Kraks Vejviser 1929 personregister

Borg—Oaly

IV — 698

Person-Register for Kjøbenhavn

Børgesen Aksel Slagterm. Dybbølsg.24 [S £ V 1154x Bp. Viktoriag. 34 f f l| V 1821tv - & Figgé S'modem. Ahornsg. 15 El £ N 2516 x - Børge Smedem. (Børgesen & Pigge) Jagtv. 884Kl | N 3743u - H a r a l d B ø r g e s e n (Indehaver Olaf Barfoed) Sportsform Frederiksbergg. 28 SS £ Cent. 689 Grundlagt 1871 - SBar gesen & Co., Akts., Straahattefabr. Gross. Howitzv. 44 (F||) Cent. 141 & 142 Postkonto 35(55 - Lauritz Sadbehdl. Esbjergg. 5 (HJ(!02929y - Sophus Tømrerm. Søbakkev. 7 Holte £1 Holte 193 'Børggreen Laurits Afdelingschef K jøbma- gerg. 28- Kl 'Børjeson Gunnar Kunstmaler Hoeglismindev. 3 Gjentofte £ FIcll. 1216v Børjesson Carl Ildlsrejsende Julius Thom­ sens PI. 23 [v] D N 1492x BørlingBartram Malerm.Todesg. 12* i |N 3320x Barlund Magnhild Frøken Fuldm. Emilieg. 4A1 El | V 7076 BørmeT Aa Fabrikant Herluf Trolles G. 22s E | By 85)77 Børneekviperingsforr. Dagmar, Akts., Blaa- gaardsg. 9 [N] £ N 611 x Børnehjem se Emnelisten paa de gule Blade Børnehjælpsdagens Hovedkomité’s Kontor Amagert. 29:! E £ By7520 se Afd. II Real- Register Børnehospital Dronning Louises Ø-Fari- magsg. 34 Hl J|Cent. 5706 & 10752 se Afd. TI Real-Register Børnehospitalet paa Fuglebakken Drosselv. El D Gh. 605 se Afd. II Real-Register u. Hospitaler Børnenes Bazar v. CarlN Jensen Frederiks- borgg. 21 E £ Cent. 7260 - Beklædnings-Salon ved Inger Conradsen Østerbrog. 56 B H £ 0 2014 v - Kontor Kr. Bernikovvs G. 2 E £ By6425 - Magasin ved Ragnhild & Harriet Edwin Børnekonfektionsforr. Aaboulevard 33 B £ N 3455y Børneplejestationer se Afd. II Real-Register Børnsen Chr.M Urtekr.JernbaneAllé83Vanl. | Damsø 597 Børre I & Co.’s Eftf., Akts., Tæppe- & Gardinhdl. Kontor Jernbaneg. 1 IS3) Cent. 1532 Børre Lorenzen - B ø r r e L o r e n z e n & C o . Konfektions- forr. kgl. HofleverandørØsterg. 13 0 £ Birger Christensen Sortedamsdossering693 Hl £ 0 1182 Kay Ringberg Rosenvængets Sideallé 32 i | 0 1177 Børresen [Se endv. Børgesen] - Johs. E Belysningsdirektør Bernstorffsg. 174B | By 7740 - Gudrun Frøken (Iver Børresen) St. Annæ PI. 224 E D Palæ 2217 - A Gross. (Anton Eigtved) Korsørg. 192Hl £ 0 (5807 - V fh. Hospitalsforv. Rebekkav. 38 Hell. £ Hell. 3429 - Hakon Komponist R. Frederiksg. 61£3 D Palæ 1145 -N C Kurvemagerm. Nori ebrog. 1582ID - NMetalvarefabr. Lyngbyv. 1(55^3 § Cent. 10875 Bp. Taffelbavs Allé 7 Hell. £ Hell. 2657 - I v e r Bø r r e s e n Skrædderetablissement Frm. kgl.HolleverandørBredg.23 E£Cent. 5740 - Jørgen M Varemægler Mariendalsv. 12 El | Gh. 908 - Jørgen M&T Broe Varemæglere Børsen E | Cent, 908 & 2308 ’Børrild-Juhl Sofie Tandlæge Frederiksbergg. 1 A i | By 3205 Bp. Bianco Lunos Allé 52 tø H'Rva 361* Cent. 1475, 7675 & 7621 Telegramadr. „Modebørre* Indehavere:

Bøving C F Repræsentant Lykkesh. Allé 16 s B $V 8633 - Maria Giede FrøkenTandlægeVester- brog. 662B | V 4159 (9-4) - Gerhard Tømrerm. Viborgg. 743 Hi Bøving-Petersen J Lektor Mag. scient. Forfatter GI. Kongev. 1574B | V 2244 y Bøye [Se endv. Boie, Boje, Boye] - B A Disponent N-Frihavnsg. 554 Hl |! () 3952v Bøyesen [Se endv. Bojesen] - A Forretningsf. N-Fariinagsg. 393 E | B v 2765 y - Peter Rostrup Kunstmaler MA. Biilowsv. 36 B3B | N 308 v -M B Toldkontrolør Julius Thomsens 14.4S B | N 1373 x BøytlerS A Dekoratør N-Frihavnsg. 123Hlli 0 3751v - Else Frøken Dosseringen 26 B2 El - Fritz Gross. (Sally Meyer & Co.) Hel- leruplunds Allé 18 Hell. ^ Hell. 1144 - C E Revisor Peder Skrams G. 7 E D By 7714 Bp. L E Bruuns V. 34 Charlottl. j[ Ordr. 2565 - Einar Sekretær Funkiav. 91[8] f Am. 2519 - T C V Tapetserer Aaboulevard 3SB Cent. 1946 Caasen Sv. Bogholder Edelsmindcv. 4SBrh. | Bella 586 Cadovius Elisabeth Pnkefme Hoyrups Alle l 2Hell. f Hell. 2195 -Ingeborg Skoleinsp. Enghavepi.21 B ^ V 4305 - H Snedkerm. Dickens Allé 56 Søborg - N Tapetserer Fuglsang Allé 66 Brh. Bella 536 Caembell ved G Nielsen & L Borup elektr. Install. st. Kongensg. 106 E Palæ 1792 & Palæ 1887x Caféer [se Afd. V II Fag-Register] Cahnbley John Fuldm. Strandboulevard 701 Hl f 0 5176 Calberg J Frue Bog- & Papirhdl. Frederiks- sundsv. 146 Brh. J} Bella 579 Bp. Nørre- hrog. 1162 El ® N 1686xx - Th. fh. Boghdl. Forretningsl'. St. Hans G. 64 El D N 1474v - St. Bogtrykker R. Vodroffsv.9 B D Cent, 6573 - Georg Direktør Thorvaldsensv. Il4B - Carl Gustav Prokurist Nørrebrog. 1162 E Jl N 1686x - Georg Prokurist N-Søgade 292E Calcagno Pietro Gross. Rømersg. 20 Os E f By 6391 „Caledonian“ Edinburgh: Chr. Rasch, Peder Skrams G . l i f Cent. 403 & 404 Calender L S Kiølseth Gross. Agetiturforr. Njalsg. 43s m D Am. 3486v California, Akts., Frugthdl. st. Kongensg.7G E I Palæ 2400 Callesen Jenny Enkefrue Amaliev. 241 B ^ V 4195 - C Gross. GI. Kongev. 1731B DV 2257y -Johanne Lærerinde Strandv. 110 E4Hell. D Hell. 753x - H Marskandiser Absalonsg. 39 B - J Toldassist. Kirsteinsg. 44Hl |) 0 6423 Callin G W RepræsentantSt.TørgensAllé9sB Callisen S G Kapt. i Art. Holsteinsg. 194Hl - A Klkollektrice Amagerfælledv. 31* [s] £ Am.251(iy - Karen Museumsassist. Mag. scient. N-Fri- havnsg-. 1013Hl D 0 4068x - Aage Tandlæge NikolajPl. 22E |)By6362 (1 0 -4 ) Callju L Anlægsgartner Gothersg. 953 E £ By 5193y Calmer Marie Kontorist i Finm. Pilestr.394E ® By 2555x CalreitK KommunelærerindeForhaabningsh. Allé 72 B | V795x Calundann A Cand. pharm. Biilowsv. 50 B2B Calvert W F, Redaktor Holbergsg. 202 E £ By 3246

Børs Koefoed H Fuldm. Tjørnegaardsv. 3 Gjentofte £ Gjent. 304 Børscentralen ved Nathan Vekselorerforr. Almev. 13 Hell. JDHell. 1629 Børsen, Dagbladet Nytorv 5 iKl £ Cent. 7221, 7250 & 7273 Børsholt V Direktør Cand. polyt. Egernv. 45 B | Gh. 6701 Børskontoret Børsen E £ Cent. 2 (9-4) se Afd. II Real-Register u. Grosserer Socie­ tetet Børstefabrikken Danmark ved A Sørensen & Co. Borgerg. 71 E £ Cent. 1415 Børup Marinus Forlatter Ilalfdansg. 244[S] £ Am. 6551 y - Olaf Lektor Ordrupv. 962Charlottl. |) Ordr. 2428 Bøstrup Martin Repræsentant Stakkesund 3* m Bøtcher[Se endv. Bødker, Bøt.ker, Bøtteher, Bøttger] - Fr. Direktør C F Richs V. 14 El £ Gh.4613 - A Frøken Nøjsomhedsv. 13;i Hl ft 0 2513y - M Rasmussen Lærer Forfatter Blegdamsv. 224[N] Bøthe Vilh.Skrædderm. (Dansk Beklædnings Forsyning) Sundv. 24Hell. £ Hell. 941x Bøthner K Dannefeldt Bopholder Solitudev. 24[N] £ N Iv - Anna Kontroltelefonistinde Bille Brahes V. 6‘ B £ N 2650x Bøtker L Direktor Rolighedsv. 201B £ N 4613 x - Carl Pantelaaner Rantzausg. 44 IH) D N I139v Bp. Meinungsg. 144 (H Bøtkjær Martin Smedem. Toldbodv. 4 E | Cent. 6463 Bp. Liljev. 24Gjentofte Bøtner Rita Danselærerinde Holger Danskes V. 27B4El » Gh. 4670 - K P Fuldm. Holger Danskes V. 27134 m | Gh. 4670 - H C Repræsentant S-Boulevard 941B | V1392y Bøtteher [Se endv. Bødtker,Bøtcher,Bøttger] - C A Snedkerm. H P Ørums G. 32* E3 £ Ryv. 1429v - Knud fh. ilrtekr. FjordsAUélB'B £N2675 Bøttern EllenFrueV-Voldg.962B £Byll87x - Sonja Thejll Frue Nansensg.53E £By8653 - Marie Frøken Vodroffslund 41 (V]|)V(5292u - Georg W Bøt t er n Gross. Kontor Dantes PI. 33 E JJCent. 1459 Stats D 386 Tele­ gramadr. „Botterno“ - Fanny Enkefrue Klkollektrice Aaboule­ vard 10 B1El Bp.Ordrupv.1001Charlottl.J) Ordr. 1850 - LJoh. Winchell Konsul Gross. Malmøg. 96 Hl | Cent. 13889 - C Konsulinde Østerbrog. 173Hl ^ 0 7 - J Winchell Kunstmaler Nygaardsv. 63213 f Ryv. 3012 Bøttger [Se endv. Bødker, Bøtcher, Bøtteher] - Ernst Arno Gross. Vodroffsv. 8SIB - C Ingeniør Driftsleder Byglandsg. 22Hl H Am. 5476v - Richard Prokurist Amagerfælledv.l3° [s] D Am. 1270v - Poul Urmager Frederiksbergg. 23 E UBy 6441Bp.HolmbIadsvængetl2(S] |)Am.4179x Bøttger-Olsen K Bagerm. S-Boulevard 42 13 $ V 84 Bøttzauw FH Boghdl. RJIIenriques &Bonfils’ Eftf.) Kristiansg.182E J By 1953x - Anker Gross. Genforeningspl.4s Brh.|)Gh. 6018 Postkonto 3425 - Helga Prokurist Østerbrog.l344H)D02l3x Bøvild Korfitz Papirhdl. en gros Rosenv. Allé 8 Hl | 0 5535 Bp. Hobrog. 171Hl Bøving Margrethe Enke e. Ajioteker Clas- sensg. 152Hl U 0 1839x - ChmFabrikant Cand. pharm. (Tabukom­ pagniet) Danasv. (Vodroffspl.) 16s IB D Eva 3 - I Kommunelærerinde Vinkelv. 203 B ® N 2487y - F Giede Kontorchef Strandboulevard 1172 Hl i 0 6068 - Richardt Købmand Prinsesse Maries Allé 12* B

Made with FlippingBook Ebook Creator