Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 659

Barn— Bau

Barnekow Emma Enke e. Fabrikejer 1. Fre- densv. 6 Charlottl. 4 Ordr. 1265 - M W T Frøken Dosseringen 82 El - Y Kmjkr. Legationsraad st. Kongensg. 72s E I! Palæ 670 - Brita Kunstmalerinde st. Kongensg. 72SE Barner G IC v. Assist. v. Statsb. Kirkev. Dragør $ Dragør 225 - L T C v.Distriktsing. u. Vandbygningsv. Cand.polyt. R. Søllerødv. 61 Holte JlHolte 744 - R L T Forstanderinde Strandv.156 Skods­ borg - M v. Frøken Bakkegaardsallé 6213 |) V 9346u - 0 V T v. Postassist. Petersborgv. 1 Hl Barner Rasmussen Johs. Forstander f. Tek­ niske Selskabs Skole St. Annæ G. 26B4 El I Am. 5380 Barnewitz Em. Cyklehdl. NørreAllé 9 El HN 3349y Bp. Aliornsg. I 2 El - H Kommunelærerinde Holmelinsv. 5 Lyngby f Lyngby 592 - A Kunstkdl. Vesterbrog. 20 C 4 3 $ V 6882y - V G Speditør Toldklarerer Frilageret E |)Palæ2686x Bp. Baldersg. 8 3E Barnevognsfabrikken Danmark, H Jensen Torveg. 62 E 4 Am. 5862 - Globus, K. Bendtscn Aaboulevard 80 El 4 N 3112x - Vibenshus v. C Christensen Jagtv. 229 IB 4 Ryv. 1613 y Barnholdt-AndersenChr. H Journalist Assist. Dalføret 62 E Barnholt-Krag A Repræsentant Nørgaardsv .8 Lyngby f Lyngby 123 - Sofus Tapetserer & Dekoratør (Brødr. An­ deis en) Lykkesh. Allé 2 BS 3 Barning 1 C Frøken Marskensg. 65 El Barnkob Ellen Kommunelærerinde Hol- steinsg. 10* M § 0 1365 u - V Kommunelærerinde Prinsesseg. 242 E D Am. 5455 v Barnow Ellen Tandlæge Østerbrog. 821Hl D 01920 Barnstein Vilhelm Hørkr. Torveg. 53 E 4 Am. 6353 Bp. Amager Landev. 9 Kastrup D Kastrup 257 Barnucka Carl Husejer Gross. (A Andersen & Co.) Absalonsg. 20 2 3 |) V 8340 Barnung Bj. S Repræsentant Inspektør Kløckersv. 10s Gjentofte Barnangens kemiske Fabriker, Akts., Kon- gov. 24 E 4 Cent. 13125 Postkonto 3746 Baron W entzel Assurandør Lembergg.22 1 E - Carl Forretningsf. Adelg. 641E i Palæ 1765y Barr Kaj Mag.art. Jægersborg Allé 7 4 Char­ lottl . Barrekontoret ved J Siggaard Frederiksg. 10 E 4 Palæ 2851 Barring J P Chr. Repræsentant Øresundsv. 192E Barrit Aage Direktør Svinget 3 3 [§] 4 Am. 2240 - A M Kommunelærerinde Astridsv. 34 Ka­ strup - M O Politibetj. I E Ohlsens G.10 3 E » 02062x - Michella Frue Tandlæge Svinget 3 3 E ||Am. 2240 Barritt Edmund Sproglærer Turesensg.334E 4 By 5797x BarrvCC Bøssemager DM.Ø-Voldg.2E 4By 170y Barsoe Louise Enkefrue (Chr. Barsoe) Thor- valdsensv. 23 3 4 V 8028 - K Gross. (Chr. Barsoe) Islands Brygge 254 U 4 Am. 6565 - Chr. Gross. Isenkræmmer Frm. Frihavnen Dampfærgev. Pakhus C l | Cent. 3320 & 7564 Rostkonto 20878 Barsotti & Nardi’s Eftf. Gipsere Falkoner­ allé 74, 76 IH4 N 2428 - Rafaello Gipser Falkonerallé 5 1 El Barsoe J Bojesen GuldsmedNørrebrog.l95E * Tg. 3201 - CarlLingerihdl.(Lingeri-Centralen)Nørre- brog. 1901E 4 Tg. 816

BarsøeEllaSchouPianistinde N-Søgade49sE - C Postholder Vognmand Hambrosg. 25 3 4Cent.2522 Bp.N-Søgade 49s E JDBy 5080 - C J Restauratør Jernbaneg. 6 3 4 Cent. 10010 3 Priv.4By 6191 - A Chr. Sekretær Cand. jur. Randersg.66sEl | 0 7897 - M Urtekr. Absalonsg. 28 3 4 V 809y Barsøe-Hansen C Repræsentant Nøjsom- hedsv.lPEl Barsøe-Olsen Skiltefabr. Kompagnistr. 25E 4 Cent. 1216 Barteis M A T Bankfuldm. Njalsg. 45s GU 4 Am. 2284y - Johan D A Litograf Langelandsv. 432El - H Postpakmester Skjalm Hvides G. 73 3 4 V 5157y - Jul.Rentier Strandboulevard 1031El 4 0 3227x - Louis Skotøj sfabr. Sommerstedg. 5 3 | V 1449y Bp. Sommerstedsg. 34 3 4 V 173 v - J A V Tobaksfabr. Frijsenborg Allé582iS Barth A fh. Kasserer R. Sagasv. 122 3 4 V 2281x - Agnes juærerinde Skodsborg 4 Skodsb.132 - Erling Overretssagf. Vesterbrog. 14 3 4 Cent.7777 Bp.Segelckesv.DEJ4 Gh.4244 - Barth & Jensen ’ s Eftf. Papirhdl. Skin- derg. 26 E 4 Cent. 1454 & 1453 Grundlagt 1858 Bartholdy Inger Børnekonfektionshdl. Bo­ rups Allé 5 B 4 Gh. 4147 Bp. Hombækg. 23E - MariaEnke e. Gross.Forchhammersv.l513 - Agnes Frue Dalgas Boulevard 72s 3 4 Gh. 3448v - Kay S Gross. (Ibsen & Secher) Holsteinsg. 422 m 4 0 1249 - 0 Ba r t h o l d y Gross. (forh.h. F F Olsen & Co.) Læderstr. 9 E 4 Cent. 572 Bp. Faxeg. 282 i | 0 442y - Sigurd Gross. Cand. polyt. Raadhuspl. 14 B4 3 4 By 4540 - Th. fh. Hdlsgartner Linde Allé 19 Vanl. 4 Damsø 555 - Vilh. kgl. Kapelmusikus Maglekildev. 9S3 4 V 4864 - Å Klkollektrice Holbergsg. 302E - Johs. Konditor H C Ørsteds V. 25s 3 4 V 4390 Bp. Niels Ebbesens V. 311 3 - Octavia Professorinde Sortedamsdoss.59A4 i | N 3801 x - A C V Overassist. Jeppes Allé 8S B 4 Tg. 4074 x - Chr. E Snedkerm. Møbelhdl. Borups Allé 132 B 4 Cent.9866 Bp. Bispeengen l 1 B 4 Tg. 3609 - A Tømrerm. Entreprenør Borups A1151371 B 4 Gh. 4200 - A Urmager N-Frihavnsg. 14 El 4 0 2962x Bartholdy-Møller Viggo Sekretær Kopist i Finm. Kongensv. 32 El Bartholin Ths. Adjunkt Cand. mag. Ahlmanns Allé 111Hell. 4 Hell. 2704x - Else Cand. mag. Uraniav. 19 3 4 V 1999y - A Frue Uraniav. 19 3 4 ^ 1999 y - L C E Frøken GI. Kongev. 142s 3 4 V 2458 y Bartroff Vald. Værkmester u.Magist. Sæby- holmsv. 14 Vanl. 4 Damsø 486 BartrumsenEinerHdlsrejsendeKildegaardsv. 97 Hell. 4 Gjent. 1116 Bartsch A L A f h. Amtslæge R. S-Allé 351 Valby - Robert Metalvarefabr. (Kbhvns Metal- trykkeri & Lysekronefabrik) Kong Georgs V. 603El 4 Gh. 3732y Bartz N E Bogholder L M Lauritzens V. 26 Vanl. 4 Damsø 3 - CFrøken Overassist. Danasv. (Vodroffspl.) 153 3 4 V8628 Baruel Marie Frøken Havneg. 13R.4 E 4 By 1831 v - Fr.Fuldm.u.Magist.Overretssagf.Amager- fælledv. 183E 4 Am. 7029 - Fanny Lektor Cand. mag. Vendersg. 142 E 4 By 023 x Basberg E Befragter Amagerbrog. 312 E 4 Am. 5614x

Basbogen S Sekretær st. Kongensg. 68Bb E Basedow Andrea Koncertsangerinde Col- bjørnsensg. 1643 | V 3432 - Karla Korrespondent Colbjørnsensg.l643 4 V 3432 - W Prokurist Amager Boulevard 1222 |s)4 Am. 3007 Baske Elisabeth Sekretær Lupinsti 14 Brh. Basler Brandforsikringsselskab, Akts.,Grøn 6 Witzke Kong. Nyt. 6 E 4 Cent. 9316 BasseArneBilledhuggerStubbevangen 2Brh. - Laura Etatsraadinde St. Jakobs PI. 61El 4 0 4955y - Sigurd Malerm. Gothersg. 41Mb3 E - Torsten & J Wonsyld Malerm. Fælledv. 7 SI 4 N 5935 - Tormod Skibsfører Gjørlingsv. 8 Hell. 4 Hell. 1455 Basstrup Børge Direktør S-Boulevard 593 3 4 V 9730 - Catbr. Enkefru H C Ørsteds V. 48 B33 4 N3056x Bassøe Einer J Repræsentant Brønshøj Kir- kev. 5l Brh. 4 Bella 562 Bast Thyra Enke e. Fuldm. Amicisv. l s 3 4 V 1163y - Jørgen Forfatter Redaktør Vagtelv. 21 IH f hemmeligt Nr. age Fuldm. Amicisv. P 3 4 V 1163u ■N O Ingeniør Ilumlebækg. I l4 B 4 Tg. 2422x - JKapt. Cand. polyt. R. Østerbrog. 624 El 4 0 2512x - Else Koncertsangerinde Østerbrog. 624El - CKonfekturehdl.0sterbrog.44El 401196x Bp. Willemoesg. 192El 4 ® 264x - Anton PræstVesterbrog.3623 4 Eva U99 - Valdemar Skibsfører Humlebækg. 93B 4 Tg. 2266 Bastholm-Andersen Ejner Postassist. Smak- kegaardsv. 89 Gjentofte - K M Postassist. Taarnby Villaby Volmer Kjærs Allé 20 Kastrup Bastiansen Carl Bogbinder Hveensv. 21E - Joh. Gross. Lavendelstr. 15,17 E 4 Cent. 12625 Bp. Niels Brocks G. 4S3 4 By3501 - V E O Hdlsgartner Taarnby pr. Kastrup ® Kastrup 375 -E lla Frue Hjemmebageri Søbakken 25 Charlott]. - B D Urmager Valby Langg. 33 Valby 4 Vb. 1997y BastrupChristian Gjørtz Kommandør K.DM. Vildandeg. 1 E 4 Palæ 2061v - F Møbelhdl. Nørrebrog. 2004B - & Friis Møbelhdl. Snedkerm. Nørrebrog. 200 B 4 Tg. 270 - R Pastor emer. Bauneallé 7 Lyngby - O Repræsentant Prins Jørgens G. 9SE Bastrup-Birch A Gross. Pelsvarehdl. Kjøb- magerg. 11 E 4 4714Postkonto20654 Bp. Østerbrog. 171El Bastrup-Birk H Hdlsrejsende Hesseløg. 5 EU 4Ryv.448x Bata Sko & Læderkompagni, Akts., Jagtv. 197 m 4 Ryv. 2227 Battaglia Valborg Skoleinsp. Jagtv. 34s B 4 N 2716 x Battrum R A Bankkasserer Hollænderdybet 361g] 4 -Am. 3526x Bau [Se endv. Bov] - Irma Enkefrue Vesterbrog. 2823 4 V7162 - Henrik Faktor st. Kongensg. 761 E 4 Palæ 2133x - Aage Fotograf Esromg. 7B4E 4Tg.3290x - WilhelmKobbersmedFrm.Kronprinsesseg. 44 E 4 Palæ 1235 y - Kai Konditor Nørrebrog. 200C1B - O A Konditor Ægirsg. 76s B - Kai Landsretssagf. V-Voldg. 12 3 4 Cent.ll36&11636 Bp.Fuglevangsv. 3S3 4 N 2985v - Helfred Musiker Hallandsg. I l 3E 4 Am. - Ema Postassist. Esromsg. 7B4E - Waldemarfh. Snedkerm. DM. Blegdamsv. 743El - ’sWaldemar Son’s Eftf. Snedkerm.st.Kon- gensg. 108 E 4 Palæ 2114v

Made with FlippingBook Ebook Creator