Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 671

Bill—Birk

Billesborg Oluf Herreekviphdl.Gjentofteg.66 Gjentofte £ Gjent. 435 Bilieschou A E Politibetj. Kronborgg. 81Hl £ Tg. 1760y Billestrup H Repræsentant Smalleg. 43 A 3Hl | Gb. 4249 Billlev V I)alsgaard Disponent Jagtv. 192E $ Tg. 1810x Bilfgreen FHG a s - & Vandm. Teglværksg. 2 H £ Ryv. llOOy Bp. Teglværksg. 103ɧ Billig Karl Direktør Strandv. 711É) DRyv.310 Billig Chokolade ved Otto Linnemann Niel­ sen Norrebrog. 74 El £ Cent. 4854 Billige Sæbeudsalg, Det, Akts., Norrebrog. 163 E £ Tg. 293 y - Tæppelager, Det, ved Otto Jensen Laxeg. 22 E £ By 5189y Billing Frode Afdelingschef Norgesg. 203(H - G Guldsmed Nørrebrog. 114 É) £ N 1897 - R Guldsmedem. Frederiksborgg. 48 E £ By 6583 - A B A Skomagerm. Heimdalsg. 5 SE £ Tg. 1060y Billqvist Carl Urtekr. Vodroffsv. 48 E £ Cent. 2477 Bilisten C CForretningsf. Fjords Allé 73 E £ N 3174v Billum J Juel Kommunelærer JoakimLarsens y .4 3 Hl £ Gb. 3863v Billy-Jacobsen PKunsthdl. Hauserg. 11 E £ By 7317 Bilsenack Arthur Gross. Frederikssundsv. 10 A E £ Tg. 2963 x Bilsted H C Anlægsgartner S-Allél7s Valby - Margrethe Enke e. Kapt. Ved Amagerport 25 [s] £ Am. 1039y - W Frue Lyngbyv. 93313 £ Ryv. 1803 - E C M Læge Steen Blichers V.8 11 £ Gh. 464 og GI. Kongev. 1541E 1-2 - Sara Marie Plastik- & Danselærerinde Ahlmanns Allé 6 Hell. £ Hell. 923 Bilstein Alfred Gross. Krystalg. 101 E £ By 3276 Postkonto 3913 Biltung Kirstine Tandlæge Nørrebrog.1541E £ Tg. 1436x Biltzing’s Bureau Vodroffsv. 17 A E £ Cent. 12333 & V 743 x Postkonto 431 - H K Direktør Vodroffsv. 17A s E £ Cent. 12333 & V 743x - ’s D kemiske Depot Vodroffs Tværg. 1 E Cent. 12333 & V 743x Postkonto 431 eon Repræsentant GI. Kongev. 701E £ Eva 945 Binau Lauritz Cigarhdl. Classensg. 44 M £ 0 5528 - J Forvalter Aarhusg. 791El £ 0 4290 - Max Guldsmed Torveg. 15 52 £Am.6334y Bp. Høyrups Allé 17 Hell. £ Hell. 734 - A Hørkr. Sverrigsg. 8 (H£ Am. 643 y - K A S Enkefrue Restauratrice Fælledv. 5 El £ Cent. 9985 Bindegarns Compagniet i Kbhvn. ved Arens­ borg & Co. Kronprinsesseg. 18 E £ Cent. 12678 & Palæ 2893 Postkonto 1479 Binder Victor Gross. (Victor Binder & Co.) Østbaneg. 52H £ 0 3113 - Victor & Co. Gross. Agenturforr. Silkeg. 11 E £ Cent. 3144 Binderkrantz Dorothea Fodlæge Ved Stran­ den 62 E £ Cent. 8438 Binderup H Restauratør Frdbg. Allé 4 E £ Cent. 6393 Bp. Bentzonsv. 16s (F) - J fh. Snedkerm.DM.FM.Eckersbergsg.36 H £ 0 2884v Binderup-Schultz V Direktør Nørrebrog. 282 El £ Cent. 3069 - Hans Fabrikant Helgolandsg. 142E - Astrid Frue Holbergsg. 22452 £ By 6556 - L Konfektionshdl. Nørrebrog. 282 El Bindesbøl A J fh. Kommunelærer N-Fasanv. 523 El Bindesbøli Severin Ingeniør Morsøv. 43 Brh. |Gh.4210 . - Johanne Frøken Væveribestyrer Lyk- kesh. Allé 71E £ V 2902y Binding Michael Kommunelærer Skaaneg. 101 g] £ Am. 5514 u - Robert Købmand Valhøjv.l3sValby £Vb. 1977

Bindseil Vilhelm Arkitekt Løgstørg. 404 Hl - ErikAssist.Strandv.l42sHell. £Hell.l889y - Johs. Assist. Virginiav. 101El £ heml. Nr. - & EhnhuusGross.Gl.Kongev.25 E£V8944 - M Gross. GI. Kongev. 25 E £ V 8944Post­ konto 20081 Bp. Aalekistev. 1552Vanl. Bindslev Knud Bankbestyrer Carolinev. 5 Hell. £ Hell. 1221 - Valdemar Direktør f. Kbhvns Kreditforen. R. DM. Stockholms g. 37* Hl £ 0 6857 - Frederik Fabrikant Østbaneg. 152Hl £ 0 3578 y - L Frue Falkonerallé 143 El £ V 7052 - Alfred Præst Kapellan v. Garnisons Kirke MF. MB. Stockholmsg. 371Hl £ 0 6857 - L Repræsentant Mariendalsv. 602 El BingEva Afdelingschef Vesterbrog. 1501E £ V 8486 - Bertel Cand. jur., Redaktør Fred. d. 6. Allé 92 m £ Gh. 2050 - Kai Direktør Cand. polyt. JacobysAlléld1 E £ V 4243 - Amalie Enke e. Vekselerer Trondhjemsg. 71 m £ 0 1975 - B Entreprenør GI. Kalkbrænderiv. 684Hl £ 0 645 - Jacob Inspektør Forhaabningsh. Allé 142 E £ V 3210 - Ole Løjtnant Egilsg. 463El £ Am. 5463 y - Anton Murerm. Fyensg. 63 El £ N 7253 - H J Overlæge Dr. med. Amagert. 2 E £ Cent. 8880 Kons. Tirsd., Torsd. og Lørd. 21/2-S1/2 Bp. Østbaneg. 19 Hl £ Cent. 3757 Tr. Mand., Onsd. og Fred. 12-1 - Ludvig Overretssagf. Stormg. 6 52 £Cent. 1562 & 1563 Bp. Jens Kofods G. I 4E £ Palæ 1563 - Otto Overretssagf. R.Stormg. 6152 £ Cent. 1562 & 1563 (1 0 -3 ) Bp. Sveasv. 7* E £ Eva 8 - & Grøndahl’s Porcelænsfabrik., Akts., kgl. Hofleverandør Vesterbrog. 149 E £ Cent. 2669 Binger A Forgylder (Alex W Mogensen’s Eftf.) Gothersg. 10252 - C C Kommunelærer Wergelands Allé 30 Søborg £ Søb. 270 - J A Legetejshdl. Adelg. 4 IH £ Palæ 724x Bp. Dannebrogsg. 9SE £ V 492y Binney & SmithCo.,Akts. Gross.Gl.Mentl4E £ Cent. 13733 Binzer Ch. elektr. Install. (Binzer & Co.) Østerbrog. 88A1H - & Co. elektr. Install. Østerbrog. 88 B Hl £ Cent. 9238 & 9239 - B E Enkefrue Samfunds Allé 253E - E August de Frey Fabrikant Stakkesund 31g| £ Ryv. 2195v - F E fh. Fabrikant Ny V esterg. 191E £ By 8113 - ’s F E Eftf. Fabrikant Ø-Farimagsg. 16B Hl £ Cent. 12010 - Felix v. Fuldm. Eigilsg. 29 B 4H - Otto Gross. (Nordisk Papirlager) Kol- dingg. 124Hl - O R f h. Kolonibestyrer Carl Plougs V. 104 E £ V 5102v Biografen Strandv. 267 Charlottl. Birch [Se endv. Birck, Birk] - Vilh. Bankfuldm. Rygaards Allé 32Hell.£ Hell. 1242 - A A V Bogholder Sofiev. 7 E £ N 4652y - ’sChr. Bogtrykkeri, fh. Akts., ved Anna Birch Gothersg. 48 52 £ Cent. 4426 - Vilhelm Drejerm. Toftebæksv. 46 Lyngby - A Enkefrue Frederiksborgg. 23® 22 £ By 928 v - AnnaEnkefrue (fh. Akts. Chr. Birch’s Bogtrykkeri)PoppeIAllé 10 Holte £ Holte 511 - Stine Frøken Forstanderinde Hyldegaards Tværv. 12 Charlottl. - F Fotograf H C ØrstedsV. 73 E £N1672x Bp. Stockflethsv. 21 E - Halvor Gross. Klosterstr. 213 E £ Cent. 10225 - Knud Gross. (Birch & Paulsen) Kongev.49 Holte £ Holte 809 - N L Gross. (Christensen &Hansen’sEftf.) Frdbg. Allé 562 E £ V 4459

Birch & Paulsen Gross. Rosengaarden 8 52 £ Cent. 3403 - Wald. C Th. Gross. Slagelseg. 103Hl £ 0 7869 - Herman Herrelingerihdl. GI. Kongev. 112 E £ V5741y Bp. Oehlenschlægersg. 122E £ V 2894 v - O Hørkr. S-Boulevard 87KE £ V 6887 x Bp. Oehlenschlægersg. 452E £ V 9623 y - Ludvig IngeniørCand.polyt.Dyrehavcv. 26 Klpbg. £ Ordr. 378 - Ludv., J O Pedcrsen-Krogboe,CGotthardt & H Peschardt Hansen IngeniørerGylden- løvesg. 3 E £ Cent. 3377 - Adolf Inspektør u. Rodeforv. Upsalag. 44H1 £ 0 4x Frøken Klkollektrice Sortedamsdoss.35 El £ N 2731 Bp. Jagtv. 1872 g| - Ernst Konditor Frdbg. Allé 44 E £ Cent. 3835 - Gerhard Kontorchef Cand. phil. Prinsesse Alexandrines Allé llCharlottl.£Ordr.911 - Asta Korrespondent Løgstørg. 372Hl £ 0 6761 ' - D Kunstmalerinde St. Pauls G. 64 E - Rosa Frue Kunstmalerinde St. Hans G. 93 El £ N 170 u - C Købmand Englandsv. 294 Kastrup £ Kastrup 309 - E AV Litograf S-Allé 11 Valby £Vb.652x - Octavius Møbelhdl. Snedkerm. Krystalg. 24 E £ By 8571 Bp.Niels Ebbesens V.74E £V6683y - HOvergartnerAurehøjv.2HellJBHell.1036 - Chr. Overretssagf. Amagert. 1 E £ By6057 - C Prokurist Tranegaardsv. 371Hell. - Alfred Repræsentant Stormg. 273 E - Arne Revisor Rørliolmsg. 143 52 £ Byl69x - Ove Revisor Bøgehøj 22s Hell. £Hell.2231 - Ejnar Snedkerm. Aalekistev. 1681Vanl. - Vilhelm Translatør Skriftekspert Hille- rødg. 22s |L] £ Tg. 3999 - A Viceskoleinsp. Sigridsv. 1A Hell.£Hell. 1463 Birch-Christensen A Tandtekniker Lyngbyv. 36s Hi) Birch-Olsen C A LektorCand.theol.Emmasv. 11 Gjentofte £ Gjent. 11 - Ejnar Præst Kapellan v. Christians Kirke Strandg. 2 52 £ Am. 5843 y (10-11, undt. Tirsd.; Fred. till. 6-7) Birch-Pedersen CBankbestyrer Amagerbrog. 372H £ Am. 2127 v Birchtoft S Sørensen Kommunelærer Krog­ stens Allé 22 Hvidovre Valby Birck [Se endv. Birch, Birk] - Carl Fabrikbestyrer Lyngbyv.73 fil £Ryv. 395x - LauritsVDr. polit. Prof. v. Univ. Holm. Kan. 15 E Bird S Arkitekt Frederiksdalsv. 166 Lyngby £ Frederiksdal 67 - Regina Enke e. IngeniørPeterBangsV.8IB - Entreprenørforr., Damptromle Konsortiets Forretningsf. Finsensv. 14 El £ Cent. 2887 & 12336 - Tage Entreprenør Raagev. 10 Hell. £Hell. 1915 - UEntreprenørFrdbg. Allé 68° E £ V 9750 Birger Johan fh.Regnskabsf. Vennemindev.42 13 £ Ryv. 1908y Birk [Se endv. Birch, Birck] - H Pagh fh. Arkitekt Østerbrog. 56 Cs Hl - E J Bogholder Dronninggaards Allé 83 Holte - N & A Frøkner Faxeg. 172O £ 0 1905 u - P A Gross. Artilleriv. 545Hl £ Am.l702x • - V Hdlsgartner Stengaards Allé 15 Lyngby - KA Ingeniør Ved Amagerport 103[H£Am. 2867v - A G Landinsp. Reventlowsg. 143E £ Cent. 4636 & V 558y (8Vr4l/2) Postkonto 608 - C G Ostenfeld Landinsp. Fuldm. i Land- brugsm. Reventlowsg. 143 E £ Cent. 4636 Bp. Sundvænget 10 Charlottl. £ Hell. 62 - Joh. Malerm.Danasv. 29 E £'V9135y Bp. Johnstrups Allé 24 E £ N 1078y

Made with FlippingBook Ebook Creator