Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Regisler—Forretninger Forretningsnavn og Adresse Holbæk Vulkaniseringsanstalt § 89G. . . . Holm Jacob Ovcrrclssagf. § 66 &466 Post- konto 7314.............................................. Holsteon (1 § 992...................................... Hotel Dannebrog JJ 168............................. Hotel Isefjord § 5 & 593 ......................... Hotel Postgaarden § 193 & 650 ........... Hvidstecn’s M El't.f."§ 87 Postkonto 7046 Høj J | 607. .............................................. Ingvorson II § 532 ................ ', ........... ’ ............. Iversen P E §1 279 ................................... Jacobsen Clir. D 332 ................................ Jacobsen Plir. § 539................................... Jacobsen P |J 256 ...................................... Jelstrup & Oo.’s 11141'., Akts. § 357........... Jensen Aug. g 5 7 ...................................... Jensen Brodr. § 55................................... Jensen 0 § 969........................................... Jensen Carl fl 456 .................................... Jensen Clir. § 726 Postkonto 9891............. Jensen Clemcn § 825.............................. • Jensen Edvard M § 355 ........................... Jensen Emil, fh. Akts.Theodor Peterscn’s Eftf. §1 24 & 469...................................... Jensen Erik § 568 & 968 Postkonto 5267 Jensen F § 529 ........................................ Jensen Fr. § 263 ..................................... Jensen Gustav § 194................................... Jensen .1 F § 587 ...................................... Jensen Jørgen M § 583 ............................ Jensen L Clir. § 984...........................••• Jensen Ludvig Trævarehdl. § 21 Jensen Niels § 553 ................................... Jensen N P § 309 .................................... Jensen N P & Søn § 257 ......................... Jensen & Olsen § 365 ............................... Jensen P A Vendelbo § 1 5 5 ................... Jensen P Ohr. § 127................................ Jensen V E § 866...................................... Jernbanehotellet § 106 ........................... Johansen J 11 | 1 ...................................... Johansen Martin § 273.............................. Justesen O § 582 ...................................... Jydsko Strikkeriers Udsalg, De, A Jensen Siggaard § 201........................................ Jørgensen Brodr. Carl & Hans § 629 . . . Jørgensen Chr. § 802_................................ Jørgensen G § 368 .................................... Jørgensen G F § 264 .............................. Jørgensen J § 455 .................................... Jørgensen Kristian § 746........................... Jørgensen L ................................................ Kargaard Aage § 873................................ Kjergaard Schmidt § 369 ........................ Kjær Holger & Co.§ 6 3 ........................... Klein A § 285 ......................................... Klein Adam § 395 ................................... Knudsen Peter § 393 ................................ Knudsen \V Chr. § 654 .................■ • •• Krarup Arnold (Elefantapotek) § 138 . . . Krebs H § 523 ........................................... Kruse Rob. § 960 ................................ .. • LANDMANDSBANKEN § 36, 636 & 836 Postkonto 5612........................................ Landmandshotellet § 197........................... Larsen II | 932 .’ ..................................... Larsen Holger § ........................................ Larsen H P § 849..................................... Larsen I § 880 ......................................... Larsen I P § 791...................................... Larsen Jacob § 72.................................... Larsen L § 995 . ' ........... Larsen L F § 662. . ............................. Larsen Søren § 9 2 0 . " . Larsen W § 982. Larsen Waitcmarm § 89 . Lassen s A 1* Søn § 169 Postkonto 8820 . Ledlms-Larsson J§ 362.............................. Lind Volmer § 96 & 290 . * Ludvigsen Aug. § 499................................ Lund Hans § 579 ...................................... Lædercentralen § 928 ................................ Marcussen Conrad § 60 . . . ...................... Maskinfabrikken Oultus, Akts. §181 . . . . MaskinfabrikkenLandsperg, Akts'.§294&384 Maskinudsalget ved Nielsen & Weimann § 5 5 1 ........................................................ Maskinværkstedet Vulkan § 68................. Mathiesen L § 135................................... Michaelsen Joh. & Søn § 157................... Missionshotellet § 31................................. Mode-Bazaren, Petra Pedersen................... Irma § 216 ...................... Iversen M § 724 ................

V - 1237

Holbæk

! Kaffesurrogater, Kolonial cugr., Kaffe en gr., Imp. & Ag., Frugtvinef., Pe­ troleum, Chokolade, Ag. og cn gr.. Krydderier Bagere llsenkr.,Isenkram engros, ( Køkkenudstyrsforr. Malermestre Bagere Savværker Hoteller Ejendomshandlere (Stenhuggerier, Gravmon 11 - ( menter (Støbegods, Kakkelovne og ( Komfurer Se Fagregistret under Kobmænd Købmænd Mekanikere Købmænd Snedkere Destruktionsanstalter Urmagere Gartnere Skomagere Bogbindere Agentur- ogKommissionsf. Sygeplejeart., Udsalg (Cykleudsalg, Vaaben, | Ammunition Baadobyggorier Tapethdl., Farvehdl. Trikotagehdl. Metal,støberier Tømrermestre Kobmænd Ostefabr. og Oste cn gros Bogtrykkerier Arkitekter Smede Tømrermestre Kobmænd Tømrermestre Blikkenslagere (Murermestre, Jernbeton- ( konstruktioner Bagere Kobmænd Arkitekter Malermestre Arkitekter Elektr. Lysinstall. Kobmænd Blomstorhdl. Entreprenører (Trælast- og Tonnnerhdl., | Bygningsartikler Sadelmagere Kobmænd Tagpapdækkere Trikot agclul 1. Kobmænd Bagere Smede Malermestre Kobmænd Malermestro Trikotagehdl. Vogufabr. og -forhdl. Murermestre Mekanikere Kolonial en gros, Kon- l serves, Ag. og en gr.. Syd- ' frugter en gr., Bagéri- | Art. og -Inven!,., Choko- v lade, Ag. <&en gr. Manufakturvarer en gros Heneekviperingshdl. Revisorer Cykleudsalg Smørhandlero Sagførere Elektr. Lysinstall. Agentur- og Kommissionøf. Herreekviperingshdl. Trikotagehdl. Trikotagehdl. Kokkenudstyrsforr. Malermestre Sadelmagere Kobmænd Snedkere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Vulkanisering Sagførere, Incasso Malermestre

MORTENSEN JUL. & CO. § 12,240, 569 & 5 1 2 .............................. ....................... Moller F § 7 3 ........................................... Miolier Michael § 93................................ Moller Peder § 911................................ .. Møller Svend § 203................................... Morkøv Savværk, Akts. § 192 &Morkov 23 & 73........................................................... Nicolaisen’s Hotel § 148........................... Nicolajsen II P § 270................................ Nielsen’s Chr. Monumeutforretning og Sten­ huggeri, Jobs. S Nielsen § 77 & 777. . . Nielsen II P § 134................................. Nielsen II P § 887 ................................... Nielsen I P § 814..................................... Nielsen Jens § 925 ................................... Nielsen J M § 899 ............ '..................... Nielsen J & V Christensen § 417........... Nielsen L P § 385 .................................... Nielsen Marinus § 313.............................. Nielsen’s M Eftf. § 363 ........................... Nielsen Nicolaj § 319................................ Nielsen N P § 677...................................... Nielsen N Th. § 23................................... Nielsen Otto § 350 .................................. Nielsen Sigfrid § 759 ................................ Nielsen Valdemar § 47............................. Nilausen Ernst § 618................................. Nyrop’s Camillas Udsalg ved S Clausen § 599. .*................................................... Nohr Jobs. § 414....................................... Olsen C § 415........................................... Olsen Carl § 626 ..................................... Olsen Dorthea § 388................................... Olsen’s Emil F Eftf., Martin .Tensen § 839 Olsen Ilennan § 851................................. Olsen Laur. § 915..................................... Olsen Laurits § 234................................... Olsen’s S M Bogtrykkeri § 299................ Olsen Vilhelm § 218................................. Otto Jul. § 330 ....................................... Pedersen A Chr. § 344 ............................ Pedersen Alfred § 130.............................. Pedersen Alfred § 243........................ Pedersen A P § 566................................... Pedersen A P § 239 ................................. Pedersen Carl § 1 0 5 ................................. Pedersen Henry § 906..................... . ! . . Pedersen Johs. G J1 213.............. Pedersen Joseph C § 708........................ * Pedersen Marius §J 440.............................. Pedersen P Trier § 199 & 776 ................. Pedersen Vilh. § 111 ! ............................. Petersen A § 474-..................................... Petersen A Helmer § 78............................ Petersen Carl, Akts., Holbæk Tømmerhan­ del § 20 & 620 ........................................ Petcrsen’s C Eftf., Fred. Larsen § 609 . . Petersen C F § 807.................................. Petersen Chr. § 391................................. Petersen Em il........................................... Petersen Erik § 953 ................................ Petersen 1[ § 865 ..................................... Petersen H P § 757 ................................ Petersen Jens P § 655.............................. Petersen L § l i o ..................................... Petersen Niels P § 86................................ Petersen P C § 198................................... Petersen Selmer § 208.............................. Politikens Telegnimlial § 750 Poulsen Sigurd § 3 1 6 ............................... Poulsen IV § 9-18..................................... Rasmussen Anna § 453............................. Rasmussen Chr. § 935 ............................. Rasmussen’s Chr. Enkes Eftf., Victor Ras­ mussen § 196........................................... Reffs Carl &Søn § 15&600....................... Reimer P § 43........................................... Revisionskontoret i Holbæk ved J 'S Har- reby § 872 &923........................ Rolsted N P § 185................................... Saxo § 278 ................................................ Scheel G § 511 Postkonto 7667 ............. Schultz Aksel § 888 ................................. Semberg G § 426 ...................................... Sillehoved E P § 462 ................................ RASMUSSEN OLAF § ‘608 & 808

Hoteller Hoteller Hoteller Broderihdl. Gartnere Sagførere Smørhandlere Tømrermestre Arkitekter Købmænd Murermestre Købmænd Købmænd, Kul

Agentur-og Kommissionsf. Ostefabr. og Oste en gros Skibsprovianteringsild 1. Malermestre Skomagere Snedkere Købmænd Korn j Agentur- og Kommissions* ■ forr., Margarine en gros ' Kolonial-Ag. . Fiskehandlere Cykleudsalg Manufakturhdl. Kolniiæiul Malermestre Entreprenører Elektr. Lysinstall. Bodkere Tømrermestre Elektr. Lysinstall., Elektr. KraftanL, Elektromotorer Bagere Købmænd Skræddere Hoteller Skomagere Agentur- ogKommissionsf.

Murermestre Trikotagehdl. Murermestre Malermestre Tømrermestre Murermestre Giarmestre Skotojsfabr.

Urmagere Købmænd Guldsmede Manufakturhdl. Malermestre Herreekviperingshdl. Kobmænd Snedkere Apoteker Urmagere Konfekturer en gros Banker, Incasso Hoteller

Kobmænd Kobmænd Købmænd Smede Drejere Malermestre Kobmænd Agentur- og Koinmissionsf. Murermestre Møbeludsalg Skomagere (Isenkræmmere, Drivrem- | mefabr. Herreekviperingshdl. Sagførere, Incasso Manufakturhdl. Malermestro Læderhandlere Købmænd Maskinfabrikker Maskinfabr. Landbrugsmask. Smede Guldsmede Sadelmagere Hoteller Modeforretninger

Made with FlippingBook HTML5