Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

Hans

IV — 804

Hansen Cora Forstanderinde v.KTAS.W ey- sesg. 74 SS J! Ryv. 158y -E C Forstanderinde Randersg. 16 El - 11 Forstander Højskolev. 17-21 Lyngby - IngeborgWulff Forstanderindev. KTAS. Flensborgg. 222El J) V 583 lx -Johanne Dalhoff Frøken t'b. Foistan- devinde Hesseløg. 72 13 Jl Ryv. 720x - Martha Forstanderinde v. KTAS. Elmeg. 272[BOfl N 2718y - A Forvalter Lindebugten 6 Valby £ Vb. 1493 - A E Forvalter I)ronn. Olgas V. 51s E £ Gh. 981x - A G Forvalter Gl.TIolte Iloltegaard Ilolte - A J P .Forvalter Svinget 204[S] - Albeit Forvalter Markv. 37 Brh. - Einer Forvalter Krugersg. I2 [Ni - Hans Forvalter Holmbladsg. I l 3 [s] - I I J Forvalter Nyelandsv. 171(E - H N Forvalter Gjøasg. 72 M £ 0 2703 - Il N Forvalter Baldersg. 882(L] - H P Forvalter Classensg. 384tø] $1 ø 480u - .1 L Forvalter Jerichausg. 612(3 - K Forvalter Rørholmsg. 204El ® By2423x - K R Forvalter Birkholmv. 10 Vanl. - O K Forvalter DM. Thcolilus Hansens G. 41 El - Otto Forvalter Borups Allé 174 [Li - Vald. Forvalter Aadalsv. 9 Brh. Jj Danrso 1322 - Else Fotograf (Atelier Promenade) Fre­ deriksberg. 19:i E - J Fotograf Vesterbrog. 43 El ® V 1545 x - Joh.FotografOvcrg.o.V.lOO'EJ! Am.4619 - Brodr. fotogr. Artikler Blaagaardsg. 2A [SI | Cent. 4253 - Otto fotogr. Hdl. (Brødr. Hansen) Tages­ torp Gjentofte $ Gjcnt. 992 - Frederik Fragtmand Lindegaardsv. 10 Charlottl. £ Ordr. 559 - Knud Fragtmand Strandv. 282 Charlottl. - N P Fragtmand Fiederikssundsv. 131 Brh. ffi Bella 182 - Carl Joh. Frisør (laBeauté) Valdemarsg. 312 El - O J Frisør (Joh. Frederik Larsson's Eftf.) Aagade 1142 (D Jl Gh. 1514x - [Frisørinder se Afd. VII Fag-Register) - Aase Frue Herluf Trolles G.54E J[By6580 - Agnes Frue Ilovgaardsg. 82El - A I I P Frue Frdbg. Alle 373E Jl V5806x - A M Frue Klerkeg. 93El fl Palæ 2980 - Anna Frue Maglekildev. 52S J V 4584 - Anna Frue Nyhavn 333El J Palæ 1293y - Anna Frue Vodrolfsv. 542E ® N 2676x - Anna M Frue Puggaardsg.31 E JBj2818x - Anna Valdorf Frue Fjords AllélS4E ® N 2764y - Astrid Frue Amagert. 14A4El j$ By 5795v - Charlotte Jaculi Frue Hvidkildev. 42Brb. | Gh. 2463 - Clara Frue Kong Georgs V. 6A1[0 Jl Gh. 3943x - Claudine Frue Onsgaardsv. 5 Hell. ® Hell. 747 - D Frue Vesterbrog. 241E ® V 8077 - Doro Frue Bredg. 10c El ® Palæ 3206 - Elise Frue Jægersborg Allé62 Charlottl. J Ordr. 1063 - Ellinor Frue Ole Borchs V.26 Valby ®Vb. 2118 - E M Frue Viktoriag.5* E ® V 3437 - Emmy Frue Nyelandsv. 51jø J Gh.2769 - E S A Fi ue (Il C Hansen) Vesterbrog. 50’ E J V 8807 - Euph r o s yne Hansen Frue, Enke e. Gross. Louis II. Søbakken 12 Charlottl. ® Ordr. 145 - IIuldaFrue Ø-h'arimagsg. 771El ®02326x - I B Frue Drosselv. 46 IB - Ingeborg Danhild Frue Klockersv. 211 Gjentolte ® Gjent. 578 - Jenny Frue (Dansk Tæppe Import) N-Farimagsg. 32El - Johanne Frue Iliort Lorenzens G. 151El JJN 3113 x - Marie Frue Søtoften 10 A Gjentofte Jl Gjent. 362

Hansen Nancy Frue Frdbg. Allé 19B3E ® V 6928y - Nathalie Frue GI. Kongev. 1502E ® V 3450 - O Frue Livornov. 4 [S] Jl Am. 2579 - Olga Frue Rehekkav. 383Ilell. - Olga Frue Upsalag. 12s (0) - Paula Frue Rømersg. 152El J By 2361u - Petra M Frue Prinsesseg.22sE® Am. 4697 - Thora Frue Classensg. 544 [øl J) 0 4383 - Wilhelmina Frue Amalieg. 63 El ® Palæ 8228 - Vilhelmine Frue Christiansmindev. 123 §3 £ Ryv. 1169x - Carl A Frugthdl. Holger Danskes V.2 E J Gh. 6428 Bp. Holger Danskes V. 79s E - Chr.Frugthdl. en gros Vendersg. 9 El Jl Cent. 10576 & By 4720 Bp. N-Farimagsg. 582E - Chr.Frugthdl. Vimmelskaftet 34 El JCent. 2026 Bp. Steenstrups Allé 34E -HGFrugthdl. Gross. NyCarlsbergv. 123 E J V 3213 - Jack Frugthdl. en gros Korsg. 104Ifil Jl N 340lx - Johanne Frugthdl. (Hansen &„Kragebæk) Nids Brocks G. 4E J By 8804 - Vilh. Frugt-& Delikatessehdl. Dosserin­ gen 8 (ED® N 1316 Bp. Dosseringen 503 El HN1249v - [Frugthandlere se Afd. VII Fag-Register] - H Frøhdl. (Kbhvns Havefrøforsyning) Corneliusmindev. 19 KastrupJ)Kastrup230 - Hans L Frøhdl. Hauserpl. 14 OS J) Cent. 632 Bp. Sveigaardsv. 9 Hell. JJ Ueli. 2001 - AliceFrøkenBergensg. 31[Øl Jl 0 3525 - Anna Frøken Godthaabsv. 73‘ E - Anna Frøken N-Frihavnsg. 71s 13 - AnnaKjærbye Frøken Gullfossg. I l 5 [s] - Annie Frøken Ribeg. 152El £ 0 2887v - Augusta Frøken Schacksg.l3El ®By5075u - Ebba Frøken Falkonérallé 131[F]®Gh.4764 - Ella Frøken Skjoldsg. 54El ® 0 4097y - F Frøken Sundv. 81Hell. f Ilell. 2239 y - Fanny & Marie Frøkner (F & M Hansen, Uds. fra Albert Philipson’s Eftf.) Wiede- weltsg. 10 [0] Jl 0 6169 - H Frøken Blaagaardsg. 51 A 2El ®N4517v - Karen Frøken Rakelsv. I 1 HelL Jl Hell. 913v - Karen Frøken Vesterfælledv. 613E Jl V 6877x - Kirstine Frøken NyAdelg. 4’ EJ! By5558 x - M Frøken Vilvordev. 3 Charlottl. Jl Ordr. 1252 - Margrethe Frøken Chr. d. 9. G. I2E Jl By 3659 - Margrethe Frøken (Fabiikken Canora) Peder Skrams G. 7 B4 E - M & C Frøkner Vesterbrog. 1792 E ® V 4379 - M D Frøken GI. Kongev. 962E ® V5783v - Michette Frøken Guldborgv. 34El - MM Frøken (Ch. Wolf-Jiirgensen & Co.) Schønbergsg. 13s E - Natalie Frøken GI. Kongev. 721E ® V 5769y - Nathalie Frøken Ø-Farimagsg. 303El ffi 0 5279 - N & O Frøkner B legdamsv. 583Ei - R Frøken Ø-Søgade 30‘ E Jl By 2207y - Henry Fuglehdl. Lavendelstr. 14 E j! By 6342 Bp. Asger Rygs G. 104E - A Fuldm. H C Ørsteds V. I4 E - Aage Fuldm. N-Farimagsg. 234E Jl By 5787 y - Albert Schilling Fuldm. Adelg. 1084E I Palæ 1278x - Alf.VFuldm.v. Orlogsv.Il0rsholinsg.22D1 m J Tg 273x - AmalieFuldm.Edv.FalcksG.33E J By 8818 - A PFuldm. Rønnebærv. 29 Holte Jl Holte 929 - A II R Fuldm. Haderslevg. 452 E - A T , K Fuldm. Christiansmindev. 123 - Carl Fuldm. i Creditk. Ejgaardsv. 17 Char­ lottl. Jl Ordr. 829 - Carl Fuldm. i Finm. Mynstersv. 134E - C Bolinius Fuldm. u. Magist. S-Boulcvard 1222 E

Hansen C F Fuldm. i Generaldir. f. Post- & BefordringsvJtahbeks Allé 36‘ E J! V7336 -C G Fuldm. Østerbrog. 432El - Chr. M Fuldm. L I Brandes Allé 163 E J) N 2444y - Dagmar Fuldm. Ole Borchs V. 11 Valby I Vb. 1644 - E Fuldm. Morsøv. 32 Brh. ® Gh.4397 - E Fuldm. Magnolcav. 321Valby ®Vb. 2046 - E Fuldm. N-Sideallé 22 [N] £ N 2846u - Einar Fuldm. i Statsanst. f. Livsfors. Lyk- - kesh. Allé 7 A s E - E JFuldm. Godthaabsv. 18 A 4 B £ Gh. 1665y - F J W Fuldm. v. ØstreLandsret Cand.jur. St. Knuds V. 18s E - Fr. Fuldm. Jagtv. 491CD • F f f Fuldm. u. Magist. Majporten 41[s] - F Vilb. fh. Fuldm. v. Orlogsv. R. Biilowsv. 38 A SE JN 1222x - G Fuldm. Nørre Allé 232El J N 4528v - H Fuldm. Hallandsg. 185 [S] j) Am.4933y - H A Fuldm. Strandboulevard 69* El - Hans Fuldm. Tagcusv. 1 B3 [N] ® N 2285y - Harald Fuldm. Lipkcsg. 154El - Harry Fuldm. C L Ibsens V. 25 Gjentofte Jl Gjent. 885 - Il C fh. Fuldm. N-Farimagsg. 653 E J) By 1804x - IIJ Fuldm.iUdenrm.Tordenskjoldsg.l64E - Holger Fuldm. Aalholmsv. 50 Vanl. - Il P F Fuldm. iFinm.Griffenfeldtsg.333El ® N 5707 - J C Fuldm. Sigridsv. 7 Hell. J) Hell. 2567 - J V O Fuldm. Feter Bangs. V. 8 [ f ] - Kai Fuldm. Danasv. (Vodrotfspl.) 16° E * Karl Fuldm. Hesseløg. 552S - Kay Fuldm. GI. Strand 8O2 E £ By l2G5y - K B Fuldm. Gyldenløvesg. 23A1E £ By 5621y - Knud Fuldm. Bredeg. Pass. I 1El - Knud Fuldm. i Sparek. Harsdorlfsv. 71E - KnudCFuldm.iBikuben Langelandsv. l :iE £ Gh. 1052y - Laurits Fuldm. Ingemannsv. 17s E - Leo Fuldm. i K T A S . Tjørnegaardsv. 3 Gjentofte Jl Gjent. 616 - Magnus Fuldm. Stenderupg.93EJ)V6468y - Marius Fuldm. Langøg. 223E§ - Marius Fuldm. v. Berlingske Tidende Fre- deriksdalsv.45 Vanl. J! Damsø 911 - Niels Fuldm. v.Kbhvns Sporveje S-Boule- vard 963E - Niels Fuldm.iLandsoverskatteraadetCand. polit. Classensg. 384El ® 0 6482 - Olaf Fuldm. Violv. 9 Gjentofte J) Gjent. 955 - Orla Fuldm. Vølundsg. 153 ID Jl Tg. 2564x - Otto Fuldm. Falkonerallé 792IB ® Gh. 1577x - Otto Fuldm. Rebekkav. 403Hell. J! Hell. 2533v - P D Fuldm. Falkonerallé 862 IB - P H Fuldm. Jagtv. 33s ID J) Tg. 1266v - Richard Fuldm. Øverødv. 17Holte Jl Holte 323 - Rich. JFuldm.Kongedybet64[Uj!Am.2247 - IiN Fuldm. Kildegaardsv.2 2Hell. Jl Gjent. 607 - RobeitFuldm.Stefansg.162 ID Jl Tg.2667x - Rolf Fuldm. v.Kbhvns.Belysningsv. Over­ byes Allé 7 Valby - S C V Fuldm. Dronn. Olgas V. 31E - Sigurd G Fuldm. i Statsanst. f. Livsfors. TaarbækStrandv.l93Springforbi JlBell.289 - S L M Fuldm. Otto Mallings G. 52 j)lj] - Sofus Fuldm. Mariendalsv. 25 E JiGh.4496 - S V Fuldm. i Marinem. R. Amaliev. 242E Jl V 5278y - Thorv.Fuldm.u. Stadsin«. Dir. Thors­ havnsg. 263[s] J! Am. 283y - Thorvald Fuldm. Rosenørns Allé 363E J! N 4002 - Viggo Fuldm.Mirahollev.5 Brh. £ Gh.2603 - Viggo Fuldm. Vældogaardsv. 35 Gjentofte f Gjent. 610 - William Fuldm. N-Frihavnsg. 762El Jl 0 3163y - Peter Furagehdl. Frederikssundsv. 265 Brh. ® Bella 2

Made with FlippingBook Ebook Creator