Kraks Vejviser 1929 personregister

Enghavevejs nye Barnevognsfabrik ved Tb. Jensen Engliavev. 31 [V] 4 V 7695 Enghoff Chr. fh. Bagerm. Gj entofte Allé 4 Hell. UHell. 1126 - 1 fh. Malerm. Oliebladsg. I2O - O A Repræsentant Western! 29* E - Johs. Tandla'ge Callisensv.25 Hell. $; Ueli. 2483 Enghoft 11 C Snedkerm. Studiestr. 8A s B Engholm I P Assist. u. Magist. Willemoesg. 35;i i | 0 2735x - O Driftsbestyrer Østerbrog. 391 M - Bonna Frue Svinget 282 [g] |) Am. 2442 y - Chr. Fuldnr. Engliavev. 228s É 4 Sydhavn 86 x - Carl fh. Gross. Knippelsbrog. I2 Bl 4 Am. 4782x - Ellen F’rue Klkollektriee Stenosg. 1;: V 4 V 9159v - Georg Kredschef Strandv. 112:! Hell. 4 Hell. 1183 - Th. Repræsentant Stenosg. 1:! E 4^9159v - fh. Carl ved Ernst Møller Skibsinventarie- hdl. Nyhavn 47 Bl 4 Cent. 1672 Enghuscn .Margaadhe Frue Odenseg. l l s H English J W Ingeniør Linnésg.282LKj|!By4607 - M & E Lærerinder Frdbg. Bredeg. 3 C2 E 4 Gh. 1938v English hat, magazin, Valdemar Petersen Østerg. 12 B 4 B y 7923 - EnglishH o use tierreekviphdl.Frederiks- borgg.18 B 4 Cent. 8588 - Magazine ved Ijauritz Jacobsen Herrelin- geriforr. GI. Kongev. 87 E 4 V 4698 - Silver Ilouse ved Finer Esmor Østerg. 13 B 4 Cent. 8381 & 18334 Postkonto 4518 Englund Oscar Modehdl. Gross. Frederiks- bergg.26 Bl 4 -Ry 3679 Bp.Carl, Pleues \\ 32E - II Revisor Ruthsv. 32Hell. Engmann Poul Bogholder Rasmus Rasks Y. 11* Valby - H P Kunstmaler 1. Colbjørnsensg. 6SE - L F F Kunstmaler Kommunelærer Strindbergsv. 105 Valby' - A S Malerm. GI. Jernbanev. 23 A 1Valby - Frits Restauratør Tageusv. 15 QJ 4 Te. 2784 Engquist Johan Repræsentant Bispeengen 17SE Engqvist Th. Ih. Inventarieforv. R. Amalien- borgEnkedronningensPalæB4Palæ,1244y - Th. F Overingeniør v. Statsi). TI ACiau- sens V. 25 Gjentofte 4 Gjent. 982 - O Skrædderm. Vigerslev Allé 74* Valby 4 Vb. 1634y En gros Lageret Urauia ved TranbergBredg, 25 F Bl 4 Cent. 5082 Engsig-Karup Axel Fuldm. Cand. jur. Yalde- marsg. I 2 E Engstrup J Fabrikant (Engstruj) Motoren) Jomsborgv. 35 4 Hell. Engstrup-Motoren Jomsborgv. 35 Hell. Engstrøm Aa Centralmester Koldingg. 262[ø] 4 0 6744 - Einar Centralmester Danasv. (Vodroftspl.) 14s E 4 Eva 837 - August Klædeskofabr. Islandsg. 25 [s] 4 Am. 6393y Bp. Hessensg. 12 1 [s] - G Købmand Søborg Hovedg. 200 Søborg 4 Seb. 824 - Axelfh. Mejeriejer Rudersdalsv. 5 Holte Engvold E Bogholder Frederiksborgg.37A3B Enhard Rudolf Gross. (Axel Sørensen & E 11 - hard) Veaterbrog. 1201 [0 4 V 8313 Enig S M Konditor Risvangen 30 Brh. Enk J Skrædderm. Enghavev. 57 E 4 Eva 781y Bp. Nansensg. 321B 4 Ey 918v Enna Carl Agenturforr. Gross. Nytorv 13 E 4 By 4551 Bp. Helgolandsg. I 2 E 4 V 2833y - E II Cand. jur.Strandboulevard 77 B 4 (øj 4 0 1932v - E K Cigarlabr. Gladsaxev. 48 Søborg 4 Søb. 619 - Gudrun Enkefrue Kong Georgs V. 55 EB -Anders fotogr. Hdl. (Amatør-Fotografen ved Enna) Ny vej IB 3 E 4 V 2803y - Ernst Gross. Strandv. 32 B E) 4 Cent. 13919 Pcstkonto 2025 Person-Regisler lor Kjøbenhavn

Enge—Enna

I V - 7 4 8

Engelhardt Knud V Arkitekt Bogtrykker Vinkelv. 224 E |}Ccnt. 12121 (tr. kun e.Af­ tale) - A Enkepastorinde Mariendalsv. 413 E) - Ellen Enkefrue Sortedamsdoss. 45 A 4 [N] | N 942 y - I Enke frueSobøtkersAllé lH.ell.4Hel]. Hl - Petrea, Enke e. Kasserer RosenørnsAllé38;i E | N 44x - E n g e l h a r d t & L o h s e G ross. Studie- str. 34 [K] D Cent. 813 & 11813 Postkonto 13 Telegramadr. „Williams1 - HDIngeniorKongGeorgsVr.46E^Ch.2641 - Henning Ingeniør Sortedamsdoss. 45 A 4 [N] - Svend Overretssagf. Nørreg. 4 i | Cent. 3586 & 12186 - E.Postkontrolor Kapt. li. Dragør Eristrand 'Dragør 4 Dragør 55 - Laura fh. Rektor FM. Tietgensg. 64* 34[vj | V !)3l8x - OveSekretærTlengtasv.2s Hell.4Hell.3251 - V fh. Skibsforer R. Agersøg. I3 S 4 Ryv. 351 Engelhardt Decked Life Boat Co., The, Ama­ ger Boulevard [s] 4 Am. 980 Engelhart A Frøken N-Søgade 49 A 3 B 4 By 5016v Engelholm V Inspektør V-Boulevard 424E § B y 6377 Engeil [Se endv. Fingel] - Emii Arkitekt Smalleg. 344 El 4 Gh. 4342 - MCDr.phil. Lektor Jægersborg Allé 114 Charlottl. D Ordr. 642 - Haraldine Enke o. Restauratør Esbern Snares G. 22;l S $ V 9791) - Willv Frue Chrstholms Tværv.23 Klpbg. |i Ordr. 1788 - Ove flesandt Afdelingschef i Udenrm. K- DM.rN-Voldg. 71E | By 6341 - Chr. E Gross. Halfdansg.273(g]§Atn.3799x - ! M KonimunelærerindcSundholmsv.514|S] - S V Kommunelærer Sundholmsv. 51* [S] 4 Am. 2585x - Poul LærerJernhane Allé 692Vanl. 4 Damsø 726 - Birgit Operasangerinde Kanslerg. KP 1! | 0 5902 - Harry Restaurator Dyrehavegaardsv. For­ tunfortet Klpbg. - Otto Trikotagehdl. Nørrebrog.55 ED 4 N 855 y Bp. Nørrebrog. 183* [L] _ - Chr. Urmager Amagerbrog. 172s [s] Engell-Nielsen Aage Bogholder Langesund 13- m 4 Ryv. 2209 Engels Johs. P Frugthdl. Borups PI. 30 [Li 1) Tg. 358 x - Christa Frue Sæbehdl. Borups PI. 30 [L] Jj Tg. 358 x Engelsen - Engelsen &Schrød er Bog- og Papirhdl. Bog- og Stentryksetablissement Frede­ riksberg. 15 [Kl D Cent. 3305 Lager Svin­ get 21 [s] |l Cent. 5557 Postkonto 158 - Vald. Bog- & Papirhdl.(Engelsen & Schrø­ der) Lindev. 7 E | Cent. 11509 - Andrea Enke e. Boghdl. V-Boulevard 392 S J) By 4377 - C Enkefrue St. Annæ PI. 142 B |) Palæ 1265u - Inge Frue Ole Suhrs G. 25s B! f) By 1122y - L Frue Larsensv. 21 Vedbæk jpvedbæk247 - O E Gross. (Engelsen & Sørensen) Rant- zausg. 44 i p 5205 - & Sørensen Hørkram en gros GI. Strand 48 H 4 Cent. 9971 - C F Ingeniør Cand. polyt. Lyngbyv. 70* gffl 4 Ryv. 2695 - Johan Lagerchef Svinget 84 [S] 4 Am. 815 - IIC Papirhdl. (Engelsen& Scjhrødcr) .Flinterenden 43 [s] 4 Am. 5565 - Karl Papirhdl. R. (Engelsen & Schrøder) Frederiksbergg. 15- E D Cent. 51304 - Vald. Pastor emer. Sortedamsdoss. 81l Hl 0 2003x ichard U Sagfører Cand. jur. Yendersg. 221 m H By 4200 - Benny Frøken Sproglærerinde St. Annæ PI. 142 E 4 Palæ 1205u

Engelsk Automobil Co., Akts., Farv erg. 6 Kl 4 By 1446x - Beklædningshus ved Einar A Petersen Gothcrsg. 21 K 4 By 3156 - BelgiskVare Import- ved J Stilling-Andev- sen V-Boulevard 49 [V] 4 By 8960 - Dansk Beklædningsmag. ved P J Jacobsen Valby Lang g. 61 Valby f) Vb. 51 - En g e l s k - Da n s k B i s c u i t s F a b r i k , Akts., 11eimdalsg. 35,37 EEJJCent.5615& 5626 Postkonto 3207 Telegramadr. „En- gelskdansku - Dansk Sæbefabrik ved Regine Miinc-hen- herg Peter Fabers G. 45 [N] 4 N 3795v - Engelsk For ni kl i n g s - o g Forsøl v- n i ng s an s t a ltNorrebrog.l48[L]|lTg. 430x - Herremagasin ved I M Koppel Slotsg. 18 i | N 3053x - Industri Selskab, Akts., Strandg. 27C K 4 Cent. 10151 & A m. 5348 - Kul import vod C Andersen Jellingeg. 8 m |) 0 5289 - Kul- & Koks Central vedMaxLesterRaad- husstr. 4 i | Cent. 11661 - Kul & Kuks Lager ved Edv. Christensen & A Hegerlund Thorasv.22 [fil Jf/fg. 1574 - En g e l s k - Ru s s i s kMa g a s i n ved Lina Levin Telidl. Bredg. 19 K D Cent. 879 Postkonto 2846 Engelsk-Tysk Taleinstitnt ved E Pedersen Norrebrog. 44 B4 [Kl 4 N 869u Engelske Klædekompagni, Det, ved Otto Buhi Kvonprinsensg. 8 K - Kulkompagni, Det, ved A O Leth Vim- molskaftet 42 B B J) Cent. 9879 Engelsted P fh. Direktør GI.Kongev.1093E 4 V 1855x - Engen ie Frue Ny Toldbodg. 11J[k] - Aage Kontorchef GI. Kongev. 109' [v| jgl V 1855x - AW Prokurist, Tranegaardsv. 38 Hell. I) Hell. 2942 - Paul Neergaard Translatør, Cand. phil. Parallelv. 9Bagsværd Engelstoft Povl Cand.mag. Redaktørllerlufs- holmv. 35 Vanl. § Damsø 481 - Marie Finke e.PræstStrandboulevard 982H | 0 376v - Christian Forlatter Soiiev.l2:! EJN4297x - S Kunst,vanæ-rske Herlufsholmv. 35 Vanl. 4 Damsø 481 - Ingeborg Malerinde Soiiev. 12;i E 4 E 4297x Engelstoft-Schmidt O Gross. Ellinorsv. 45 Charlottl. $ Ordr. 1596 Postkonto 1539 Engelstorp O Skoleinsp. Cand. theol. Forch- luimmersv. 18 [V] Engelund Anker Prof. v. Polytekn. Lære- anst. Solsortv. 111 [0 |1 Gh. 2517 - F Repræsentant Vanlosehøjs A llé84Vanl. E n g e l u n d - H a n s e n A MassageRømersg. 15aK U By 2542 v Engen Akts., Oste & Kaffeforr. Amagerbrog. 89 m 4 Am. 3955 Enger Chr. Bankbestyrer Enighedsv. 14 (,'harlottl. D Ordr. 452 - P H Malerm. Nyborgg. 241IS - I C Repræsentant N-Fasanv. 382 [0 |) Gh. 2916 Engermann .Tohan fh. Bagerm. S-Boulevard 47« E | V 8717 Engestrøm Joh. Edvard Gross. Carolinev. 6 Hell. 4 Hell. 2460 Engesvang, Akts., Kaffehdl. Norrebrog. 148 [Li i Tg. 687x Enggaard Marie Enkelrue Rolfsv. 154 [S - C Rammeforr. Rolfsv. 15 (El J Gh. 102x - Alvig Revisor GI. Kongev. 271[v| J Eva 139y Enghardt SigridTranslatrice Tordenskjoldsg. 184B 4 By 7102 Enghave ApotekEnghavepl.25E14Cent.l3778 - Kirke, Præster, Kordegnekontør m. m. se Afd. II Real-Register Enghaveplads Bog- &Papirhdl., Akts.Engha- vepl. 11 E 4 V 9935 - ’ lsenkramhdl., Akts.. Enghavepi. 6 El 4 Cent. 5747

Made with FlippingBook Ebook Creator