Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1190 t

Esbjerg

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Jæger N J Kongensg. 71 § 739.............. Jæger Poul Landsretssagf. Kougeusg.714139 Jørgensen A K Stormg. 84 4 131.............. Jørgensen Alfred &Co. Kongensg. 78 4 627 Jørgensen Brødr. Danmarksg. 33 4 1306. . Jørgensen Carl Sverrigsg.3 4 1031........... Jørgensen J N H Torveg. 30 4 379........... Jørgensen Kirstine Jyllandsg. 39.............. Jørgeusens Klædeliandel ved Alfred & Martin Jørgensen Jyllandsg. 18 4 22. . . Jørgensen & Møller Skjoldsg. 5 fl 255 . . Jørgensen Ole Nørreg. 42 4 1298............. Kann Magnus Kongensg. 58 4 87................ Karlsen 1 P Finlandsg. 11 4 494............. Kiosk-Centralenved FZurmiihlenKongensg. 79 4 1282 ................................................. Kirk J V Landsretssagf. Kongensg.59 f i 77 Kirkegaard M Nørreg. 36 4 654............... Kjeldsen Christian Englandsg. 15 § 684 Kjeldsen Christian, Gammelby 4 1095. . . Kjeldsen N Lykke Østerg. 53 4 370 . . . . Kjær & Jørgensen Islandsg. 15 4 101 •• Kjær Magnus Englandsg. 9 4 1647........... Klein H, I Rasmussen’sEftf. Kongensg.39 f 350 &911................................................ Klein Joban Havnen 4 25 ......................... Klindt Chr. Exnersg. 37 4 61................... Knak’s Peter Eftf., Th. Vestergaard Kon­ gensg. 51 4 624......................................... Knudsen A Chr. Nygaardsv. 19 4 1264 . . Knudsen Bang Kongensg. 61 f 69 & 1169 Postkonto 5178 ......................................... Knudsen H Harreby Kongensg. 19 4 430 - Knudsen & Skjoldborg Nygaardsv. 19. . . Knudsen & Søn Østerg. 64 f 791 ........... Knudsen Th. M Finsensg. 9 4 463........... Koch & Jerne Kongensg. 46 f 1002. . . . Konditoriet Westend ved S Sørensen Kongensg. 100 4 234 .............................. Kongstrand Søren Kongensg. 82 4 32. •• KONTANTFORRETNINGEN ved MR Jør­ gensen Kongensg. 27 4 114 ...................... Kontorforsyningen ved II Matthesen Kon­ gensg. 49 4 250 ...................................... Krabbenhøft R Østerg. 59 4 1054 ........... Krebs A C Landsretssagf. Danmarksg. 31 f 90 & 211 . . . . .................................... Kristensen' N Skoleg. 83 4 143 ................ Krogh Søren Strandbyg. 5 4 816.............. Kromann’skemiskeFabrikkerØsterg.18 4185 Krusborg M Nielsen Kirkeg. 154617. - - • Kruuse E II Torveg. 8 4 1432 ................ Køhier Brødr. Stormg. 24 4 670 & 884. . Køhier M Kongensg. 58 4 884 ................ LADEFOGED L NIELSEN & CO. Havnen 4 124 & 217, Stats 4 21 Telegramadr. „Jutoxu .................................................... LANDMANDSBANKEN4 38 &554, Stats4 22 Postkonto 5605......................................... Lang N Nielsen Borgerg. 15 4 '364. . . . Langvad K Nygaardsv. 3 4 101.............. Larsen Anders Skoleg. 14 4 651............. Larsen Brødr. Danmarksg. 41 4422........... Larsen L Køngensg. 87 4 312 ................. Larsen N Skoleg. 26 4 613 ...................... Larsen O, Boldesager 4 9 1 9 .................... Larsen. Verner Kirkeg. 7 4 I 3 7 7 ........... Lassen’s Carl Eftf., Martinus Nielsen Hav­ nen 4 916 & 1C46...................................... Lauridsen II P, Jerne 4 443 .................... Lauridsen M & Co. Ny Fiskerihavn . . . . Lauritsen S Chr. Stormg. 21 4 371 . . . . LAURITZEN’s J KULFORRETNING,AKTS. Kirkeg. 1 4 118, 828& 1718, Stats 4 70 Telegramadr. „Carbonia“ ......................... Lauritzen’s J Mæglerforretning Kirkeg. 1 4 3 & 822 Telegramadr. „Lauritzen“ . . . Lauritzen M Jyllandsg. 38 4 1596 ........... Lauritzen’s Smørforretning v. HBruhn& II Andersen Teglværksv.3 4 203Telegramadr. „Perfectionu .............................................. Lauritzen S Tølbøll Teglværksg. 1541372 Laursen C M Nørskov Havnen f 761 Lausten Aug. SVoleg. 75 4 1383 .............. Leervad Brødr. Norgesg. 41 4 992 & 10 Lingerimagasinet Ideal ved N K Lauritzen Kongensg. 87 f 868 ................................ Linoleumshusct Esbjerg ved MHansenKon­ gensg. 59 4 230 ...................................... Loehr W A GI. Havn 4 I 3 ...................... Loklindt Kr. Sørensen, Jerne 4 93 • • • • Londoner Bazar ved SMikkelsen Kongensg. 37 4 1159................................................

Hotel Royal Havneg. 49 4 72 & 572, Stats H 27................................................. Hotel Spangsberg Havneg. f 4, 703 & 853, Stats fi 19.................................................. Husted 5 Spangsbergsg. 7 4 307 ............. Hvedstrup H Kongensg. 59 4 1 7 7 .......... Hygum Lauritz H S Borgerg. 17 4 509. . Høgsted Vilh. J Havneg. 130 4 6 0 4 . . . . Høirup J M, Jerno 4 1037........................ Høm Holger Skoleg. 30 U 209................... Høst Christiane Havneg. 159 D 871 . . . . Iversen Chr. Englaiulsg. 42 |) 1541............ Iversen Ejner Kongensg. 73 J) 1331........... Iversen E Slot, Strandbakken § 1022 . . . Iversen Otto Vesterliavsg. 41 f 1400 . . . Jacobsen Frits Rolfsg. 24 D 1246.............. Jacobsen M Sjællandsg. 4 D 1074............. Jacobsen Th. Ved Nyhavn $ 377 .............. Jacobsen V Chr. Nygaardsv. 4 |1 1610 . . . Jakobsen B Kongensg. 60 J) 1488............. Jakobsen Brødr. Jyllandsg. 11 f 1396. . . Jansen Brødr. Havneg. 7 f 922 ............. j Jensen A J Norgesg. 31 D 1140................ Jensen Alfred Martinus Kirkeg. 55 f 1581 Jensen Anders Skoleg. 2 7 ......................... Jensen Arthur Kongensg. 85 $ 157 . . . . Jensen Brandenborg, Akts. Kongensg. 15 | 753 ......................................................... Jensen Carl Kongensg. 52 f 508.............. Jensen Carl CM, Jerne 4 813...................... Jensen’s Carl Herre-Ekvipering Kongensg. 79 4 1294 ...............................................'. Jensen Chr. Finlandsg. 1 4 1477 ............. Jensen’s Chr. Enke Jyllandsg. 5 4 295 . . Jensen Chr. P Kongensg. 66 4 107 . . . . Jensen H Finlandsg. 23 4 832 ................. Jensen’s H B Eftf. & Co., Akts. Skoleg. 28 4 29 & 341............................................... Jensen III Kongensg. 3 3 ........................... Jensen II M Torveg. 62 4 1318 ................ Jensen J Kongensg. 19 4 »1 5 .................... Jensen J Nygaardsv. 6 4 3 9 7 ................... Jensen Jens, Jerne 4 1218........................ Jensen Johannes Teglværksg. 39 4 l 3 - • • Jensen Johs. Hansen Havneg. 55 4 385 . • Jensen J P & Co. Havneg. 37 4 H92 . . • Jensen J P Lodberg Ny Fiskerihavn 4 955 Jensen J R Kirkeg. 13 4 3 7 9 ................... Jensen Julius Boigerg. 42 4 407............. Jensen Jørgen Stormg. 36 4 1441............. Jensen Jørgen & Co., Akts. Englandsg. 11 4 565 & 81................................................. Jensen K, Jerne 4 772 .............................. Jensen Kr. Stormg.16 4 501....................... Jensen & Lauritzcn Ny Fiskerihavn 4 939 Jensen Lender Kirkcg. 19 4 45................ Jensen M, .Terno J) 1621.............................. Jensen’s N P Skibs- & Baadebyggeri Hav­ nen 4 »6 4 ................................................. Jensen O J Vcstcrhavsg. 34..................... Jensen Osvald K Haraldsg. 4 1 " 5 ........... Jensen P Danmarksg. 13 4 269................. Jensen P A, Jerne 4 7» 6 ................... Jensen P Chr. Jernev. 4 1430................... Jensen Peder NyFiskerihavn 4 953,Stats439 Jensen R, Boldesager 4 575 ..................... Jensen Richard Kongensg. 26 4 978 . . . . Jensen Tarben P Ny Fiskerihavn 4 93 5, Stats 4 »7 ................................................ Jensen Th. Skoleg. 69 | 183................... Jensen Viirgo Kronprinsensg. 34 4 605. . . Jepsen Jørgen Kongensg. 13 4536 ........... Jespersen A M Torveg. 32 4 H 7 .............. Jespersen F & Co., Akts. Ny Fiskerihavn 4 1247 ....................................................... Jespersen Hans, Jerne.............................. Jessen A Nørreg. 95 4 l 7 9 3 ...................... Jessen P Islandsg.il 4 " 1 ....................... Jessen Peter, Storeg. 4 1281...................... Jessen Rødgaard Torveg. 4 882 ................ Jessen S H Strandbyg. 15 4 982 .............. Joensen J Havnen...................................... Johannsen Winther Finlandsg. 38 4 1668. Johansen Ferd. Stormg. 9 4 388 .............. Johansen P Strandbyg. 10 4 979 ............. Johnsen N Chr. Ny Fiskerihavn * 1573 . . Johnsson Niels Islandsg. 38 1 606........... Junoher C Norgesg. 13 4 1204 Just T H Thomsen, Gammelby B 421. Jutland Butter Export ved V Stilling-An­ dersen Exnersg. 27 4 1528 ..................... Jutland Egg-Export ved I C Meller Østerg. 1 4 1356 & 1357 ........................ Jydsk Andels Foderstofforretning Havnen | 259 & 628, Stats | 9 ......................... Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under Sagførere Sagførere Snedkere Ilerreekviperingshdl. { Frugt en gr., Sydfrugter eu gr., Kolonial eu gr. Gartnere Drejere Trikotagehdl. Klædeimp. og -Lagere Agentur- ogKommissionsf.

Hoteller Hoteller

Købmænd Sagførere Malermestre Købmænd Skræddere Købmænd Sæbeudsalg

Murermestre Fisk en gros Købmænd Fiskeriart. og -redskaber Købmænd Købmænd Købmænd Snedkere Broderilidl. Vægte (Benzin en gros, Petroleum, | Brændselsolier Maskinsnedkerier og Savv. Malermestre Cyklereparation Isenkræmmere Ilerreekviperingshdl. Buntmagere Planteskoler Ilerreekviperingshdl. Købmænd Bagere Assuranceforr. Købmænd (Maskinfabr., Mejerirekv., I Pumper,Centralvarmeanl., { Køleanlæg og Kølemask. Skomagere Købmænd Giarmestre Købmænd Murermestre Købmænd Glarmestre Elektr. Lysinstall. Fisk en gros Blikkenslagere Købmænd Malermestre (Bygningsart.,Cementvarer, ) Cement

Snedkere Farvchdl. Tømrermestre Kiosker Sagførere Købmænd Kolonial en gros Gartnere Købmænd Malermestre Købmænd Gartnere Fisk en gros Huder og Skind Manufakturhdl.

Malermestre i lsenkr., Isenkram en-gros, Drivremmeimp.og -forlidl. (Sydfrugter en gr., Frugt I en gr. Malermestre Murermestre Købmænd Malermestre Konditorier Keramik Manufakturhdl. Kontorartikler, Uds. Murermestre Sagførere Elektr. Lysinstall. Murermestre Sæbefabr., Kemiske Fabr. Skræddere Konfektion en gros Blikkenslagere Modeforretninger Smoreksp., Æg, Slagterier Banker, Incasso Smede Malermestre Elektr. Lysinstall. Malermestre Fisk en gros Tømrermestre (Kul, Kulimportører, Koks ( og Cinders 1Mæglere, Befragtnings- < agenter, Havariagenter, ( Speditører Elektriske Artikler Smøreksportører Købmænd Maskinfabr. Malermestre (Elektr. Lysinstallation, j Elektromotorer Lingeriudsalg (Linoleumsudsalg, Sadel- ( magere Talg- Gartnere Legetøjsudsalg Snedkere Mæglere Cykleudsalg Købmænd Landbrugsmask. Speditører

Cykleudsalg Murermestre Fisk en gros Bagere Mønufakturkdl. Skibsbyggerier Blikkenslagere Gartnere Glarmestre Bagere Gartnere Købmænd Købmænd Skræddere Købmænd Fisk r.n gros Smede Smede. Malermestre Malermestre Snedkere Baadebyggerier Snedkere Protokoller Blikkenslagere Fisk en gros Smede Skræddere Købmænd Smøreksportører Æg Korn (Kbhvn)

Fisk en gros Tømrermestre Gartnere, Blomsterhdl. Fisk en gros

(Jern,gi.,en gr.,Metaller,gi., ( en gr., Klude en gr.. .

Made with FlippingBook HTML5