Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register lor Kjøbenhavn

IV — 805

Hans

Hansen Christian Gross. (Chr. Hansen &Co.) Borups Allé 1163 EDffi Tg. 2208v - Chr. S Gross. Agenturforr. Under Elmene 82 m S Am. 2124y -G R Gross. Cyklehdl. Amager Boulevard 120 M II Am. 6822 Bp. Svinget 33E ffi Am. 4032 v - CT Gross. Fiolstr. 9SB - Daniel Gross. (Otto Madsen) AN Hansens Allé 15 Hell. ffi Hell. 3214 - D O Gross. Dronn. Olgas V. 6 E) ffi Gh. 4412 - E Albinus Gross. (Gunnar Schou & Co.) Peder Skrams G, 273 E ffi By5796v - Eiler Nissen Gross. Reventlowsg. 103 E - Einer Gross. Femkløverv. I4 !M) ffi Am. 1267x - Ejnar Gross. 1. Strandstr. 121 E ffi Palæ 1932 - Eli Gross. Ryesg. 118' El ffi 0 4704x - ElithVogelGross. (Alfr. Hansen) Amager Boulevard 1252 [s] - Erik Gross.(ErikHansen&Co.) Holbergeg. 121E ffi Cent. 12153 - Erik Gross. (K Hansen & Co.) Strandv. 136 B3Hell. ffi Hell. 2074 - Erik & Co. Gross. Agenturforr.Holbergsg. 12 E ffi Cent. 12153 & By 57 - E Tuxen Gross. Pik allé 7 L s IH - F Gross. Nybrov. 19 Lyngby - F Gross. (Kbhvns Tæppelager) N-Fari- magsg. 32B ffi By 7161 - F Harder Gross. (Emil Larsen & Co.) Forchhammers v. 15s E ffi Cent. 13831 - Frode Gross. Frederiksborgg. 39 E f By 8868 Postkonto 4666 rode Lauge Gross. Agenturforr. Stormg. 20 E ffi By 7222 Postkonto 20976 Bp. An­ ker Heegaards G. 73E ffi By 8468 - F W Gross. N-Frihavnsg. 942 [øl ffi 01707v - F V & Co. Gross. Kolonialforr. Brolægger- str. 4 E ffi Cent. 7870 & By 3535 - G Gross. (Louis Hansen & Søn) Kong. Tværv. 11 EBffi Gh. 1225 - G H a n s e n Gross. Papirhdl. Chr. d. 9 G. 7 E ffi Cent. 12803 Bp. Jens Munks G. 73[1 ffi 0 2993x - G C Gross. (John Clausen & Co.) Jægers­ borg Allé 60 Charlottl. ffi Ordr. 490 - Georg Gross. (C V Kjær) Hjortøg. 33 S ffi Ryv. 1885 - G Landing Gross. Agenturforr. Kjøbma­ gerg. 22 B Bp. Jagtv. 842E ffi N 4566y - HG ross. (Hansen & Willadsen) Svan- holrnsv. 15s E - H A H ansen Gross. Frm. st.Kannikc- str. 18 E ffi Cent. 11514 Frilager ffi Palæ 1851 - H A Gross. St. Anmæ PI. 182E - Hans Gross. Yrsaspl. I 1El - Harald Gross. (Harald Hansen & Co.) Strandboulevard 1163U ffi 0 1983y - Harald & Co. Gross. Holbergsg. 15 E ffi Cent. 14166 Postkonto 20021 - Harald Stenfeldt Gross. Pilestr. 404B - Ilarrv Gross. Klædeimp. Tordenskjoldsg. 15> B ffi Cent. 9524 - Hartvig Gross. Bogtrykker Læderstr. 15 B ffi Cent. 11707 Bp. Elnuv. 19 Holte ffi Holte 732 - H C Gross. (C Husum’s Eftf.) Linnésg. 144 B ffi Cent. 793 - H C Gross. Magnolcav. 47s Valby ffi Vb. 102 - H C Gross. Skotøj en gros Frm. Nørreg. 40Bb-2B ffi By 4140 (8-6) - II C A Gross. Lykkesli. Allé 131E - H C & Co. Gross. Overg. n. V. 39 E ffi Cent. 794 - H Chr. & Co. Gross. Blegdamsv. 118 O ffi 07707 - H E Gross. Vesterg. 20 E ffi By 4428 Bp. Hartmannsv. 65 Charlottl. ffi Hell. 2796 - Heinrich Gross. N-Frihavnsg. 712lQl ffi 0 989x - Henrik I Gross. Brolæggerstr.12 B ffi By 7902 Bp. Strandv. 1793 Hell. ffi Hell. 1752y - H F Gross. Frdbg. Allé 42 A2 E ffi V 3148

HansenAV ps.FyrmesterKunstinaler NielsW Gades G. I l 1 M D Ryv. 588y - C Gaardejer Molleg. st. Magleby ffi Dragør 451 - J A Gaardejer Amagerbrog. 241 (U ffi Am. 3732 - Lauritz Gaardejer Ullerup st. Magleby ffi Magle 155 - P Gaardejer Englandsv. 33 [s] ffi Am.l455y - P Gaardejer Tommerup pr. Kastrup ffi Magle 150 - P A Gaardejer Sogne!oged Taarnby pr. Kastrup - Svend Gaardejer Brandinsp. Lohmanns Allé Søglimt Dragør ffi Drager 156 - Viggo GaardejerMF.Postadr.RigsdagenB - Sophus Garageejer Frdbg. Stationsv. 5 (E ffi Gh.2208 - Carl C Gartner Anlægsv. Kastaniely Buddinge ffi Søb. 384 - H C Ahlmann Gartner Aalebæksv. Holte - P Gartner Strandv. 309 A Charlottl. ffi Ordr.495 - Vald. Gartner Aalekistev. 21 Vanl. ffi Damsø 330 - Carl Gas- & Vandm. Korsgaardsv. 2A Charlottl. - Th. Gas-&Vandm. Holsteinsg.10 [Øl£10411 - Dorthea Generalinde Madvigs Allé 51E ffi V 334x - Johan Generalkonsul Gross. K. DM. FM. (C K Hansen) Kastelsv. 16 lø]ffiCent.11807 - A Giarm. Gl.Jernbanev.lD Valby ffiVb.353 - AA Giarm. (GA Husmann’s Eftf.) Studie- str. 7Mb [0 - A C Giarm. Peter Fabers G. 1 i | N 725 - A Chr. Giarm. Dosseringen 8 Hl ffi N 452 Bp. Birkeg. 22s ISO - Alb. Giarm. (Glarmesterforr. Hungaria) Jesper Brochmands G. 33El - BrunoGlann.Ø-Farimagsg.241® ^ 01599x - Carl Giarm. Vangedev. 3 Gjentoi’te ffi Gjont. 1310 - C L Giarm. Adelg. 106 E £ Palæ 206x - E W Giarm. Revalsg. 3 E - G Fridtjof Giarm. Kunsthdl. Rigensg.168,1 B ffiPalæl830y ogThorsg.ll4E J)Tg.ll8x - H Giarm. Belgiensg. 2 [S] ffi Am. 599 x - H Giarm. Øverødv. 3 Holte ffi Holte 220 - H A Giarm. Aabenraa 13 ED - Hans P Giarm. Holsteinsg. 1 M ffi 0 390x - Harald Giarm. Frederikssundsv. 16 E |l Tg. 1014y - Jobs. Giarm. Nørrebrog. 61 El £ N 3978 - Johannes K Giarm. Istedg. 3 E J) V 2559y - Jul, Giarm. Thorsg. 3 CDffi Tg. 803x - Marius Giarm. Nyvej 19 E ffi Eva 999 Bp. Rosengaarden 62 i | Cent. 8447 - Odin Giarm. (Aug. Duvier’s Eftf.) Ny Carlsbergv. 1101E ffi V 9027u - Ole Giarm. Mønterg. 9 B ffi Cent. 9048 - Oluf Giarm. Sølvg. 101 B ffi By 2598x - P Giarm. Strandg. 18 E ffi Am. 6009y Bp. Brogade 111E - S Glarm. Skinderg. 24E - Sofus Glarm. & Rammefabr. Adelg.64 B ffi Palæ 711 x - V Glarm. Burmeistersg. 1 E ffi Am. 3157y - V Glarm. VodroffsTværg. 12 E ffi V6216y - V Glarm. Saxog. 33 E - Vilhelm Glarm. (J C Marx’sEftfJSlotsv. 10 Charlottl. ffi Ordr. 2381 - Niels Glassliber Todesg. 10 A s m - A Graver v. St. Pauls Kirke Frcdericiag. 84. B ffi Palæ 463 x . - CGraver v.Domkirkenst.Kannikestr.l3KB - Harald Graver v. Taksigelseskirken Slan- gerupg. 32 A 1[O - Julius fh. Graver Jens J uels G. 34 [øl - N Chr. Graver Willemoesg. 83° IS) ffi 0 4475u - Kurt Gravør (Amager Gravør Anstalt) Ulrik Birchs Allé 7 [s] - S Gravør Broderskabsv. 7 [H ffi Gh. 2497 - A Gross. Nærum - Aag e A Hansen Gross.Agenturforr.Ve­ sterl>rog.4A.E ffi Cent. 15890 Bp.Jellingeg. 82lølffi 0 478 lx

Hansen Aage Svane Gross. N-Frihavnsg. 86® ffi 0 4157 - Aage W Gross. Peder Skrams G. 224E ffi El By 7735 - A Ankjær Gross.Hovedvagtsg.6 B ffiCent. 1866 Bp. Sølvg. 28s E ffi Palæ 222 - Albert Gross. Agenturforr. Nørreg. 7 E ffi Cent. 3676 & 14076 Postkonto 1875 Bp. Frdbg. Allé 263E ffiV3598 - Alex HilmarGross. SvendGongesV.20Brh. - Alfr. Gross. Agenturforr. Frm. Amager- Boulevard 125 [s]ffi Cent. 4806 - Allan Gross. (A N Hansen & Co.) Villa „Egevang* Nærum ffi Nærum 33 - A Mølgaard Gross. Skovlæet 6 Hell. ffi Hell. 2257 - A N Hansen & Co. Gross. st. Kongensg. tO E ffi Cent. 1626 - Andr.NGross. MSH. R.(ANIIansen&Co.) Hestkjebgaard pr. Birkerød ffi Birkerød 16 - A Rich Gross. Frm. Admiralg. 28 E - Arver Gross. (Arvor Hansen & Jørgensen) Dalgas Boulevard 56 E ffi Gh. 4430 - Arvor & Jørgensen Gross. Manufakturhdl. Linnésg. 24 E ffi Cent. 5733 - A S Maage Gross. Slagelseg. 9SEl - Aug. Vilh. Gross. St. Markus Allé 41E ffi Cent. 4230 - Axel Gross. Frm. Kjøbmagerg. 22 B ffi Cent. 1871 - Axel Gross. (Joh. Chr. Petersen & Søn) AN Hansens Allél9 HelLffiHcll. 1770 - Axel Gross. Gothersg. 8 E ffi Cent. 12348 & Palæ 3813 Bp. Danasv. (V odroffspl.) 121 IS ffi V 4087 - Axel Gross. Agenturforr. Linnésg. 16 A E ffi By 7356 - Axel Gross. St.Thomas Allél92S ffiV2426y - Axel Gross. (Dansk Lingeri Magasin) Dronn. Olgas V. 532 E ffi Gh. 1907x - Axel H Gross. Norgesg. 482 [s] ffi Am.3716 - Axel H R Gross. (A Rich Hansen) Admi­ ralg. 28s E - Axel P Gross, (Axel P Hansen & Henrik­ sen) Carolinev. 4 Hell. ffi Hell. 425 - Axel P & Henriksen Gross. Havneg. 7 E ffi Cent. 14560 & By 3346 - B Blum Gross. Havneg. 47 A 2E ffi By 6515 - Blum & Co. Gross. Agenturforr. Havneg. 47 A E ffi By 6515 - Brix Gross. Bagsværd - Børge Gross. Ribeg. 42 [øl ffi 0 3437y - C Gross. (Oentralimporten) Maagev. 802[Q - C Gross.(CHanscn’s Fcdevareforr.) N-Fri- havnsg. 41 M ffi Cent. 38 - Carl Gross. Viggo Rothes V. 3 Charlottl. ffi Hell. 1783 - Carl Gross. Rahbeks Allé 101E - Carl Gross.(CarlOHansen&Søn)Tietgensg. 023E ffi V 4097 - Carl C Gross. Isenkr. Asger Rygs G. 10 E Bp. S-Boulevard 1024 E ffi V 2502v - Carl M Gross. (P Schou) Willemoesg. 162 El ffi 0 6238 - Carl O & Søn Gross. Admiralg/19 B ffi Cent. 14128 - Carsten Gross. Nordborgg. 82 [øl ffi 0 5882 - C H Gross. (F V Hansen & CojHalfdansg. 272 m ffi Am. 4506 - Chr.Gross. Dyrehavegaardsv.Fortunfortet Klpbg. - Chr. Gross. Brønshøjv. 54 Brh. - ’sChristian Eftf. Gross. Raadhusstr. 6 Effi By 3511 - Chr. Gross. Østerbrog. 114® |0|ffi 0 3938 - Chr. Gross. Monterg. 152E - Chr.Gross. Enghavepi. 14 E ffi Cent.9012 Bp. Engmosev. 4 Charlottl. ffi Ordr. 665 - Chr. Gross. Eivindsv. 14 Charlottl. ffi Ordr. 1350 - Chr. A Hansen Gross. Skrivemaskinforr. Nikolaj PI. 9 E ffi Cent. 9987 Postkonto 1946 Bp. Kochsv. 30s E ffi V 4125 - Chr. & Co. Gross. Rolighedsv. 8 E ffi Cent. 6670 - Chr. E Gross. Kong Georgs V. 15 El ffi Cent. 13570

Made with FlippingBook Ebook Creator