Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V

Provins-Register—Forretninger

Faaborg

1194

Forretningsnavn og Adresse Jørgensen Axel § 414................................. JørgensenH C,Martin Jørgensen’s Eftf. §17 Postkonto 5945 ......................................... Jørgensen Jacob E 584............................... Kaster II |j 541 Kjærulff Otto § 487................................... Knippel E N § 233 Grundlagt 1834. . . Knudsen J Chr. § 115........................... Knudsen O Tvede § 89............................ Kristiansen H P § 7 8 ...........................

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Fisk en gros Isenkræmmere, Porcelæns- og Glashdl., Køkkenud- [ styrsforr. Trikotagehdl. Se Fagregistret under (Malerm., Farvehdl., Tapet- ( hdl., Linoleum, Voksdug Urmagere Malermestre Tømrermestre (Korn, Kaffe en gros, Imp. j & Ag., Kolonial en gros Urmagere Smede Konditorier Mæglerforretninger Murermestre Sparekasser (Odense) Gartnere

Vett &WesselsUds., I Stadel Steenstrup § 67 Manufakturhdl. Voss John. M § 229................................... Blikkenslagere Øster Mølle, Chr. Christensen § 16 . . . . Dampmøller Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Bogister for Danmark.

Fanø . (Nordby og Sønderho Kommuner, Bibe Amt)

Areal 57 km2 Dommer, se u. Esbjerg. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1920. Fanø Haandværker- og Industri­ forening, stiftet 8. Maj 1872. Formand: Smedeni. IIP Jørgen­ sen, Novdby. Gasværket i Nordby (kommunalt), anl. 1907. Havnedybde i Nordby Havn: 4,5m. Indbyggerantal 1921: 2,938 (1801: 2230; 1901: 3202), deraf Nordby

1734 (1901: 1767) og Sønderho 608 (1901: 750). Politimester, se u. Esbjerg. Sognepræster: Provst AABNiel- sen, Nordby; JL Andersen, Søn­ derho. Sogperaadsformænd : Sognefoged P N Pedersen, Nordby; Kapt. N J Outzen, Sønderho. Vandværket (kommunalt), anl. 1914—15. Vejer og Maaler i Nordby: Post­ mester J II Enné.

Landbo-Sparekassen’s Afd. § 39 Larsen E § 399 ......................... Larsen J J § 3, 303, 503 & 533 Larsen Johs. § 230 ................... Larsen O § 513......................... Larsen Rikard |) 554 ................ Levin Benjamin § 326 .............. Levin Emil § 34........................ Lind A § 248 ............................ Lønow L M § 4 9 ......................

Huder og Skind Manufakturhdl. Fiskehandlere Trikotagehdl.

Madsen H E J 176................................... Købmænd Madsen’s Hotel § 46.................................. Hoteller Madsen Kr., Virkelyst § 252 ................... Gartnere Madsen M § 388......................................... Købmænd Meldal Chr. § 1 0 9 .................................... Klædefabr., Farverier Modemagasinet Betty Larsen, Indehaver A Larsen § 517............................. Modeforretninger Mogensen H P ......................................... Sejl- og Flagmagere Monopol ved K F Aaderup § 250 ........... Herreekviperingshdl. Møller Carl A § 127 & 527 ....................... Sagførere, Incasso Møller F ...................................................... Snedkere Møller R § 246 & 415............................... Skibsbyggerier Nielsen A § 257......................................... Sadelmagere Nielsen Adolf § 586 ................................ Gartnere, Blomsterhdl. Nielsen C F §1 53........................ .............Herreekviperingshdl. Nielsen Holger § 151................................. Gartnere Nielsen Lauritz § 23................................. Købmænd Nielsen L P | 383 .................................... Fisk en gros Nielsen Marie § 528 ................................. Trikotagehdl. Nielsen P § 2 0 1 ...................................... Tømrermestre Nielsen P A § 9 & 509 ............................ Mæglere Nielsen's Patent-Transportkasse § 313. . . Pakkassefabr., Ægkasser Nielsen P V R | 496 ............................... Murermestre Nielsen S § 205 ........................................ Tømrermestre Nissen D § 265 ....................................... Manufakturhdl. Nissen G § 265.......................................... Bogbindere Ortmann Fr. W § 331.............................. Musikinstrumenter Pedersen M ................................................. Bagere Petersen Chr. §1 124................................... Bagere Petersen Johs. § 48. . . ........................... Købmænd l'etevseu’s Johs. Bogtrykkeri § 536 . . . . Bogtrykkerier Petersen N P§ 470.................................... Cykleudsalg Poulsen II P § 351.................................... Murermestre Poulsen P C & Søn § 377........................ Stenhuggerier Rasmussen’s Hotel § 2 0 .......................... Hoteller Rasmussen .1 § 202................................... Blikkenslagere Rasmussen J, C Chr. Lange’s Eftf. § 361 Buntmagere Rasmussen J N | 260 . ............................ Skræddere Rasmussen Johs. § 376.............................. Entreprenører Rasmussen Karen § 187........................... Manufakturhdl. Rasmussen Marius § 5 2 1 ........................ Smede Rathje S § 9 6 ........................................... Guldsmede Raun P | 107........................................... Korn Rosenlund L II, Kirstinesminde § 221 . . .. Gartnere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Andersen II C, Nordby § 5 3 ................... Malermestre Andersen Jørgen, Nordby § 7 2 ................ Bogbindere Andreasen P A, Nordby........................... Snedkere Badedirektionen Fanø Vesterhavsbad § 64, Stats § 3 .................................................... Badesteder Bech M, Nordby........................................ Malermestre Beck J C, Nordby....................................... Giarmestre Beck S T, Nordby.................................... Smede Berg Carl, Sønderho § Sønderho 12 . . . . Manufakturhdl. Christensen Andreas, Nordby................... Murermestre Crome & Goldsclimidt’s Fabr.’s Udsalg, Nordby § 100........................................... Manufakturhdl. Dam Peder J, Nordby................................. Urmagere Ende P L H, Nordby .............................. Murermestre Engsted N S, Sønderho § Sønderho 11. . Bagere Fanø Avis (Vestkysten), Nordby § 2 . . . Aviser Fanø Krogaard, Nordby § 52....................Hoteller Fanø Materialhandel, N MNielsen, Nordby § 14 Fanø-Posten, Nordby § 94......................... Aviser Fanø Skibsværft, J Christoffersen, Nordby § 3 ............................................................ Skibsbyggerier Fanø Spare- og Laanekasse, Nordby § 6 . Sparekasser Fiskehallen, V Reinert, Nordby § 21 . . . Fiskehandlere Handelsbankens Filialkontor, Nordby § 19 Banker, Incasso Hansen A, Nordby § 8 5 ........................... Bagere Hansen C Kragelund, Nordby § 6 0 ........... Købmænd Hansen Evald, Flensborg Lager, Nordby S 30 Hansen H S, Nordby................................. Skomagere Hansen H Svarrer, Nordby§ 2 8 ............... Købmænd Hansen J N, Nordby § 87......................... Boghdl., Bogtrykkerier Hestbek Poul U, Nordby § 1 2 ................ Købmænd Hjort Mikael, Rindby................................. Smede Holms Pensionat, Nordby...................... (Bade- og Sommei- ( pensionater Hotel Kongen af Danmark § 1 3 ............. Bade-og Sommerhoteller Hotel Nordby, Nordby § 78...................... Hoteller Jørgensen Martin P H, Nordby § 20 . . . Smede Kjær’sNHvidtølsbryggeri ogMineralvands­ fabrik § 7................................................. Bryggerier Kromann’s S M Fabrikker ved P Thøger- sen, Sønderho........................................... Kemiske Fabrikker Knrbotellet, Fanø Vesterhavsbad § 92, Stats § 4.................................................... Bade- og Sommerhoteller Landmandsbanken § 16 Postkonto 5622. . Banker (Nordby,Sønderho) Larsen Jens, Sønderho § Sønderho 1 . . . Snedkere Lerebe Aug. C C, Nordby § 23................ Apoteker Lorentzen J F, Sønderho § Sønderho 3. . Købmænd Mathiasen H M, Nordby........................... Blikkenslagere Mathiasen Ingv., Nordby........................... Assuranceforr. Missionskurstedet Fanø Strand § 54, Stats § 5 ................................................. Bade- og Sommerhoteller Nielsen Chr., Nordby.................................. Cykleudsalg Nielsen M Willi., Nordby § 105.............. Elcktr. Lysinstall. Nondal N C, Nordby § 91. ................ .. . Købmænd Nordby Navigationsskole § 1 7 ................. Navigationsskoler NordbyTømmerhandel, SBrincbHansen§ 15 Trælast- og Tømmerhdl. Nyhuus A, Nordby................ ..................... Skomagere Olsen Martin, Nordby § 32...................... Bagere Pedersen Marius, Nordby § 69................ Bagere Pedersen Niels, Nordby.............................. Urmagere Pedersen P Chr., Nordby § 5 9 ................. Købmænd Pension Villa Anita, Fanø Bad.............. (Bade- og Sonnnei- ( pensionater Riber A, Nordby........................................ Købmænd Ries F, Nordby § 41 ................................. Malermestre Rindby Andelsmølle, Martin Olesen § 109 Møller' Sonnichsen N, Sønderho.............................. Bagere Sonnichsen P, Sønderho § Sønderho 7. . . Købmænd

Mineralvande Maskinsnedkerier og Savv Farvehandlere Sadelmagere Tapetserere Sparekasser Købmænd, Kolonial engros Manufakturhdl. Købmænd Snedkere Incassationsbureøuer Banker, Incasso Rebslagere 1 Tapetfabrikker,Farvefabr., Limkogerier, Cementvare- fabr.,Art. f., Litogr.,Art. f. Cementfarver Dampskibseksped. Gartnere Foderstoffer Automobilforhdl. Sæbeudsalg Cykleudsalg

St. Olufs Kilde ved M O Mortensen § 6 . Saugsted Dampsnedkeri, Høvleri &Savværk, Akts. § 154 ............................................ Schnabel Axel § 450 ................................ Sieverts H S § 289 ...................................... Sieverts N H J 289. ................................. Sparekassen Arbejderen i Faaborg, Akts. ^ 25 . • « * » ••• * .Spøhr’s P Eftf., Nielsen & Møller § 30. . Storch & Møller § 47................................. Storm Hans § 203...................................... Storm S § 146............................................ Sydfyns Incasso Bureau § 234 ................ SYDFYNS NYE DISCONTOBANK, AKTS. § 100 & 500, Stats § 1 0 ........................ Sæbehuset § 279 ........................................ Sørensen L I § 153 / ‘ ‘ ‘ ' ' ' ' * Sørensen N § 286 . . . . . . ............. TAPETFABRIKKEN FIONA, AKTS. § 56 Thrane Carl § 105..................................... Truelsen C § 148........................ Varbo &Hansen § 27 & 345 Postkonto 9099 Verliein Ant. A $ 114 . . . . .......................

Made with FlippingBook HTML5