Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

Bie— Bill

IV — 670

Bilborg W IJrtekr. Hejrev. 42s E f Tg. 4172 Bilby G F Skrædderm. Amagerfæl.ledv.371 [S] f Am. 7.12x Bilde A Malerm. IIøglioltv.38s Vanl. f Damsø 53 - S Tømrerm.Støvringv.7 Vanl. f Damsø 98 BildsøeErikGroveIngeniørSvanholmsv.52® I) V 723y - H Grove Orlogskapt. Vagu'insp.R. Dosst ringen 181K f N 6062 - 1A D ,1 fh. Navigationsdirektør Komman­ dør K. DM. Ribeg.201H f 0 3x - Knud Repræsentant v. Kraks Vejviser Gyldenløvesg. 1(P E § By 1040 x Bilfeldt [Se endv. Bielefeldt] - O Arkitekt Hornbækg. l ’ E | Gh. 1658y - Edle Enkefrue Jagtv. 109B3E - L Borch Frøken Ø-Allé 252H f 0 4541y - Otto Kontorchef i Justitsm. Cand.jur. R. DM. Østerbrog. 54 C* H f 0 4147 - Kay Mekaniker Nørrebrog. 175 E f Tg. 484v Bilgrav G Mekaniker (Elektrokraft) Blaa- gaardsg. 21 B 4 i | N 603u Bilkompagniet Auto Callisensv. 12 Hell. f Hell. 140 & Hell. 918 Bille Carl Afdelingschef Malmog. 10 1 H f 0 4730x - Wm. Benzinforhdl. Tagensv. E f Tg. 177 Bp. Vilhelm Birkedals V 7* E - 1P Dameskrædder Fællcdv. 233K f N 2880 - Anna Enke e. Direktør Ved Amagerport 4 4 m I> Am. 2439x - Anna Enke e. Skolebestyrer Amaliev. 20 H J V 7689 - F Enke e. Kmh. Bredg. 702E f Cent.11725 - Josias Forfatter Bredg. 702 E - Jutta Wiberg Forstanderinde Skovridcr- gaardsv. 23 I lolte f Holte 35 - C A IngeniørH ostrupsv. 7 1 H - William Ingeniør v. Statsb. Overlærer L I Brandes Allé 172H f N 6286 - Sigfride Kunstmalerinde Bredg. 702E - V C Kunstmaler Fensmarkg. 18s i | N 2690 v - Mimi Malerinde Livjægerg. 23sH f 01295 - Rudolf Friis Murerm. Thorsv. 4Lyngbyf Lyngby 490 - K H Prokurist Nyelandsv. 192El f Gh. 3903x - Victor Skibsfører GI. Kongev. 481 H - Svend Skuespiller J M Thieles V. 1 A 1 H f N 1138x - Willy Fjcldgaard Skuespillerinde J M Thieles V. 1A 1 H f N 1133x - J L Stationsforst.Drosselv.77El f Gh.4854 Bille-Brahe A V Baron Classensg. 844H f 0 480v - Axel Baron fh. Amtmand Kmh. K. DM. Classensg. 34' H - E Baron Kapt. i Generalst. Adjutant h. H. M. Kongen R. ChrstholmsSlotsallé 7 Klpbg. f Ordr. 404 - Elinor Baronesse Classensg. 19B1H f 0 1669 - Marie Baronesse Classensg. 344H f0480 v - E Enkebaronesse Østbaneg.5 1 H f 01487 - Inger Enkebaronesse Classensg. 602 H f 0 5983 Bille-Brahe-SelbyGerdaBaronesse Østbaneg. 9 3 i | hemmeligt Nr. - E Lensgrevinde Hortensiav.12 H f V7368 Bille-Hansen A C Justitsr. Ekspeditionssekr. 1 Kabinetssekr.R. Frederiksg. 7 4 E f Palæ 3716 - Knud Repræsentant Hospitalsv. 5* El f Gh. 1503 x Billebo Anna Enkefrue Prinsesse MariesAlIé 174 ® f V 9863 Billedteatersel 8 kabet Vesterbrog. 66 E f Cent. 9501 Billegaard Bernhard Rye Malerm. Westend 20 *H f V 8302 Billekop C Larsen Snedkerm. Ordrupv. 51 Charlottl. f Ordr. 1986 Billenstein Carl Kapt. R. Vejlesøv. 24Holte f Holte ø7 Billensten Kirstine Enke e. Skrædderm. Blaagaardsg. 21 3 K

Bie V Prof. Dr. med. Overlæge R. Gylden- løvesg. 3 IH $ Cent. 2012 (Mand., Onsd. &Fred. 2-4) Postkonto3633Bp.Sortedams- doss. 95 13* m | 0 4989 - J P Tegner Skinderg. 22 E f By 1903 y Bp. 1. Strandstr. 20s1’-5 OS $) Palæ 410y Bie-Nielsen Hans Gross. Havneg. 5 E f By 1016 Bp. St. Peders V. 22Ilell. g Hell. 83 Bieger Anna Enke e. Skibsmægler Amalicg. 39 «bi [K|f Cent. 7900 - Hilma Frue Peder Skrams G. 7 A* E |1 By 5646 x Biehl A C Bogholder Kong Georgs Y. 181 El § Gh. 5330x Gross. Agenturforr. Tordenskjoldsg. 221 m f Cent. 8583 & 8584 Bp. Øre­ sundshøj 24 Charlottl. f Ordr. 29 Biel Ludvig Urtekr. Rosenborgg.12 Kl f Cent. 8754 Bielefeldt [Se endv. Bilfeldt] - C F Bankfuldm. Margrethev. 5 Holte J) Holte 760 - C H Bog- & Papirhdl. Frm. Kjøbmagerg. 24 Kl f Cent. 1020 & 10420 Postkonto 800 - Frans Bog- & Papirhdl. (C H Bielefeldt) Kornv. 7 Charlottl. f Ordr. 1655 - Esther Danselærerinde Vældegaardsv. 9 Gjontofte f Gjent. 231 - Henning Dr. phil. GI. Kongcv. 152B3IH - Jørgen Ingeniør Cand. polyt. Kornv. 7 Charlottl. - P Ingeniør Dronninggaards Allé 81 Holte - Paul Boasingeniør Ved Amagerport 222[H - H C V Malerm. Kong Oscars G. I3 Si - Hellmuth Maskininsp. GI. Kongev.152 B3 H f V 3167 - A E Professorinde Ved Amagerport 222 [sj | Am. 987y - Paul Prokurist Vældegaardsv. 9 Gjentofte |1 Gjent. 231 Bien Spejl- & Vinduespoleringsforr.ved We- sterberg Rosenv. Allé 2 H f 0 1464 Bierberg Ernst Forlagsboghdl. (Det Schøn- bergske Forlag) Frdbg. Bredeg.3B3E1 f Gh. 1933y - E F WFuldm. Løgstorg. 33* Hl f 0 2442x - A E Kontorchef Tordenskjoldsg.194Kl f By 5419 y Bierfreund AageAfdelingschei Gl.Kalkbræn- deriv.l4s i | 0 1938x - F Gross. Agenturforr. Kongedybet 21 [s] f Am. 4546x - Knud Korrespondent Parkalléen 271gø Biering [Se endv. Bierring,Bjering, Bjerring] - Kristine Enke e.GenerallægeYVillemoesg. 331IH | 0 2833u - Chr. H Ingeniør Rødkildev. 46 Brh. - LOberstløjtn. R. DM. Sortedamsdoss. 811 H f 0 576y - Georg Overlæge Ry Vesterg. 181Kl D By 4005(2—3) - Holger Skoleinspektør St.Hans G. 25 El Biering-Petersen C D Frue St.KnudsV.14sH f V 1003y - C Kapelmester v. Casino Cand.jur. Bredg. 19®Kl - H P fh.Kontorchef GI. Kongev. 1211H f V 8656 - ErikLægeV.-Boulevard4 H f By8958 (1-3) Bp. Nybrog. 262 E f By 7614 Biering-Sørensen Edv. Ingeniør Cand. polyt. Sølvg. 1041E - A & EKommunelærerinder Sølvg. 1041E f By 1204x - A Sognepræst v. Taksigelscskirken Jagtv. 199113 ft Ryv. 190y 10-11 (undt.Torsd.) Fred. 5-7 Bierlich J P K Købmand Thorshavnsg. 12s [S] i Am. 2140 Bierregaard [Se endv. Bjerregaard] - Edith Enke e. Gross. Vennemindev. I2 ÉH D Ryv. 543 y - W FabrikantMaagev. 131Brl).f Gh.3504x - H C Repræsentant Lauritz Sørensens V. 24 s El - Aage Speditør Lauritz Sørensens V.24s El Bierring [Se endv. Biering] - Jacob Direktør i Creditk. f. Landejend. i Østift. Sagfører R. Efteraarsv. 15 Charlottl. ft Ordr. 107

Bierring Anna Enke e.KassererN-Frihavnsg. 5 * 1 1 0 2643 - E Kontorchef Gyldenlundsv. 23 A Char­ lottl. f Ordr. 2294 - Einar Læge N-Frihavnsg. 54H _f 0 2643 - Karl LægeFrederiksborgv. 142 [Li f Tg. 2947 y (I 2 V 2 -H/ 2 , Torsd. till. 6-7) Bierrings Kaj Overassist. Fiolstr. 282E f By 2667y Bigandt Emil Journalist Guldbergsg. 7Ar’ K f N3640y - E Kommunelærerinde Sortedamsg. 92El f N 49x Bigier. Elvira Enke e. Gross. Thorvaldsensv. 21H f V 2088 - Jennie Enke e. Gross. Ehlersv. 26 Hell. f Hell. 1026 - Nanna Enke e. Gross. Carolinev. 19 Hell. f Hell. 24 - J Frue Hesseløg. 31ES f Ryv. 632y -Joh. B i gi er & Søn Gross. GI.Mønt 4 E f Cent. 448 & 12466~ - L Gross. (Joh. Bigier & Søn) Kastelsv. 231 i | 0 6467 - Percival Gross. (Joh. Bigier &Søn) Strand­ boulevard 66:i | p 6081 - LLegetøjshdl.Blaagaardsg.281H f JN4185y •V Skomagerm. Frederikssundsv. 35 E Bp. Godthaabsv. 6r' El j§ Gh. 217x Bigom KnudRepræsentantN-Fasanv. 216* E - Carl Sadelmagerm. M fDR. Baadsmands- str. Artillerikas. E f Am. 4314u Bigum Anna Enkefrue Smalleg. 26 B 1El f Gh. 3560y - Osa Enke e. Statskontrolør L I Brandes Allé 18' H f N 2118x - Hans Ingeniør Mariendalsv. 32 A s El f Gh. 3867u - Edv. Kaifehdl. Gasværksv. 31 H f Eva575 - Chr. Redaktør Enighedsv. 14 Lyngby f Lyngby 532 Bihesen Povl Direktør Amagerbrog. 71[s] f Am. 2813 - P o v l B i h e s e n & Co . , Ak t s . , Gross. Agenturforr. Knabrostr. 24 E f Cent. 12902 Telegramadr. „Nesehib“ Biilmann A A Direktør (Eiland& Co.) Ama- Ryv.2897 - C H Kommunelærer Høj devangsAllé22‘ [s] - Marie Kommunelærerinde Milanov. 802 [g] - R J Kommunelærer Grundtvigs Sidev.l3lY) - Rolf Kommunelærer Overbyes Allé 22 V alby f Vb. 681x - S F Kommunelærerinde Bentzonsv. 21El f Gh. 3277y - Thora Kommunelærerinde Rantzausg. 742 1 | N 2270v - Einar Prof. Dr. phil. MVS. R. DM. 0 - Voldg.5 E f Cent.7693 & P riv.f Palæ2235 - H Skibsfører Niels Hemmingsens G.322E - V Skoleinsp. Hellerupv. 26 Hell. Biilmann Petersen GunnarArkitektGothersg. 413E f By 5662y - Børge Tegner Nyhavn 6*E f By 368x Bijoux, Akts., Amagert. 13 Kl f By 2674 Bikuben Grundlagt 1857 Postkonto 2119 H o v e d k o n t o r Silkeg.8E f Cent.133 Omstilling til Direktionen og til samtlige Kontorer, der er aabne 10-3(Lørdagl0-2) samt for Sparekasseafdelingens Ved­ kommende tillige Fredag Aften 6-8 U d e n f o r T i d e n kaldes: Sparekasseafdelingen f Cent. 50189 Hovedbogholderi og LaanefagfCent.50169 Forvaltningsafdelingen f Cent. 50149 Forsørgelseskasserne f Cent. 50129 Portneren f Cent. 50109 F i l i a l e r (Kontortid 9-3, Lørdag 9-2, samt Fredag Aften 6-8): Nørrebro Afd. Nørrebrog. 11 f Cent. 753 Østerbro Afd. Østerbrog. 19 f Cent. 2406 Aaboulevard Afd. Aaboulevard 15 f Cent. 4880 Chiistianshavns Afd. Børsg. 8 f Cent. 1666 VesterbroAfd. V esterbrog.HAfCent.2119 Jagtv. Afd. Norrebrog. 140 (Runddelen) f Tg. 1294 gerfælledv.455 (s] f Am. 4590 - ValborgFrueKildevældsg.331

Made with FlippingBook Ebook Creator