Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Nyborg

Forretningsnavn cg Adresse Provins-Regisler—Forretninger

V — 1279

Se Fagregiotret under Papir en gros, Apotek-Art. og -Inv., Bogbinderi-Art. og-Mask., Chokoladefabr., Art. ogMask. til, Mejeri- rekv. og -Art, Pap, Pa­ pirposer, Pergamentpa­ pir, Sejlgarn en gr., Sta- niol, Sæbefabr., Art. f., Tekstilfabr., Art. f., To­ baks- og Cigarfabr., Art. f., Trikotagefabr., Art. f., Vinhdl., Art. f. Murermestre Boghandlere Købmænd Isenkræmmere Konditorier Kul, Kulimportører Møller Murermestre Modeforretninger Snedkere Assuranceforr. Købmænd Stenhuggerier Bagere Købmænd Blikkenslagere Landbrugsmaskiner Trikotagehdl. Agentur-ogKommissionsf. Skræddere Murermestre Konditorier Automobilkørsel 1 Rørvævsfabr. Murermestre Tømrermestre Manufakturhdl. { Cykleudsalg, Elektr. Lys- install. Malermestre Sparekasser (Odense) Landbrugsskoler Banker, Incasso

Forretningsnavn og Adresse Nielsen Lauritz, R Winckler & Co.’s Eftf. f 106, 293 & 318....................... . . . . . Nielsen M f 4 8 ...................................... Nielsen Michael f 222 ........................... • Nielsen N f 1 0 ................... ...................... Nielsen Ottof 2 0 ................................ Nielsen Ove fj 32. . . ................................. Nielsen R f 251........................................ Nielsen Sophus f 271................................. Nikolaisen Joh. E f 655 ........................... Nilco, Nielsen f 2 1 8 ................................. Nommensen E f 639................................... Nyborg Avis f 42....................................... NyborgBogtrykkeri vedNiels Egebjergfl 42 Nyborg Caseinfabrik f 86. . . . .............. Nyborg Cikorietørreri vedChr.Petersenf23 Nyborg Cykle- & Installationsforr. ved H L Christiansen & N Aa. Hansen f 606. . NyborgCykle- og Sportsforretning, Gottorp & Schreder-Hansen f 4 4 ......................... Nyborg Eddikefabrik, Akts. f 215........... Nyborg Flytteforretning ved I W Petersen | 654 ......................................................... Nyborg forenede Trælastforretninger ved PSchmidt &Co. f 146 & 659................... Nyborg Herregaardsmejeri, Akts. f 79. . . Nyborg Honningfabrik f 86................ NYBORG JERNSTØBERI, HANS L LAR­ SEN & CO., AKTS. f 76 Hovedkontor & Udstilling Vestervoldg. 6 f Cent. 2724. . NyborgKafferisteri vedAug.Rasmussenf 41 & 64........................................................... Nyborg Kiosk f 261.................................. Nyborg kontante Strikkeri &Trikotagefor­ retning ved I Meijer f 384...................... NYBORG KULFORRETNING, AKTS. f 106 & 293....................................................... Nyborg Kulimport ved Chr. Petersen f 23 Nyborg Møbelfabrik & Kehllistefabrikken Hønnerup, Vald. Andersenf 56 Postkonto 8248 ..........................................................

Se Fagregistret under (Købmænd, Korn, Markfrø, ( Foderstoffer (Symaskineuds., Cykleud- \ salg Købmænd Skomagere Fisk en gros Sadelmagere, Møbeludsalg { Automobilreparation, Mo­ torcykler Agentur- ogKommissionsf. Aviser Bogtrykkerier Kasein Kaffesurrogater Cykleudsalg (Cykleudsalg, Elektr. Lys- ( install. Eddikefabr. Flytte'ekspeditioner { Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart. Mælk, kondenseret { Honning, kunstig, Bageri- Art. og -Invent. 1 Jernstøberier, Maskinfa­ brikker, Kakkelovne og Komfurer, Støbegods, Jernkonstruktioner Kaffe en gr., Imp. & Ag. Kiosker Trikotagehdl. { Kul, Kulimportører, Koko og Cinders Kul iMøbelfabr., Maskinsned- j kerier og Savv. Gartnere Sagførere Isenkræmmere

JENSEN HANS f 412 & 316

Jensen Harald f 691................................ Jensen H Bødtcher, Aug. Langkilde’sEftf. f 33 Postkonto 6393................................. Jensen H Chr. f 300 ................................ Jensen Jørgen f 195................................. Jensen Jørgen fl 442................................. Jensen & Klein’s Kulforretning fl 19 . . . Jensen L f 381........................ . ............. Jensen Lars f 60 ................... * ............. Jensen Minka f 594 ................................. Jensen N § 529 ........................................ Jensen Yald. fl 9 ........................................ Johansen C Y fl 160................................ Johansen D fl 635 ................................ Juste8en Axel fl 133 ................................. Juul-Christensen V fl 193........................... Jørgensen C F f 419................................ Jørgensen HCf |1 1 6 ................................ Jørgensen J C f 661................................ Jørgensen P Chr. fl 432 . . ...................... Jørgensen & Rossau f 526........................ Kjær-Knudsen K fl 341........................... Knudsen’s E Eftf. f) 1 8 0 ........................ Knudsen Harald fl 359.............................. Knudsen H Chr. f| 159........................... Konggaard Martin fl 632........................... Konradsen Anders Chr. fl 733 ................ Kontantforretningen ved Kristian Clausen I 113 ........ .......................................... Kruse J & Bech fl 1 4 4 ........................... Krøytzer C T .............................................. Landbo-Sparekassen’s Afd. f 1 2 .............. Landbrugshøjskolen for Døvstumme fl 288 LANDMANDSBANKEN f 235 & 496 Post­ konto 5623 ................................................. Landsperg C E f 86 Telegramadr. „Lands- perg“. Se: Taarup Ostefabrik, Nyborg Caseinfabrik & Nyborg Honningfabrik. Langhoff C f 275 . . . ................ .. Larsen Chr. V fl 279 ........................... Larsen J J f 98 & 798............................ Larsen J P f 309...................................... Larsen Kristine Blomsterhdl. fl 414 Larsen M Joh. $ 148................................ Larsen Wilh............. .. ............................... Larsen-Holst F fl 128................................ Lauritzen E fl 365 .................................... Lauritzen Th. fl 428.................................. Lehn R | 68.............................................. Lind C fl 194.............................................. Lingeri- ogBørneudstyrsMagasinet Sparved S Chr. Jensen fl 422 London Herre Magasin ved A Th. Hansen fl .450 ...................................................... Lundtofte H P f 265 .............................. Hadsen Holger f 227................................. Madsen Jens f 387 ................................... Madsen Jørgen f 63.................................. Madsen L f 267 ......................................... Mammen & Drescher f 22 ...................... Mårtens Aage f 670........................ .. Mårtens H f 369 ................ ..................... Maskinfabrikken Iron ved S Nic. Henrik­ sen f 52........................................... . . . , Melchior H § 612....................................... Messen ved Godthardt Petersen § 216 . . METZ LUDVIG f 69.............................. Mikkelsen O f 703...................................... MiBsions-Kurstedet „NyborgStrand", Akts. f 398, 112 & 129, Stats f 16................ Mogensen Jens f 322 . . ........................ Møller’s Eftf. ved G Christensen f 238. . Møller M f 520.................................... .. . Mønsterbageriet ved V F Christensenf 343 Nationalforeningens Kystsanatofium f 233 Nicolaisen Cathrine Udstyrsforr. f 487 Postkonto 9453 Nielsen Bernhard f 750.............................. Nielsen Carl fj 2<3...................................... Nielsen Carl 0 f 515. . . ......................... Nielsen’s Frederik Eftf. f 3 & 139........... Nielsen H f 435 ...................................... Nielsen H J f 324 ...................................

Nyborg Pakhusforretning, Akts. f 22 &170 Pakhusforretninger NYBORG SKIBSVÆRFT, AKTS. | 200 B**d"1>re‘ Nyborg Social-Demokrat f 8 4 ................... Aviser, Bogtrykkerier

Nyborg Støbegodsforretning, Otto Nielsen f 2 0 ........................................................ Nyborg Trælasthandel, Otto Nielsen f 26

Støbegods

Tømmerhdl.,

Købmænd Købmænd Korn Smede

Nyborg Ægforretning, Akts.f 347.............Æg Nørregaard H C f 296............................... Baadebyggerier Odense Bordfabrik ved JacobJensenf 590 Borde Ohmeyer’s REftf. vedMChristensen f 164 Manufakturhdl. Qppenhagen R .............................................Malermestre Papirhuset ved Harald Holm Jensen. . . . Boghandlere Pedersen M f 636...................................... Tømrermestre Pelck H M f 653 ...................................... Blikkenslagere Petersen Alb. f 510........................... .. Malermestre Petersen Chr. f 472 ................................. Malermestre Petersen Fr. Bender f 1 4 9 ...................... Konditorier Petersen Gotfred f 1 3 4 ........................... Skibsprovianteringsforr. PetersenHP f 658...................................... Baadebyggerier Petersen Jensenius f 110 ........................ Trikotagehdl. fetersen J M | 4 7 ................................... Købmænd Petersen Karl f 264........................ Giarmestre Petersen L Papirhdl. f 371 Postkonto 6315 Bogbindere Petersen L I .............................................. Klude en gros Petersen Martin f 598 .............................. Bagere Petersen P f 614...................................... Sejl- og Flagmagere Rasch J F C f 224 ................................... Smede Rasmussen August f 41 & 6 4 ................ Kolonial engros Rasmussen H P f 730 . . . ...................... Tømrermestre Rasmussen Jens f 102............................. Købmænd Rasmussen Karl f 349.............................. Købmænd Tømrermestre Rasmussen Marcilius f 637 ...................... Agentur-og Kommissionsf. Rasmussen Otto f 627 ............................. Tømrermestre Ross H f 345 ............................................ Cementvarer Schalburg C F, Akts. f 24. ......................... Yinhandlere (Bogtrykkerier, Litogr. SCHØNEMANN C f 55 &262 Grundl. 1859 < Anst., Papir engr., Proto- ( kolier. Bogbindere Schønemann Y f 7 Postkonto 6844 . . . . Boghandlere Secher C f 205........................................... Købmænd Singer Co., Symaskine Akts.....................Symaskineuds. (Kbhvn.) Skovgaard H f 352.................................... Gartnere SLOTSMØLLEN I NYBORG, AKTS. f 26 (Dampmøller, Byggryn, &126,Statsf 1 5Telegramadr.„Slotsmøllen" I Møller > Rasmussen Larsf 257 . ................... SPAREKASSEN FOR NYBORG BY OG OMEGN f 8 Stiftet 1847. Kontortid: 10 — 2 og 5—6 Postgiro-Konto Nr. 6767 Sparekasser Steentoft F f 281...................................... Skomagere Stenderup H f 249 ................................... Købmænd

Blikkenslagere Stenhuggerier Skomagere Købmænd Drejere Herreekviperingshdl. Købmænd Herreekviperingshdl. Tømrermestre Snedkere Cykleudsalg Arkitekter Tømrermestre Pakhusforr. Urmagere Guldsmede

(Maskinfabrikker, Jernkon- | struktioner, Centralvar- ( meanlæg Entreprenører Manufakturhdl. Sagførere, Incasso Bambusmøbler (Bade- og Sommerhoteller, ( Hoteller Skræddere Elektr. Lysinstall. Agentur- ogKommissionsf. Bagere Sanatorier Papir en gros Købmænd Boghandlere Kul, Korn, Jern, Kolonial Tobakker og Cigarer Bagere

Made with FlippingBook HTML5