Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenliavn Andersenllartvig KobmamlØs forbrug.331(0) U o ir»3o - Hj. Købmand Brostykkev. 24 Hvidovre Valby ffHvidovre 118 - .1ohan Købmand Amalie Skrams Allé 15 Valby Hl Vb.556 - Knud Købmand Glimv. 45 Hvidovre Valby D Hvidovre 65 - Laurits Købmand (Husum Brændselsfor­ syning) Møllebakken 22 Husum 4 Bella528 - Ludvig Købmand Strandv. 337 Charlott!. - MKøbmand Øverødv.65 Holte 4 Holte 100 - Morten Købmand Vedbæk J) Vedbæk 57 - Peder Købmand Kong Georgs V .602Hl § Gh. 2900 - Peter Købmand Strandv. 132 A Hell. J) Hell. 272 & Priv. D Hell. 3185 x - Rasmus Købmand Jernbane Allé 23 Vank Damso 1032 - S Købmand Kongev. 23 Holte J) Holte 622 - Th. Købmand st. Magleby 4 Dragør 428 - A Chr. Laboratoricforst. Cand. polyt. Holmegaardsv. 41Charlottl. 4 Ordr. 270 - A A Lagerchef Carl Lunds G. 28l [S] 4 Am. 5619 v - Johs.La-gerchef Sundv.14Hell.JlHell.2811 - Sv. Aage Lagerchef Prags Boulevard 85(s] 4 Am. 5527 - C Landinsp Registrator MadvigsAllé5s IS D V 5118y - Biner LandinSp. Fuldm. i Landbrugsm. Vasehøjv. 10 Charlottl. 4 Ordr. 2257 - Ivan Landskabsmaler Absalonsg. 37r° IS - Chr. Legetøjshdl.Kompagnistr. 26 IHJ By 7648 - Carl LektorR. Nørrebrog. I l 4 IH Jl N 143v - P A Lektor Viktoriag. 54S - & Brane, Lingeriforr., Akts., Frederiks- borgg. 27 E 4 Cent. 2112 - Thora Frøken Linnedmagasin Østerbrog. 78 IH J 0 3078 - Anders R Linoleumsmontør Raadhusstr. 4 [K] H By 6563 Bp. Amagerbrog. 29 F 1[Hl D Am. 4348 v - L a r s A n d e r s e n l itogr.Etabl.Gothp.rsg. lul E 4 By 6734 Bp. Skoleg. 6 s Valby - ’s Emil Enke Losnings- & Lastningsforr. Strandg. 1 1 1 Cent. 11501 - Julie Lotterikollektrice Fredericiag. 143B J) Palæ 1611 u - H P Læderhdl.Godthaabsv.223 Brh. 4 Gh. 1322 - A n d e r s e n j u n . & C o . Læder- & Agen- . tur, Akts., Frihavnen Manufakturhuset M 4 Cent. 663,242,15834 & 15835 Telegram- adr. Junior" - Karl Læderhdl. (H ,1 Hansen’s Eftf. Karl Andersen & Kaj Koed) Sigurdsg. 12;! B - A Lædervarefabr. (Nordisk Læder varefa­ brik) Søndervigv. 50 Yanl. - J Lædervarefabr. Frejasg. 141B - Johs. Lædervarehdl. Nørrebrog. 216 E J) Tg. 1289 x Bp.Ravnsborgg. 21ElJ N 679x - A Læge Skodsborg f| Skodsb. 195 - Aksel Læge st. Kongensg. 1003E - E Verner Læge Borups Allé 2051 Brh. J) Gh.^5018 y (11/,—2»/„ Mand. og Torad. till. - ? P GI. Kongev. 703S * V 9373y - Johs.VLæge Frederiksg.l22|B JlPalæ330v - Karsten Læge Trondhjemsg. V M - M SiggaardLægeReservelæge Dr. med. Blegdamsv. Rigshosp. El J N 5592 - N Chr. Læge V inkelv. 6 B2S - VFogh Læge Amicisv.181® JIV4473(2-3) -W T hun eLæ ge Amagerbrog. 243 GU g Am.3540 - Anna Lærerinde Wiedeweltsg. 50 El J 0 2846 y - Arnold Lærer Cand. ph.il. Vagtolv. 38 E 4 Gh. 6933 - ElsoBlochLærerinde Kærsangervej3sBrh[ § Tg. 2610 - ingeb. Lærerinde Aaboulevard 543 El J) N 4529 y - Magda Frøken Lærerinde Hallinsg. 22 El J) 0 6709 41

IV —641

Ånde

Andersen Caroline E Mag-, art. Classensg. 394El - C O B Mag. art. Estersv. 12' Hell. J Hell. 2554 x - Ingeborg Magister Konsulent Heibergsg. 165E 4 hemmeligt Nr. - Poul Mag.art.Sekretær Lykkesh.AIlé 9 B4 IS 13V6794y - Vald Mag. scient. Hoved vagtsg. 6' E - A Malerm. Grønneg. 13 E J) By 3812 Bp. Utterslev Torv 25 E - AC & AM Philipsen Malerm. Jagtv. 101, 103 E D Tg. 3883 - Adolf Malerm. N-Søgade 31 A3 E J) By 5095y - A M Malerm. Holger DanskesV. 37A3E J| Gh. 3051x - Anders Malerm. Husumv. 74 Husum J) Bella 941 - Anders Malerm. Jyllandsv.5E J)Gh.3493x - Andr. Malerm. Ved Stationen 13 Kastrup 4 Kastrup 87 - Carl Malerm. Ny Vesterg.9Bbl E JBy997x - Carl Malerm. (Carl Andersen&Carl Smith) Stefansg. 413 E S Tg.l041v - Carl & Carl Smith Malerm. Kongsdalv. 24 Vanl. 4 Damsø 1297 - Chr. Malerm. Toftegaards Allé 6SValby J Vb. 755x - Eduard Malerm. (Vilh. Andersen’s Enke & Søn) Kaalundsg. 82S - E K Malerm. l.Frederiksborgv.ll E 3) Tg. 964x Bp. Tranev. 123E - Emst Malerm. Skjoldsg. 1 El J) 0 2235 y - F Malerm. Amicisv. 231S - F O Malerm. Godthaabsv. 361[F‘ - Frederik Malerm. Ferringv. 6 Vanl. 4 Damsø 1406 - G Malerm.Taarnby pr.Kastrup - Georg Malerm. TrørødVedbækJTrørød43 - Georg Malerm. Arkonag. 23 S JJV347y - Harald Malenn. Gyldenløvesg. 14 Hh.3 E - H Chr. Malerm. Holmbladsg.802 H) 4 Am. 3658 - H Mulvad Malerm. Njalsg. l s [s] 4 Am. 1649 v - J O Malerm. (Georg Jensen & Andersen) Kronborgg. 52E 4 Tg. 125 x - Knud Malerm. Gh Jernbanev. 283 Valby - L Chr. Malerm. Rysenstecnsg. 16 S 4 By 4671 Bp. Ny Carlsbergv. 262S - N A Malerm. Ryesg. 124B4El J 0 200y - Niels Malerm. Skiltefabr. Sofiev. 31 Hell. J Hell. 289 - Ih)ter Malerm. Havrov. 3SBrh. J) Bella878 - Poul Malerm. Ingemannsv. 302B J N 262y - Tage Malerm. Aagade 90 El § N 2363 y Bp. Dalføret 6S (S) - ’s Vilh. Enke & Søn Malerm. Vesterbrog. 137 S J) V 2006 v - A Lefolii Manufakturhdl. Ryesg. 70 El J) N 2257 Bp. Jernbanesti 5 Lyngby - Chr. SophusManufakturhdl.NyCarlsbergv. 71 Ø f V 5571y - Edvin Manufakturhdl. Mønterg. 12 B J By 2117y Bp. Taarnby Villaby Th. Jensens Allé 27 Kastrup - Evald Manufakturhdl. Dronningensg.20E 4 Am. 5048 x Bp. Amagerbrog. l l l 4 IS 4 Am. 6267 x - Frølund Manufakturhdl. N-Frihavnsg. 68 H|10680x - H Manufakturhdl. Lyngbyv. 235 Hell. J) Hell. 3105 Bp. Præstøg. 84 El - Hans O Manufakturhdl. Valby Laigg. 132s Valby Jl Vb. 1809 - L Frøken Maniufakturhdl. Norgtsg. 313El » Am. 4037 - Marie Manufakturhdl. Æblev. 36 Brh. 4 Gh. 3606v - O Manufakturhdl. Holmbladsg, 92 ® 4 Am. 4959 Bp. Cumberlandsg. 132[s] - O & E Nielsen Manufakturhdl.Bentzonsv. 34 [D J Gh. 1778 u - Alexandra Vesti Maskinafskrivningsbu- reau NyAaboulevard 62E f Tg. 1769x - Hartvig Maskinfahr. Svinget 191O Am. 6901

Andersen A Bech MaskinforhdlJDanskSlag- teriMontering) Nygaardsv.4 Él J|Ryv. 620 - Johannes MaskinkonstruktørVibensh usg. 151H - A Maskinmester Ordrupv. 43 Charlottl. J) Ordf. 1742 - Anders Maskinmester Ordrupv. 43 Charlott!, f Ordr. 1627 - C Maskinmester i Flaaden st. Kongensg. 121 E f Palæ 696x - E H Maskinmester Delfing. 49 E 4 Palæ 1890v - H Maskinmester Amalie Skrams Allé 13 Valby | Vb. 1546x - H Maskinmester Fuglebakkev. 72 0 - HMaskinmester Ø-Farimagsg. 2C 1 | By 4194 - H C E Maskinmester i FlaadenDelfing. 55 B - Kai Maskinmester Carl Bernhards V 33GD J|V1935x - S A Maskinmester i Flaaden Gernersg. 18 E - V Maskinmester Halmt. Kvægtorvet IS -Vilhelm Maskinmester u. Magist. Zionsv. 5 gj) - W S Maskinofficiant Willemoesg. 854El -L And e r s e n ’ s Maski nsnedkeri Guldborgv. 22 0' | Cent. 1316 & Gh. 2686 - & Kirkegaard Maskinværkst. Sommer- stedg. 26 S J) V 6971 v - [Massører se Afd. V II Fag-Register] - A P Material- & Farvehdl. Maagev. 18 Brh. Jl Tg. 678 - A VMaterialist C F Richs V. 101B20 4 Gh. 6044 - Hans Material- & Farvehdl. Jægetsborg Allé 31 Charlott!. 4 Ordr. 1275 Bp. I E Ohlsens G. 8SU - C O Mejeriejer Ordrupv. 114 Charlottl. ff Ordr. 2608 - IIP Mejeriejer Blegdamsv.84s El402661 - K Mejeriejer Landskronag. 80s S § Ryv. 840y - H C Mekaniker Overg. o. V. 34 E 4 Am. 5885x - Martin Mekaniker Aggersborg g. 9SE1 ÉØ 6204 - Martin & MChristensen MekanikereClas- sensg. 7 1 4 0 1373x - Niels Peter Mekaniker Malmmosev. 14 Holte | Holte 527 - Oscar Mekaniker Lyngbyv. 370 Gjentofte - Oscar Mekaniker Meinungsg. 132El - Th. Mekaniker (Th. Andersen & Nielsen) Hotherspi. 253E 4 Tg. 3715x - Th. & Nielsen Mekanikere Aaboulevard 9 B ø f N 5788 - A J Melhdl.Strandv.153 Hell.J Hell.892y - H C Melhdl. Falkonerallé 68 El 4 N 1525 - d P Melhdl. Selvg. 100 B f By 6351 - P Mel- & Grynhdl. Kronborgg. 15 E 4 Tg- 1315 J P Mester v. Orlogsv. Suensonsg. 17 B Palæ 748x A Militærflyver Kapt. i Flyverkorpset Stægers Allé 52 El 4 Gh. 5208x - Lars Mineralvandsfabr. Strøbyv. 39 Hvidovre Valby - CFrue Modehdl. Istedg.10 W 4 V 7732 Bp. Vesterbrog. 100 A 1 E - Ebba Modehdl. Amager Boulevard 1304(S| ff Am. 826 - Elna Frue Modehdl. Rasmus Rasks V. I3 Valby - Mary Modehdl. Østerbrog.87 El 4 0 4136y Bp. Weysesg. 9 ^ | Ryy. H66v - Nora Modehdl. Strandv.137 Hell. 4 Hell 2692x Bp. Elmeg. 23111 - Adolf Modelsnedker Ahornsg. 15 ISO 4 H 2516y Bp. Sønderjyllands Alle l i 3Vanl. £ Damsø 917 F Modelsnedker Stefansg. 7 B 4Tg. 604x Bp. Sorgenfrig. I2B - A Mnrerm. Strandv. 134s Hell. - Alfred Mnrerm. GI. Kongev. 47A1B 4 V 9015x - A P Murerm. Dronningensv. 15s El 4 Gh. 425 x 41

Made with FlippingBook Ebook Creator