Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Register—Forretninger

Esbjerg

V — 1192

Se Fagregistret under Farvefabr., Lakfernis, Far- vehdl., Malerart., Kitfabr., Gulvfernis, Terpentinolie, Skibsbundfarve

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Raun-Byberg W ern er H avnen ft 456. . . . j^kibskonsulenter, Skibs- Ravn C F Nygaardsv. 41 f 33................... Agentur-ogKommissionsf. Ravn Peter Danmarksg. 57 f 357 ........... Maskinsnedkerier og Savv. Regli Werner Kongensg. 66 f 339........... Guldsmede Reinholdt &Larsen ved OReinholdt Norreg. 95 f 836.................................................. Automobilreparation Revisions-Institutet i Esbjerg ved J P Clausen & HNordland Kongensg. 96 § 356 Revisorer Revisions-Kontoret i Esbjerg ved M Han­ sen Kronprinsensg. 35 f 945 ................ Revisorer Riis L Jensen Torveg. 52 g 320 ............. Skotøjsfabr. Robinson, Andersen & Co., Akts. Fin- sensg. 24 g 425 & 1088........................... iEg (Kblivn.) Rosendahl K & Co. Kirkeg. 5 § 142 & iBogtrykkerier, Bogbindere, 505 Postkonto 7154.................................( Protokoller, Linierere Rosenkilde R &Co. Englandsg. 31 f 457 . Blikkenslagere Rydal Peter Torveg. 37 f 1467 ................ Købmænd Rode Butik, Den, ved II Thomsen Kon­ gensg. 88 |! 470......................................... Trikotagehdl. Rodgaard’sJM Importforretning, Akts. Sko­ leg. 29 | 146 Rolle Svend Kongensg. 77 f 1279 ........... Skræddere

Thomsen A Lykke Ilavneg. f 27 & 671. .

Købmænd Snedkere Giarmestre Kaffebrænderier Guldsmede Smede

Thomsen C Jcrnev. 3 f 641..................... Thomsen F II Nørreg. 95 g 1102.............. Thomsen Fredegod Kronprinsensg. 24 f 661 Thomsen & 'Hansen Norgesg. 57 f 1199. . Thomsen Lykke Kongensg. 60 f 1055 . . . Thomsen M Lykke Kirkeg. 21 f 46. . . . Thomsen S, Boldesager g 2 3 1 ................ Thorgaard J Møller Kongensg. 75 f 545 . Thøgersen Ejler Danmarksg. 25 f 958 . . j Tkøgersen Lauritz Havnen § 607.............. Tip-Top ved Henry Jermer Kongensg. 33 f 691........................................................ Tollady Tom Ny Fiskerihavn f 1538 . . . Torbetisen A C Ny Fiskerihavn || 903, Stats f 52........................................ . . . Torbensen O J Nygaardsv. 116 f 705. . . Tosti R H lt Smedeg. 13 f 1135.............. Tranberg Lindberg Kongensg. 36 f 689 . Tranberg Søren Danmarksg. f 615........... Tranholm H P Spangsbergsg. 7 f 382. . . Trikotageforretningen Mona ved A Lassen Kongensg. 74 f 1139................................. Trikotagehuset ved Søren Mathiasen Kon­ gensg. 95 f 1736 ..................................... Truelsen Søstrene Kongensg. 54 f 759 . . 1000 TING ved Chr. Lyneborg Kongensg. 63 f 113..................................................... Tøjhuset ved J N Feddersen Borgerg.74f329 Tønder I F Kongensg. 39........................... Uidvareliuset ved K Christiansen Torveg. 42 f 622 ....................................................... VALSEMØLLEN, AKTS. Kongensg. 8 f 267, 890 &1098, Stats f 5 Telegramadr. „Val- semøllen“ ................................................... VARDE BANK, AKTS. Kongensg. 62 f 106, 1487 & 910 Postkonto 5690 Telegramadr. „Vardebank“ Kontortid 10-12 og l 1 /a-A1 /2. Velkjær & Co. Englandsg. f 796.............. Vendelbo & Hansen, Akts. f 1151........... Vendsyssel Fiskeeksport, J Thomsen Gi. Havn fl 1562 ............................................ Vestjydsk Fiskerøgeri ved O Anthonisen Ny Fiskerihavn g 924 ........................... Vestjydsk Produkt Eksport ved MCLarsen & Henriette Bøje, Gammelby f 1315 . . Vestjydsk Ror-&Sanitetslager, Akts. Kon­ gensg. 70 f 1313...................................... Vestjyllands Fiskeeksport ved CBergenser Havnen f 952........................................... Vestjyllands Social-Demokrat Kongensg. 41 f 244, 701 &709, Stats f 3 ...................... Vestkysten (Esbjerg Avis) Kongensg. 33 f 34, 70 &1170 Statsf 56 Postkonto 7870. Vestkystens Kiosk og Telegramhal Kon­ gensg. 33 f 1186 ...................................... Wilhelmsen Einar Ny Fiskerihavn g 975. . Wilhelmsen Oscar Ny Fiskerihavn f 292, Stats f 2 ................................................. VILLEMOES’ J KULFORRETNING, AKTS. Havneg. 10 f 199 & 699, Stats f 14 Telegramadr. „Kulvillemoes11................... Willemoes’ J Eftf., VSerensen Norreg. 8 f 716......................................................... Vingaard Antonie Kongensg. 86 f 590. . . Winther Chr. Havneg. 67 f 419................. Winther H L Jerncv. 34 f 594 ................. Winther N M Strandbyg. 22 f 16........... Wonsyld M Kongensg. 100 f 821.............. Wulf Petersen, Jerne f 390...................... Øhlenschlæger .1 C B Torveg. f 599. . . . Østergaard M Kongensg. 35 f 504........... Østerlund J II S Kronprinsensg. 65 f 1335

Kobmamd Urmagere

Ostel'abr. og Oste en gr., Konserves, Ag. og en gr. Fisk en gros Ilorrcekviperiiigshdl. Fisk en gros Fisk en gros Murermestre Smede Cykleudsalg Landbrugsmask. (Kolding) Murermestre Trikolagehdl. Trikotagehdl. Trikotagehdl. (Galanterivareuds., Lege- ( tojsuds. Herreekviperingshdl. Skræddere Trikotagehdl. Banker, Incasso Købmænd 101 ieraff.og- imp.,Fiskcriart. | og -redsk. Fisk en gros Røgerier Huder og Skind Sanitetsartikler Fisk en gros Aviser Aviser, Bogtrykkerier Kiosker Fisk en gros Fisk en gros IKul, Kulimportører, Koks ) og Cinders, llaajern M askinfabr. M odeforretninger (Træ lastag. og Træ last en ( gros M øller K øbm æ nd Skom agere K øbm æ nd A rkitekter Trikotagehdl. Arkitekter, Ingeniører Dampmøller

Sana Depot, MBrinck Fischer Kongensg. 89 | 120......................................................... Schaub&Co.’sFabrikerA.m.b.A|!141Stats|!16 Schmidt A Kongensg. 12 D 1367 . . . . . . Schmidt H Jslandsg. 9 f 490 ................. Schmidt Jørgen Vardev. 15 f 1410 . . . . Schmidt & Melgaard Kongensg. 10 § 1445 Schmidt & Nielsen Jyllandsg. 8 f 1168 . . Schmidt P Kongensg. 81 f 971................ Schrøder Sine Nørreg. 52 D 349................ Schønnemann Chr. Jyllahdsg. 45 D 1190 . Seelen Johannes Kongensg. 64 f 433 . . . Sehested N P Strandbyg. 40 f 212 . . . . Sejrup Johannes Islandsg. 25 $ 1345 . . . Simonsen S Skoleg. 99 f 1428 ................ Singer Co. Symaskine Akts. Kongensg. 57 f 1 9 ........................................................ Skaarup C Jerucv. 4 fl 1406...................... Skafte Kr. Ewalds Allé fl 1123.............. Skandinavisk Radio ved F S Nielsen Kon­ gensg. 18§ 1658 . .................................... Skou K J Havneg. 19 f 1269................... Skov MH Skoleg. 70 f 864 Postkonto 5685 Skovsgaard Hans Torveg. 12 § 439 . . . . Skovsgaard & Møller Kongensg. 3 f 1356 & 1357 ...................................................... Solstad M Nygaardsv. 10 f 947................ Spangsberg Brødrene Niels Juels G. 2 g 885 ................................. .. Spangsberg Mølles Kartoffelmelsfabrik, Akts. f 959 ............................................ Splidsboel William Kirkeg. 27 f 1423. . . Standard ved Georg Møller Kongensg. 53 f 1627....................................................... Staugaard J II Havnen f 1624 ................ Stausbøll Erik Exnersg. 63 f 560........... Steen II & Co. Ny Fiskerihavn § 1384. . . Steffensen P Th. Nørreg. 77 f 1328 . . . . Stevedor-Kompagniet, Akts. Ilavneg. 33 f 1262, Statsf 8......................................... Strandby Klædefabrik, I Chr. Iversen Skoleg. 99................................................. Strandin C Kirkeg. 8 f 553...................... Strømpehuset ved L Jensen’s Eftf., MFre­ deriksen Thalund Kongensg. 86 f 1373. Svendborg Støbegodslager ved Niels Si­ monsen Kongensg. 59 f 1531................ Svendsen Olaf C Kongensg. 46 f 232. . . Sydvestjyllands Elektromotor-Reparations­ værksted ved M Olesen Havneg.93 § 1265 Søassurance Selskabet Esbjerg, Akts. Hav­ neg. 83 f 5 7 .............................................. Sørensen Chr. FrøkjærDanmarksg. 22 f 614 Sørensen Chr. II Ny Fiskerihavn g 488. . Sørensen Chr. Y Strandbyg. 5 f 1650. . . . Sørensen Florian Skoleg. 23 f 934 ........... Sørensen G Torveg. 42 f 65..................... Sørensen H K Nørrcbrog. g 1007............. Sørensen II L Skoleg. 15, Jerne f 1355. . Sørensen H M Skoleg. 22 f 3 6 ................ Sørensen I C Nørreg. 77 g 1563.............. Sørensen Marius Kongensg. 53 g 158&1158 Sørensen Martin Kirkeg. 12 f 1616 . . . . Sørensen N C, Gammelby f 376 .............. Sørensen R Borgerg. 2 f 128................... Sørensen S Kongensg. 94 f 98 Sørensen S C Finlandsg. 19 f 1689 Taabbel O Ny Fiskerihavn f 860,Statsf 51 TagstensfabrikenEsbjerg Finlandsg .60 f 568 Tambour Chr. Olesen Strandbyg. 5 f 1021 Teglværkernes SalgskontorKongensg.8f265 Thimsen HNy Fiskerihavn f 733, Statsf 36

Fløde en gr. Tarmrenserier og Tarmhdl.

Musikhandlere Brændselsforr. Købmænd Elektr. Lysinstall. Maskinfabr. Skomagere Købmænd Købmænd Isenkræmmere

Skibsprovianteringsforr. Agentur-og Kommissionsf. Brændselsforr. Symaskineuds. (Kbhvn.) Klude en gros Tømrermestre Radioanlæg og -tilbehør Murermestre Købmænd Frimærkehandlere Assuranceforr. Cykleudsalg Sejl- og Flagmagere Kartoffelmel Giarmestre Modeforretninger Smede Købmænd Fisk en gros Købmænd (Losnings- & Lastningsen- l treprenører Uldspinderier Gravører Trikotagehdl. { Støbegods, elektr. Artikler. Sanitetsart. Sagførere, Incasso Elektromotorer Ki-eaturforsikringsselsk. { Elektr. Lysinstallation, elektr. Kraftanlæg Fisk en gros , Agentur-og Kommissionsf. . Møbeludsalg Herreekvipcringshdl. Murermestre Murermestre Smede Fisk en gros_ Huder og Skind Købmænd Møller Gartnere, Bloinsterhdl. Gartnere Skotøjsfabrikker Fisk en gros Tagstensfabrikker Skræddere Teglv. og Teglværkskont. risk en gros

Indregistrerede Firmaer. Se 2. bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

TELEFON 57 ES B JE RG ^TATSTLF. 8 9 e le g r a r n a _ d r „ t f h r e i n . f z o l t . ” BEFRAGTNING • SPEDITION • KLARERING. F O R S I K R I M G — L L O Y D S A G E M T .

Made with FlippingBook HTML5