Kraks Vejviser 1929 personregister

Ånde

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 640 Andersen Marius Kommunelærer Ribeg. 154 El £ 0 2887y - M j Kommunelærerinde Blegdamsv. 78 a 2 m - M V Kommunelærer Willemoesg. 44 E £ 0 4044y - Niels Kommunelærer Nyelandsv. 73 El - O A Kommunelærer Søborg Hovedg. 63 A Søborg - P GerdesKommunel;x‘rerSkotterupg.l9sD - Poul Kommunelærer Rantzausg. 70 D 1 E - Poul Strange Kommunelærer Bakkev. 30 Brh. £ Gh. 3487v - W Kommunelærer Ingerslevsg. 1284 E £ V 5 1 2 5 x - Vermund Kommunelærer Lejrev. 141Brh. - Johs Komponist Nyelandsv. 522El £ Gh. 751 x - Paul Koncertmester Luiulingsg. 62E £ N 3393 - Polycarp Koncert-mester Tesdorpfsv. 372 El £ Gh. 3430x - Ellen Palle Frøken Koncertsangerinde Bomholmsg. 21B £ Palæ747y - Emil Koncertsanger Kastrupv.23 [Si £Am. 3448 y - Axel Egede Konditor (Le Gåteau) Tre- kvonerg. 1AS Valby - Rasmus Konditor (Amagerbros Bageri & Konditori) Ved Sønderport l 1 [S] - Torkild Konditor (Le grand tour) Æble- stien 3SB £ Am. 5518 - Vald. Konditor Strandv. 201 Hell. £ Hell. 691 - Vi Ih. A Konditor Valby Langg.57 Valby £ Vb. 1518 - A V KoiiFcktionshdl.Landomærkeket 19B £ By 5715x Bp. Ulrik Birchs Allé 17 E £ A m. 747u - Edith FrøkenKonfektionshdL.lagtv. 61*| l ) £ Tg. 765 y - J V Steen Frue Konfektionshdl. Wille­ moesg. 8 1 | 0 3849 x - FKonfekturefabr. Jagtv. 109 G ID £ Tg. 2116v - Anna Enkefrue Konfekturehdl. Bern- storffsv. 165 Charlottl. £ Ordr. 1120 - Aug. Konfekturehdl. S-Boulevard 70s IS £ V 8956 - Ellen Konfekturehdl. Blegdamsv. 78 E £ N 2658 y Bp. Blegdamsv. 801E - F Konfektureforr. .lagtv. 109131D - Hilda Konfekturehdl. Strandv. 209s Hell. £ Hell. 1286 v - K BKonfekturehdl. (K E Andersen étOo.) Rothesg.4SE - Kirstine Konfekturehdl. Frdbg. Allé 70El £ V 6913x - Martha Konfekturehdl. Blaa,gaardsg.44E £ N llOx Bp. Strandboulevard 77 B4 E £ 0 3926x - P Konfekturehdl. Saltværksv. 157Kastrup £ Kastrup 364 - Aage Kontorchef Thorvaldsensv. I l3 El £ N 2626 - Aksel .Kontorchef Oand.polit.Palnatokesg. 32El £ V 522v - Axel. Kontorchef u. Maoist. Rantzausg. 72* E - C CViggoKontorchef Kanslerg. I 1E £ 0 4564y - Georg Kontorchef i D. F. D.S. Gersonsv. 9 Hell. £ Hell. 1297 - IL C Kontorchef Østerrigsg. 244 El £ Ara. 2367u - Ivar Kontorchef i Nationalb. Einar Holbølls V. 4 Charlottl. £ Hell. 3230 - Laura D Kontorchef Classensg. 882E - P KontorchefHovedbogholder GI.Kongev. 1252El £V4855 - Regner Kontorchef Tjørnegaardsv. 17 Gj entofte £ Gjent. 425 - William Kontorchef Lipkesg. 3SE - L Kontrolbetjent v. Statsb. Chr. Richardts V. 74 El £ N 3254 x - A Kontrolør v. d.kgl.TeaterKurlandsg. 151 [S] £ Am. 3427y - G V Kontrolør n. Rodeforv.NyCarlsbergv. 242El £ V 6842 u

AndersenPoul E Kasserer NyCarlsbergv. 713 EJ | V 9347 y - Alfred kem. Fabr. Bjørnsons Allé 32Søborg - & Co., Kem, tekn. Laboratorium Ratex Manøg. 10 £ Cent. 10102 - P Smith kem.Fabr. UlrikBirchs Allé 14 3m - Lauritz Kioskejer Yaldemarsg. 2 [v] £ •« Eva 1228 Bp. Søndcrborgg. 44E | 0 2128 x - A Frue Klkollektrice Larslejsstr. 101E - Birthe Klkollektrice Danasv.(Vodroffspl.) 141f f l| V 3651 - CKlkollektriceQ-l.Kongev.1091ElJ)VOOlly - Jens Klkollektør Slagelseg. 22 E - Vilhelmine Klkollektrice Ole Suhrs G. 232 B £ By 2015 u - KV Klædcskofabr. Strandg. 32 Kl £ Am. 4633u Bp. Brigadev. 181(s] - Valdemar Kbedeskofabi. Kompagnisir. 223 m D By 1382x - Ernst Kobbersmedem. Amagerbrog. 284 P | Am. 3623x - EdvardB fh. Kommandør K. DM. st. Kon- gensg. 792B - A AKommunelærerindeSortedamsg.214El - ADKKommunelærcrinde l.Colbjornsensg. 8> El - A H Kommunelærer Vestgrønningen Dragør D Drager 93 - A H J Kommunelærer Norrebrog. 1524 (TJ | Tg. 1487 x - A J M Kommunelærerinde Abildgaardsg. 43 m $ O 2543x - A K Kommunelærerinde Abildgaardsg. 43 E ffi 0 2543x - A K IvommunelærerindeVodroffsv. 4 As(Vj 11 V 604 y - Alma Enkefrue Kommunelærerinde Australiev. 18;i gjj £ Ryv. 2461y - A S Kommunelærer Blegdamsv. 1264El D 0 954 x - A SøgaardKommunelærerLæssøesg8Br>[N] - A Thaarup Kommunelærer C M Larsens Allé 12 Kastrup D Kastrup 179^ - CKommunelærerBuddingev. 295Buddinge - C C Kommunelærer Bagsværd Hovedg.l 57 Bagsværd £ Bagsværd 128 - Chr. Kommunelærer Plostrupsv. 63S £ N3062x - Elisabeth Kommunelærerinde Frankrigsg. 51[S] £ Am. 1438y - Ella Kommunelærerinde Malthe BruunsV 1 ' 1 | Gh.288y - Emil Kommunelærer Andersen-NexøsV.14 Søborg - E Møller Kommunelærerinde Dr. Abild- gaards Allé 133 El - Emmy Frue Kommunelærerinde Dron- ningensv. 15 IB J Gh. 425 x - F S Kommunelærer Slotsv. 31 Charlottl. £ Ordr. 1727 - F V Kommunelærer llolsteinsg. 312El - G A Kommunelærer Rantzausg. 704E] £ N3319x - H Kommunelærer Cand. theol. Aagade 901 El £ N 5670 - Hedvig Kommunelærerinde Smalleg.RVlF) £ Gh. 1968v - Il L Kommunelærer Aagade 1282D £ Gh. 3814v - Johs. V Kommunelærer Rasmus Rasks V. Il« Valby - Jul. Kommunelærer Artilleriv.521 [S] £ Am. 2061y - J V Kommunelærer Hillerødg. 24 2 lp - K A Kommunelærer Haraldsg. 771£3 - Kirsten Kommunelærerinde Danasv. (Vo- droffspl.) 141El | V 3651 - Kjartan Kommunelærer R. se Lauring - K Matzat Kommunelærer C F Richs V. 78 m ffl Gh. 4759 - L Kommunelærer Skovshovedv. 41 Char­ lottl. - L E la Cour Kommunelærerinde Bartho- linsg. 4 IB £ By 6604 - L P Kommunelærer Vesselsg. 22El £ N 652u - M KommunelærerindeZinnsg. 44 El £ 0 1738u

Andersen K E Kontrolør u. Rodeforv. Cum- berlandsg. 81[s| J Am. 982v - C C Kordegn Taarbæk Strandv. 143 A Klpbg. £ Bell. 113 - E Kordegn v. Simeons Kirke Udbyg. I3E £ N 4057 y - J fh. Kordegn Smalleg. 13 A e El £ Gb. 3300y - S Kordegn v. Absalonskirken Ingerslevsg. 1381 m £ V 6952 v - Vald. Kordegn v. Domkirken Enghavépl. 201El £ V 1217 y - Martin Korukontrolør N-Frihavnsg. 551E £ 01649 y - Anton Korpsoffieiant DM. Jægersborg Allé Kasernen Gjontofte - Olaf Korrespondent Lellinge Allé 21 Hvid­ ovre Valby £ Hvidovre 80 - P Korrespondent Rødkildev. 74 Brh. £ Gh.4978 - S J Korrespondent Silkehorgg.263E - Sonja Korrespondent Ny Carlsbergv. 214E1 £ V 6405x - V Krogh Korrespondent Larsensv. 26 Vedbæk - Olga Frøken Korsetforr. GI. Kongev. 82 El £ V 4015 Bp. Nansensg. 52B £ By 917 v - Aksel Kostumeraaler(DanskFarve-Kunst) Hyskenstr. 163E £ By 6014 - A P Kreaturkomm. Halmt. Kvaxgt. 22 El Bp. Odenseg. 28s E £ 0 6316 - NielsKreaturkomm. Halmt. Kvægt. 30-32 El £V3821 Bp. Fuglsang Allé 116 Brh. £ Bella 305 - J B T Krigsass. fh. Gymnastiklærer DM. Strandboulevard 211E £ 0 5273 - Chr. V Kulhdl. Korelærer Vibev. 55 D £ Tg. 2922 Bp. N-Fasanv. 1582D £T g . 1379x - Otto K u l-& ICoksforr. Vogmnandsforr. Lyngbyv. 912 gE|£ Ryv. 821 - Th. Kunstdrejer Gothersg. 7 B Bp. Dag- marsg. 414E - Aage Kunsthdl. Bredg. 10 B £ Palæ 2374 Bp. Visbyg. 143E - Charles Kunsthdl. Vodroffsv. 13 El £ V l l l l y Bp. Kronprinsesse Sofies V. 191E £ Gh. 4127 - Th. Fr. Kunsthdl. Kronprinsesseg. 161 B £ Palæ 3963 - A O Kunstmaler St. Knuds V. 501 El £ Eva 1158 - Erik Kunstmaler Christen Bergs Allé 1 Valby - Erna Kunstmalerinde V-Boulevard 45° EJ - F Georg Kunstmaler Ny Vesterg. 18 El £ By 1112x - Fr. E Kunstmaler Stoltenbergsg. 35' El - H O Bøggild Kunstmaler Estersv.122Hell. £ Hell.2554x - Johan Vilh. Kunstmaler Reventlowsg. 30r> E £ V 5696y - V C D Kunstmaler Randersg. 472E - Olaf L V Kunstsmed Norrebrog. 215 C3D £ Tg. 2 - N fh. KvartermesterDM. Danshøjv. 48 Valby £ Vb. 1846 - A Købmand AsgerRygs G.23E £ V 6633x - A fh. KøbmandRebekkav. 102Ilell. £Hell. 1184y - A Købmand Frederikssundsv. 249 Brh. £ Bella 87 - AFrøkenKøbmandsforr. Højskolev. 38 Lyngby £ Lyngby 50 - Aage Købmand Cand pharm. Fredonsv. 42 Charlottl. £Ordr. 616 Bp. Holmegaards V. 24 Charlottl. £ Ordr. 429 - Alexander fh. Købmand IJraniav. 13 E £ V 3894 - Aug. fh. Købmand Strandv. 48 Hell. £ Hell. 2721x - C Bruun Købmand Rødovrev. Rødovre Valby £ Rødovre 164 - Charles Købmand Søborg Hovedg. 49 Søborg £ Søb. 660 - C O Købmand Jernbanev. 1 Lyngby £ Lyngby 99 - Georg Købmand Ordrupv. 49 A Charlottl. £ Ordr. 260

Made with FlippingBook Ebook Creator