Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 740

Ellg— Elze

Elsberg J P Chr. V Repræsentant Asminde- rodg. 131E Elsbo Aage Bogholder Sognefjordsg. 23 jsj - Ketty Enke e. .Forretningsf. Gullandsg. 2' [S] D Am. 4030y _ Elsborg E Al Enkefrue Fuglebakkev. 39 l E] D Gh. 52 Elsgaard Al Bogbinder Jagtv. 59 A3 E DTg. 1484x Elsmark JørgenTh.Oberstløjtn.R.DM. Ama- gerfælledv. 23* (Sj D Am. 4518 - G Prokurist Svinget 183 [s] ®Am. 3084 Elsner Paul Dr.phil.Caud.pharm. Jernbane Allé 912Vanl. D Damsø 1239 - KirstineEnke e.AIurerm.Gersonsv.23Hell. - Lau rine Enkefrue Teglgaardsstr. 141KJ - AT Gross. (Th.Elsner &CoJTeglgaardsstr. . 141IH - Bertha Gross. (Th. Elsner & Co.) Tegl­ gaardsstr. 142Kl - Martha Gross. (Th. Gisner &, Co.) Tegl­ gaardsstr. 141K3 - Th. & Co. Gross. Teglgaardsstr. 14 Kl Jj By 4481 Elstér L A Enkefrue Sortcdamsdoss. 59 F4løJ å N 27lx ir. Gross. Danasv. (Vodroilspl.) 181 E D Cent. 2015 - Johanne Oberstinde Amagerfælledv. 354 m D Am. 1329v - VS Repræsentant Istedg. 78s E D A 3970 Elstoft E Overpostbud Kjeldgaardsv. 10s Valby D Vb. 227 y - Al Tomrerm. Lyngbyv. I4S p DRy v.2479x Elsund J Disponent Stevnsg.222 IN] J)N4390u - Emmy Frue Maskinafskrivningsbur. Stevnsg. 222{Nj D N 4390u Elsøe Johan Repræsentant Fnglia veV.257:,E - Herluf fh. Vicedirektør Hambros Allé 2R Hell. D Hell. 1684 Eltang A E Fuldm. Petersborgv. 44 IS - R A Laboratorioforst. (H Struer’s kern. Laboratorium)Petersborgv. 44 IS D 07994 Eltong Chr. F Bogtrykker Sofiev. 9 E | N 1626x Bp. Fordresgaardv.l9sBrh. D Gh. 2683 - N P Restauratør Nikolaj PI. 16 IH® Cent. 10046 Eltons G Fuldm. Ordrupv. 105 Charlottl. D Ordr. 890 - Christian Gross. Fredh. Kan. 2 Kl D Cent,. 3841 Bp. Jægersborg Allé 65 Charlottl. D Ordr. 318 Eltorp Poul Balletdanser Torveg. 614Kl 1' Am. 5974x - Bertel Gross. Vcsterbrog. 1081E DV3044 - C F Gross. Agenturforr. Tordenskjoldsg. 314Kl f By 2644x EltsholtChr.Gross.N-Sogade372Kl|)By 5437u Elvang M J Fuldm. u. Stadsing. Dir. Over­ byes Allé 11 Valby - I Frue Herrelingerihdl. Norrebrog. 1613SJ - J Ingeniør Kapt. Nyelandsv. 76 E D Gh. 1365 - Fr. Alagister Norrebrog. 1613E - AI Aug. Sekretær Vald. Holmers G. 21S Ryv. 1805y ilhelm Snedkerm. Fælledv. 16 Hl D N 2079 x Bp. Ryesg. 251H Elwarth Vilh. Gross. Stolfcnbergsg. 10 E JB Cent. 12263& 12264 Bp. St. Knuds V.31 E |1V 8787 Elvekjær R Assurandør Under Elmene 10s [SJ |1 Am. 2046x Elver L II Signalinsp. v. Statsb. Cand. polyt. R. Steenstrups Allé 33E | N 832 Elverdal C Bager 1‘orr. Egeg. 18 H D AT4428x Elvers A Pedersen Gross. Koldingg. 33 M - CP Ingeniør Cand.polyt. 1. Fredensv. 10 Charlottl. f Ordr. 160 Elving Hans Forretningsf. Frdbg. Bredeg. 52 ED C h .442 y Elvius C E Justitsraadinde Gothersg. 1033 CH D By 5145x Elvstrøm H Skibsfører Sigridsv. 22 Hell. f Hell. 1745y Elze Brødr. P &A Kurvemagere Sindshvilev. 3 E D Gh. 1346y - Paul Kurvemager Sindshvilev. 3! E

Elmer KJ Trafikkontrolør v. Statsb. Carl Jo- hansG. 22 M - Th. Translatør St. Thomas Allé 193E Elmetofte V elektr. Install. Hothers PI.191[Li |1Tg. 3688 Elmgaard I A Stukkatør Carolinev. 3 El D Tg. 2411 Elmgreen Vald. IngeniørVimmelskaftct493E - Hjalte Kapt. i Fodf. Kong Georgs V. 7433 D Gh. 5025v - E L C KommunelærerVennemindev.21^ - C E Prokurist Taasingeg. 18213 - Arvid Repræsentant Frederikssundsv.1453 Brh. jjj Bella 369 - Chr. Tømrerm. Entreprenør Kastrupv. 432 m Elmholt E Frue Raadhusv. 20 Charlottl. D Ordr. 1838 Elmig Agnes Enke e. Kommunelærer Julius Bioms G. I4 E | Tg. 2992 Elmin Sv.G Ekspeditionssekr. Cand. jur. Bagsværd Hovedg. 234 Bagsværd I Bag­ sværd 231 ElmkjærCarlAu tomobilrcparatørG1.Kongev. EJ)By8273 Bp. Nystedv. 49 Valby - AI T Kommune! ærerinde Ved Gramsen 48 Vanl. - P Overlærer Ved Grænsen 48 Vanl. D Damsø 205 - Georg TandlægeVesterbrog. 1OEDV2547y Elmquist Jolis. Arkitekt Martensens Allé l 3 E D Eva 661x - Hjalmar V Cand, theol. &jur. Kontorchef Hovmarksv. 20 Charlottl. Ordr. 802 - Louise Enke e. Direktør Klkollektrice Ve­ sterbrog. 1741 E | V 1979y - Einar Fuldm. Holger Danskes V. 49:i E D Gh. 3859y - Walther Fuldm. Cand. jur. Larslejsstr. 21* Kl D By 1925u - KGrossJMElmquist&Co.jN-FasanvJO'E Gh.2724 Gross.(MElmquist&Co.) Frydendalsv.29 E | V 4358 - Al & Co. Gross. Christiansborgg. 2 E | Cent. 1441 & 10941 - Helgelngeniør Gunløgsg.154 [S] ® Am.358y - Gerda KommunelærerindeVesterbroer.1741 E - A L H Landsretssagf. A1F. Postadr. Rigs­ dagen Kl - Georg fh. Læge Laurids Binms Allé 2 (0 - Gudmund Organist Kantor Kochsv. 9A 4 S ! V 5065y - P Prokurist Engtoftev. 72 E D Eva 274 - Therese Provstinde Livjægerg. 25° GUD 0 3219v - Alfr. G fh. Sognepræst Hovmarksv. 20 Charlottl. Elmtoft R H Assurandør Carl Lunds G. 28s [s] f Am. 3950 Elmøe E VAssist.u.Magist.Enghavev.329sE - C Enkefrue (lari Bernhards V. 9SE | V 6684y - Paul Fuldm. v. Orlogsv. Svaneg. 1 1 | Palæ 698x - Otto Kontorchef Thorvaldsensv. 10s E D V 8942 Elnegaard PIngeniørOand. polyt.Boldhusg. 6 IH| Cent. 13162 Bp.Jagtv.743E | N3735 Elniff M Bogtrykker Vesterfælledv. 66 E D V 3698 Bp. Trekronerg. 662Valby Elnæs Emmy Frue Bratskovv. 3 Vanl. g} Damsø 781 Elo AIS BilledhuggcrEngtoftev. 74EJV689y Elofsson S Skrædderm. N-Farimagsg. 52 Kl f B y 668 x Bp. Taasingeg. 313 H) § Ryv. 1761y Elpe Inger Frøken Kontoras,sist. i Finm. Amagerlælledv. 233[s] D Am. 3167 Elper L A A D Enke e. Kontorchef Wille- mocsg. 584 i | 0 3794x Elsass Ludvig Direktør Medl. af Akkordret­ ten R.DAI. Kristianiag. 16s (Øj D 0 4398 - Leif Gross. Kronprinsesseg. 449Kl D Palæ 1899u - Svend Ingeniør Vihekeg. Kh&iiDTg.Slllx (fra 1. Febr. § Ryv. Slllx) - Asta Konfekturehdl. Jagtv. 201 S J Ryv. 2179y Bp. Rosenv. Allé 191!ø! D G 187v

Ellgaard s Vald. Eftf.Manufakturhdl. Lands- kronag. 23 13 j| Ryv. 156 - A S Vagtmester i Statspol. Aagade 96:sH | N 2958 Eiling Margrethe Enkefrue Jacob Erland- scns G. 3SHl $} 0 7749 - V Frøken Norgesg. 4 2 £§] D Am. 2434 - Fred.Gross.st.Kongensg.591Kl ^Palæ3179 - Oscar Gross. Modehdl.Stoltenbergsg.9ED Cent. 12799 Bp. Ved Banen 1 'Gjentofte J) Gjent. 322 -H N Kommunelærer Johnstrups Allé 5 1 E - C .PJ v. Murerm. Under Elmene 8 S [s] D Am. 4182 x - Christiane Enkefrue Papirhdl. Nansensg. 4 1DD - F K A Pensionat GI. Kongev. 164s E Elling-Holst Victor IJr- og Instrumentmager Skovgaardsg. 38 |ø] Ellinger Regina Frue Primulav. 5 Brh. - H O G Prof. ML. K.DM. Mvnstersv. 8 'E D V 177 Ellinghaus Otto sen. Barber (Otto Ellingbaus & Søn) Frejasg. 921L] - Ottojun. Barber (Otto Ellinghaus & Son) Kildcbakkegaards Allé 58 Søborg Ellingsen V Bogholder Gjentofteg. 68 Gjen­ tofte - L Handskefabr. Blaagaardsg. 2 (N] - ’s Ib Eftf. ved A E Madsen I-Tandskeforr. Norrebrog. 12H D N 3705 Elliott John Afdelingschef Gjentofteg. 85 Gjentofte Elliott-Fisher Co. ved Gugen Po'torsen, Axel- borg, Aselt. 1 E D Gent. 1508 Ellman A Overofliciant II vidkildev. 49 Brh. | Gh. 5246y Ellum 1F Læge GI. Kjøge Landev. 270IIvid- ovre Valby § Hvidovre 186 Ellyton H Alalerm. Løngangsstr.20K3DCent. 13813 Bp. Svanholmsv. 101 E DV 5097 x Elm A Th. Afdelingschef Løjtn. Rødkildev. 60 Brh. I Gh. 2150 - Hans Bagerm. Vesterfælledv. 15 E - Christian fh. Magasinformand v. Hærens Tøjhus R. Sverrigsg. 181[S] - Otto Overassist. u. Alagist Dronn. Olgas V .2 1 E f Gh. 1131 v - Carl Postassist.S-Boulevard983E 9916 - N A Stabsofficiant DM. Vesterbrog. 127A 2 E J) V 284x Elmark N C Overbetj. i Statspolitiet Lange- brog. 26s Kl I’ Am. 4379 Elmberg A & Co. Gross. Agenturforr.Torden- skjoldsg. 10 EDCent.554JPostkonto20531 Elmborg & Sønner Glarm. Toftegaards Allé 15 Valby f Vb. 730 Elmdal H Isenkr. & Værktøjshdl. Fælledv.25 H D N 2524x Bp. St. Hans G. Pass. I l 1 El Elmenhoft Augusta Frue Østerbrog. 801{gø D 0 406y - R & Co. Gross. Automobilhdl. Farverg. 10 [ø I Cent. 12278 - Robert Gross. Automobilhdl.Farverg.10EI , D Cent. 12278 Bp. Jagtv. 2064 M § 0 6130 - Vilh. Sagfører Brolæggerstr. 9 2 E ® By 7474 Postkonto 2277 Elmer Aage Bankassist. Duev. 902 ( f ] D Gh. 46y - Peter Direktør Kanslerg. 82 Hl D 0 4627x - E Fabrikant Henrik Ibsens V. 37, 39 E H V 8495 - Georg Forvalter GI. Kongev. 1701E D Eva 1170 - ChristianGross.Ingemannsv. 8 4E ®N4455x - Knud Gross. Ny Carlsbergv. 192 E Jj V 7267 - N P Hovedbogholder u. Gjentofte Kom­ mune L E Bruuns V. 25 Charlottl. D Ordr. 2066 - N Kommunelærer Ahlmanns Allé 23s Hell. D Hell. 1023y - Tage Lingerihdl. Jægersborg Allé 7S Charlottl. J} Ordr. 2512 Bp. Raadhusv. 2 Charlottl. - CM Mejeriejer Lyngby Hovedg.SILyngby D Lyngby 62 - Ida Frue Musiklærerinde Gl.Kongev.722E - Hans Oberstløj tu. i Fodf. R.DAI. Vester- brog. 55® E

Made with FlippingBook Ebook Creator