Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V

Provins-Register—Forretninger Forretningsnavn og Adresse LorentzenCloos Ny Fiskerihavn ft 1142, Stats | 23................................................. Lukassen L Tordenskjolds^. 24 g) 812. . . . Lund’s C Teglværk,Akts.Teglværksg. fl 103 Lund Elise Kirkeg. 16 f 1431................ Lund N M& Co. Birkedalsallé 15 fl 1261. Lunding Chr. Englandsg. 55 g} 964........... LunghoLt Th. Nielsen ITavneg. 146 g 444 Lykke N Finlanrlsg. 37 | 849 ................. Lykkemejer, Jerne | 747 .......................... Lysholdt MKongensg. 59 g) 83................. Love-Materialhandelen, Anton Rehkopff Kougensg. 72 g) 750 Maade Teglværk ved L A Christensen f218 Madsen Chr., Boldesagcr............................ Madsen Fr. Islandsg. 32 g) 1333 ................ Madsen H & Søn Nygaardsv. 12 g 1628 . Madsen J P Kongensg. 83 D 674.............. Madsen M Storing. 95 g) 779 .................... Madsen’s S P Kasseforretning Ny Fiskeri­ havn § 1078 ............................................. Magasin duNord ved SørenAssingKongeusg. 44 | 122................................................. Mathiasen Brødrene Havnen g) 47 privat 386 & 965 .................................................. Mattebjerg-Jensen E O, Jerne g 1015. . . Matthesen Hans Strandbyg. 46 g 603. . . Mattliisen Lauritz Strandbyg. 48 g 1524 Maypole Dairy Comp., Ltd. Exnersg. 33 | 115, Stats g 1 7 ...................................... Mechlenburg Marstrand Skoleg. 53 g 1350 Meding Henrik (Kroneapoteket) Kongensg. 36 | 149................................................ Mehlsen Emil Havueg. 106 g 1227........... Meilvang Hans Skoleg. 25 D132.............. Meinertz N N Kongensg. 25 g 1408 •• • • Meinertz S J Kirkeg. 8 g 450 ................ Motalodan ved Eli Jensen & Co................ Mikkelsen Emanuel Østerg. 78D 1073. . . . Mikkelsen Harder Borgerg. 69 § 412. . . . Mineralvandsfabrikken „Jyden“ Nørreg. 95 | 6 3 1 ...................................................... Modemagasinet City ved K. Andersen Torveg. 38 |) 314...................................... Mollerup C & Co., Akts. Havnen g 387 Postkonto 5684 ......................................... Munch Jesper Kongensg. 87 g 909 . . . . Munk-Madsen J & Sønner Ny Fiskeri­ havn g 241 & 1099,' Stats g 55........... Møbelhuset ved S Chr. Sørensen Skoleg. 86 | 240......................................................... Møhelmagasinet Østend ved W Stockler & E Frøkjær Jensen Kongensg. 5 g 1706 Møller C Torveg. 28 $ 1280 ..................... Møller H P Jyllandsg. 58 g 1225.............. Møller J C Østerg. 1 fl 1356 &1357. . . . Møller Jens Kongensg. 90......................... Møller Kristian, Gammelby f 863 ........... Neye’s Johannes Udsalg Kongensg.78 f 766 Nielsen Abildgaard Kongensg. 21 f 410. . Nielsen’s Antlion Enke Strandbyg.20f 1469 Nielsen Axel Jernbaneg. 20 f 800 & 278 Nielsen Brødr. L & E Torveg. 64 f 1222 Nielsen Carl Havneg. 105 f 68................. Nielsen Charles Kongensg. 40 f 378. . . . Nielsen Chr. Borgerg. 61 f 431.................... Nielsen Chr. Nørreg. 36 g 1452................ Nielsen C T Torveg. 39 f 1330 .............. Nielsen Henrik Kongensg. 73 f 566. . . • Nielsen HP Strandbyg. 18 f 197.............. Nielsen &Jensen Kronprinscnsg. 109 f 969 Nielsen & Jcnsen’s Sadelmager-&Tapetse­ rerforretning Skoleg. 53 f 694 .............. Nielsen’s J MEnke Kirkeg. 10 f 475. . . . Nielsen J P Nørreg. 53 f 306................... Nielsen Laurits Jernev. 2 f 1548.............. Nielsen Lauritz Th. Torvet; 21 f 1595. . . Nie sen L C Englandsg. 10 f 743 ........... Nielsens Leopold Støbegodshandel Skoleg. 38 f 1363................... 6............................. Nielsen Morten & Co., Akts., Englandsg. 36 f 573........................ Nielsen N Kongensg. 60 f 644 '. . . . . . . Nielsen N Chr. Østerg. 18 f 413 Nielsen N II Finsensg. 33 f 1254 ........... Nielsen N Hartvig (fh. Gyldendalske Bog­ handel) Kongensg. 70 f 777 ................... NIELSEN’S N J SKIBS- & BAADEBYG- GERI Havnen f 608................................ Nielsen’s NNMaskinfabrik PederSkrams G. 4 f 429 ................................................. . Nielsen Olaf W Stormg. 3 f 1263........... Nielsen Ole Danmarksg. 23 f 368 ........... Nielsen W H Vardev. 26 f 1436 .............. Nilsson Bernhard Enghavev. 58 f 1029. . Nissen Brødr. Skoleg. 24 f 1 & 140 Post­ konto 7260 ................................................

1191

Esbjerg

Se Fagregistret under Sadelmagere { Kina- og Japanvarer, Manufakturv. en gr. Kalle en gr., Imp. & Ag. Manufakturvarer en gr. Revisorer Maskinfabr., Motorer Fisk en gros Købmænd Bagere (Tobakker og Cigarer | iAalborg) Tømrermestre (Maskiuafskrivningsbur., ( Skrivemaskiner

Nissen M Chr. Exnersg. 31 f 551........... Nordisk Handels Kompagni (The Northern Trading Company) ved Mathias Andersen Kirkeg. 1 g 1426...................................... Nordisk Kaffe Kompagni, Akts. Borgerg. 58 g 1050...................................................... Nordisk Manufaktur-Aktieselskab Skoleg. 77 f 206 ................................................... Nordland Harald A Kongensg. 96 g 356 . Notlevsen C S Havnen g 762 ................. Nørby & Co. Ny Fiskerihavn f 954 . . . . Nørgaard K Larsen Danmarksg. 20 f 1303 Nørgaard N Torve,(, f 290 ........................ Obel's CW Oplag, Esbjerg (Filial) Kirkeg. 20 f 1038 .............................................. Offersen & Kolli' Valdemarsg. 10...........’. Olesen O M Kronprinsensg. 23 f 727. . ■ Olesen O P Nørreg. 55 f 116................... Olling H P liavnen.................................... Olsen Dalsgaard Skoleg. 16 f 109........... Otto Johannes Ny Fiskerihavn................... Oversøisk Varelager ved M Andersen Kirkeg. 8 f 1426 ..................................... Ovesen Ove Nygaardsv. 134 f 963 ........... Pacharzina’sF Pølsefabrik Borgerg. 40f 100 Pagli A Lyngbys Allé 5 f 1310............. PAGH & QVIST-PEDERSEN O-Havn § 1332 Telegramadr. „PaghuGrundlagt 1889 Palads-Hotellet, Akts., Skoleg. 14 f 794, 795 & 935, Stats f 46........................... Palmehavon Restauration ved Vald. Nisted Torveg. 10 f 202 Påviser Medes ved II Lysholdt Kongensg. 59 Pedersen, Alb. Nørreg. 17 f 1540............. Pedersen Anker Kongensg. 87f 682. . . . Pedersen Chr. Englandsg. 47 f 286 . . . . Pedersen G P & Co., Akts. f 811........... Pedersen Henning Kongensg, 69 f 373 & 1173........................................................... Pedersen I M Skoleg. 32f 976................... Pedersen Jens Tømrerg. 13 f 1648 . . . . Pedersen Jens Strandg. 4 f 1530.............. Pedersen Joh. P Kongensg. 98 f 629 ........... Pedersen Kr. Jernbaneg. 68 f 1194 . . . . Pedersen Laurids, Jerne f 1147............. Pedersen Magnus Kongensg. 40 f 480 . . . Pedersen N P Norgosg. 21......................... Pedersen N P Kronprinsensg. 32 f 448. . . Pedersen P Chr. Kongensg. 70 f 765 . . . Pedersen &Sørensen Kongensg. 8f 811&585 Pedersen Therkild Stormg. 42 f 279 . . . Perfect ved JC Feddersen Kongensg 85 f 455 Permin E H Overretssagf. Danmarksg. 31 g 211 & 90 ............................................... Peters Hans et Harald Stormg. 76 f 92 Postkonto 5692 ......................................... Peters Skotøjs Udsalg Kongensg. 90 g 1343 Petersen Adolph Kongensg. 45 f 148. . . Petersen Bernhard Kongensg. 39 g 360 Postkonto 6561 ........................................ Petersen Dagmar Norgesg. 34 g 597. . . . Petersen H F Vesterhavsg. 45 g 1174 . . Petersen I H Kongensg. 28 f 451........... Petersen J J NyFiskerihavn f 340 & 1063 Petersen Jul. Kongensg. 80 f 467 ........... Petersen K Kongensg. 49 g 652 .............. Petersen Magnus Stormg. 11 J 163 & 888 Pianomagasinet City ved N P Andersen Torveg. 38 f 314...................................... Pjerri E Vesterhavsg.38 f 464................... Plum P & S, Gammelby g 1457 .............. Poder J A Kongensg. 98 g 1093 ............. Pollock & Co. Østerg. 16 f 473 .............. Poulsen Emil Kongensg. 68 f 5 5 ........... Poulsen I Englandsg. 12 f 466 & 145. . . Poulsen L A Enghavev. 11 g 1476........... Poulsen Lindvig Skoleg. 49 f 1090 . . . . Prahl Karl Gustav Skjoldsg. 2 g 650 . . . Prip Jens & Søn Kirkeg. 20 g 808 Post­ konto 6770 ............................................... Råben Aug. Kirkeg. 11 g 75..................... RandersRebslaaeri’sOplag v.RGroth-Hansen Kronprinsensg. 33 g 7&1515, Stats g 26 Rasmussen P, Boldesager g 810.............. Rasmussen Jens Træhdl. Torvet 19 g 1187 Rasmussen & Lauridsen Ny Fiskerihavn g 1347........................................................ Rasmussen M Torveg. 39 g 583 ................ Rasmussen Marie Kongensg. 81 g 683. . . Rasmussen P & Co. Havnen g 988........... Rasmussen Vald,, Akts. Torveg. 39 g 483. Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Fisk en gros Murermestre Teglværker Broderihdl. Broderi en gros Drejere

Maskinfabrikker Anlægsgartnere Mineralvandsfabrikker Entreprenører Teglværker Malermestre Brændsclsforr. Skræddere Isenkræmmere Malermestre Pakkassefabrikker Manuf'akturhdl. Sejl- og Flagmagere, Tovv. Tømrermestre Bagere K øbm æ nd Smøreksportører Købmænd Apoteker Tømrermestre Købmænd Skræddere Skomagere Metalskilte, Skabeloner Entreprenører Bogtrykkerier Mineralvandsfabrikker Modeforretninger { Maskinfabrikker, Petro- leumsmotorer Agentur-og Kommissionsf. Fisk en gros Møbeludsalg Møbeludsalg Giarmestre Murermestre Elektriske Artikler Legetøj en gros Gartnere Læderv. og Lædcrarb.,Uds. Købmænd Cykleudsalg Agentur- og Kommissionsf. Tømrermestre Skibsprovianteringsforr. Isenkræmmere Fiskehandlere Sejl- og Flagmagere Skotøjsfabrikker Cykleudsalg Skibsprovianteringsforr. Tømrermestre Sadelmagere Snedkere Tømrermestre Købmænd Vulkanisering Bødkere Støbegods (Malerartikler,Farver, Imp. ( &en gros Snedkere, Møbeluds. (Skibsbyggerier, ( Baadebyggerier Motorer, Petroleumsmot. Arbejdstøj Bagere Købmænd Tøjrensningsanstalter Frugt en gros Arkitekter Købmænd Boghandlere

Bagere Smede Assuranceforr. Fisk 011 gros Manufakturhdl. Tømrermestre Pølsefabrikker

Agentur- og Kommissionsf. ( Dampskibsekspeditioner, < Mæglere, Speditører, ( Befragtningsagenter Hoteller

M.odeforretninger Murermestre

(Fløde en gros, Agentur- og < Kommissionsforr., Oste- ( fabr. og Oste en gr. Tømrermestre Automobiltilbehør Isenkræmmere, Værktøj Skomagere Smede, Stenhuggerværktøj Mekanikere Herreekviperingshdl.

Købmænd Skomagere Skræddere Farverier Tømrermestre Vinhandlere

Isenkr. engr. Tømrermestre Herreekviperingshdl. Sagførere

Arkitekter Skomagere Købmænd Boghandlere

Købmænd Købmænd Læderliandlero Fisk en gros Buntmagere { Urmagere, Briller og Pin- cenez Entreprenører Pianoforhdl. Købmænd Smøreksportører (Kbhvn.) Skræddere Smøreksportører Gartnere Konditorier Købmænd Fisk en gros Speditører Assuranceforr.

Farvelidl. Tovværk Købmænd

Fisk eu gros Konditorier Urmagere M askinfabr., M otorer Cykleudsalg

Made with FlippingBook HTML5