm. — En gammel Bonde. — En Bondekone: Jfr. Berg. Handlingen foregaar i England. Landsbypræsten opførtes: 2815-16 (af D ram . Sk .): Sept. 17.; Marts 3.; 2816-27: Nov. 3. — ialt 3 Gange. Syngestykke i 2 Akter, Musiken af F i o r a v a n t i , Teksten, en italiensk Libretto ( I Frascatani), oversat a fj. L. H e ib e r g . Rosa (1.), Agathe, Værtshusholderske (2.), Gianina (3.), Indvaanerinder af Frascati: (1:) Jfr. Zrza. Jfr. E. Egense, 24. April 1855. (2:) Jfr. Wulff. Jfr. Benedictsen, 24. April 1855. (3:) Jfr. Irrgang. Mad. Funck, 24. April 1855. — Carlino, Soldat: Kirchheiner. Sahlertz, 24. April 1855. — Bucefalo, en Landsbysangerinderne, Landsbypræsten, Skuespil i 5 Akter (efter G o ld sm ith s Roman The vicar o f Wakefield ) af J e s t e r , oversat af N. T. B ruun .

Landsbysangerinderne. — Landsbyteatret.

6

omrejsende Kapelmester: Frydendahl. Schram, 24. April 1855. — Marco, Besidder af en Landejendom i Frascati: Ryge. Ferslev, 24. April 1855. — Gian-Simone, Opvarter i Agathes Værtshus: Phister. Albrecht, 24. April 1855. — Musikanter. Bønder. Soldater. Retsbetjente. Handlingen foregaar i Landsbyen Frascati. Landsbysangerinderne opførtes: 1828-29: Sept. 1., 13.; Dec. 11., 16.; 1854-55: April 24., 28.; Maj 2., 9., 20., 25.; 1855-56: Jan. 29 .; Febr. 2., 28.; Marts 3. — ialt 14 Gange. G. B. Cetti, n . Dec. 1828. Kaptajn Lavish: Frydendahl. G. J. Liebe, 26. Okt. 1814. — Mr. Mist: Frydendahl, 31. Maj 1815. — Sir Hervey Sutherland: Rosing. Ryge, 26. Okt. 1814. Hass, 2. Nov. 1818. — William Worry: H. C. Knudsen. Haack, 26. Okt. 1814. C. N. Rosenkilde, 12. Marts 1822. — Alltrade: Clausen. Overskou, 30. April 1830. — Frank: Heinsvig. St. Heger, 18. Nov. 1800. Rind, 26. Okt. 1814. C. Winsløw, 31. Maj 1815. Overskou, 4. Dec. 1820. C. Winsløw (12. Marts 1822). Overskou (6. April 1824). Patges, 30. April 1830. — Stopgab: Lindgreen. Heinsvig, 18. Nov. 1800. C. Foersom, 3. Okt. 1822. Enholm, 30.April 1830. — Geoffry: O. Rongsted d. æ. N. Simonsen, 14. Dec. 1815. J. Winsløw, 24. Jan. 1824. — En Haandværks- mand: Due. Eilertzen, 31. Maj 1815. Overskou, 24. Jan. 1819. Eilertzen (20. Dec. 1819). Overskou (1821-22— 23-24). — — . — To Retsbetjente: (1:) Kruse. Hass, 26. Okt. 1814. Jordhøy, 31. Maj 1815. Hass (5. Jan. 1816 til 30. Dec. 1 8 1 7 ).------- ( 2 : ) --------- P. Holm, 1814-15— 21-22. — — Fredstrup d. æ., 21. Jan. 1828. — En Tjener hosSir Hervey: O ’Donnel. C. Winsløw, 26. Okt. 1 8 1 4 . Kragh,30. April 1830. — En Tjener hos Mistress Dazzle: Rind. Pio, x800-01. — — Th. Srnith, 12. Marts 1822. Phister, 1826-27 og 27-28. — — . — Juliane Sutherland: Mad. Lange. [Mad. Spindler, 26. Okt. 1814.] Mad. Andersen, 31. Maj 1815. Mad. Spindler (14. Dec. 1815). Mad. Eisen, 3. Nov. 1826. Jfr. Heger, 30. April 1830. — Mistress Dazzle: Mad. Dahlén. Jfr. Berg, 14. Dec. 18x5. Mad. Brandt, 20. Dec. 1819. Jfr. Jørgensen, 12. Marts 1822. Mad. Spindler, 3. Nov. 1826. Jfr. Jørgensen (30. April 1830). — . Betty: Jfr. Suhrn. Jfr. Abildgaard, 26. Okt. 1814. Jfr. Hedeberg, 31. Maj 1815. Jfr. Abildgaard (14. Dec. x815). Mad. S. Poulsen, 12. Marts 1822. Jfr. Irrgang, 1. Marts 1826. Mad. Schou [(3. Nov. 1826)]. Schwarz. Landsbyteatret e l l e r De forvirrede Planer, Skuespil i 5 Akter af R e y n o ld s ( Management ), oversat af E. F a ls e n .

Landsbyteatret. — Lastdrageren.

7

Handlingen foregaar i England i en Landsby nær ved London. Landsbyteatret opførtes: 1799-1800: Maj 23., 24.; 1800-01: Nov. 18., 22., 28.; 1814-15: Okt. 26. (for Schwarz); Maj 31 .-1815 -16 : Dec. 14.; Jan. 5.' 16.; Marts 4 .; 1816-17: Sept. 24.; April28.; 1817-18: Dec. 30 4 1818-19: Nov. 2.; Jan. 24.; 1819-20: Dec. 20.; Jan. 21.; 1820-21: Dec. 4 .; 1821-22: Marts 12.; 1822-23: Okt. 3.; April 29.; 1823-24: Jan. 24.; April 6. ; 1825-26: Marts 1.; 1826-27: Nov. 3 .; 1827-28: Jan. 21.; 1829-30: April 30.; 1830-31: Nov. 22. — ialt 29 Gange. (D as Landhavs an der LLeerstrasse), frit oversat af G. T. B a n g . Hr. Kroli: O. Rongsted d. æ. Enhohn, 18. Juni 1825. Hendrik: Lindgreen. Selstrup, 18. Juni 1825. — Pernille: Mad. Spindler. — Hr. Krolis Tjener: O. Rongsted d. y. Bauer, 9. Nov. 1813. O. Rongsted d. y. (12. Sept. 1814). Phister, 9. Nov. 1822. 1813-14 :Sept. 13., 23.; Okt. 1. • Nov. 9 .; 1814-15 : Sept. 12.-, Jan. 17.; 1815-16: Okt. 19.; 1817-18: Nov. 17.; April 21.; 1822-23: Nov. 9.; S.-F. 1825: Juni 18. — ialt I I Gange. Skuepladsen forestiller en Landevej. Landstedet ved Ko?igevejen. opførtes: Landstedet ved Kongevejen, Lystspil i 1 Akt af K o tz e b u e

Den lange Næse, Lystspil i I Akt af J u l i u s v. S o d e n (F ie lange

Nase), oversat af N. T. B ru u n .

Hr. v. Strahlheim : Ryge. — Sophie, hans Kone: Jfr. Astrup. — Fru v. Pinto, hendes Søster: Mad. Andersen. — Mad. Brandt, Gæstgiverske i »Den hvide D ue«: Mad. A. D. Liebe. — Bernhard, Strahlheims Kammertjener: G. B. Cetti. — Frands (1.), Peter (2.), Opvartere: (1:) Rind. (2:) P. Poulsen. Handlingen foregaar i Pyrmont. Den lange Næse opførtes: 1818-19: Nov. 21. (for Jfr. Astrup) — I Gang.

Lastdrageren, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af G o m is , Teksten

af S c r ib e (Le portefaix), oversat af C. F. G iin te lb e r g .

Don Ramiro, Generalkaptajn i G ranada: Chr. Hansen. — Donna Helena, hans Kone: Mad. Kretzschmer. — Christina, hans Søster: Jfr. C. Holst. — Don Raphael, Vicekongens Søn: Sahlertz. — Gasparillo, en Lastdrager: Schwartzen. — Teresita, hans Kone, Spaakvinde: Mad. Kragh. — Korregidoren : G. B. Cetti. — Ines, en ung Pige: Jfr. B. Christensen. — Mello, hendes

Lastdrageren. — Laura.

8

Kæreste: Sahlgreen. — Spanske Damer, Soldater og Alguaziler, Tjenere, L ast­ dragere, andre Folk af Almuen. Handlingen foregaar i Byen Granada. Lastdrageren opførtes: 1836-37: Marts 8. — I Gang.

De latterlige Følsomme, se: D e p æ n e P ig e r .

»La Traviata«, Opera i 4 Akter af G i u s e p p e V e r d i ; Teksten (efter A. D um a s d. y.s L a dame aux camélias) af F. M. P i a v e (L a Traviata), oversat af S o p h u s B a u d it z . Violetta Valery: Frk. Dons. — Flora, hendes Veninde: Frk. Rothe. — George Germont: N. J. Simonsen. — Alfred Germont, hans Søn: Odman. — Gaston, Alfreds Ven: Christophersen. — Vicomte Duphol: Brandt. — Marki d’Aubigny: A. Lange. — Lægen: Schram. Foss, 26. Jan. 1888. Schram (21. April 1888). Foss (28. Febr. 1889). — Anna, Violettas Kammer­ jomfru: Frk. F. Christensen. — En Tjener hos Violetta: E. Møller. — En Tjener hos Flora. — Et Bud. — Gæster og Tjenere. Handlingen foregaar i og ved Paris. »L a Traviata « opførtes: 1887-88: Nov. 29.; Dec. 2., 4., 11., 19., 28.; Jan. 5., 14., 26.; Febr. 16.; Marts 9 .; April 2 1 .; Maj 14.-, Juni 10 .; 1888-89: Sept. 27.-, Okt. 24.; Jan. 25.; Febr. 15., 28.; [Juni 3.: Scener af 2. Akt] — ialt 19 Gange. Hass, 12. Juni 1832. — Generalfeltmarskal- inden: Mad. Rosing. Jfr. Jørgensen, 24. Okt. 1818. Mad. Rosing (12. Jan. 1819). Jfr. Jørgensen (9. Dec. 1820). Mad. Rosing (10. Nov. 1821). Jfr. Jørgensen (12. Juni 1832). — Oberst di St. Albano (i.), Grev Alonzo (2.), deres Sønner: (1:) Haack. Hass, 31. Marts 1818. Haack (9. Maj 1818). Hass (24. Okt. 1818). J. Winsløw, 12. Juni 1832. (2:) G. J. Liebe. Holst, 12. Juni 1832. — Grev­ inde la Delmiro di Montebello: Mad. Spindler. Mad. Andersen, 12. Juni 1832. — Komtesse Isidora, hendes Datter: Mad. Andersen. Mad. Larcher, 12. Juni 1832. — Donna Laura, Skuespillerinde: Mad. Heger. Jfr. Heger, 12. Juni 1832. — Bellguardi, opvartende Kammerherre hos Fyrsten: Clausen. Overskou, Laura, Sørgespil i 5 Akter af B a l t h a s a r B a n g . Fyrsten: Stage. J. Winsløw, 9. Maj 1818. Stage (24. Okt. 1818). J. Winsløw (8. Nov. 1818). Greve di St. Albano: Ryge. Seemann, 12. Juni 1832. — Generalfeltmarskal

Laura. — Laurette.

9

12. Juni 1832. — Clairetti, Overhofmester: N. Simonsen. Hvid, 12. Juni 1832. — Giovanno, Privatsekretær hos Fyrsten: Enholm. Waltz, 12. Juni 1832. :— Clara, Kammerpige hos Donna Laura: Jfr. S. Clausen. [Mad. S. Poulsen, 24. Okt. 1818.] Jfr. Haack, 12. Juni 1832. — Pedro, Tjener hos General- feltmarskallen: C. Lund. Schneider, 12. Juni 1832. — Guido, Tjener hos Grev­ inde di Montebello: C. Winsløw (til 10. Nov. 1821). — —. — Fernando, Tjener hos Giovanno: P. Holm. Phister, 12. Juni 1832. — En Ubekendt: J. Winsløw. G. B. Cetti, 9. Maj 1818. Overskou, 11. Nov. 18x9 (til 10. Nov. 1821). — — . — En Dommer: — — Bauer, 12. Juni 1832. — Officerer af Garden og Vagt. En Del Hofmænd og flere af forskellige Stænder. Scenen er i det sydlige Italien. Laura opførtes: 1813-18: Okt. 9., 13., 18. (for Forfatteren); Marts 27., 31.; Maj 9 .; 1818-ig: Okt. 24.; Nov. 8.; Jan. 12.; Marts 15.; 181Q-20: Nov. 11.; Febr. 7.; Maj 23.; 1820-21: Dec. 9 .; 1821-22: Nov. 10.; S.-F. 1832: Juni 12. (for Hass) — ialt 16 Gange. Hertugen: Frydendahl. — Grev v. Grauenstein, Oberst (1.), Baron v. Blauen, Major (2.), Arveprinsen, Ritmester (3.), Grev August v. Seeburg, Ritmester (4.), Baron v. Rose, Løjtnant (5.), Herr v. Reisig, Adjutant (6.), Walter, Auditør (7.), Krake, Gemen (8.), ved et Liv-Regiment Kavaleri: (1:) Ryge. (2:) Hass. (3:) N. P. Nielsen. (4:) Stage. (5:) Bauer. (6 :) Th. Srnith. (7:) J. Winsløw. (8:) C. Foersom. — Amalia, Oberstens Datter: Mad. Wexschall. — Josepha, Grevinde v. Liebau, hans Niece: Mad. Eisen. — Herr v. Windeck, Prinsens Kammerjunker: C. Winsløw. — Anton, Prinsens Kammertjener: Overskou. — En Kommandér-Sergent ved Grenadererne: P. Holm. — En Tjener hos Obersten: Phister. — En Tjener hos Prinsen. — Officerer. Laurbærkransen opførtes: 1824-23: Maj 25.; 1823-26: Sept. 3.; Okt. 12. — ialt 3 Gange. Laurbærkransen e lle r Lovenes Magt, Skuespil i 5 Akter af F. W. Z ie g le r (Der Lorbeerkranz'), oversat af J. C. R y g e .

Laurette, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af M é r e a u x , Teksten af en

fransk Anonym (Laurette), oversat af Ch. D. B ie h l.

Greven afLuzi: Rosing. — Markien af Clance, hans Ven: Elsberg. — Laurette, en ung Bondepige: Mad. Walter. — Bazile, hendes Fader: Musted.

Laurette. — Den letsindige Løgner.

IO

Colin, en ung Bondekarl, forelsket i Laurette: Gielstrup. — Claudine, en Bondekone, forelsket i Colin: Jfr. Fogh. Laurette opførtes: 1777-80: Okt. 26., 29. — ialt 2 Gange.

Lazarilla e l le r Sangerinden med Sløret, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af R u d o l p h B a y , Teksten af S c r i b e ( La chanteuse voilée), bearbejdet af A d. v. d. R e c k e . Velasquez, Maler: Chr. Hansen. — Perdican, hans Ven, Alguazil: Schram. — Palomita, Velasquez’s Husholderske: Mad. Fossum.— Folk af alle Stænder. Handlingen foregaar i Sevilla. Lazarilla opførtes: 1852-53: Maj 21., 23., 26., 27., 31. — ialt 5 Gange. Elisabeth, Peter den stores Datter: Jfr. A. Kofoed. [Mad. Stage, 19. Sept. 1836.] — Lestocq, hendes Livlæge: Kirchheiner. Faaborg, 29. Maj r 840. — Golofkin, Politiminister: Hvid. — Eudoxia, hans Gemalinde: Mad. Kretzschmer. Jfr. C. Holst, 4. Maj 1838. [Mad. Christiane Phister, 29. Maj 1840.] — Strolof, Golofkins Livegen, Post-Opsynsmand: Schwartzen. Sahlgreen, 4. Maj 1838. — Catharine, Livegen af Huset Golofkin: Jfr. B. Christensen. Mad. Kragh, 14. April 1836. Jfr. B. Christensen (22. April 1836). Mad. Kragh (7. Maj 1836). Jfr. B. Christensen (11. Marts 1837). Mad. Kragh (4. Maj 1838). Jfr. Berg, 29. Maj 1840. — Dimitri Lapuchin, en ung Officer i Regimentet Nowgorod: Sahlertz. — Samojef, ligeledes: Chr. Hansen. — Woreff, Golofkins Adjutant: Patges. Ad. Rosenkilde, 4. Maj 1838. Ferslev, 29. Maj 1840. - Officerer. Hoffolk. Maskerede. Hofbetjente. Soldater. Livegne. Folk. Handlingen foregaar ved og i St. Petersborg. Tiden er 1741. Lestocq opførtes: 1835-36: April 5., 14., 18., 22.-, Maj 7., 9 .; 183637: Sept. 19.-, Okt. 14.; Nov. 24.-, Marts 11.; 1837-38: Maj 4 .; 183(7-40: Maj 29.; 1840-41: Sept. 11.; Okt. 12. — ialt 14 Gange. Lestocq e l l e r Stats-Intrigen, Opera i 4 Akter af A u b e r , Teksten af S c r i b e (Lestocq), oversat af C. N. R o s e n k il d e .

Den letsindige Løgner, Lystspil i 3 Akter (efter G o ld o n is LI bugiardo ), af Fr. L. S c h m id t (Der leichtsinnige Liigner), oversat af Th . T h o r tse n .

Den letsindige Løgner. — Liden Kirsten.

Politi-Intendant Hastau: Ryge. C. N. Rosenkilde, 16. Nov. 1825. —

Johanne (1.), Florine (2.), hans Myndlinge: (1:) Jfr. Jørgensen.

Jfr. Flindt,

22. Nov. 1822. Mad. Andersen, 23. Dec. 1824. Jfr. P. Clausen, 16. Nov. 1825. — Mad. Westen, deres Tante, Enke: Mad. Dahlén. Mad. Heger, 29. Sept. 1827. — Felix Sandru: Stage. Seemann, 29. Sept. 1827. — Advokat Loder: G. J. Liebe. — Pind, Arrestforvarer: Hass. — En Politibetjent: P. Holm.C. Foersom, 22. Nov. 1822. O. Rongsted d. y., 29. Sept. 1827. Den letsindige Logner opførtes: 1820-21: Okt. 5., 10., 16.; Nov. 4., 17.; Jan. 25 .; 1821-22-. Sept. 25.;Jan. 31.; 1822-23: Nov. 22.; 1824-25: Dec. 23.; 1825-26: Nov. 16.; Febr. 20.; Marts 16.; 1827-28: Sept. 29.; Okt. 8 .; 1828-29: Okt. 10.; Nov. 26.; 1829-30: Febr. 11.; Maj 17. — ialt 19 Gange. [Mad. Eisen, 23. Dec. 1824.] (2:) Mad. M. E. Zinck. Libussa, Czechernes Fyrstinde: Jfr. Zrza. — Dobra, en Jomfru af [Mad. Funck, 16. Febr. 1824.] — Schima (1.), Ziak (2.), Domoslaw (3.), Tursko (4.), Wladislaw (5.), Botak (6.), Wladyker (d. e. Adelsmænd): (1 :) Frydendahl. (2:) Bauer. (3:) G. B. Cetti. (4:) Kirch- heiner. (5:) G. Zinck. (6:) P. Holm. — Tre Præster: (1:) C. N. Rosenkilde. (2 :) J. Winsløw. (3 :) Ryge. Libussa opførtes: 1823-24: Jan. 29., 30 .; Febr. 3., 7., 16. — ialt 5 Gange. Liden Kirsten, romantisk Syngestykke i 1 Akt [fra 1858-59: romantisk Opera i2 Akter] a f J. P. E. H a r t m a n n , Teksten af H. C. A n d e r s e n , Dansen af P. L a r c h e r og senere [fra 1858-59:] af A u g u s t B o u r n o n v ille . Fru Malfred: Mad. A. Nielsen. Jfr. Aug. Holm, 29. Okt. 1858. Jfr. Bournonville, 30. Dec. 1863. Fru Nyrop, 22. Okt. 1874. Frk. F. Christensen, 5. Febr. 1882. — Kirsten, hendes Datter: Mad. Rung. Mad. E. Liebe, 29. Okt. 1858. Frk. Rung, 14. Sept. 1870. [Fru Keller, 2. April 1881.] — Etle, Fru Malfreds Slægtning, [fra 1858-59:, Terne]: Jfr. Bergnehr. Mad. A. Rosen­ kilde, 29. Okt. 1858. Jfr. A. Andersen, 30. Dec. 1863. [Fru Levinsohn, 22. Okt. 1874.] Frk. J. Schow, 5. Jan. 1877. — Mo’er Ingeborg, en Bonde­ kone: Mad. Winsløw. Jfr. J. Lund, 29. Okt. 1858. [Mad. J. Zinck, 30. Dec. 1863.] Frk. BournonviJle, 22. Okt. 1874. Frk. Skytt, 5. Febr.1882. — Sverkel, hendes Søn: Chr. Hansen. Steenberg, 30. Dec. 1863. N. J. Simonsen, 5. Febr. hendes Følge: Jfr. Løffler Libussa, romantisk Opera i 3 Akter af C o n r a d in v. K r e u t z e r , Teksten a f j . C. B e r n a r d (Libussa), oversat af C. N. R o s e n k ild e .

Liden Kirsten. — Lige for Lige.

1882.

steenberg (3. Juni .888). -

Narren: Faaborg.

A . Zinck, 30. Dec. 1863.

Christophersen, 24. April 1869. — Riddere, Damer, tønderfolk. Tiden er omtrent xioo.

Liden Kirsten opførtes: 1845-46: Maj 12., 17., 22., 23.; 1846-47: Okt. 3., 23 .; Marts 4., 9.', April 16., 26.; 1847-48: Jan. 6.- Marts 3. (Sorge- Forestilling for Kong Christian VIII), 14., 27.- 1848-49: Sept. 22 .; 1849-50. Febr. 15.; 1858-59: Okt. 29.; Nov. 1., 4., 9 G Jan- 8., 10.; April 13. •, 1859-60: Sept. 26.; Okt. i2.-, Dec. 16.; Marts 27.; 1863-64 : Dec. 30.-, Jan. 5., 18.5 Febr. 6., 18. ; Maj 1 3 . ; 1868-69: April 24., 26.-, Maj 5., 11., 21.-, 1869-70: Sept. 1 1 , 20 .; Nov. xo.-, Dec. 7 .; Jan. 6 .; Marts 12.; April 1 0 , 25 .; Maj 6 .; !870-71: Sept. 14., 17 -, 26. (50. Opf)\ Dec. 9 .; Jan. 9 .; Marts 23.; April ü . ; Maj 9.-, 1874-75'. Okt. 22.; Nov. 26.-, Dec. 4., 6 .; Febr. 3.*, Marts 6 .; April 2. (H. C. Andersens 70-aarige Fødselsdag), 26.-, 1875-76: Sept. 2., 6.-, Okt. 4., 30.; Nov. 19.-, Febr. 22.-, Marts 2 .; 1876-77: Dec. 16.; Jan. 5., 8 .; Febr. 15.; 1880-81: April 2., 19., 22.; 1881-82: Febr. 5., 8., 18., 21., 24.-, Marts 10., 13.; April 13.; 1882-83: Sept. 9., 18.- Okt. 20.-, Febr. 15.; [1887-88: Juni 3. (Steenbergs Afskedsforestilling): Scener] — ialt 89 Gange. Lige for Lige, Komedie i 3 Akter af M a r iv a u x (Le jeu .de l amour et du hasard), oversat, efter J. F. J ü n g e r s Bearbejdelse (Maske fü r Maske), af N. T. B r u u n , senere [fra 1878-79] bearbejdet efter M a r i v a u x ’ s Original af H a r t v i g L a s s e n under Titlen: Kærlighed Og Lykketræf. Lige fo r Lige: Baron Svanholm: N. Simonsen. Haack, 6. Nov. 1808. N. Simonsen (21. Jan. 1816). Hass, 7. Sept. 1830. — Adelaide (1.), Carl (2.), hans Børn: (x :) Jfr. B. E. Olsen. [Mad. Andersen, 21. Jan. 1816.] Jfr. Abild- gaard, 29. Dec. 1816. Jfr. Heger, 7. Sept. 1830. (2:) F. Bruhn. G. J. Liebe, 21. Jan. 1810. G. B. Cetti, 24. Nov. 1811. C. Winsløw, 21. Jan. 1816. Seemann, 7. Sept. 1830. — Grev Ædelskjold, Adelaides bestemte Biudgom. Schiern. Hass, 21. Jan. 1810. Bauer, 29. Dec. 1816. Holst, 7. Sept. 1830. — Lise, Adelaides Kammerpige: Jfr. M. E. Thomsen. [Mad. M. E. Zinck, 7. Marts 1813.] Jfr. Hedeberg, 21. Jan. 1816. Mad. Larcher, 7. Sept. 1830. — Johan, Grevens Tjener: C. Lund. Phister, 7. Sept. 1830. — En Tjener. Scenen er i København i Baron Svanholms Hus. Kærlighed og Lykketræf: Orgon: F. A. Cetti. — Mario, hans Søn. L. Petersen. — Silvia, hans Datter: Fru Eckardt. — Dorante, Silvias Bejler:

Lige for Lige. — Lilla.

13

Jerndorff. — P asqu in o , hans Tjener: O. Poulsen. — L ise tte , Silvias Kammer­ pige: Fru Hilmer. — En T jen e r hos Orgon. Scenen er i Paris i Orgons Hus. Lige fo r Lige opførtes (indtil 1815-16: af D ram . Sk .); 1806-07: Dec. 21.; Marts 15.; 1807-08: Dec. 20.; 1808-09: Nov. 6 .; 1809-10: Jan. 21.; 1810-11: Dec. 16.; 1811-12: Nov. 24.; 1 812 -ij : Okt. 25.; Marts 7 .; 1815-16: Jan. 21.; 1816-17: Dec. 29 .; 1850-51: Sept. 7., 20.; (Kærlighed og Lykketræf:) 1878-79: Sept. 4., 5., 9., 14.; Okt. 25., 29.; Nov. 14., 27.; Marts 11., 16., 29.; 1879-80: Sept. 29.; Okt. 14.; Dec. 19., 27. — ialt 28 Gange. M ajo r Murten, Kirkepatron: Ryge. Hass, 23. Maj 1823. N. P. Nielsen, 3. Febr. 1843. — Am alia, en ung Præste-Enke: Mad. Spindler. Mad. Eisen, 23. Maj 1823. Jfr. N. Ryge, 3. Febr. 1843. — Mad. K re b s, Majorens Hus­ holderske: Mad. Rongsted. Mad. Winsløw, 3. Febr. 1843. — E lia s K rum (1.), F red e rik V alth e r (2.), Studenter: (1 :) Haack. C. N. Rosenkilde, 22. Marts 1821. (2:) G. J. Liebe. Holst, 3. Febr. 1843. — B arth el, Skoleholder: Stage. Enholm, 29. April 1830. C. Foersom, 3. Febr. 1843. — Ja c o b , en gammel Vagtmester: Hass. P. Holm, 8. Maj 1820. Hass (8. Dec. 1820). P. Holm (22. Marts 1821). Hass (24. Nov. 1821). P. Holm (23. Maj 1823). Schou, 2. Nov. 1825. P. Holm (17. Febr.1829).Kragh, 29. April 1830. P. Holm (13. Dec. 1831). Kragh (3. Febr. 1843). Handlingen foregaar paa Majorens Gods. Den lige Vej er den bedste opførtes: 1818-19: Febr. 20. (for Mad. Rong­ sted); Marts 1., 14.; 1819-20: Nov. 14.; Febr. 29.; Maj 8.; 1820-21: Dec. 8.; Marts 22.; 1821-22: Nov. 24.; 1822-25: Maj 5., 23.; 1825-24: Sept. 11.; Okt. 6 .; 1824-25: Nov. 15.; Maj 31.; 1825-26: Nov. 2.; Dec. 3.; Febr. 7.; 1826-27: Maj 21.; 1827-28: Okt. 18.; 1828-29: Febr. 17.; 1829-50: April 29.; Maj 11.: 1851-52: Dec. 13.; 1842-45: Febr. 3., 23. — ialt 26 Gange. Lilla e l le r Sjælden er Skønhed og Dyd, Syngestykke i 2 Akter, Musiken a f V i n c e n z i o M a r tin , Teksten af d a P o n te (Una cosa rara f oversat af L. K n u d s e n . I s a b e lla , Dronning af Spanien: Jfr. Winther. — Don Giovanni, Infanten, hendes Søn: Saabye. — C orrado , Dronningens Staldmester: Musted. Den lige Vej er den bedste, Komedie i I Akt af K o t z e b u e (.Der gerade Weg ist der bestef oversat af N. T. B ru u n .

Lilla. — Den lille Hyrdedreng.

1 4

Quist, 19. Nov. 1795. — Lilla, Søster til Tita, forlovet med Lubin: Jfr. Morthorst. [Mad. Dahlén, 12. Febr. 1793.] — Ghita, Søster til Fogden, forlovet med T ita: Jfr. Chr. Schmidt. — Lubin, en Hyrde: Frydendahl. — Tita, en Bonde: H. C. Knudsen. — Lisargo, Foged: Gielstrup. — Jægere. Hyrder og Hyrdinder. Bønder og Bønderpiger. Dronningens Følge. Vagt af Byens Folk. Scenen er i en Landsby. Lilla opførtes: 1791-92: Nov. 15., 18., 22., 25.; Jan. 24.; Febr. 10.; Maj 11.; 1792-93: Okt. 3 0 .; Febr. 12.; 1793-96: Nov. 19. — ialt 10 Gange En lille Hemmelighed, Lystspil i I Akt af F. J. H a n s e n . Kancelliraad Warming, Kontorchef: Holst. — Fru Warming, hans Walter, hendes Kusine: Mad. Schiemann.. Jfr. H. Andersen, 3. Juni 1858. — Tollberg, Fuldmægtig: A. Rosenkilde. — Wilhelm Banner, juridisk Kandidat: Hultmann. En lille Hemmelighed opførtes: 1836-37: Dec. 13., 14., 16., 22.; Jan. 9., 24., 28.; Marts 4 .; 1837-38: Juni 3., 8 .; 1838-39: Okt. 22.; Nov. 2.; Jan. 3 1 .; Febr. 12.; Marts 8 .; 1839 60: Marts 24. — ialt 16 Gange. Kone: Mad. A. Rosenkilde. — Elisa

Den lille Hyrdedreng, Idyl i I Akt af A d am O e h le n s c h l ä g e r . Werner, Foged: Ryge. N. P. Nielsen, 18. Febr. 1834. V. Wiehe,

i. Sept. 1865. —

Caroline, hans

Hustru: Mad. Heger. 5. Marts1835.] Jfr. B.

Mad. Wexschall, Nielsen, 1. Sept.

18. Febr. 1834.

[Mad. A. Nielsen,

1865. — Fritz, deres Søn: Aug. Bournonville.

Jfr. J. Pätges, 5. Sept. 1825.

Jfr. J. Fredstrup, 17. Febr. 1827.

Nanna Fredstrup, 18. Febr. 1834.

Petrine

Fredstrup, 20. Marts 1835. Betty Schnell, 1. Sept. 1865. — Babli, Hyrdinde: Mad. Andersen. Mad. Wexschall, 5. Sept. 1825. Jfr. P. Clausen, 9. Marts 1826. Jfr. Heger, 18. Febr. 1834. [Mad. Holst, 5. Marts 1835.] Fru Jacobson, 1. Sept. 1865. — Reinald, Vandrer: G. J. Liebe. Holst, 18. Febr. 1834. Hultmann, i. Sépt. 1865. — Augustin, Præst: Haack. P. Holm, 5. Sept. 1825. Schram, i. Sept. 1865. — Werners gamle Fader: Due. C. Foersom, 18. Febr. 1834. J. Winsløw, 5. Marts 1834. Kragh, 1. Sept. 1865. — En Hyrde [1825-26— 35-36: Uhli] : N. Simonsen. J. Winsløw, 25. Okt. 1819. Schou, 17. Febr. 1827. Waltz, 18. Febr. 1834. Pätges, 1. Sept. 1865. — Ruodi, Hyrde [kun 1825-26— 35-36]: O. Rongsted d. y. Chr. Hansen, 18. Febr. 1834. — En Pige hos Werner [fra 1825-26]. — To Hyrder [kun 1826-27— 35-36]. — Hyrder og Hyrdinder.

Den lille Hyrdedreng. — Den lille Matros.

i 5

Handlingen foregaar i Schweiz. Den lille Hyrdedreng opførtes:

1818-19: Jan. 23.(for Mad. Heger),

31.;

Febr. Marts 22.; 1819-20: Okt. 25.; 1825-26: Sept.5 .;' Okt.n . ; Marts 9 .; 1826-27: Febr. 17.; 1833-34 • Febr. 18.; Marts 5.; 1834-35: Marts 5 .’ 2 ° .; 1835-36: Nov. 25.;' 1865-66: Sept. 1., 2., 7 .; Okt. 3 .; Nov. 6. — ialt 20 Gange. 11., 14.; En lille Intrige, Lystspil i I Akt af A. T h o r n am . Reimer, Kammerraad: ICr. Mantzius. — Mathilde, hans Datter: Jfr. Abigail, hans Søster: Mad. Sødring. Fru L. Phister, 6. Okt. 1863 J. Smith. — Julius, hans Brodersøn: Hultmann. — Enevold Foss: Paetz. Erik

Havekarl.

Handlingen foregaar i Vedbæk i Sommeren 1862. En lille Intrige opførtes: 1862-63: Marts 29., 30 .; April 8., n . , 14., 24.-

1863-64: Okt. 6., 31 .; Nov. 9. — ialt g Gange.

Den lille Matros e l l e r Det pludselige Giftermaal, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af G a v e a u x , Teksten a f P i g a u 1 1-L e b r u n (Le petit matelot, ou Le mariage impromptiQ, oversat af R. F r a n k e n a u . Fa’er Thomas: Kruse. P. Holm, 20. Juli 1819. — Mo’er Thomas: Jfr. Winther. Jfr. Buurmann, 10. Marts 1806. Mad. Dahlén, 31. Dec. 18 r6. Mad. Rmd, 20. Juli 1819. Mad. Dahlén (27. Sept. 1821). Jfr. Smidt, 18. Marts 1828. Mad. A. D. Liebe, 1. Marts 1830. Jfr. Smidt (20. Nov. 1830). Mad. Funck, 22. Marts 1831. — Cecilia (1.), Lise (2.), deres Døtre: (1:) Jfr. Beck. Jfr. E. Rosing, 16. April 1803. Jfr. M. E. Thomsen, 25. Okt. 1811. [Mad. M. E. Zinck, 19. April 1815.] Jfr. Rongsted, 18. Marts 1828. Jfr. Abrahamsen, .1. Marts 1830. (2:) Jfr. Suhm. Mad. Dahlén, 4. Marts 1802. Jfr. Funck, 10. Marts 1806. Jfr. M. E. Thomsen, 5. Okt. 1810. Jfr. Funck (25. Okt. 1811)’ Jfr. S. Clausen, 19. April 1815. Fru Sevelin, 20. Juli 1819. Jfr. Løffler, 27. Sept. 1821. [Mad. Funck, 18. Marts 1828.] Jfr. Keck, 1. Marts 1830. — Bazil, Lises Brudgom: Saabye. Enholm, 5. Okt. i8 ro . Rind, 16. Marts 1812. Enholm (28. Sept. 1812). Rind (18. Dec. 1812). Enholm (19. April 1815). Bauer, 27. Sept. 1821. — Sabord, Kaperkaptajn: H. C. Knudsen. Rind, 19. April 1815. Ryge, 27. Sept. 1821. G. B. Cetti, 1. Marts 183.0. — Fulbert! Sabords Søn: Mad. Dahlén. -Jfr. Sølver, 4. Marts 1802. [Mad. A. D. Liebe, 16. Marts 1812.] Jfr. Schaltz, 27. Sept. 1821. [Mad. Winsløw, 18. Marts 1828.]’

Den lille Matros. — Den lille Rødhætte.

i6

Handlingen foregaar i en Landsby ved Havbredden. Den lille Matros opførtes: 1800-01 : Nov. 1 0 , 13., * 9 - i ec' I 2 - Febr 2 4 -i 1 8 0 ,0 2 : Marts 4 .i ' W A p * 16.; Maj x7,, 1803^4: Marts 13.; 1804-05: Dec. 10.; April 5.; 1805-06: Marts 10., 21 .; p f - ° 9 - SeP^ 3 ° - . Febr 27 • 1810-11: Okt. 5.; Febr. 7 -i 1811-12: Okt. 25.', Marts 16.-, 1 81 *13 . Sept' 28.'; Dec. , 8 .; 1 8 1 4n s: April . 9 .; « * 1 5 -i ^15 -16 : Okt. 27 .; Dec' 3X. Jan. S.-F. 2829: Juli 20. (for 23 S ep t » 7 -, O k t , ; 2827-28: Marts ,8 ., 22.; 1829-30: Marts r .; 1830-31: Nov. 20,, Marts 2 2 ., April 18.; 1832-33: Okt. 31. — ialt 3 7 Gange. Den lille Rødhætte, lyrisk Tryllespil [fra 1872-73: Syngestykke] 1 3 Akter, Musiken af B o y e ld ie u , Teksten af T h é a u lo n CLe petit chafe,run rouge),, d’Amour eller Elskovs-Rosen, med Tilnavn: D en l i l l e R o d h æ t t e : Mad. Rind. [Mad. C. Nielsen, i 5- Sept. .823.] Jfr. Wulff, „ April 1828. Jfr. Abrahamsen 20 Nov. 1831. [Mad. Kragh, 19. Febr. 1833.] Jfr. Berg 23. Sept. 39. Jfr Hansen, 1. Dec. 1852. Jfr. Bournonville, 20. Dec. .860 . Frk. Rung, 8. Febr. 1873. — Grev Roger, under Navn a f: A la in : Bauer. G. Zinc-, i Okt 1821. Bauer (22. Marts 1822). G. Zinck (15. Sept. 1823). auer (24 Okt. 1823). Sahlertz, 16. Maj 1835. A. Zinck, 20. Dec. i860 . Christophersen, 8 Febr 1873 — Magister Job: C. N. Rosenkilde. Rind, 13. Nov. 18,9- C. N Rosenkilde (.8 . Nov. 18.9). O. Zinck, 20. Dec. ,860 . Ad. Rosen- kilde 8 Febr 1873. — Nannette, hans Fæstemø: Mad. M. E. Zinck. Jfr. Rong sted 17. Sept. 1822. Jfr. Catharine Ryssländer, 29 . Nov. .8 3 .. Jfr- A. Kofoed, 16. Maj ,8 3 5 . [Mad. Stage, 17. Febr. 1837.] Mad. SaMgreen, .. Dem . 5 ’ - Jfr A. Andersen, 20. Dec. .860 . [Fru Levmsohn, 8. Febr. . 8 , 3 -] ~ B e r th a . Mad A. D. Liebe. Mad. Dahlén, 1. Okt. 1821. Mad. A. D. Liebe (26. Fe r. ,822). Mad. Dahlén (.9 . April 1823). Mad. A. D. Liebe «5. Sept. ,823). Mad. Dahlén (3. Jan. 182,). Mad. A. D. Liebe ( ,. Marts .827). Mad. Winslow, 20 Nov. 1831. Jfr. J. Lund, 20. Dec. i860. Frk. Bournonville, 8. Febr. 1873 — Eremiten i Skoven: Ryge. Enholm, 29. Dec. 1824. Ryge (18. Marts 1825 P Holm, 29. Nov. 1831. Schneider, 16. Maj 1835. P. Holm (17. Fe ir. 1 37) Schneider (23. Sept. .839). Ferslev, i. Dec. 1852. - Edmond, Rogers Vaaben drager: C. Winsløw. Kirchheiner, 2. Marts 1826. Schwänzen, 3 - J*"- ° VerSat Ba^on R o d Z e , ,ned Tilnavn U lv e n : G. B. Ce,ti. Faaborg, ih ^M aj ,835 Chr. Hansen, t. Dec. .852 . N. J. Simonsen, 8. Febr. 1S73. - Rose

Den lille Rødhætte. — Den lille Skuespiller.

17

C. Winsløw ( n . Se.pt. 1828).

Pätges, 29. Nov. 1831.

Ravnkilde, 23. Sept.

1839. Pätges (1. Dec. 1852). C. Meyer, 8. Febr. 1873. — To Brændehuggere: (1:) P. Holm. J. Winsløw, 6. Nov. 1819. P. Holm (13. Nov. 1819). F. Brandt, 26. Febr. 1822. P. Holm (22. Marts 1822). F. Brandt (15. April 1822). C. Foersom, 1825-26— 28-29. — — Gundersen, 23. Sept. 1839. ' L. Winsløw, 1852-53 og 5 4 -5 5 - O. Poulsen, 8. Febr. 1873. (2:) P. Poulsen. Schneider, 29. Nov. 1831. Sahlgreen, 1834-35— 40-41. — — . — En Udraaber [fra 1872-73], — Rodolphes Vaabendragere, Bønder fra forskellige Godser, Brænde­ huggere, Alfer og Genier. Handlingen foregaar i Frankrig under Henrik Fs Regering i Aaret 1040. Den lille Rødhætte opførtes: 1819-20: Okt. 29.-, Nov. 2., 6., 8., 13., 18.; 1821-22: Okt. 1., 6., 12., 18., 23.; Febr. 26.; Marts 22.; April 15., 24.; 1822-23: Sept. 17.; Okt. 14.-, Jan. 9 .; April 19.; 1823-24: Sept. 15.- Okt. 24.; 1824-23: Okt. 19.-, Dec. 2., 29.; Marts 18.; 1823-26: Marts 2.; 1826-27: Jan. 3 .; Marts 1.; 1827-28: April 17.; Maj 17.; 1828-29: Sept. 11.; 1831-32: Nov. 29.; Dec. 12.; Marts 1.; 1832-33: Febr. 19.; 1834-33 • Maj 16., 26.- 1833-36: Okt. 5.; Nov. 3 .; Jan. 9 .; 1836-37: Febr. 17.; 1839-40: Sept. 23., 26.; Okt. 1.; 1840-41: Jan. 16., 22.; Marts 9 .; April 29.; 1832-33: Dec. 1., 4. (30. Opf.), 10., 16.; Jan. 3., 11., 16.; 1834-33: Jan. 25., 27.; Febr. 12.; 1860-61: Dec. 20., 22.,28.; Jan. 7.; 1 872-73 •' Febr. 8., 11., 20., 28.; Marts 10., 23 .; April 18.; Maj 13., 24.; 1873-74: Nov. 27 .; Dec. 23.; Jan. 26.; Marts 18. — ialt 75 Gange. Ackermann, Skuespiller og Teaterdirektør: Ryge. — Madame Acker­ mann, hans Kone, Skuespillerinde: Mad. A. Nielsen. — Frederik Schrøder, en Dreng paa 16 Aar, hendes Søn med hendes første Mand: Fru Heiberg. Stuart, Linedanser og Taskenspiller: N. P. Nielsen. — Madame Stuart, hans Kone: Mad. Holst. — Kock, Skuespiller: Overskou. — Baron von Feuer - wagen: Phister. — Baronessen, hans Frue: Jfr. Jørgensen. — En Prior: Kragh. — En Munk: Seemann. — Riemert, en gammel Skomager: Stage. — Heinz (1.), Kunz (2.), tvende Borgermænd: ( i:)H a s s . (2 :) J. Winsløw. Schwartzen, 9. Febr. 1837. J- Winsløw (13. Febr. 1837). — En anden Borgermand: C. Petersen. — von Prachten: Pätges. — Tre Officerer: (1:) Waltz. (2:) Chr. Hansen. (3:) Gundersen. — En Officer: Sahlgreen. Kirchheiner, 3. Marts 1837. — Lise, Opvartningspige: Jfr. L. Petersen. — En Tjener. — Den lille Skuespiller, Lystspil i 5 [fra 2den Opførelse: i 4] Akter af A d am O e h le n s c h lä g e r .

Den lille Skuespiller. — Lindows Børn.

i8

En Opvarter. — En gammel Kone [kun ved iste Opf.]. — Keithaand, en Tyv: C. N. Rosenkilde. — Munke og Soldater. Handlingen foregaar i et lille Fyrstendømme i Tyskland. Den lille Skuespiller opførtes: 1836-37: Jan. 21., 3 1 .; Febr. 9., 13.; Marts 3. — ialt 5 Gange. Den lille Uglspil og Syvsoveren e l le r Gengangeren paa Beausolgaard, Komedie i 3 Akter af K o t z e b u e ( Der Wirrwarr, oder Der Muthwillige), oversat, efter Du m a n i an ts Bearbejdelse (L ’espiegle et le dormeur , ou Le revenant du chåteau de Beausol), af K. L. R a h b e k . Hr. Beausol: H. Rongsted. Hass, 31. Marts 1811. H. Rongsted (10. Nov. 1811). Hass (18. Dec. 1814). H. Rongsted (17. Dec. 1815). — Fru Beausol: Jfr. Hedeberg. — Aglae, deres Datter: Jfr. Sannes. — Kaptajnen, Hr. Beausols Broder: Jordhøy. — Charles, Hr. Beausols Nevø: Jfr. Busk. G. B. Cetti, 18. Dec. 1814. Bauer, 17. Dec. 1815. — Saint-Firmin de Pourgeolettes : Haack. Wildt, 10. Nov. 1811. — Josephine, Kaptajnens Datter: Jfr. M. E. Thomsen. [Mad. M. E. Zinck, 18. Dec. 1814.] — Jacob, Gartner: Tryde. Carl Bruun, 8. Nov. 1807. P. Holm, 18. Dec. 1814. — En Tjener. — To Bønder og en Skytte. Den lille Uglspil og Syvsoveren opførtes (indtil 17. Dec. 1815: af D ram . Sk .): 1806-07: Febr. 22.; Marts 29.; 1807-08: Nov. 8 .' 1808-OQ: Okt. 23.-, i8og-io: Nov. 19.; 1810-11: Marts 31 .; 1811-12: Nov. 10.; 1812-13: Dec. 6 .; 1814-13: Dec. 18.; 1815-16: Dec. 17.; April 21.; 1816-17: Dec. 22. — ialt 12 Gange. Joseph Verner: A. Madsen. — Christence Holck: Frk. B. Nielsen. — Baron Fugl: S. Petersen. — Greven: C. Price. — Grevinden: Fru Hilmer. — Gehejmeraaden: Th. Liebe. Ferslev, t i. Maj 1881. Th. Liebe (27. Okt. 1881). — Gehejmeraadinden: Fru Nyrop. — Præsten: O. Poulsen. Handlingen foregaar paa Lindows Gods i Jylland , i fire paa hinanden følgende Aftener. Lindows Børn opførtes: 1880-81: Dec. 17., 19., 21., 27.; Jan. 1., 5., 13., 23.; Febr. 1., 9., 10., 14., 19.; Marts 9., 15.; April 20.; Maj 11.; 1881-82: Okt. 27/; Nov. 2., 6., 8., 14.; Febr. 10. — ialt 23 Gange. Lindows Børn, Skuespil i 4 Akter af E i n a r C h r is t ia n s e n . Lindow: E. Poulsen. — Magda Lindow: Fru Eckardt. — Poul Lindow : Jerndorff. — Nanna Lindow: Fru Hennings.

Lise og Peter. — Den listige Advokat. 19 Lise Og Peter, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af S ø r e n W e d e l, Jens Jensen, en Selvejer-Bonde: Gielstrup. — Lise, hans Fosterdatter: Mad. Dahlén. — Peter, forlovet med L ise: Saabye. — Fritz William, en ung Kapitalist fra København: Rosing. Quist, 18. Marts 1794. — Andreas, en Neger, hans Tjener: Ibsen. — Jespersen, en Købmand fra København: Fryden- dahl. — To Bønderpiger: (1:) Mad. Clausen. (2:) Jfr. Chr. Schmidt. Scenen er i Sjælland. Lise og Peter opførtes: 1792-95: Jan. 31 .; Febr. 1., 4 .; Marts 8 .; 1793-94: Marts 18.-, 1794-95: Nov. 28.; 1795-96: Okt. 6. — ialt 7 Gange. Teksten af F r. H ø e g h - G u ld b e r g . Dalberg, Ritmester i et Dragonregiment: M. Wiehe. — Bernard, hans Ordonnans: Stage. — Colmann, Skomagermester: C. Foersom. — Lise, hans Kone: Jfr. L. Petersen. — Victor, en ung Skomagersvend: Phister. Lises Støvler opførtes: 1841-42: Sept. 27., 29.-, Nov. 11., 16., 19. — ialt 5 Gange. Den listige Advokat, Komedie i 3 Akter af B r u e y s og P a l a p r a t (L ’avocat Patelin), oversat af J e n s W in d t m ø lle , derpaa [i 1811-12] af N. T. B ru u n under Titlen: Lommeprokuratoren, og senere [i 1858-59] af H. P. H o ls t under Titlen: Advokat Patelin. Lystspil i 3 Akter. Den listige Advokat: Hr. Pral, Advokat: Ørsted. — Madam Pral, hans K on e: Mad. Lenkiewitz. — Leonora, hans D atter: Jfr. Bøttger. — Hr. Wilhelmi, en rig Klædekræmmer: Als. — Leander, Hr. Wilhelmis Søn, forliebt i Leonora: Rose. — Karen, en Pige fra Landet, som tjener hos Hr. Pral, forlovet med Faarbæk: Mad. Lund. — Faarbæk, Faarehyrde hos Hr. Wilhelmi, forlovet med Karen: Londemann. — Hr. Ernst, Dommeren: Clementin. — En Bonde: C. L. Printzlau. Lommeprokuratoren: Patelin, Lommeprokurator: Lindgreen. — Madame Patelin, hans Kone: Mad. Clausen. — Henriette, deres Datter: Jfr. M. E. Thomsen. — Guillaume, Klædekræmmer: Frydendahl. — Valére, hans Myndling, Henriettes Kæreste: C. Lund. — Colette, Patelins Tjenestepige: Jfr. Falk. — Agnelet, 3 * Lises Støvler, Lystspil i 1 Akt af L a u r e n c i n , D e s v e r g e s og G. V a e z (Les brod'equins de Lise), oversat af C. H v id .

20

Den listige Advokat. — Den listige Enke.

Faarehyrde hos Guillaume, hendes Fæstemand: Rind. — Thomassin, Birke­ dommer: Kruse. — En Bonde. — To Drenge hos Guillaume. — Retsbetjent. Handlingen foregaar i en lille fransk By. Advokat Patelin: Hr. Patelin, Advokat: Phister. — Madame Patelin, hans Kone: Mad. Winsløw. Mad. Sødring, 26. Dec. 1858. — Henriette, deres Datter: Jfr. B. Nielsen. — Guillaume, Klædehandler: C. N. Rosenkilde. — Valére, Guillaumes Søn og Henriettes Elsker: Paetz. — Co le tte , Patelins Tjenestepige og Agnelets Kæreste: Mad. L. Phister. — Agnelet, Guillaumes Faarehyrde: Ad. Rosenkilde. — Bartolin, Fredsdommer: N. P. Nielsen. — En Bonde: V. Kolling. — To Retsbetjente. Handlingen foregaar i en lille By i Nærheden af Paris. Den listige Advokat opførtes: 1757-58: Juli 12., 14.; (Lommeprokuratoren:) 1811-12: Okt. 17., 25.; (Advokat Patelin O 1858-5g : Sept. 4., 5., 7., 10., 12., 13., 16. • Dec. 26. — ialt 12 Gange. Rosaura, Enke efter Steffano Bisonjosi, Doktor Lombardis Datter: Jfr. Bøttger. Mad. Knudsen (? 7. Okt. 1774). — Leonora, hendes S ø s te r :------- Jfr. Petrejus, 29. Okt. 1756. Jfr. Glad(?), 18. April 1760. Jfr. Rose(?), 30. Marts 1764. Jfr. Samuelsen (? 21. Okt. 1767). Jfr. Bergmann(?), 2. Okt. 1769. Jfr. J. C. 01 sen(?), 7. Okt. 1774. — Pantalon Bisonjosi, Svoger til Rosaura, forliebt i Leonora: Londemann. Hortulan, 29. Okt. 1756. Londemann (? 6. Dec. 1765). Hortulan (? 21. Okt. 1767). — Doktor Lombardi Bisonjosi, Fader til Rosaura og Leonora: Ørsted. — Mylord Runebif, en Engelskmand (1.), Monsieur Le Blau, en Franskmand (2.), Don Alvaro di Castilia, en Spaniol (3.), Greven af Bosco Nero, en Italiener (4.), alle fire Rosauras Tilbedere: (1:) Clementin. (2 :) Rose. Musted, 18. April i76o(P). Rose (? 21. Okt. 1767). (3:) Als. Musted, 2. Okt. 1769. Urberg, 7. Okt. 1774. (4:) — — Reersløv (? 19. Dec. 1760). Musted? Rose, 7. Okt. 1774. — Marionette, Kammerpige hos Rosaura: Mad. Lund. Jfr. Lewer? Jfr. Martin, 18. April 1760. [Mad. Hallesen, 19. Dec. 1760.] Jfr. Samuelsen? Jfr. Halle(?), 2. Nov. 1770. Jfr. Morell, 7. Okt. 1774. — Harlekin, Opvarter i Logementet: ]_ ]_ Musted? Londemann (? 6. Dec. 1765). Schwarz, 7. Okt. 1774. — Birify Kammertjener hos Mylorden: Ørsted. Kemp, 7. Okt. 1774. — Toletto, Grevens Løber: C. L. Printzlau. Lang, 7.Okt. 1774. — Pantalons Tjenere. En Kaffe-Skænker med sine Folk. Den listige Enke, Komedie i 3 Akter af G o ld o n i (L a vedova scaltra), oversat af J e n s W in d tm ø lle .

Den listige Enke. — List over List.

Skuepladsen er i Venedig.

Den listige Enke opførtes: 1754-55 • Juni 55: 4., 6., 20. ; 1755-56: Okt. 10.; Febr. 27.; 1756-57: Okt. 29.; Marts 4.; 1757-58: Okt. 12.; 1758-5g : Marts 12.; ¡759 -6 °: April 18.; 1760-61: Dec. 19.; 1761-62: Nov. 18.; 1763-64: Marts 30.; D65O66): Dec. 6 .; 1767-68: Okt. 21.3 1769-70: Okt. 2.; 1770-71: Nov. 2.; 1774-75: Okt. 7. — ialt 18 Gange. Den listige Optrækkerske, Komedie i 5 Akter af Ch. D. B ie hl. Lucretia: Jfr. Bøttger. — Leander: Rose. — Baronen: Musted. — Jeronimus: Clementin. — Leonard, Leanders Ven: Reersløv. — Pernille, Lucretias Pige: Jfr. Samuelsen. — Henrik, Baronens Tjener: Londemann. — Værten, Lucretia bor hos: Ørsted. Skuepladsen er i København i det Hus, hvor Lucretia bor. Den listige Optrækkerske opførtes: 1765(-66): Okt. 16., 18., 28. — ialt 3 Gange. List imod List e l le r Henrik og Pernille, Komedie i 1 Akt af Du b o is og C h a z e t (Marton et Frontin, ou Assaut de valets) , frit oversat og lokaliseret af N. T. B ru u n . Henrik: Carl Bruun. C. Lund, 22. Okt. 1815. — Pernille: Jfr. Bassøe. Jfr. Abildgaard, 23. Okt. 1808. Handlingen foregaar i København. L ist imod L ist opførtes (indtil 1815-16: af D ram . Sk .): 1806-07 \ Maj 3 -i 1808-09: Okt. 23.; 1809-10: Dec. 10.; 1811-12: Dec. 29.; 1812-13: April 4 .; 1813-14: Okt. 3.-, 1815-16: Okt. 22.; 1816-17: Okt. 2 7 1817-18: Jan. 4. — ialt 9 Gange. Mad. Argante, en Enke: Jfr. Bøttger. Mad. Knudsen, 23. Maj 1786. Caroline, Mad. Argantes Datter: Jfr. Astrup. — Træring, en Advokat: Ørsted. — Valer, Carolines Elsker: Elsberg. Saabye, 23. Maj 1786. — Christiana, Mad. Argantes Pige: — — Jfr. Salathé, 26. Nov. 1778. [Mad. Schall, 23. Maj 1786.] — Spradenfeldt, en ung Spradebasse: Beck. Preisler, 23. Maj 1786. — Ariste, en Købmand: — — Arends, 26. Nov. 1778. — Johan, Valers Tjener: Schwarz. Ibsen, 26. Nov. 1778. List Over List, Komedie i 5 Akter af C. F. W e isz e (List iiber List), oversat og indrettet af P. F. W a n d a ll.

22

List over List. — Livet i Skoven.

Skuepladsen er i Madam Argantes Hus. List over List opførtes: 1774-75 ■' Nov. 4., 7.3 Febr. 24.; 1778-79: Nov. 26.; Dec. 14.; 1785-86: Maj 23.; 1786-87: Okt. 5. — ialt 7 Gange. L ivet er en Drøm, heroisk Komedie i 3 Akter af C a l d e r o n (La vida es sueno), oversat, efter B o i s s y s Bearbejdelse (La vie est un songe), af G. F u u r sm a n n , senere [1838-39] bearbejdet efter den spanske Original af S il le B e y e r under Titlen: Livet en Drøm. Livet er en Drøm: Basileus, Kongen i Polen: Als. Rose? Hortulan, 5. Okt. 1767 (?). — Sigismundus, Basileus’s Søn; Rose. Musted, 5. Okt. 1767 (?). — Leopoldus, Storhertug i Moskov, Kongens Søstersøn: Reersløv. Musted? Rose, 5. Okt. 1767(?). — Sophronia, Kongens Broderdatter: Jfr. Thielo. Jfr. Bøttger(?), 11. Okt. 1754. Jfr. G. Glad(?), 25. Febr. 1761. Jfr. Rose(?), 10. Marts 1762. Jfr. Bøttger (? 5. Okt. 1767). — Clotaldis, Sigismundus’s Hofmester: Clementin. — Ulricus, Minister ved Hoffet: Hortulan. Reersløv, 5. Okt. 1767(?). Irgens(?), 23. Febr. 1771. — Rodrigo, Oppemand for de sammenrodede: C. L. Printzlau. — Buffone, Hofnar: Londemann. — Ministre og Officerer. Vagten. Livet en Drøm: Basilio, Hertug af Burgund: Ryge. — Sismondo, hans S ø n : Holst. — Astolfo, Prins af Arragonien, Hertugens Søstersøn: N. P. Nielsen. — Estrella, Hertugens Broderdatter: Mad. Holst. — Clotaldo, Basilios For­ trolige: Kragh. — Rosaura: Fru Heiberg. — Clarin, hendes T jener: Waltz. — En gammel Hofmand: J. Winsløw. — En ung Hofmand: Gundersen. — En ældre Dame (1.), En ung Dame (2.), ved Estrellas H o f: (1:) Mad. Eisen. (2 :) Jfr. Levin. — En Page. — En Høvedsmand. — En Kriger. — Hoffolk. Musikanter, Tjenere, Soldater. Livet er en Drøm opførtes: 1752-55: Marts 7., 9., 14., 16.; 275554: Juni 2o.-, Okt. 10.; Jan. 30.; 1 75455 • Okt. 11.; 175 5 5 6 : Dec. 10.; Febr. 25.; 275657: Dec. 1 .: 2757-58: Febr. 22 .; 1758-59: Nov. 29.; 1759-60: Febr. 20.; 2760-61: Febr. 25.; 1762-62: Marts 10.; 1767-68: Okt. 5 ., 7.; 1769-70: Nov. 20.; 1770-72: Febr. 23.; (Livet en Drøm :) 1858-59: Nov. 20., 24., 3 0 .; Dec. 3., 6. — ialt 25 Gange.

Livet i Skoven, romantisk Lystspil i 4 Akter af S h a k e s p e a r e (As

you like it), bearbejdet af S i Ile B e y e r .

Hertug Robert, landflygtig: N. P. Nielsen. Holst, 11. April 1860. Nyrop, 24. Jan. 1874. — Hertug Philip, hans yngre Broder: Kragh. Joh. Wiehe,

Made with