Kraks Vejviser 1929 personregister

IV — 747

EIze—Enge

Person-Register for Kjøbenhavn

Enegren S Skrædderm. Nørrebrog. 1581QQ2 Tg. 93 y Enemark Georg Agenturforr. Gross. Frm. Upsalag. 4 Sf 2 0 609y - Petra Johanne Gross. (Georg Enemark) Upsalag. 4 3 0 - S H Hdlsrejsende Nygaardsv.462H3 2Ryv. 1369x - A Korrespondent Harald Kiddes V. 62 Valby 2 Vb. 1949 v Enersen Einar Bogholder As 1 ninder 0 d g .il 1 (33 Enevoldsen & Andersen Bogtrykkere Hel- singørsg. 23 0 2 Cent. 8431 - P A Børstevarefabr. Egegaardsv. Rødovre Valby 2 Rødovre 34 - C C Fabrikant Hjortholms Allé 24 E 2 Tg. 1090y - O Gross. Bogtrykker (Fr. G Knudtzon’s Bogtrykkeri)st.St,randstr.l910 2 Palæl392 - S Hdlsrejsende Kildeskovsv. 22 Gjentofte 2 Gjent. 1132 - Carl Johan Kaffohdl. (Valby Kaffelager) Steins PI. 4 1 Valby - M Kommunelærerinde Sortedamsg. 132 IH) - O Kommunelærerinde Glentev. 6()2 E - Carla Konfekturehdl, Strandv. 31ES 2Byv. 762x Bp. Agersøg. 9 3 Hl 2 Ryv. 874v - E J Købmand Helikonsv. 10 [S] fl Am. 4607 Bp. Gl.Skovv. Kastrup 2 Kastrupl46 - Willi. Lagerforv. J M Thieles V. 1A 1 E 2 N 930y - KobertMnsikerGothersg. 147'02Byl492u - Svend Overassist. u. Magist. Sundholmsv. 21 > 0 - &Hansen Sukkervarefabr. Gross. Bagge- sensg. 5Bb El 2 Cent. 3156 - K K Sukkervarefabr. Baggesensg. 5 Hl Eng Chr. E Kontorchef N-Frihavnsg. 74 2 0 Engageringsbureauet for Dekorativ Kunst Jarmersg. 2 E f Cent. 4685 Engageringskontoret for Handel og Industri Foreningen, Børsen 0 Indgang fra Kristi- ansgade 2 Cent. 2220 Ekspeditionstid 10— 2, Mandag og Fredag tillige 6—7 Engberg Nils Bogtrykker Allég. 33 3 IH 2 Gh. 23x - Thorborg Forstanderinde v. K.T.A.S. Korsg. 644 El 2 R 2396u - Gunner Generalsekretær v. K. F. U. M. Præst R. Nøkkeroscv. Emdrup 2 Søb. 736 - Chr. Kapt. R. Sølvg. 3650 2 Palæ 1233y - Gustav Koncertsangér Willemoesg. 615 1 1 0 3061v ■K B Konfekturefabr. (Christensen & Eng­ berg) Amagerbrog. 19010 - C H Kontorchef Gartnerg. 14s El - Conradine Lærerinde Madvigs Allé 1®E 2 V 983y - Ax. Overretssagf. R. Bredg. 28 0 2 Cent. 12748 (10-3) Bp. Danasv. (Vodroffspl.) 234 E 2 V 3612 ■ V H Revisor Pileallé 19A 3 B - Caroline Sang-&MusiklærerindeSchleppe- grellsg. 3 3 El 2 B 4063x - A Skrædderm. Ringstedg. 411 2 0 2967v - Otto Slagterm. (Johan Christensen & Co.) Martensens Allé 4A 3 E 2 V 2961v - Einar Sølvsmedem. Sølvg. 5 0 2 Palæ 586v Bp; Hombækg. I 4 E - Peter N Tæller i Finanshovedk.L I Brandes Allé 171E Engbo Olaf Ingeniør Bredg. 633 0 EngbyL Barnevognsfabr. Enghavev. 34,36 E 2 V 3642 Postkonto 3322 Engdahl E G Skomagerm. Strandboulevard 5 0 f Ø 7003x Bp. Korsørg. 1630 Engdal H Chr. Tømrerm. Howitzv. 291B Engdrup J J Skrædderm. S-Boulevard 119s E 2 Eva 477v Enge Poul Guldsmed Frederikssundsv. 128 G Brh. 2 Bella 519 Bp. Genforeningspi. 411 Brh. - Poul Inspektør Blaagaardsg. 3 El 2N5579 Engel [Se endv. Engeli]' - Carl Blikkenslagerm. Gas-& Vandm. Un- garnsg. 52* IS1 2 Am.4705y - M Bog- & Papirhdl. Sølvg. 90 02Bv413v - Magnus Boghdl. Sølvg. 101 2 0 - Elva Enkefrue Aarhusg. 872 0

Eizelingen &BrinchEntreprenører Havneg. 55 IB S Cent. 8526 & 8107 ■ H V Entreprenør Vingaards Allé 14 Hell. f) Hell. 1219 Emanuel E Afdelingsingenioru. Stadsing.Dir. Dronningensv. 2SB Jj) Gh. 6120 - S A Læge N-Allé 11131 Emamielson A Frue N-Voldg. 172B 2 By 4676 - E F Kommunelærer Yandtaarnsv. 21 Sø­ borg KJSøb. 796 Embel Gerhard Assist.u Skattev. Ved Ama­ gerport 14s i ) | Am. 4279 Emborg Maria Børnehavebestyrerinde Gun- løgsg. 653É1 2 Am. 5891v - Hans C Driftsbestyrer Norrebrog. 94 (Hl 2 N 1188 - Alfrerl Fabrikant Marstalsg. 36° 0 - Chr. E Gross. Storchsv. 5 El - Thorvald E Gross. Fiolstr. 23 B JJ Cent. 11358 Bp. N-Fasanv. 443El |JGh. 1950y Emcken sen. C Akts. Gross. Dronn. Tværg. 1 H | Cent. 311 Postkonto 91 - Wm. Gross. st. Kongensg. 4410 Emdal E Hdlsrejsende Grønnehave Allé 22 Valby £ Vh. 741 Emdrup Sæbefabrik og Dampvaskeri, Akts., Emdrupv. Emdrup É R yv. 2 & Ryv. 361 - Tæppebankeri ved Å Christensen &N Hansen Emdrupv. 96 Emdrup |1Søb. 693 Emdruphøj Handelsgartneri ved Frode Sø­ rensen Frederiksborgv. 180 Emdrup |! Søb.42 Emeralda, Ltd.,Kong.Nyt.2102Cent.l4602 Postkonto 4878 Emil Th. Repræsentant Fred. d. 6. Allé 81® | Gh. 1818x Emiland Christian Billedhugger Berg- thorasg. 43 (s) Emilius Th. Restauratør Allég. 8 A EB 2 Cent. 10427 Eminent, Akts., Slagterforr., Nørrebrog. 200 ID f Tg. 1296 Emlington Darling J R Direktør for Ungarsk Handels-Compagni, Akts.,NielsHemming- sensG. 9 0 2 Cent. 2368Bp. Nørrebrog.404 1 | N 2436 Emmaus-Kirken se Afd. II Real-Register Emme A Frøken (Chokoladehuset Pandrup) Nørrebrog. 1023 El 2 N 577 Emmeche Frode Assist. u. Magist. Bianco Lunos Allé 10s El 2 V 26G2x - Anna Enkefrue Rømersg.930 2 By 2861x - R Eftf., H V Carlsen Giarm. Gothersg. 91 0 2 Cent. 11519 - H Gross. N-Farimagsg. 6o30 2 By 1 - R Gross. st. Kongensg. 2110 J Palæ 3901 - Ellen Frue Lampeskærmeforr. Bianco Lunos Allé 10 13 2 V 2662x - A Papirhdl. Borups Allé 119 Brh. 2 Gh. 4269 Emmenthal Akts., Ostehdl. Rantzausg. 28 A ® | N 3536 Emmertsen Emmert Assist. i Arbejdsg. Ulyk­ kesfors. Monrads Allé 22Valby JJVb. 1446v - E Paalægsforr. Kildevældsg. 16 ^ 2 Ryv. 789xBp. Borgervænget 761gg Emmich Aksel Inspekter Under Elmene 730 2 Am. 5542x Emo ved A Jørgensen Herrelingerihdl. Fre- deriksbergg. 30 0 2 By 2478x Emsbo O M P Prokurist Norasv. 18 A Ohar- lottl. f Ordr. 1707 Emsø Robert Blomsterhdl. Præstøg. I l 10 2 0 1659x Emtkjær A Manufakturhdl. Holbergsg. 19 0 2 By 198 Bp. Holbergsg. 94 0 Emulsions-Papir-Fabrikken Merkur, Carl Poulsen & Sønner Trekronerg. 15 Valby 2 Cent. 14833 & Vb. 144 Postkonto 366 . Endahl Rud. Blomsterhdl. Enghavev. 53 03 2 V 9334x Endrup O Biscuitfabr. Hogholtv. 38s Vanl. J Damsø 938 - O & Co. Urtekr. Isafjordsg. 4 IS] 2 Am. 2024v Eneagenturet for Grands Magasins duLouvre de Paris ved S Wistoft Bredg. 12 02Cent, 2754

Engel Johanne Enke e. Tømrerm. Sund­ holmsv. 412(D 2 Am. 1018 - MajaEnke e.Kon torchefStrandv .l674Hell. - Axel Fabrikant Cand.pharm. MI.R.(Engel &Kisky) Thorvaldsensv.241B | V 8973 - Poul T Fabrikant Vesterbrog. 80 E 2 V 1947y Bp. Rolfsv. 394DO2 Gh. 1763u - Helmer Gross. (Marinus Møller &Co.) Kil­ devældsg. 872Hl 2 Ryv. 2462 - S Gross. (Marinus Møller & Co.) Ama- liev. 9 E J V 4146 - J E E Ingeniør Kong Georgs V. 10 IH2 Gh. 4743 - CEC KommunelærerindeOleSuhrsG.640 - S Enkefrue Konfekturefabr. Duev. 105 B 2 Cent. 15807 - S LægeN-Frihavnsg.2710 2 0 2616 (1-3) Bp. st. Kongensg. 9330 2 Cent. 6606 - Th. E W Maskinmester i Flaaden DM. Chr. Richardts V. 92 S | N 847x - Bernh.Murerm.Cumberlandsg.141[s]2 Am. - Erhard V K Overassist. u. Magist. Exam. jur. Nyelandsv. 813 B 2 Gh. 181y - Gunnar Overassist. u. Magist. Bartholinsg 340 2 By 587y - Rich. Slagterm. Adelg. 8610 - Jobs. Sognepræst v. Frdbg. Kirke R. Pile­ allé 1 B 2 V 3539 (10-11 undt.Tirsd., samt Fred. 6-7) - & Kisky Sukkervarefabr. Kong Georgs V. 69 & 71 B 2 Cent. 3752 & 6095 Postkonto 1932 - Aage Tømrerm. Højdevangs Allé 26 (D 2 Am. 2622 Engelbak Alf. Gartner Glaciset 54 Lyngby 2 Lyngby 672 Engelberg Karoline Ekspeditrice N-Fari- magsg. 25 B2 0 2 By 2367x - Carl Gross. Manufakturhdl. Frederiks- borgg. 17 0 2 Cent. 7817 & 7837 Bp. Ingeborgv. 10 Charlottl. 2 Ordr. 2677 - Charles Gross. Vesselsg. 61® | N 4067x - ’s Charles Eftf. ved Chr. Bache Gross. Sæ- befabr. st. Kongensg. 75B 0 2 Cent. 426 - F T Sagfører R. Krystalg.28 0 2Cent.2896, 4696 & 13635 (9-4) Bp. Sofiev. 18 Hell. 2 Hell. 808 Engelbert Ejnar ESouschefMaglekildev.4sE Engelberts Bjarne Modehdl. Østerbrog.1420 2 0 1921xBp. Vesterbrog. 1653E 1 V 9462 v Engelbrecht P S Disponent Gyldenlundsv. 11 Charlottl. 2 Ordr. 1562 - SophieFroken CarlJohansG.6802 03 50 9 y - Carl Gross. Tæppehdl. Hovedvagtsg. 8 0 S By 2666x Bp.Nørrebrog.573El 2N3598x ichard Gross.Agenturforr.Skovbogaards Allé 4 Valby § Vb. 1610 - P C Hattemager Skjoldsg. 510 2 0 804 v - Chr. Manufakturhdl.(Uldvareboden)Kilde- vældsg. 822® - Einar Organist Gyldenlundsv.il Charlottl. f Ordr. 1562 xel Prokurist Nørrebrog. 51° E) 2 N560y - Alfred Rentier Vilvordev. 33 Charlottl. 2 Ordr. 2247 Engelbrecht-Nielsen «&Co. Automobilrepara­ tører Henrik Steffens V. 8 E 2 Bya 991 - K V Automobilreparatør (Engelbrecht- Nielsen & Co.) Langelandsv. 512 B Enflelbrecht-Pétersen P Gross. R. Drosselv. 69 B 2 Gh. 2152 Engelbrechtsen AHorkr. Folkvarsv.9 B 2 Gh. 1902 x - Fr. Revisor st. Brøndstr. 10 Dragør 2 Dragør 211 Engelbreth C Læge Nørrebrog. 321’2 Hl 2 Cent. 6555 (12-1 & 5-7, Sønd.9V2-10Va) Bp.Frede- riksborgg. 54 0 2 Cent. 6556 Engelbreth-Holm Vilh. Læge Østerbrog. 1421 0 2 0 2570 (12-1 Fred. till. 6-7)Postkonto 2863 Engelbretsen J Disponent Husumg. 454(H 2 Tg. 1201 - Jul. Gross. Dr. Abildgaards Allé32E | N ' 2065 y

Made with FlippingBook Ebook Creator