Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 669

Bert—Bie

Bertram Mary Kaffehdl. Haraldsg. 99 S f Ryv. 589 - A Kommunelærerinde St. Thomas Allé 62EIJ)V526x - Camilla Koncertsangerinde Vodroffsv. 21 1 El | V 9471 x - Wilhelm Maskinmester Dosseringen 224 i | N 3153x - Karla Modehdl. Ø-Farimagsg. 14 El f 0 2914x Bp. Ø-Voldg. 244 E - Oscar Musiker Ø-Farimagsg. 14 A 1 i | 0 2914x Bertram-Larsen Taarnurfabr. R. Lykkesh. 8 El f V 990 - F Taarnurfabr. Lykkesh. Allé 8 l El f V 2320 x Bertramsen Peter Kaffehdl. (Amsterdammer Kaffemagasin)Stenderupg.2 2 ® | V 9686x - A Trafikkontrolør v. Statsb. Smalleg. 81 E D Gh 2143 - Bertram Vinduespolerér Dannebrogs". 361 m D Eva 207 Bertzow J A Kapt. i Fodf. Kastelsv. 3SHl | 0 6419 Bertøe Carl Gross. Agenturforr. st. Kon­ gens". 101 E Berville C L A de Planterose de Kontorchef Colbjornsensg. 63 El f V 6442y Besiakof Leo Gross. (Nordisk Beklædnings Industri)Toftholms Allé 9Hell.fl Hcll.3527 Besiakov S Kasketfabr. Brobergsg. 3 3 E Besjakow David Skrædderm. Toldbodg. 142 E f Palæ 2717y Beste Jenny Enke e. Bagerm. Engtoftev. 6 2El ffi V 5869x - J Albrecht Landsretssagf. se Albrecht- Beste Bestie Georg Etatsr. Gross. K .DM . Ama- lieg. 45 1 E f Palæ 1816 - C W Repræsentant R. Sagasv. 16s El f V 2239x - Georg, Akts., Vinhdl. Skinderg. 45, 47 |g] f Cent. 1038,10038 & 13838 Postkonto 3231 Beta, A k ts.,N y g a d e li| C e n t. 12901 Bétak Ernst Forretningsf. Andreas Bjørns G. 18s E - Einar Malerm. Mariendalsv. 43 1 E ® Gh. 127ly - Chr. Snedkerm. Kaalundsg. 61 E) f V 269y - Niels Snedkerm. Frilands Allé 28 Valby f Vb. 1323 Bethe8da Rømersg. 17 E f Cent. 11691 se Afd. II Real-Register Bethesda’s Boghdl. Rømersg. 17 E f Cent. 11096 & 1196 Bethiehems Kirke, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. II Real-Register Betty Nansen Teatret Frdbg. Allé 57 El f Cent. 1490 & 2616 se Afd.II Real-Register u. Teatre Betz Alfred G Kommunelærer Elsborgv. 8 Hvidovre Valby - Alfred Revisor Carl Plougs V. 31El Betzer M J BogholderskeHumlebækg. 17SI2 - C Lærerinde Gammeltoftsg. 182 E f By 2066 x - C VToldkasserer Dosseringen 463Hl Betzonich Geo Portrætør Rahbeks Allé Bak­ kehuset El Beu Ejnar Konditor Østerbrog. 134 Hl f 0 788y Bp. Ribeg. 182Hl Beuschau JohanRepræsentant Raadmandsg. 143 (2 - JensUrtekr. (Frihavnskvarterets Kolonial­ lager) Holsteinsg.54 Hl f 0 5585 Bevensee Chr. Skrædderm. Nygaardsv. 22 1 ɧ f Ryv. 1764y BeverW illyFuldm.i Landmandsb.Asmussens Allé 4 3 El f V 238y Bewer O F F Skomagerm. Frederikssundsv. 152 Brh. f Bella 667 - Wm. Skuespiller Overg. n. V. 152E f Am. 5912 x Beværterforeninger se Centralforeningen Beyer [Se endv. Bayer] - H M Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. Faxeg. 7 Hl f 0 729 u Bp. Kildevældsg. 803 IS f Ryv. 2381y - J G Disponent Gothersg. 1291E

Beyer F elektr. Install. (Beyer & Jensen) Frederikkev. 12 Hell. - & Jensen elektr. Install. Gas- & Vandm Frederikkev. 12 Hell. f Hell. 1819 - Ella Enke e. Læge V-Boulevard 34 3 El f By 6182 - G L Enkefrue Balderspl. I 2 (2 f Tg. 1292y - Laura Frue Kastelsv. 12 A 3 Hl f 0 7739 - Bodil Frøken Østerbrog. 683El - E & M Frøkner.C F Richs V. 40 E f Gh. 4389 - C A Fuldm. v. Statsb. Cand. phil. Konge­ ledet 12 Charlottl. - H P Hdlsgartner Monrads Allé 12 Valby f Vb .6 - Carl Ingeniør (C Beyer &Th.Vestergaard) Amager Boulevard 1333E f Am. 2211 y - C & Th. Vestergaard Ingeniører Skinderg. 41 E f By 6727 - Herman Kontorchef f. Centralarbejds- anvisningskont. Birkholmsv. 4 Holte - Carl Markfuldm. Dortheav.2 [2 fTg.793 - W Metalstøber Gormsg. 3 12 f Tg. 3156y Bp. Solitudev. 9 4 Hl f N 2746x - K F Smedem. (Larsen & Beyer) Marien­ borg Alle 101 Søborg - Carl fh. Trafikinsp. R. Forchhammersv. 4 4 El f N 804y - P G Trafikkontrollør v. Statsb. Mellem- toftev.Valby - Th.Tømrerm. Hørsholmsg. 18412f Tg.338x Beyerholm Leonore Enke e. Kommunelærer Toftegaards Allé 9 2 Valby - Jørgen Journalist Søllerødg. 284El f Tg. 699y Bhutho Th. Fuldm. Solsortv. 74‘ El f Gh. 2712 Bianco Luno’s Bogtrykkeri Soldenfeldtsg.3El f Cent. 781,1114 & 1134 Postkonto 1781 Bibelselskabet for Danmark Adr. Kultorvet 1,3 E se Afd. II Real-Register Bibliotek, Det kgl. ProviantgaardenEfCent. 4444,11444 & 11617 se Afd. IIReal-Regi­ ster Biblioteker se Emnelisten Bibow O v. Frue Klkollektrice l.Istedg.7 1 El f V9221y Bibow-Jensen E Ingeniør Langebrog. 3 E f Am. 4346 Bichel Henrik Forretningsf. Christiansborgg. I 1 B f By 3258 Bico GI. Kongev. 111 El f V 8920 Bidsted S H Revisor Ny Carlsbergv. 843El f V 6596y Bidstrup [Se endv. Bistrup] - Agnes Bogholderske Gammeltoftsg. 8 MH | By 4786 - Emma Frøken Søren Nordbys Allé l 1 E f Am. 5907 - C E Ingeniør Colbjornsensg. 301 El - H C P Ingejiiør N-Farimagsg. 543 E f By 2209y - Carl Korpsofficiant DM.Østerbrog. Garde- husarkas. Hl f 0 4315x - Charles Restauratør Ryesg. 50 Hl f Cent. 15408 - J Skibsfører Kochsv. 9A 3 El - Oscar Tømrerm. Lemnosv. 2 3 Hl - P G A Tømrerm. Torfav. 3 i | Am. 6805 Bie Curt Arkitekt Ny Carlsbergv. 385El f V2032x H S Bankkasserer Henrik Steflens V. 43EI f V 6775 v # • H I Bryggeri, Hobro, Hovedoplag ved OttoSuenson& Co. Dr.Tværg.7 fCent.482 Caroline Enke e. Herredsfoged Lyrskovg. 195El f V 6169 v Hedvig Enke e. Kasserer Classensg. 581Hl f 0 3704x Ellen Frøken St. Thomas Allé 54 El f V 5736y Anthon Gross.Cand. pharm. (Bie&Bemt- sen) Upsalag. 6 SHl f 0 595x & Berntsen Gross. Læderstr. 28 E f Cent. 8651,8652 & By 7425 F L, Akts., Gross. Maskinforhdl. Gothersg. 28 E f Cent.6518, 6519 & 8062 Postkonto 684 LKontorchefØ-Farimagsg.302Hl f01656y

Berthelsen Poul A Ingeniør Cand. polyt. Ny Adelg. 24E fCent.13805 & Priv.f)By6019 - Y Ingeniør Lyngbyv.328 Gjentoftef Gjent. 778Bp. Lundegaardsv. 4 Hell. f Hell. 3080 - Jens Kapt. DM. R. Willemoesg. 874Hl - Anna Klkollektrice Fredh. Kan. 18 Hh1E - I H I ’rue Klkollektrice N-Frihavnsg. 75 (H Bp. Østerbrog. 853E] - Einar Kommunelærer Kollemosev. 12 Holte - Jens Kommunelærer Albaniensg. 12[S] f Am. 3265 x - Hilda Koncertsangerinde Martensens Allé 54 B | V 5120v - Aage Købmand Bagsværd Hovedg. 255 Bagsværd J) Bagsværd 21 - Arnold Købmand Marienborg Allé 42 Sø­ borg f Søb. 461 - A Lærerinde Callisensv. 43Hell. - Aage Malerm. Aalekistev. 152 Yanl. J) Damsø 249 - Carl Frederik Malerm. Falkonerallé 53 H f Gh. 1867y - M Modehdl. Nørrebrog. 112 IH f N 2712v - Frank Montør Webersg. 42 Hl - K Møller Roskildev. 87 Valby f Yb. 142 - Edmond Overassist. Jerichausg. 65s IS - S E Overingeniør Fred. d. 6. Allé 73El f Gh. 2279 - B Overvagtm. i Statspol. Hvidovre Allé 4,6 Hvidovre Valby f Hvidovre 100 - Carl Pastor emer. Mlarielystv. I2Yanl. - Thorbjørn Postassist. Sindshvilev. 63 E - A Pr.-Løjtn. Strandv. 110 C3Hell. f Hell. 3341 - André Prokurist Lyngby Hovedg. 13 Lyngby - Alfred Regnskabschef Sjællandsg. 234 (Hl | N 4824y - Conrad D Remskiveforhdl. Tietgensg. 62s S f Eva 635 - I B Rentier Kong Georgs Y .7 i | Gh.57 - Harald Restauratør Klkollektør Strandv. 102 Hell. | Hell. 752 - Verner Revisor Middelfartsg. 43H -M Sekretær Mørk Hansens V. 43 Yanl. f Damsø 993 CSkrædderm.Frederiksborgg. 40® E D By 3380 - Johan W Skrædderm. GI. Kongev. 143 S | V 1714x - A P Snedkerm. Thorvaldsensv. 4 S Bp. Sindshvilev. 61E - Ingeborg Frøken Sygeplejebureau Øster­ brog. 252H J 0 3711 - Astrid Frøken Translatrice Hallandsg. I l 1 (U f Am. 924v - Robert Vinhdl. Yibev. 36 12 - Rasmus Vognmand Enghavev. 85s S f Cent. 1800 Berthold Johanne Enke e. Møbelhdl. Gud- runsv. 10 Charlottl. f Ordr. 1943 - Chr. Møbelhdl. Rosenborgg. 7 E,D By 1612x Bertholdt P Assist. Steenstrups Allé l i 1S - William A Guldsmed Webersg. 213El f By 401 y - Aage JuvelérHauserpl. 203 E Berthou -V Snedkerm. Svanev. 25s 12 f Tg. 1055 y Bertner Erik Skuespiller Aaboulevard 171 El f N 3684 Bertolt Oluf Arkivar Vagtelv. 32 E Bertouch-Lehn Rud. Baron Fuldm. i Ddenrm. R. Bredg. 731E $ Palæ 299y Bertram Aage Afdelingschef Ellemosev. 105 Hell. f Gjent. 1368 - Kai Afdelingschef Jerichausg. 6 5 3El f _ V 6693 y| ^ _ _ _ _ _ _____ - Agnete Ber tr am Cand.mag. Kvinde­ gymnastikskole V-Boulevard 20 El f By 8024 & By 8029 (9—5) - Robert Cand. polit. Silkeborgpl. 24 El - A Enkefrue Engelstedsg. l s gg - Astrid Enke e. Arkitekt Vodroffsv. 212El å V6263v nud Forretningsf. Lynette Allé 13 [g] f Am. 4430 - J C Fuldm. Henningsens Allé 7 Hell.

Made with FlippingBook Ebook Creator