Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Juni 1926.

Udkommet er: K R A K S K O R T OVER K JØ B E N H A V N , F R E D E ­ R IK S B E R G O G G J E N T O F T E Lommeatlas, let haandterlig paa aaben Gade. Inde­ holder 2 Oversigtskort, 5 Specialkort over de enkelte Bydele og 1 Sporvejskort samt fuldstændig Navne- og Gadefortegnelse. Litograferede og trykt i 4 Farver.................................................... Pris Kr. 2.75 En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve, samt kendte Bygninger m. m. i Kjøbenhavn og Omegn med Oplysninger om deres Beliggenhed. .................................................................. Pris Kr. 2.00 Indeholder Fortegnelse over: F r a g tmæ n d , der kerer til og fra Kjøbenhavn, B e l æ s s e d e Ba n e ­ v o gn e paa Kjøbenhavns Godsbanegaard, Pake t t e r mellem Kjøbenhavn og Provinsen. Lommeformat med tykt Kardusomslag.................... Pris Kr. 0.75 K R A K S F R A G T M A N D S -L I S T E KRAK® L O M M E V E J V IS E R

K R A K : S JÆ L L A N D

Lommebog for Vejfarende. Beskrivelse af Sjællands og Møens Seværdigheder, Kilometerafstande, Kort over 14 Byer med Hovedfærdselsvejene o. m. m. .................................................................. Pris Kr. 3.50

K R A K : F Y E N

Lommebog forVejfarende. Beskrivelse af Fyens og omliggende Øers Seværdigheder, Kilometerafstan­ de, Kort over 8 Byer med Hovedfærdselsvejene o. m. m........................................................ Pris Kr. 3.00 • Indeholder 5000 nulevende danske Mænd og Kvinders Levnedsløb.......................................... Pris Kr. 22.00

K R A K S B L A A B O G

K R A K S V E J V IS E R

Adressebog og Handelskalender for Danmark........ ............................................................... Pris Kr. 32.00

Made with FlippingBook HTML5