Kraks Vejviser 1929 personregister

Hans

IV — 803

Person-Register for Kjøbenhavn

HansenGFormandf.Frdbgskomm.Arbmænds Org. Peter Bangs V. 523E f! Gh. 3448y - Herman Formand f. Formernes Fagforen. Vulkang. 91E D Tg.2198y - H P Formand f. Jernbanearb. Afd.M.Vik- toriag. 302E D V 9316y - M Formand f. Læder- og Skindarb. Fag- foren. Sibbernsv. I4Valby - Max Formand f. Stukkatørernes Fagforen, af 1920 Adelg. 1132B - Otto Formand f. Smede- og Maskinarb. Fagforen, paa Værktøj smaskinfabr.Overg. o. V. 48BSB - P Formand Strindbergsv.79Valby $ Vb.789 - P Formand f. Bogbinderforb. Dyblands­ vangen 24 Brh. D Bella 648 - Svend Formand f.MetalslibemesFagforen. Emdrup Engv. 81Emdrup - Vald. Formand f. Slagteriarb. Fagforen. Borups Allé 2532Brh. f Gh. 2709 - N V Fornikler (J A Wallin’s E ftf.’s For- niklingsanst.) Mariendalsv. 50B1E - Jens Forniklingsanst. Tingv. 91 ® ff Am. 3504 - Chr. Forpagter Kongev. Vintappergaarden Lyngby D Gjent. 1069 - Hans Chr. Forpagter Nybrogaard Lyngby - H Conrad Forpagter Egevang Nærum |l * Nærum 176 - H P Forretningsbestyrer N-Farimagsg. 7 O3 B ■H P Forretningsbestyrer Gothersg. 1332B f By 7484 N K Forretningsbestyrer Odenseg. 12s ® | VHForretningsbestyrerVæi nedamsv.l23E •A Forretningsf. f. Brolæggernes fagi. Afd. Hallandsg. 161Is] |) Am. 6625y •Aage Forretningsf. Jagtv. 208s ® •Axel Forretningsf. Jesper Brochmands G. I l 1H H N 1193y ■Chr. Forretningsf. Strandv. Højlunde Skodsborg § Skodsb. 34 ■Chr. Forretningsf. Olufsv. 35s ® - CS Forretningsf. N-Farimagsg. 822 B •Ernst V Forretningsf. Jagtv.l91z^'J|Ryv 1101 - F V fh. Forretningsf. I P E Hartmanns Allé 24 Valby - Gunnar Forretningsf. Genforeningspi. 72 Brh. ■Hans Forretningsf. Amagerbrog. 571Hl - H C Forretningsf. Marstalsg. 24® ■H E Forretningsf. Polensg. 451(SI ■Helene Forretningsf. Nøjsomhedsv. 91® 3) 0 4468v - HP Forretningsf. Ulriksdalsv. 8®Vanl. $ Damsø 753 - Laur. Forretningsf. Folkvarsv. 2 A 4E I) Gh. 203x - Lauritz Forretningsf. Gaaseurtv. 16* Brh. 31Bella 861 - Michael Forretningsf. Løvstr. 14s B - N R Forretningsf. Hollænderdybet 1 6 ^ - N V Forretningsf. Viktoriag. I l4 E - O C Forretningsf. Jagtv. 71E - O S Forretningsf. Kochsv. 21E - Ove Johs. Forretningsf. Holbergsg. 63 B 31Cent. 660 - O Wolftbrandt Forretnings f.f. Dansk Tele- grafiorb. Blommehaven 39 V alby.ffVb.1203 - Sigurd Forretningsf. Callisensv. 25 Hell.3! Hell. 2681 - Søren Kiilerich Forretningsf. Ternev. 5 DB ff Gh. 2618 - Torgny Forretningsf. Hollænderdybet 188 (H3I Am.2014v - Viggo fh. Forretningsf.Amagerbrog.7530 | Am. 274v - Viggo Forretningsf. Soldenfeldtsg. 31E 3! By 756y - Viktor Forretningsf. Birkeg. 10® IH 3! N 4009 y 1 - Vilh. Forretningsf. Carl Johans G. 154® 3) 0 6543 _ - Wilh. Forretningsf. Isafjordsg. 121E - Alfred Forstander Kommunelærer N-Sø­ gade 9AS B 3! 3385 - Alma V Forstanderinde v. KTAS. Krus- aag. 18 E 31V 9211v

HansenHelga FrøkenFabrikantÆgirsg.364E - H ClaussonFabrikant Ly kkev. 4 Charlottl. f Ordr. 2602 - H H Fabrikant (Alradio) Dybbølsg. 37s E D Cent. 4693 - H M Fabrikant Viggo Rothes V. 36 Charlottl. | Hell. 2083 - H OFabrikantHøeghsmindev.20Gjentofte - Jacob Fabrikant Thurøvej 54E|lGh.l347y - J P Fabrikant Gross. Blaagaardsg. 29 IH f| N 5250 Bp. Jacobys Allé 104E J V 3351 - J Schultz Fabrikant (Dansk Fagbeklæd­ nings Fabrik Falstersv. 101E - Julius Fabrikant (Centro) Hørsholmsg. 143ID - Kaj Fabrikant Kongedybet 234 (D - Lars Fabrikant Tyrolsg.2s HU - Lars J Fabrikant St. Peder Str. 24s B f} By 6955 - Lerbæk Fabrikant (Amerikansk Vulkani- ser-Anstalt) Korsg. 12A1 IH - Ludvig Fabrikant Nyvej 1A2E |) V 5616x - Martin Fabrikant Gasværksv. 212 E | V 9991 - Martin fh.FabrikantFiolstr.401B - P Fabrikant Borgerg. 96s B - Paul Lauritz Fabrikant Hørsholmsg.343E D Tg. 4022 - P R Fabrikant Jakob Dannefærds V. 91E D N 2143x - R Fabrikant (Ohm&Hansen) Sæbyholmsv. 5 Vanl. | Damsø 773 S P Fabrikant Engv. 24 @3 | Am. 2845 Svend Fabrikant (Svend Hansen’s Selefa­ brik) Ternev. 2 A 2 E U Gh. 836x Svend Juul Fabrikant Jægersborg Allé 18 Charlottl. D Ordr. 1483 Vald. Fabrikant (Einar Holm’s Eftf.) Æblev. 41 Brh. 3} Gh. 3034 Vald. Fabrikant (Nye Danske Stempelfa­ brik) Asger Rygs G. 2A4E Valdemar Fabrikant Boldhusg. 62 B ■Valdemar Fabrikbestyrer Schacksg. I l8 B | By 511v ■Chr. Fabrikmester Bygholmv. 25 Vanl. ■Adolf Faktor Holger Danskes V.863E •A Farve- & Tapethdl. Søborg Hovedg. 70 Søborg D Søb. 238 ■Hans Hansen Farvehdl. Østerbrog. 4 Hl ff Cent. 102 Bp. GI. Kalkbrænderiv. 4S Hl ffi 0 494y ■E Farveri & kem.Tøjrensningsanst. Hede­ byg. 32 E f! V 7718 Bp. Carl Langes V. 31® Valby $ Vb. 1694 - ’s C Fedevareforr.N-Frihavnsg. 4® ||C38 ■Chr.Fedevareforr. en grosMitchellsg. 14 B J) By 5086x Bp. Kong Georgs V. 20s E ff Gh. 1642 - Leo Filmsfotograf Chr. d. 9. G. 2 1 3646 Bp. Kapelv. 72H |} N 2375v ■Ernst Filmsoperatør Lighedsv. 41E ffi Gh. 2762 •J F Filmsoperatør Krystalg. 92B ■Axel Wilhelm Fiskeeksportør GI. Strand 46 B Bp. Amagerbrog. 1802 (H |1Am. 84 ■Ejnar E Fiskeeksportør Godthaabsv. 2618 Brh. ff Gh. 2307 - Frits Fiskeeksportør Colbjørnsensg. 53E | V2646y •A & T Goth Fiskehdl. Admiralg. 28 B H Cent. 13554 - H Fiskehdl. Ø-Farimagsg. 30 ® J Cent. 7134 Bp. Skovgaardsg. 24 ® •N P Fiskehdl. Vesterbrog. 99E J} C11199 •[Fiskehandlere se Afd. V II Fag-Register] ■VFjerkræhdl.Hilleredg.l57Brh.J)Gn.4025 - [Fodlæger seAfd.VII Fag-Register u.Lig- torneoperatører] •Osvald Forfatter Dronn. Olgas V. 45 E H Gh. 404y - Robert Forfatter Mathildev. 22®E J Gh. 2535 •A Formand Ferskenv. 22 Brh. J1Gh. 3003 - A C Formand f. Komm. Arbejdsm. Org. N- Søgade 41s E j By 7882 - Aksel Formand f. Bygningssnedkernes Fagforen. Stevnsg. 152H I) N 5374 - Andreas Formand f. Snedker og Stolema­ gernes Fagforen. Langelandsv. 413E

Hansen Nielsine Enkefrue Bianco LunosAllé 72 ffl J V7008 - N K EnkefrueAmagerbrog\613[s]J}Ain.995 - O J Enkefrue Rantzausg. 182 IH J) N 1895 - Olga Enke e. Højesteretssagf. Frdbg.Allé 19 B2 0 | Eva 317 - P Enkefrue Niels Bohrs Allé 1A Søborg I Søb. 38 - Pauline Enkee. Gross. Fred. d. 6. Allé42E | Gh. 1657x - P N Enkefrue Frdbg. Allé 19 A 3B 3) V 5953 x - Signe Enkefrue Amagerbrog. 196* IH |) Am. 1874v - Sofie Enkefrue Holm. Kan. 202B 31 Cent. 2490 - Sophie Enkefrue Nansensg. 593B U By 5099y - Th. Enkefrue Dosseringen 24s El |}N2536 - Thora Enkefrue Lipkesg. 32 IH - Thora Enkefrue Langelandsv.411E ffi Gh. 3402v - Axel Entreprenør Bernhard Bangs A llé43 E I Gh. 4671 - Carl Entreprenør Fjords Allé 102 E | N 2462x - C G Entreprenør Strandv. 246 Charlottl. |l Ordr. 1223 - Charles Entreprenør Lyneborgg. 101p - Chr. Entreprenør Vognmand Frederiks- sundsv. 129 Brh. D Bella 129 Bp. Degne­ mose Allé 15 Brh. § Bella 390 - Jacob Entreprenør St. Peder Str. 322B J) By 332 x - J E Entreprenør Valby Langg. 1354 Valby | Vb. 141 - J P Entreprenør Valby Langg.12 Valby D Vb. 40 - J P Entreprenør NyVesterg.71^! J)By6472 - Kai C EntreprenørVesterløkken27 Husum - M LebækEntreprenørArkitektMunkensv. I l 1 E - N P Entreprenør Dybbølsg.50eBJ}V1902y - Otto Entreprenør Solsortv.744E JTGh.6122 - PEntreprenørforr.Betonstøberi Frm.Bern­ hard Bangs Allé 45 E H Cent. 10422 - Peter Entreprenør Søpass. 2[øl |j N 434v - Rasmus Entreprenør Østerdalsg. 16s IHD Am. 3447x - Storm & Co. Entreprenører Ingeniører Studiestr. 13 B H Cent.13640 - W Kalmar Entreprenør BuddingeHovedg. 104 Buddinge J) Søb. 838 - A sa Etatsraadinde Lundsg. 63® - Agnes Etatsraadinde Amicisv. 17 E J} Eva 688 - C B V Etatsr. fh. Herredsfoged R., I E Ohlsens G .44I | 0 3 5 7 2 x - Julie Etatsraadinde Classensg. I l 3Hl |>0 758 y - Wilhelm Etatsr. Direktør K. DM. Vilvor- dev. Ordrupgaard Charlottl. J} Ordr. 1183 - A Fabrikant (Det Danske Cymax Comp.) Egilsg. 51s (H - Aage Fabrikant Alexandrav. 10 ID - Alfr. Fabrikant Faxeg. 31Hl $ 0 5976 - AlfredFabrikantRaadhuspl.673® - André Duzaine Hansen Fabrikant Malmøg. 44Hl j| 0 3292x - Anna Frøken Fabrikant (Astrid Hansen & Co.) Dosseringen 441IH |i N 3388 - A P Fabrikant Hans Tavsens G. 274Hl - Axel Fabrikant (Moderne Butiksdekora­ tion) Aalborgg. 322Hl J) 0 1459y - Carl Fabrikant (American Cleaning Work) Prags Boulevard 43 H - Carl P Fabrikant (Kbhvns Elektro For- niklingsanst.) Korsg. 35* IH - Chr. P Ha n s e n Fabrikant (Indeh. Porcellæn-Huset Chicago) Nyelandsv. 111 E ff Gh. 1966 - C V Fabrikant Admiralg. 203B ||By2044x - Erhard Fabrikant Artilleriv. 743 (SI - F Steenbuch Fabrikant Trestjerneg. 2S IH ffi Am. 2161 - Georg Fabrikant (G Hansen & C Christen­ sen) Landskronag. 34

Made with FlippingBook Ebook Creator