Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Register—Forretninger

V — 1236

Holbæk

Forretningsnavn og Adresse Andersen Chr. £ 8 5 ................................... Andersen’sClir.Maskinfabrik,Akts.£52&752 Andersen Einar, F .Tensen & Sons Eftf. | 944......................................................... Andersen Georg $1 698 l’ostkonto 8378 . . Andersen H C £ 545................................. Andersen JTcnrik £ 905............................. Andersen Ingeborg § 933........................... Andersen Johannes £ 702........................ Andersen Jobs. Sniedclundsg.7 |l 27C . . . Andersen Jobs. Villakvarteret 8 £ 623 . . Andersen Jørgen £ 119.............................. Andersen N P £ 419................................ Andersen’sNSonsEftf. v.VE Andersen £ 33 Andersen P £ 8 8 ...................................... Andreasen ,T .T £ 464 ................................ Andreasen Laur. $1 554 ............................ Andreasen Søren £ 378.............................. Arbejdernes Brændsolsforrctning, Akts. | 806 ..................................... .................. Arbejdernes Eintbrødsbageri £ 495 . . . . Arbejdernes Fællesbageri for Holbæk og Omegn, Akts. J) 251................................. Asmussen V |1 1.80................................... Asmussen V & J Weber £ 38 & 667 . . . BANKEN FOR HOLBÆK OG OMEGN, AKTS. | 830, 831 & 832 Postkonto 7368 KontortidKl.9-12,1-3 ogLørdag desuden 5-6 Bilcentret ved Sophus Olsen D 286 . . . . Birkely Handelsgartneri, Andreas Jensen £258 ...........‘ ........................................... Bjørn’s A Manden Eftf., L Rasmussen £ 34 Blomster-Boden Blmustcrhdl. £ 506 . . . . Bondest. Sparekasse jgl 558 (91/*.-!11 /2&2-4) Boreb Frausing £ 303 .............................. Brammer’s F H Eftf. | 8 & 641.............. Brørup J F £ 741...................................... Børner Chr. § 3 9 ...................................... Carstensen P M £ 445 .............................. Christensen Chr. £ 634.............................. Christensen II M Trævarehdl. £ 173 Christensen T j £ 431................................. Christensen Stentoft £ 216...................... Christiansen Andr. £ 69........................... Christiansen Chr. £ 919 . . ...................... Christiansen & Poulsen £ 112, 170 & 799 Christjansen II II & Co. £ 113 & 131 Postkonto 8435.......................................... Christoffersen C P £ 714........................... Clausen Axel £ 343 ................................... Clausen Carlo £ 74 ..................... .. Crome & Goldschmidt’s Udsalg, Aage Jen­ sen £ 7 0 ................................................... DAMPVASKERIET KOBENHAVN £ 159 Dansk-Svensk-Staal, Akts., Holba:k Afde­ ling | 102................................................. Dujardin L £ 176...................................... Diihrkop Julius £ 108 Postkonto 8241. . . Egebrand Ludvig £ 595 ........................... Elilers A &Go. £ 83 ................................. Engelsk Beklædnings Magasin, C Sørensen £ 364 ........................................................ Eriksen’s H Enke £ 220........................... Faber Johs. J £ 646. . .............................. Fisker Jørgen L, II Munclis Eftf. £ 166 Fiskernes Fællessalgsforening £ 61 & 361 Forenede Olie Kompagni, Det, Akts. £ 12 Forenedo Produkt-Export £ 127................ Forsberg E £ 408........................................ Frandsen Georg £ 238 .............................. Frandsen Knud £ 1 3 3 .............................. FRANDSEN’s L JERNSTØBERI £ 18&530 Ingeniør Aage Smith privat £950Postkonto 5828 Tlgramailr. „Frandsens“ Oprcttetl867 Frederiksen Karen £ 796.......................... Frølund J C £ 183 Postkonto 9974........... Garfield Paul £ 253 & 596 ...................... Godthaabsvej’s Kolonialhandel, T J Ras- musseh £ 974 ........................................... Gottlieb Georg J £ 804............................. Grand Hotel £ 189................................... Gregersen NP £ 812................................ Gummi-Børsen £ 797 . . . Gølnitz H £ 76............. ... . [ Gorges G £ 422 . . . ............................... Haag Carl £ 703 ........................................ Haag Carl Chr. £ 435. ‘ Haandarbejds-Magasinet, H Hassoib'alcli '» y4o. . ........................... m Hammerich N J J 4 '& 124 . Hansen Aug. £ 233 ........... Hansen C £ 508 .................. ‘ ‘ Hansen E Sterup £ 921............................. Hansen Frederik £ 107 & 1007 ...................

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Blikkenslagere (Maskinfabr., Ilalmpresser, < Tærskeværker, Laiul- ( brugsmask., Kværne Smede Maskiufabr. Hcrrcekviperingshdl. Skomagere Modi;forr. Malermestre Mauufakturhdl. Kobmænd Købmænd Møbcludsalg Tobakker og Cigarer (Hårmestre Pianoforiidl. Se Fagregistret under

Hansen Harald £ 756 ................................. Malermestre Hansen’« II Enke £ 665 ........................... Kobmænd Hansen H Sustmann £ 762........................ Urmagere Hansen Jacob £ 320 ................................. ' Murermestre Hansen L £ 164......................................... Pianoforhandlere Hansen P Clir. £ 457................................. Malermestre Hansen Svend £ 2G6................................. Glarmostre Hansen Th. £ 2 1 4 .................................... Bogbindere Harreby J S £ 872 .................................... Revisorer Henningsen’s E Boghandel £ 2 6 .............. Boghandlere Henriksen J P £ 352................................. Smede Henriksen V Lund £ 186......................... Konditorier HOLBÆK AMTS ANDELS-SVINESLAG- ™ “ » 9,281 4396 T.leSramadr.„AHion“ j Holbæk Amts Assuranceforretning ved Orlow Andersen £ 556............................. Assuraticeforrctuinger Holbæk Amts Avis, Akts. £ 30, 630 & 730 Aviser, Bogtrykkerier HOLBÆK AMTSTIDENDE £ 71 Eksped. & Bogtrykk., £ 27 Red. & £ 22 Redaktøren Aviser, Bogtrykkerier Holbæk Amts Venstreblad £ Eksped. 308 & Red.248, Red. Bigum privat 428.............. Aviser, Bogtrykkerier Holbæk Amts Sparekasse £ 144............. Sparekasser Holbæk Annoncebureau ved J Sørensen £ 30 & 4 5 1 ................................................. Annoncebureauer Holbæk Auto Lager, Jacobsen & Madsen £ 930 ........................................................ Automobilforhdl. Holbæk Autoværksted ved Rasmussen & Nølir £ 909 .............................................. Automobilrep. Holbæk Bajersk-og Ilvidtolsbryggeri, Akts. £ 9 7 ......................................................... Bryggerier Holbæk Begfabrik, Akts. £ 661 Postkouto 9890. . . . '................ ' ............................... Beg Holbæk Brødfabrik ved Carl Jeusen £ 16 Brødfabrikker Holbæk Cyklebors £ 999 ........................... Cykleudsalg HolbækDampmølle, Akts. £ 11,56, 228,306& 663 Postkouto 7852 ................................ Dampmoller Holbæk Eksprestrykkeri ved N Chr. Hansen £ 486 Postkouto 9519.............................. Bogtrykkerier Holbæk Farve- og Tapethandel, Frederik Jensen £ 312 Holbæk Forniklings-Anstalt, Alb.Petersen . £ 942 . . . ................................................. Fornikling Holbæk Furagelidl. og Halmspinderi £ 379 Halmvarer Holbæk Guldlistefabrik ved O Eskild Kristensen £ 854 ..................................... Guldlister, Rammelister Holbæk Jernstøberi, Akts. £ 713 & 719 Postkonto 9371 ......................................... Jernstøberier Holbæk Klædeskofabrik, A Jørgensen £302 Klædeskofabrikker Holbæk Kulforretning, Chr. Ankjær £ 75 & 707 ........................................................ Kul Holbæk Lervarefabrik £ 232 ................... Lervarer Holbæk Limousett« Fabrik, Akts. £ 952 Automobilkarosscrifahr. Holbæk Læderhandel ved Alf. Madsen £ 780 ......................................................... Læderlull. Holbæk Margarinefabrik, Akts. £ 918. . . Margarinefabrikker Holbæk Maskinskrivnings-& Duplicerings- 1 Maskinafskrivuings- koutor ved Elisabeth Hansen £ 503. . . . ( bureauer I Maskinfabr., Landbrugs- mnsm'ot^Tærskev^Ilalm­ presser Holbæk Maskinforr. ved P S Møller £ 182 Maskinforlidl. Holbæk Maskinkompagni, Akts. £ 92 &478 Maskinforlidl. Holbæk Maskinsnedkeri (V Asmussen & J Weber/£ 38& 667 ..................................... Maskinsnedkerier og Savv. Holbæk Materialhandel ved Cand. pharm. Ernst Møller £ 32 Holbæk Monumentforr. & Stenhuggeri ved (Gravmonumenter, Sten- Th. L Knudsen £ 7 7 8 ..............................( huggener Holbæk Motorfabrik, Fr. Dahlgaard £ 230 j Pumper’ Vind* Holbæk Møbelfabrik, N Fr. Petersen’s Enke £ 207.......................................................... Møbelfabrikker Holbæk Nattevagt DFVS. £ 498 ..............Nattevagt Holbæk ny Klejnsmedie og Maskinværk­ sted ved Jensen & Rasmussen £ 394. . . Smede Holbæk Olie Kompagni £ 735................... Olieraff. og imp. Holbæk Rammefabrik ved Svend Hansen £ 266 ........................................................ Rammer Holbæk Savværk, Brødr. Kristensen £ 37 (Savværk., Snedkeriart., & 805...................... ................................ ( Bygningsart., Finér ogTr» Holbæk Sparta- og Indlægssaale-Fabrik ved L Petersen £ 521............................ Skotøjsfabr. HOLBÆK TAGPAP- & CEMENTVAREFA- (™. ' _ » , „ BRIKKER, AKTS. £ 13 & 241 Tostkonto Tagpapfabr., Ce- 8758 Direktør Konsul Beyer privat £ 470 ( mentvaver Holbæk Transport- & Speditionsforretning, N Eriksen £ 954 ................•.................... Speditører Holbæk Trikotagefabrik, J C Mikkelsen £ 643......................................................... Trikotagefabr. HOLBÆK TRÆLASTHANDEL AKTS.£813 i Br^gning'sf JV Trælast_ og * \ Tømmerhdl. Holbæk Vindskærmfabrik vedK M Jensen £ 914. . .......................................................Automobiltilbehør Holbæk Yinduespudsningskompagni £ 1002 Vinduespolering Holbæk Yin-Import, ved Julius Mortensen& Co. £ 12, 240, 569 &512......................... Vinhandlere ffai )r'’

Tømrermestre Tømrermestre Brændselsforr. Bagere Brødfabrikker Brøndboring Tømrermestre

Banker, Incasso JAutomobilforhdl., Automo- ( bilrep. Gartnere Isenkræmmere Sparekasser (Kbhvn.) Gartnerc,Blomstcrhdl. Fisk en gros Lædervareudsalg Røgerier Købmænd Smede Vognfabr. og -forlidl. Trikotagehdl. Snedkere Murermestre Sagførere, Incasso (Kolonial en gros, Kaffe en { gr., Imp. & Ag. Murermestre Agentur-og Kommissionsf. Boghandlere Manufakturhdl. Vaskerier Cykleudsalg (Isenkr., Køkkenudstyr, 1 Porcelæns- og Glaslidl. Købmænd ITerreekviperingshdl. Manufakturhdl. Herreekviperingshdl. Tømrermestre Snedkere Mæglere Fisk en gros Benzindepoter, Petroleum Klude en gros Landinspektører iMaskinfabr., Jemstøb., Mo- | torer,Gasværksanh, Art. f. ( Kul-o.Koksh.,Transprtanl. Broderihdl. Trikotagehdl. Gartnere, Blomsterhdl. Købmænd Bagere Hoteller Skomagere Vulkanisering Sadelmagere Farverier Guldsmede Købmænd

Skomagere Skomagere Broderihaudleve Købmænd Møllebyggere Købmænd Automobilforhdl. Herreekviperingshdl.

Made with FlippingBook HTML5