Kraks Vejviser 1929 personregister

I V — 699

Camb—Carl

Person-Register for Kjøbenhavn

Carlsen L Fabrikant Borups Allél48sEf|Tg, 1580x - Chr. Faktor N-Fasanv. 1952E - P Farveri & kem.Tøjrensningsanst. N-Fa­ sanv. 116,118 |F| ff Gh. 2898 - Th. Formand for Brolæggernes fagi. Afd. Bangertsg. 122H D N 210v - Carl Emil Forretningsbestyrer Tulipanv. 7 Brh. -C M Forretningsf. f. Karetmagernes Fag- forb. Rodosv. 66 [S] ff Am. 4249x - N P Forstander Rantzausg. 60 H - Anna Frue Holsteinsg. 211Hl - Anna Frue Koldingg. 72H! U 0 4945x - Helene Frue Rørholmsg. 233E - Helga Frue Strandv. 44®Hell. ff Ryv. 1126x - [Frugthandlere se Afd. V il Fag-Register] - N Frøken Classensg. 36s Hl - Arthur Fuldm. i DFDS. Kristiansv. 19 Charlottl. J) Ordr. 1033 - Aug.Fuldm.Strandv.393i3ffhemmeligtNr. - Johs. Fuldm. Haabets Allé 77 Brh. - Margrethe Fuldm. Voldmesterg. 14 Hl - Ernst Generalkonsul R. DM. Østerbrog.23 Hl | Cent. 7045 - J M Giarm. Smalleg. 13A1 B Gh. 244v - Aage Gross. Tnkotagehdl. Vennemindev. 56113 D Ryv. 3119y -C M Gross. N-Fasanv. 704B |) Gh. 1715y - Evald Gross. Ahornsg. 24s IH - F J Gross. N-Frihavnsg. 8711 | 0 4617x - Gunnar Gross. (Ildslukningsapparatet Kustos) Hesseløg. 21s ES D Ryv. 1056x - Henry Gross. Hollænderv. 281E ff V 7378 - Henry,Akts.,Gross. Foderstofforr. Hollæn­ derv. 28 E J}V 7378 - C Chr. Guldsmed N-Frihavnsg. 1063 Hl - Edv. Hdls- & Anlægsgartner Vedbæk ff Vedbæk 49 - M Frue Hulsøm-& Plisséforr.Annexstr.121 Valby ff Vb. lllo y - Fr. Husejer Svanholmsv. 3SE ff V 9975 - H P Husejer Howitzv. 651B ff Gh. 695 x - Niels kgl. Hushovmester Jægersborg Allé Bernstorff Slot Gjentofte ff Ordr. 1705 - Bjørn Ingeniør Valby Langg. 7 Valby - Carl Ingeniør Kirkevænget 18Valby ffVb. 2123 - F L Ingeniør Birkebo 5 Valby - H J Ingeniør Cand. polyt. Nygaardsv. 542 EUff Ryv. 2192y - Karlo Ingeniør Lindholmsv. 101Brh. ff Bella 1001 - Sven Bruno Ingeniør Cand. polyt. Ordrup Jagtv. 35 E 2Charlottl. ff Ordr. 2828 - N fh. Institutbestyrerinde NyVesterg.3*E - F Isenkr. Vigerslev Allé 34 Valby ® Vb. 1636x Bp. Paludan Mullers V. 81E ff V 5859x - Robert Jernhdl. Nannasg.16 EffTg.l425v - Hans kgl. Kapelmusikus Nørrebrog.2224E - Bente Kioskforr. Strandv. 12s 13 ff Ryv. 1977y - Anna Frøken Klkollektrice Knippelsbrog. I5E - L E Frøken Klkollektrice St. Kjeldsg. 10 3 M ff Ryv. 2717v - G M V Kommunelærerinde Mølleg. 103IH N 2078x M Kommunelærerinde Duev. 842B - Joh. Kontorchef Østerbrog. 1022 Hl ff hemmeligt Nr. - P G Kontorchef v.KTAS. St. MarkusAllé 63S ff N 5540 - CarlAlbinKopieringsanst. Kj obmagerg.62, 64 E ff By 7727 Bp. Amager Boulevard 1303m ff Am. 2478x - V A Kunstklinker Svend Trøsts V. 12 S ff V 145v - Th. Lagerekspedient Viborgg. 243Hl - E E Landinsp. Under Elmene 33 (D ff Am. 3492x - M Frøken Lærerinde Rørholmsg. I3 E ff By 1303y - A Malerm. Amagerbrog.lll3 IHffAm.269y - Aa. Manufakturhdl. (Marie Carlsen & Søn) Grønnehavé Allé 22 Valby - Lauritz Manufakturhdl. N-Farimagsg. 54 E ff By 654x Bp. Sortedamsdoss. 65 C4 Hl ff N 2077u

Carl Axel Skibsreder (Martin Carl) Stock­ holmsg. 55HffCent.5746 &2946 Bp.Stock­ holmsg. 551H ff 0 6212 - Hans P Skibsreder (Martin Carl) Stock­ holmsg. 55 H JDCent. 5746 & 2946 Bp. Stockholmsg. 552Hl ff 0 4110 - Martin Skibsreder Frm. Stockholmsg. 55 Hl I Cent. 5746 & 2946 - ’s Skovlefabrik ved C A Olofsson Tøm- rerg. 7 1 | F 2205y Carl den 15de Hotel Nyhavn 15E|)Palæl947 Carlander Carl O M svensk Operasanger St. Nikolaj V. 8S0 Carlberg Kai Assist. v. Kraks Vejviser Lyong. 184 [s] ff Am. 1356y Carlé &Esbensen Malerin. Overg. o. V. 26 B f Am.6924x ohs.Malerm.(Carlé & Esbensen) H P Ørums G. 12113 ff Ryv. IlOv Carlheim-Gyllenskfild D A T svensk Konsul R. Kanslerg. 83H ff 0 4805y Carls II Enkefrue Carl Bernhards V. 154 E C a r l s b e r g B r y g g e r i e r n e Vester- fælledv. 100 E | Cent. 7000 Depot for Skibsproviantering Havneg. 47 E |) Cent. 4980 Carlsbergfondet Dantes PI. 35 E ff Cent. 5633 se Afd. II Real-Register Carlsberg Laboratorium Carlsbergv. 10 Val­ by ff Eva 112 se Afd. II Real-Register Carlsen [Seendv. Carlson, Carlsson, Karlsen Karlson, Karlsson] - Vald. Afdelingschef Falkonerallé 583 IH - & Pienge Agenturforr. Gross. Kronprin- sensg.6H ff Cent. 15314 Postkonto 3576 - O L Anlægsgartner Ann exstr. 12l Valby ff Vb. 1115y - A C E Arkitekt Marstalsg. 94Hl l 0 1960u - E E Arkitekt Lollaudsv. 414H ff Gh.629x - Johs. Arkitekt Vigerslev Allé 684 Valby | Vb. 1547 - H C Assurandør Nyhavn 47 E D Cent. 14170 & 14145 Bp. Holbergsg. 261E ff By 1089u - J S Assurandør Nordborgg. 6SHl ff 0 1335v - C Weber Bankbogholder Bratskovv. 81 Vanl. - Aage Bankfuldm. Tranev. I3EffTg.3082v - A Bogbinderm. Studiestr. 13 E ff By 1570x Bp. Stefansg. 654 E - Oluf Bogbinderm. Stormg.12 E ff By8405 Bp. Pernillev. 12 U ff Tg. 2076 - Carsten Branddirektør Strandv. 1101Hell. ff Hell. 257 - Bent Cand.jur. Direktør for Dansk Patent Kontor Akts. Jembaneg. 42E | By8628 - Hans Cand. mag. Lærer Gl.Kongev.l793E - Jens Cand. pb.il. Skuespiller Translatør Holm. Kan. 382 E - E J Cyklehdl. Viktoriag. 15 E - Holger Cyklehdl. (Cykleforr. Skjold) 01- fert Fischers G. 61B - G H Cykiereparatør Nørrebrog. 14 IH ff N 200y - Carl G V Danselærer Stiandv. 3* Si) ff Ryv. 900 - H C Distriktsforst. Stuckenbergsv. 10 Lyngby - A Fæster elektr. Install. Stationsv. 20 Holte ff Holte 234 Bp. Stationsv.22 Holte ff Holte 370 - Caroline Enkefrue Frankrigsg.28 [S] |Am. 165y - Cecilie Enke e. Direktør Kronprinsesse Sofies V. 17l E ff Gh. 1718 -C M C Enkefrue Holsteinsg. 494Hl - Olga Enke e. Forretningsf. Australiev.121 H Ryv. 1417y - Martin Entreprenør Fnnkiav. 7S 1 | Am. 4824x - A A Fabrikant (Fabrikken Ackerton ) Landskronag. I l2E§3ff R>’v- 255 - II Fabrikant (IllustrationAktuel) Sølystv. 5 Klpbg. ff Ordr. 959 - K H Fabrikant Aabjergv. Søgaardshus Vanl. ff Damsø 532

Cambridge Herrelingeri & Hatte, Falkoner­ allé 17, ved Carl Johansen Falkonerallé 17 B | Gh. 2941 Cammer Poullngeniør Cand. polyt. Ved Klo­ steret 272 §E] ff Ryv. 2815 - Aage Postassist. Rødkildev. 8 Brh. Campbell-Mc. Callum 0 Sproglærer st. Reg­ neg. 32E ff By 3363 Campen’s A F Eftf., CHVangsaae Kork- varefabr. Raadmandsg. 27 El D Tg. 245 Camradt Charlotte Enke e. Apoteker Foreh- hammersv. 4SEl ff N 3498 - Harald Løjtn. Gross.Suomisv.31E,§N2618 C a n a d i a n N a t i o n a l R a i l w a y s Bredg. 2 ED Cent. 12877 Canariis-Christensen Marie Læge Pilestr. 52 E ff By 7218 (Mand., Onsd. & Fred.11- 12*/o) Bp. Hollænderdybet l 2 ID D Ara. 3867 Candor, Akts., Cyklehdl. Kompagnistr. 20 E ffCent.6184 Postkonto 2772 Caning G E Automobilforhdl. Søbakken 13 Charlottl. - SA Thidemann Ingeniør Dalsgaardsv.7 Charlottl. ff Ordr. 963 - Agnes Musiklærerinde Egehøj v. 17 Char­ lottl. ff Ordr. 1770 - Agnete Tandlæge Lyngby Torv 6 Lyngby f Lyngby 536 Canter F J fh. Konsulatssekr. Trestjerneg. 24 ® ff Am. 4795 Cantor I Gross. Frm. Bredg. 25 E E ff Cent. 6406 & 6410 Postkonto 182 - Kai Gross. (I Cantor) Thorvaldsensv. 43 [S ff V 7386 - M Gross. Frm. Herluf Trolles G. 23 E D Cent. 14201 - Max Gross. (M Cantor) Harald Jensens G. 82IS ff Sydhavn 21x - Moritz Gross. (M Cantor) Borups Allé 1942 Brh. ff Tg. 3408 x - Sigurd Gross. (I Cantor) Thorvaldsensv. 72'E 1 N 2110 - Henri Hdlsrejsende Maglekildev. 132E - L fh. Toldkasserer Puggaardsg. 5 E ff By 4219 Capito Christine Enke e. Gross. Stigaardsv. 12 Hell. I Hell. 2789 - Alfred Gross. Hørkr. Frm. Kompagnistr.6 E ff Cent. 3068 Postkonto 2068 - Knud Gross. (Alfred Capito) Slangerupg. 22 El | Tg. 1068 - P A Læge Vesterbrog.832E ff Cent. 7344 (12-1, 6-7) - F Maskiningeniør v. Statsb. Monradsv.21 E ff Gh. 4293 Capozzi-Bentzen Knud Sekretær Parallelv.il Lyngby Cappelen LW v . Fuldm. Henrik Hertz V.16s Charlottl. - A Konfekturehdl. Blaagaardsg. 24 IH f) N 730 y - Viggo Postkontrolør Johnstrups Allé 82E - C O v. Toldkontrolør Kochsv. 131E f! V 6600y Caprez B Rentier Holbergsg. 194 E |)By 7578 Caracalla Hermann Nielsen Jorcks Passage E ff Cent. 11840 & By 8047 Carbokrimp Handels- & Fabrikations Kom­ pagni, Akts., Vesterg. 17 E ff Cent. 14870 Postkonto 4371 Carentius Z Manufakturhdl. Lyngbyv. 37.13 ffRyv.537x Bp. Bjørnsonsv. 55 Valby ffVb. 463y Cargili H E Revisor GI. Jernbanevold 313 Valby ff Vb. 761x Carild Elisabeth Frue Classensg. 483 Hl ff 0 3889y Carl Poul Godsejer Bredg.512 E ff Cent.3657 - ’s Herreklæder ved Carl Jacobsen Ham- merichsg. 7 E | By 8258 - LK Ingeniør Østerdalsg. 181(H - Clara Malerinde Stockholmsg. 171H! ff 0 1743y - Adolf Skibsreder Vestcrbrog. 1634 E ff Cent. 3875

Made with FlippingBook Ebook Creator