Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 697

Bøck—Borg

Bøckmann A Annoncebureau N-Farimagsg. 55r * m f By 6030 - Marie Fotograf Ø-Farimagsg. 81:! M - F Maskinfabr. (Bøckmann & Nielsen) Bro- bergsg. l ‘ i | Am. 4949 •& Nielsen Smede- og MaskinværkstedKri- stiansholms Ø i | Cent. 8659 Bødker Henrik Repræsentant Nygaardsv. 211 m | Rvv. 468 - N A Stabsoft'iciant Ryvangs Allé Tngeniør- kas. ® ffi Ryv. 965 y Bødskov J Postbudformand Holsteinsg.543Hl ffi 0 4181y BøeghAlfred Gross. Søgaardsv. 34 Gjentofte | Gjent. 653 - MartinGross.Konfektionshdl.Maglekildev. 15 E ffi V7724 Bøg Jobs. E Blikkenslagenn. Nørrebrog. 2024El ffi Tg. 3693 - L Møbelhdl. Vognmagerg. 23EffiByl845x Bp. Sjællandsg. 5SEl Bøge Johan Afdelingschef Nyelandsv. 411E | Gh. 4135 ' - F A Forretningsf. Eggersv. 10 Hell. ffi Gjent. 1109 - Marie Manufakturhdl. Torveg. 62 E ffi Am. 4398 - ’s Waldemar Eftf. ved Elly Jensen Manu­ fakturhdl. Amagerbrog. 98 H ffi Am. 963 - A W Mekaniker (H L Bøge & Søn) Bell- mansg. 40 @3 ffi Ryv. 690y - H L Mekaniker Weysesg. 55 H ffi Ryv. 856 y - H L & Son Mekanikere Helsingørsg. 4 E Palæ 66 H E Skibsfører Søtoften 8 Gjentofte ffi Gjent. 738 - Viggo Translatør N-Frihavnsg. 882ID ffi 0 166v Bøgebjerg Ernst Bankassist. Cand.polit. Dyvekes Allé 31H ffi Am. 407 u - Olga Enke e. Billedhugger Jahnsensv. 13 Gjentofte f| Gjent. 114 - Michelle Koncertsangerinde DyvekesAllé 31E Bøgebjerre Hugo Assist. Roarsv. 263E fi Gh. 1328 y - Ivar Prokurist Amalieg. 21 E - IverRepræsentant Koldingg.6 H ffi 0140x - S Speditør Tjørnegaardsv. 5 Gjentofte ffi Gjent. 980 Bøgebæk Laur. Fuldm. Resedav. 18 Gjentofte ffi Gjent. 477 BøgedalHRedaktørKildevældsg. 48 glffiRyv. 1771 Bøgedam C Frue Sygeplejeartikler Valby Langg. 35s Valby ffi Vb. 418x - Vald. Sygeplejeforr. Holmbladsg. 5 H ffi Am. 5434 Bp. Nordlandsg. 12* [g] Bøgede Poul Assist. v. Statstelegrafen Jagtv. 199* E Bøgekilde S S Forretningsf. Risvangen33Brh. ffi Bella 284 Bøgekjær H P Skomagerm. V-Voldg. 86 E ffi By 3705 Bp. Reykjaviksg. 4* Hl ffi Am. 1955x Bøgelund Julie Enke e. Gross. Schlegels Allé 830 | V 5748y - Hans fh. Gross. Strandv. 2092Hell. D Hell 1494v Bøgelund-iensen MEnkefrue (Bøgelund-Jen­ sen) Ehlersv. 24 Hell. ffi Hell. 1040 - Sven Købmand Hambros Allé 15 Hell. f Hell. 2960 øgelun d -ien øen Køkkenudstyrsforr. F'rm.Raadhuspl. 2 0 | Cent. 863 - Thor Tegner Udsigten 27 Gjentofte ffi Gjent. 666 Bøgely M P Arkitekt Odenseg. 18s Hl $ 0 1485x Bøgeskov-Jensen Ellen Kommunelærerinde Fuglebakkev. 12 IH - Ove Kommunelærer Fuglebakkev. 12 OH ffi Gh. 1946 v.' Bøgesø H C Isenkr, Jomsborgv. 2 Hell. ffi Hell. 1347 BøgevangHansForvalterNyAaboulevard6*B - Marv Frue Danselærerinde Falkonerallé 901fe | N 3532 v

Bøggild V P Assist. u.Magist. Cand. phil. Bo­ rups PI. 28* E - O J D Disponent Strandboulevard 911Hl ffiØ 7999 - Elna Geermann Enke e. Stationsforst. Krystalg. 52 E - Mariane FrøkenSortedamsg.73ElffiN2282y - N Frøken Østerbrog. 851Hl ffi 0 4632v - Alfred Gross. Frederikkev. 12 Hell. ffi Hell. 2226 - Charles Gross. (Bøggild & Jacobsen) Clas- sensg.34* Hl $ 05171 - & Jacobsen Gross. Papir en gins Toldbodg. 10 DCH Cent. 12742,14759 & 14779 - Poul Krohn Kasserer Dronn. Olgas V.49* E ffi Gh. 3006 v - ElisabethFrue Korrespondent Blegdamsv. 106B2 Hl ffi 0 6958 - Petrus Købmand Havneg.213Hl D By7876 - O E Læge Godthaabsv. 32 A 1E DGh. 392 (1-2, Fred. till. 6-7) - Birgitte FrøkenMaskinafskrivningsbureau Forchhammersv. 291E ffiV, 3929 - Dagmar Professorinde Frydendalsv. 2SE |) V 3900 - O B Prof. v. Univ. M V S. Ø-Voldg. 7 Hl ffi Palæ 2226 -E C Provstinde Biilowsv.7 A 1E ffi V 815v - Carl Vinduespolerer Stefansg. 41 E D Tg. 4081 y Bøgh Inger V Broderihdl. Vesterbroer. 64 A 1 E D V 6004y - Olaf Cand. jur. Fuldm. i Generalpostdir. Arveprinsensv. 9 H ffi Gh. 4706 - Alex Cigarhdl. Nørrebrog. 13 E ffi N 547 y Bp. Nørrebrog. 681E - H A Driftsing. Howitzv.l7*E D Gh.l432x - Frode Gross. Raadhuspl. 4 E ffiCent.12334 - Julius Hdlsgartner Damstien 24 Vanl. ffi Damsø 20 -A x el Ingeniør Sundvænget 42 Charlottl. | Hell. 3225y - E Justitsraadinde Falkonergaardsv. 15 E | N 1743x - F Rektor Mag. scient. Biilowsv. 7B2E ffi V 6221x - N fh. Skovrider Carl Bemhards V. 123E - Chr. Urtekr. Leifsg. 14 [s] J) Am. 2041 Bp. Bergthorasg. 36s Él Bøgh-Hansen G Adjunkt MadvigsAllé l i 3 E S V8002 • Assist. i DFDS. Vennemindev. 543 IS Bøghave J Depotarbejder Wiedeweldtsg.46s Hlffi03928u - ErnstPetersen fh.Skrædderv. d.kgl.Teater Ved Linden 9SHl D Am. 2325u Bøghof E Maskinforhdl. (Venco Firma) N-Frihavnsg. 851Hl I! 0751x - & Hansen Smedem. Guldbergsg. 43 ED ffi Cent. 11684 Bøglund Jens Overpostbud Lykkesh. AllédB* E | V 5712x Bøgsted Louis A Skrædderm. Fred. d. 7. G. 212E ffi N 827x Bøgvad E A Disponent Egilsg. 472E - P Fuldm. Schioldannsv. 1 Charlottl. ffi Ordr. 1663 - FKornkontrolørNordborgg.l03Hffi 02803x Bøhling Emil Repræsentant Ole Sunrs G. 43 0SffiBy6x Bøhm A Rud. Bogtrykker Rømersgl23Bb8El ffi fiy 580 - Fred. Direktør Kristianiag.161Hl |IØ 5761 - Alma Enkefrue Malerinde Danasv.31B2E V1755x rnst Prokurist Hambrosg. 62B ||By3987 - JM Bøh m ved Aage Larsen Spedition Ny Toldbodg. 37 Hl | Cent. 2570 & 2590 (8—5) Bøhme Magda Frue Sagasv. 23E | V 7182 Bøie Carl H Afdelingschef Frederiksv. 58* | Gh. 6830 Bøiken Chr. Adjunkt v. Metropolitanskolen Mariendalsv. 62® E D Gh. 4498 Bøje Holger Kommunelærer Svjanemøllev. 110® Hell. f Hell. 1237x - L Linoleumsmontør (Amager Linoleums- forr.) Formosav. 26 E H Am. 6526 - Johannes Urtekr. Overg. o. V. 92® Hl ffi Cent. 3115

Bøick Kai Gross. (C A Brobcrg & Co.) Ama­ lieg. 34 B 1El ffi Palæ 3771 Bøllemose Emilie Enkepastorinde Rosen ørns. Allé 36i ui Bølling Ally Enke e. Prokurist Lundsg. 6® Hl ffi 0 85 - Emilie Enkefrue Ved Amagerport 51 [s.! ffi Am. 2003u - Karen Klkollektrice Enke e. Læge Go- thersg. 157 E Bp. Violv. 9 Gjentofte f Gjent. 337 Kunstmaler Søllerød Holte - V SMaskininsp. Løgstørg.42 Hl ffi04508y - Chr.Redaktør Pileallé 19 A 1 E ffi V 2819x. Bømervang Carl Chr. Fotograf P Knudsens G. 242E Bømler J Rentier Ribeg. I3Hl ffi 0 5579 - Vald. Skomagerm. GI. Kongev. 148 E f V 5203 x Bp. Roskildev. Rødovre alby Bønneland R J Bogholder Løvenborgs A llé -i Gjentofte ffi Gjent. 685 - A & A Jystrup elektr. Install. Strandv.145 Hell. ffi Hell. 1774 - A Husejer Smalleg. 39* E ffiGh. 226y Bønnelycke V T Assist. v. Statsb. Forhaab- niugsh. Allé 433E ffi V 2943v - Constance Enke e. Skibsfører (Blank- ensteiner's Eftf.) Collinsg. 42 Hl - Emil Forfatter Aalholmsv. 161Valby - Chr. Gross. (Blankensteiner’s Eftf.) Col­ linsg. 41Hl ffi 0 6112 Bønnelykke Chr. Bogbinderm. Løngangsstr. 37 E ffi By 1357x - Anna Enkefrue Zinnsg. I1H ffi 0 3558v - N Prokurist Guldbeigsg. 16:! El ffi N 1824y Bønnerup J J Bogbinderm. Ravnsborgg. 6 El ffi N 4372 Bp. Ravnsb. Tværg. 9 HT Bønsdorff Hedvig Kommunelærerinde Långøg. 81^ ffi Ryv. 957v Bønsøe Karl fh. Adjunkt Genforeningspi. 31’ Brh. ffi Gh.3408x - F W Repræsentant Gunløgsg. 53* Hl - William Harald Snedkerm.Munkensv.72O Børding Helga Frøken Musiklærerinde Ahle- feldtsg. 283E ffi By 828x - Niels Pianostemmer Ahlefeldtsg. 283E ffiBy 828 x Børge Johannes Ingeniør Cand. polyt. Sortedamsg. 5* El ffi N 700 Børgesen [Se endv. Børresen] - HFAfdelingschefGransangerv. 31Brh. » T g . 2279y - Karen Annonceeksped.Rosengaardenl03E! | By 1679 - Børge Arkitekt Hollænderdybet 63H ffi Am. 2242 - M C Dameskrædder Højlandsvangen 30 Brh. ffi Bella591 - V Disponent Danasv. (Vodroffspl.) 103E f Eva 992 r. Dr. phil. Rosenv. Hovedv. 19 H ffi 0 1019 - N Enkefrue Maglekildev.132E ffi V 5830y - Vald.FabrikantGross. MfDR. Howitzv.44 E ffi Cent. 141 - A Frøken Østbåneg. 73H ffi 01807 - Carl Gross. Nyhavn 22 E j) Cent. 6366 & 6346 Bp. Mynstersv. I l 3E ffi V 8873 - Martin Gross. Frm. Ved Stranden 8 E ffi Cent. 1440 - Martin Gross. Ved Stranden 8 E - N&Co.Gross.Graabrødret. 16EffiCent.4588 & 4598 Postkonto 937 - Robert Gross. (Martin Børgesen) Øster- dalsg. 23E ffi Am. 3307 - Vald. Gross. (Vilh. Petersen & Co.) Malm- mosev. 47 Holte ffi Holte 495 - T O Hdlsfuldm. Martinsv. 6® E - L R Ingeniør Lyngby Hovedg\ 92 Lyngby - Otto Ingeniør Biilowsv. 5B ®E - Gunnar K Havlykke Kontrolør u. Rode- forv. Kastanie Allé 22 Vanl. ffi Damsel237 - A J Murerm. Helgesv. 271E ffi Gh. 65 - Børge Repræsentant Krusaag. 203E ffi V 9211u - AdolphSkindhdl. Vermlanilsg. 15 H ffi Cent. 7291 Bp. Amagerbrog. 263m ffi Am. 2511

Made with FlippingBook Ebook Creator