Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

Bang—Barn

I V — 658

Barfoed HaraldApotekerR.VedLinden 9 3H 4 Am. 1694 - Erik Arkitekt Amagerfælledv. 435|s] 4 Am. 3029x - Knud V Arkitekt Silkehorgg. 163E 4 0 4417v - Olga Enkefrue Ceresv. 12 0 - M K Enkepastorinde Kronprinsesse Sofies V. li)4Ø - G F Fabrikbestyrer Vinkelv. 10 Lyngby 4 Lyngby 874 - Aage Forfatter Amagerfælledv. 455[sj 4 Am. 558x - Hugo Forretningsf. Jens Kofods G. 4SE 4 Cent. 5190 - Chr. Forstkandidat Frdbg. Allé 341E 4 V1434x - Christen Gartner Aagade 90’ H - K Ratjen Gartner Korsørg. 362 { 0 } É 0 5886 - A & Co. Gross. Genforeningspi. 13 Brh. §} Gh. 6260 - Olaf Gross. (Harald Børgesen) Mar- grethev. 44 Hell. 4 Hell. 170 - E L Ingeniør Paludan Mullers V. 32 E l V 3706 - Alfred Inspektør Hans Egedes G. 132 (S) 4 N 1570x - Per Journalist Holsteinsg. 3SEl 4 0 6844 - Viggo Journalist Rosenv. Allé 29s 1 1 0 6743 - Orla Kasserer i Sparek.Grundtvigsv. 32E 4 V 5634x. - Emma fh. Kommunelærerinde Balderspl. I3 El - EN Oberstløjtn. R.DM.N-Frihavnsg.8312] 4 0 3709y - H L Skibsfører Mariev. 13 VedbækfVed- bæk278 - Gudrun Frøken Skuespillerinde Stevnsg. 48s (H - F Snedkerm.Ved Amagerportl2 (S] 4 Am. 473 v Bp. Under Elmene 18s 23 Barfred Otto Administrator Bustrupg. I 1 E - Aug. Bogbinderm. Niels Hemmingsens G. 8 B f By 2958u Bp. Guldbergsg. 453 IS1 - Gerda FrueStrandg.6SE fAm.4695 - E Frøken Jagtv. 2043 M 4 0 5348 - Kamma Kommunelærerinde Strandv.373ISl 4 Ryv. 272y Barfred-Pedersen Elna Frøken Carl Jolians G. 7 3 E 4 0 993y - G fh. Godsejer Nærum f Nærum 52 Bargsteen H Kaffehdl. Svinget 23311] Bargum Gustav Journalist Roarsv. 26' El Barhoft H Overmontør Vennemindev. 22' 13 4 Ryv. 2332 Barild Frantz Frautzen Skradderm. Henrik Rungs G. 25 INI f N 7514 BariusML Børneekviphdl. Bragesg. 26 D ' ø f Tg. 2278y Barke LPC fh. Proprietær Amagerbrog.32s[s] Barkhuus Carl Gross. Agcnturforr. Studie- str. 21 E f By 3607 l’ostkonto 803 Bp. Malmøg. 542] f 0 5779 - W Underdirektør Ingeniør Lykkesh. Allé 31s E f V 5493x Barlev D .Frøken Kontorchef Kronborgg. I 4 El f Tg. 796y Barley L Sekretær Ærtelandsv. 3 [s] 4 Am. 5339 Barlow D Frue Falkonerallé 108' El f ^ 5630 Barlyng Niels Repræsentant Artilleriv. 44'[s] 4 Am. 5592 Barmann T Repræsentant Heinesg. I 6El f Tg. 2728 BarmerChr.AnlægsgartnerKildebakkegaards Allé 121 Søborg f Søb. 895 - Johannes Bankfuldm. Amager Boulevard 1263 E 4 Am. 1107 BarmingChr.Korrespondent Dybbølsg. 47' 0 4 V 9085v Barmwater KFLæge Elmeg. 27' HI f N 803 Barndorff F P C Kommunelærer Falkoner- allé 22s m - H Korrespondent Amagerfælledv. 214 H 4 Am. 2429y - A F H Murerm. ljipkesg. 17221

Bang ITerman Skuespiller Gunløgsg.173[s] - O C Snedkeren. Godthaabsv.33 EJ f) Gh. 4461 Bp.Fredcnsg. 4 A s ES f N 3173 y - Oluf Sncdkerm. Ole Suhrs Gr.25' IH - T K Stabsol'ficiant DM. Artilleriv. Artille- rikas. (s] - Aage Wad Syltetøj sfabr. Brønshøj v. 24 Brh. |) Bella 151 - Ch r .Wad - Bang Syltetøjsfabr.Nørrebrog• 10"hb LNj | Cent.3527 & N 5893 Bp. Ris­ vangen 9 Brh. f Bella 114 - H L J Toldassist. P G Ramms Allé l s 133 4 Gh. 3207v - JPLToldforvalterDuntzfeldts A llél4HeIl. - Jacob fh. Toldkasserer Kapt. R. DM. Danasv. (Vodroflspl.) 1820 $i V 2789y - P J VaremæglerLøngangsstr. 21 B fCent. 2684 Bp. Ratsacksv.430 |)Y1278y - Hertha Viceinspektrice Dronn. Tværg. 563 B D Palæ 599v - S H Værkmester Oehlenschlægersg. 24 S] 11 Y 2068 x Bang-Ebbestrup Emilie FrueStrandboulevard 702i | 0 2362 v - E Overretssagf.Ny Vesterg. 7 1 | Cent. 4397,10246 & 12896 Bp. Kastelsv. 4389 1 Cent. 147961 Bang-Edemann Mimi Enkefrue ICronprinses- seg. 243E 1 Palæ 2767 v Bang-Frederiksen J fh. Slotsgartner R. Gud- runsv. 6 Charlott]. 1 Ordr.853 Bang Rasmussen Carl Urtckr. Torvev. 57 Hvidovre V alby 1 Hvidovre 206 Bang-Sørensen M Kunstmaler Samlunds Allé 273 m | Gh. 3849x Bangert.l uliusAssurander J ournalistHavneg- l i 4 E 1 By 5999 y & Cent. 9439 - VEEnke e. Kontorchef Gersonsv.552Hell. 1 Hell. 1714y Bangsbye Kai Forretningsf.N-Fasanv.2024EJ Bangsbøll Laura Enke e. Skibsfører Hollæn­ derdybet 352Hl D Am. 3539x - Gustav Fuldm. Hollænderdybet 352H f Am. 3539x - F C S Kaptajnløjtnant Rolighedsv. 224 0 Bangsdal Hansa Enke e.Ingeniør Jagtv.963E 4 N 2346u Bangsted Helge ForfatterVilhelmTopsøesV93 Valby $ Vb. 1516 Banhardt K F KontorchefAmagerBoulevard 1204H | Am. 2429v B a n k - A k t i e s e l s k a b e t Den ny Laane' kasse V-Boulevard 9,11 IS f Cent. 438 & 9708 Postkonto 333 Banke N Arkitekt Classensg. 174 El f Cent 1721 - Jørgen BibliotekskonsulentForfatterBag- svardv. 4 Lyngby 4 Lyngby 824 - Ellen Kommunelærerinde Ribeg. 19310 4 0 2866y - L L Kommunelærer Ribeg. 193214 0 2866y Banken for Lyngby og Omegn, Akts.,Lyngby Hovedg. 9 Lyngby f Lyngby 22 Postkonto 6750 Bankforeningers Fællesdelegation, Danske, Formanden Fuldmægtig H Spendrup Nør- rebrog. 43 El f N 3390 Forretningsf. As- sist. A Olsen Haraldsg. 7 E f Tg. 3677 Banktilsynet, Bankinspektørens Kontor Kong. Nyt. 22 E J) Cent. 5502 & 5527 se Afd. II Real-Register Banner Kay Antikvarboghdl. St. Peder Str. 34 E | By 1944x Bp. Biilowsv.48B3E » N5151 Banner-Jansen F Gross. Lykkesh. Alle 3A ED fCent. 8018 Bp.Bernstorffsv.218 Charlottl. I) Ordr. 1585 - V Repræsentant Lykkesh. Allé 9 CSE Bannow A Bogholder Parmag. 341SD Banzhaf W Gross.Vitus BeringsAllé 3K Ipbg. 4 Ordr. 1878 Banzon Wiggo Forretningsbestyrer Manøg. 252 gg § Ryv. lflOlv - J Kasserer Norsv. 4SE Barberbladefabriken Maagen Smalleg. 3 B D Gh. 3959y

Barberforretningen Montana ved Nielsen & Rasmussen st. Strandstr. 19 E £ Palæ 1555 Barbo Frantz Arkitekt, Langelandspi.I3 El Barby C FotografG].Kongev.l783E|) V8351 - H J Fotograf GI. Kongev. 1783 É | V 8351 Bardeleben R Ildlsrejsende Bratskovv. 7 Vanl. J) Damsø 822 - Albert Repræsentant Vesterfælledv. 4130 | V 2391x Bardenfleth Kristine DiakonisseBrohusg.7(N] f N 1704 - Hemming Ekspeditionssekr. i Creditkas- sen f. Landej end. i Østift. RahbeksAllé2A' E | V 9459 y - A M Frøken Carl PlougsV. 3' 0 |V1308x - P Frøken N-Farimagsg. 13' E f By 4337 - Gunnar Fuldm. i Sundhedsmin. Cand. jur. N-Voldg. 503 m J By 7822 - Frederik Kmh.Kontreadm. fh. Hofchef hos Enkedronningen SK. DM. FM. V-Boule- vard 41’ 0 f By 4308 - Laura Kommandørinde Bakkegaards Allé 620 Barding - Johs. Barding’s Fa r v e r i e r & kern- T ø j r e n s n i n g s eta bl., Akts., Kontor og Fabrik Raadmandsg. 11 E f Cent. 4267 & 4268 Postkonto 583 Hovedforr. Skinderg. 3 E 4 Cent. 4251 Filial: Vesterbrog. 61 0 f V 74x, „ Torveg. 7 B f Am. 6035 y, „ GI. Kongev. 176 E D Cent. 4269, „ Nørrebrog. 31 El j| N 3752x, „ Nørrebrog. 180 El ® Tg. 4045 Grundlagt 1841 - Carl Farverm. Raadmandsg. 11 E - JensFarverm. Raadmandsg. 11 El - Johs. fh. Farverm. Møllev. 15 Lyngby 4 Lyngby 422 Bardram M Fabrikant St. Peder Str. 29 E f By 3850 Postkonto 2226 Bp. Strandv. 296B Charlottl. $ Ordr. 2763 - J O fh.Forstanderinde FM. Jagtv. 179s |trj - E V Ingeniør Æbeløg. 274§3 - P Ingeniør Cand. polyt. Pilestr. 263H - Chr. Repræsentant Rigensg. 211E - A Sagfører st. Strandstr. 21 E JJOent.8420 Bp. Nordkrog 31 Hell. Bardrum Dorthea Enkefrue Tingv. 15 H - C AV Guldsmed Herluf Troljes G. 24' E - Rud. II Kontrolør Holmelundsv. 18 Hvid­ ovre Valby - Peter Malerm. Meinungsg. 122 IH - Viggo Stævningsmand st. Brendstr. 11 Dragør Baré Vilh. Distriktsassist. Godthaabsv.64 E) |} Gh. 1981 - E Snedkerm. Jerichausg. 31' E Barfod Carl Afdelingschef Vesterbrog. 112s Ø ^ Ø 5261 y - C Tang Apoteker R. S-Fasanv. 983 Valby 4 Vb. 1833y - Mogens Cand. pliil. Norasv. 25 Charlottl. - I Enkepastorinde Jensløvs Tværv. llChar- lottl. g Ordr. 2025 - Karen Frue Langøg. 22s 13 f Ryv. 1954y - Olaf O Gross. R. Norasv. 25 Charlottl. 4 Ordr. 1307 - Erik Ingeniør Holsteinsg. 804 121 - A Kontorchef i Undervisnm.R. DM. Øster- brog. 884 M § 0 7969 - Søren Kontorchef i Skattedir. Nybrog. 323B 4 B y 4 1 0 3 - H Orlogskapt. R. Upsalag. 6' 2! 4 0595v - Olaf O & Co. Papirhdl. Forhandl, at aut. Skemaer Gyldenløvesg. 10 B 4 Cent. 7122, 7102, 13948 & 13122 Postkonto 243 Tele- grainadr. „Papirbarfod“ - B Pastor emer. Norasv. 16 Charlottl. 4 Ordr. 182 - Anna Tang Frøken Skoleinspekt. Fryden- dalsv. 152E 4 0 570 x - Knud Tandlæge G l.K 0 ngev. 88 ' 0 40950 - Poul Tang Tømrerm. Løjtn. (Julius Niel­ sen & Søn) Valdemarsg.42' 0 | V 2727

Made with FlippingBook Ebook Creator