Kraks Vejviser 1962 provinsregister

XV- 1 9 «

BOGENSE

PROVINS-B EG ISTER - FOBKETNINGEB

Laursen Chr. 1 245 . Snedkere Loft Kirsten HSoelberg 4 90 . Annoncebur. Lomholt Axel 4 335 . Elektroinst. . Ingeniører Løye Gunnar 4 181 . Drejere Løye Ove 1 130 . Møbeluds. Madsen Chr. Agersten 4 69 . Bogbindere Madsen's Hotel 4 13 . Hoteller Martensen Martin 4 413 . Automobilrep. Mikkelsen R H 4 59 . Tømrerm. Mikkelstrup Kr. Faarbæk 4 325 . Planteskoler Mogensen Niels Skaaning 4 367 . Murerm. Mogensen Viggo 4 223 . Murerm. Mortensen Edv. A/S 4 101 &421 . Manufakturhdl. Nicolaisen Aa. M4 358 . Varmeanlæg Nielsen Asger 4 17 . Varmeanlæg Nielsen Børge Juel 4 41 • Bagere Nielsen C M 4 91 . Farvehdl. Nielsenfe Jens P Eftf., Søstr. Nielsen 4 65 . Købmd. Nielsen N Aage 4 16 . Tømrerm. Nielsen Ove 4 225 . Vulkanisering Nielsen A Pedersen 4 283 . Sliberier Nielsen S 4 235 . Manufakturhdl. Nielsen Sander 4 80 . Tarmrenserier &tarmhdl. Olsen Kaj Ventilation A/S 4 277 . Ventilationsanlæg Pedersen J P 4 128 . Smede Pedersen J Søgaard 4 326 . Maskinforhdl. Pedersen NG 4 141 . Automobilrep. Pedersen Thorvald 4 Hl ■ Murerm. Pedersen Villy 4 34 . Skomg. Petersen WH 4 131 . Herreekvip.hdl. Poulsen Jørgen 4 252 . Manufakturhdl. PRIVATBANKEN I BJERRINGBRO. Fi­ lial af Privatbanken for Viborg og Omegn A/S 4 46 [10-13 og 14-16] . Banker Rasmussen J F 1 70 . Urmagere Smitt Harald Lrsagf. 4 345 &445 . Advokater Sørensen I M 4 139 . Automobilrep. Sørensen Poul 4 62 . Vulkanisering Sørensen S Chr. I 124 . Radiouds. Sørensen S & søns boghandel 4 28 . Boghdl. Tarkov S 4 105 . Købmd. Thomasen Johan M 1 19 . Murerm. Thordsens Tømmerhandel 4 135 . Trælast- & tømmerhdl. Thøgersen Poul E 4 356 . Urmagere Trikotagemagasinet 4 252 . Trikotagehdl. Vesterskov Chr. 4 384 . Landbrugsmaskinhdl.

Håndværkerforeningen, stiftet 9/1 1860. Find.: murerm. Otto Busk Nielsen Tlf. 143. Indbyggerantal pr. 1/4 1961: 2.987 [1801: 760; 1901: 2. 168). Indkomstansættelser til kommunen [skatte&ret 1961 -62): 12. 475.235 kr. Jernbaneselskab, Det Nordfynske,Akts. Formand: gdr. amtsrådsmedl. Rs. H Rasmussen, RI. .Sær­ slev pr. Jullerup. Direktør: Th. Andersen.R. 4 89. Jernbanestation 4 20. Forst. : N A Søndergaard. Kommunebogholder: V Lauridsen Tlf.73. Kommunekasserer: Valborg WiUemsen Tlf. 73. Kommunekontoret Tlf. 73. Købstadrettigheder: de ældBte kendte privilegier er stadfæstet 1288. Politimester i Bogense købstad m. v. [34. politikr. ]: H T Rosenfeldt Hansen 4 253. Postkontor Tlf. 17. Postmester: P E Jensen. Retskreds, se u. Dommer. Skolevæsen, Det kommunale. Kommuneskolen,Gyl- denstensv. 2 4 132 (12,30-13,30]. Insp.:Stads- skoleinsp. Th. S Jensen. Socialkontoret Tlf. 28. Fuldm.: H Jørgensen. Sognepræst: P C Nørgård 4 21. Spare- og Laanekassen for Bogense og Omegn 4 38 A 107, opr. 1. febr. 1854. Kontortid 9,30-12,30 og 14-16. Sparernes Indskud: ca. 22 miil. kr. Bestyrelsens formand: amtsrådsmedl, R H Ras­ mussen, RI., Særslev. Adm. direktør: Georg Rasmussen, R. Stads- og havneingeniør: S Johansen Tlf. 53. Toldkamret Tlf. 76. Toldforv.: HD Meinertsen. Turistforening, Bogense. Formand: boghdl. Mog. Hald. Bureauer: Nordfynske Jernbane Tlf. 89 og Ehlert's Boghandel, Østerg. 10 Tlf. 55. Vandværket (kommunalt), anlagt 1910 Tlf. 105. Vejer og miler; A J Nielsen. FORRETNINGER Tillige optaget i Fag-Registret eller Supple­ menter under de vedføjede fag eller varer. Afholdshotellet Nordfyn 4 134 . Hoteller Andelssvineslagteriet i Bogense 4 18 & 126 . Svineslagterier Andersen Christian 4 593 . Mekanikere Andersen Ejner i 345 . Urmagere Andersen Inger i 108 . Trikotagehdl. Andersens M Fiskeeksport A/S 4 72 &348 . Fiskefilétfabr. . Fisk en gr. Andersen Svend 4 160 . Billarder . Snedkere Apoteket, Estrid Fabricius 4 11 •Apoteker Arberg Jens Chr. 4 373 . Manufakturhdl. Autocentralen 4 283 & 383 . Automobilforhdl. B. B. Film ved Børge Larsen 4 525 . Fotografer . Fotogr. art. Bech Chr. 4 251 . Skræddere Blangsted's Farvehandel ved Alfred Bay 4 43 . Farvehdl. Boga A/S 4 31, X01 & 363 . Garverier Bogense Avis Bogtrykkeri 4 29 . Bogtrykkerier BOGENSE BANK, A /S i 37, 245 & 265 postgirokonto nr. 5429 . Kont. 9, 30-12, 30 og 14-16 stiftet 1897 . Banker . Inkasso Bogense Brugsforening 4 248 . Brugsforen. Bogense Bryggeri 4. 295 . Bryggerier Bogense Dampbageri 4 98 . Bagere Bogense Dampvaskeri 4 404 . Vaskerier Bogense Fiskeauktion, Børge Ovesen 4 142 . Fiskeauktionen!. Bogense Hotel 4 8 . Hoteller Bogense Jernstøberi &Maskinfabrik, A Kruse Andersen 4 14 &314 . Landbrugsmaskinfabr. . Maskinfabr. . Maskinfabr., art. f. Bogense Karosserifabrik v. Viggo From Nielsen 4 453 . Automobilkarosserier Bogense Kulkompagni, A/S 4 267 A 270 . Kul . Kulimp. Bogense Materialhandel ved Marius Rasmussen 4 5 . Materialhdl. Bogense Møbelfabrik v. WHansen 4 338 . Møbel­ fabr. Bogense Nattevagt D F V S . Vagtselsk. Bogense Skibs- &Baadebyggeri, E Pedersen 4 328 . Skibsbygning Bogense Trælasthandel A/S 4 *16 . Bygningsart. . Trælast- &tømmerhdl. Christensen Hans 4 341 . Ostehdl. Christiansen J H 4 69 . Gartnere Christiansen Otto 4 194 . Smede Christoffersen C E 4 201 . Agenturforr. Christoffersen C M 4 266 . Købmd. C W's Modemagasin 4 67 . Modeforr. Dahl Willy 4 332 . Renserier Dela HAM Olesen Lrsagf. 4 2 A 259 . Advokater . Inkasso Drud H A 4 252 . Bagere Ehlerts Niels Boghandel A/S 4 55 ■ Boghdl. Engebæk Andreas 4 47 . Isenkr. Eriksen Henry 4 281 . Farvehdl. Falcks Redningskorps 4 276 Frederiksen Karl 4 326 . Gartnere Frost Axel E 4 151 . Urmagere Fyens Andels-Foderstofforretnlng, Filial 4 19 • Foderstoffer

Andersen Elna K I 215 . Trikotagehdl. Andersens M Fiskeeksport A/S 4 72 A 348 . Fisk en gr. Angelkær cementvarefabrik 4 207 . Betonvarer Apoteket, Paul Groes-Petersen 4 10 . Apoteker Barslund K E 4 76 . Trikotagehdl. Bjerringbro Andels-Svineslagteri 4 *322 . Svineslagterier Bjerringbro Autoopretning 4 300 . Automobil- karosserier Bjerringbro Bog- & Papirhandel ved Vald. Nielsen 4 77 . Papirhdl. Bjerringbro Bord- & Møbelfabrik A/S 4 53 . Møbelfabr. Bjerringbro Brugsforening 4 81. Brugsforen. Bjerringbro Brændselsforretning 4 146 . Brændselsforr. Bjerringbro Bygningssnedkeri v. Aage D Madsen 4 93 . Snedkere Bjerringbro Cementvarefabrik ved Th. Pedersen 4 111 • Betonvarer Bjerringbro Dampvaskeri 4 360 . Vaskerier Bjerringbro Eksprestrykkeri, Chr. Agersten Madsen . Bogtrykkerier Bjerringbro Isenkram v. G Boss Schau 4 103 . Isenkr. Bjerringbro Korn - & Foderstofforretning, A/S 4 85 &485 . Foderstoffer Bjerringbro Ligkistefabrik v. Kristian Villadsen & Søn 4 75 . ligkister en gr. Bjerringbro Maskinfabrik A/S 4 303 [4 lin. ] . Dielselmotorer . Kompressorer . Malkemaski­ ner . Maskinfabr. . Motorer . Trykluftanlæg Bjerringbro Materialhandel, A Lund Nielsen 4 100 . Materialhdl. Bjerringbro Motor Compagnl 4 173 . Automobil- forhdl. Bjerringbro Møbelfabrik 4 67 . Møbelfabr. Bjerringbro Mølle 4 133 . Møller Bjerringbro og Omegns Bank 4 *86 . Banker Bjerringbro og Omegns Sparekasse 4 328 . Sparekasser Bjerringbro Pumpefabrik A/S 4 *400 . Maskin­ fabr. . Pumper . Vandværksanl. Bjerringbro Savværk A/S 4 15, 42 & 78 . Kontor­ inventar . Maskinsnedkerier . Møbelfabr. . Saw. Bjerringbro Stolefabr. v. M Filtenborg & Sønner I/S 4 84 . Stolefabr. Bjerringbro Teglværk, H R Jørgensen 4 150 . Teglværker Bjerringbro Trælasthandel 4 85 . Trælast- Si Tømmerhdl. Bogense Avls Bogtrykkeri 4 29 . Bogtrykkerier Bonde N Nielsen 4 27 . Købmd. Bygholm P M 4 22 . Herreekvip.hdl. Christensen A B 4 157 . Møbelfabr. Christensen B Kjellerup 4 468 . Trikotagehdl. Christensen Chr. 4 286y . Murerm. Christensen Egon 4 233 . Automobilforhdl. Christensen H Hørsthed 4 440 . Anlægsgartnere Clausen B E 4 33 . Købmd. Dalsgaard M 4 113 • Elektroinst. Elsborg Harry 4 30 . Trævareuds. Fabriken LYNOL A/S 4 197 & 198 . Bygningsart. . Isoleringsmat. Falcks Redningskorps 4 163 Frandsen Aage H 4 170 . Isenkr. Frederiksen K &I Sørensen 4 465 . Elektromek. værkst. Frederiksen Peter 4 263 . Tømrerm. Grauballe Egon 4 407 , Gas - &vandinst. Gudenaadalens Bryggeri og Mineralvandsfabrik ved Hansen Marcus 4 6 . Manufakturhdl. Hansen S Holmriis 4 152 . Snedkere Hansen S M 4 171 . Slagteriprodukter en gr. Hansen Werner 4 64 . Gartnere Hedcgaard Niels 4 51 . Bagere Holmriis P 4 88 . Møbelfabr. Hotel Gudenaa 4 218 . Hoteller Høegh Peder 4 295 . Murerm. Højberg Jens 4 102 . Herreekvip.hdl. Hørdum S 4 343 . Murerm. Iversen Svend Erik 4 92 . Købmd. Jacobsen Chr. Sønderby 4 175 . Bogtrykkerier Jacobsen Eyvind 4 290 . Automobillakerere Jacobsen Verner 4 129 . Malerm. Jensen Christian 4 31. Købmd. Jensen E 4 97 . Møbeluds. Jensen J Brønlund 4 9 . Isoleringsmat. Jensen's J V Maskinfabrik 4 12 . Maskinfabr. Jensen Samuel 4 243 . Fornikling Jensen Søren 4 32 . Skomg. Johansen Arne 4 159 . Købmd. Jydsk Ægeksport, N Simonsen 4 45 . Æg Jørgensen Holger 4 203 . Snedkere Jørgensen Sigfred 4 250 . Skræddere Kjeldsen H H Sagf. 4 36 . Advokater . Inkasso Knudsen Ejner 4 230 . Motorcykler Knudsen J G 4 355 . Automobilrep. Kristensen O 4 125 . Bagere Aage Kjeldsen 4 25 . Bryggerier Guldmann Erna 4 330 . Modeforr. Gyldenløve K 4 209 . Møbeluds. Hanghøj Johs. 4 138 . Købmd. Hansen Carl E 4 127 . Købmd.

Vindum Hans 4 119 . Malerm. Winther R 4 39 . Blikkenslg. Worsøe Sigvald 4 176 . Bødkere Zink A G 4 1^4 . Ost en gr.

Evt. forretninger i omegnen optages i lag-Regi­ stret under stednavnene: Bjerring, Borre Bøge­ skov, Dalsg&rde, Gerning, Gullev, Hesselbjerg, Hjermlnd, Hjorthede, Le, Løvskal. Mammen, Nørre Tulstrup, Nøddelund, Sahl, Stenhuse, Tind, Vindum [alle pr. Bjerringbro).

Bogense (Odense amtsrådskreds) Tlf. kaldenr. [09)81

Real-Register Amts- og Bysygehuset 4 575. Overlæge: dr. med. Tage Bæk Kristensen. Insp. : Sv. Jensen. Amtsrtue, se u. Odense. Beskatningsprocent 1961-62: 19,4. Biblioteket, 5. 000 bd. Bibliotekar: kantor O Beck- Nlelsen. Bogense Bank, Akts., stiftet 1897 Tlf. 37, 245 A265. Postgirokonto nr. 5429. Kontortid 9,30-12,30 og 14-16. Aktiekapital: 700,000 kr. Bestyrelsens for­ mand: direktør ing. A Vestergaard. Adm. direktør: Boje Kromann. Borgmester: sparekassebogholder Ejnar Kruse. Borgmester- og kæmnerkontor 4 73 [10,30-13], Byr&dsaekreter: kommunebogholder V Lauridsen Tlf. 73. Dommer: KEllehauge HemsenTlf. 30[8-12 &13-16], Bitingsted og kontorafd. pfi domhuset i Odense Tlf. 114712 [10-14, lørd. 10-13]. Elektricltetsverket (kommunalt), anlagt 1912 Tlf. 173. Formueansettelser til staten [skatte&ret 1961-62): 29. 009. 100 kr. Fyens Disconto Kasse [Bank-Aktieselskab] Bogense-Filial Tlf. 600(9,30-12,30 og 14-16, lø. 9,30-12,30). Gasværket (kommunalt) anlagt 1896 Tlf. 53. Handelsstandsforeningen. Formand: direktør C C Petersen 4 34. Havnen. Dybde 4, 4 m. Skibsbyggeri med moderne ophaterbeddlng til skibe p&indtil 150 tons. Proviant kan fås. Vand fra vandhane. Havnelng. : S Johansen 4 53. Havnefoged: havneass. Poul Hansen 4 316. Husstande pr. 1/10 1960: 1.056.

Kristiansen Orla 4 115 . Stenhugg. Larsen Sv. Aa. 4 455 . Radiouds. Laueraen Johs. 4 220 . Murerm. 10

21

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker