Kraks Vejviser 1962 provinsregister

P ROV INS-REG ISTER - FORRETN INGER

I V - 1944

B O G E N S E

Harmsen Helge 4 Arhus 6 06 48 . Gartnere Hejndorf Jens 4 Århus 600 37 . Gartnere Hejndorf Poul 4 Århus 6 01 90 . Gartnere Hjelm H & C Poulsen 4 Århus 6 00 85 . Murerm. Jensen Bøge 4 Århus 6 00 77 . Købmd. Jensen Chr. Karup 4 Århus 6 00 67 . Malerm. Jensen H Bækkelund 4 Arhus 6 03 47 . Gartnere Jensen Hugo 4 Århus 6 0837 . Gartnere Jensen J Chr. 4 Århus 6 02 71 . Snedkere Jensen Karl 4 Århus 6 01 41 . Skomg. Jensen N Bech 4 Århus 6 02 20 . Skræddere Jensen Valdemar 4 Århus 6 03 89 . Gartnere Jensen Vilh. Waage 4 Århus 6 01 22 . Gartnere Jydsk Varmekedelfabrik A/S 4 Århus 6 05 55 . Centralvarmekedler . Varmeanlæg, app. & art. t. Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik, A. m. b. A. 4 Århus 6 06 66 . Konservesfabr. Jyllands Pelsberederi 4 Århus 6 00 42 . Pels­ berederier Jørgensen Einar 4 Arhus 6 02 87 . Malerm. Kjær Chr. P 4 Århus 6 03 54 . Gartnere Kjær Hermann 4 Århus 6 00 33 . Købmd. Knudsen V Rolide 4 Århus 6 08 06 . Murerm. Krabsen Søren 4 Århus 6 00 61 . Tømrerm. Kristensen Chr. 4 Århus 6 02 91 . Gartnere- Kristiansen Svend 4 Århus 6 00 55 . Bagere Koustrup T G J 4 Århus 5 77 75 . Automobilrep. Landbosparekassen i Aarhus A/S 4 Århus 6 03 00 . Sparek. Langballe J P 4 Århus 6 01 55 . Tømrerm. Larsen E 4 Århus 6 02 46 . Gartnere Lauridsen Jakob 4 Århus 6 02 04 . Købmd. Laursen & Bloch 4 Århus 6 03 72 . Malerm. Laursen H M 4 Arhus 5 88 48 . Murerm. de Linde Henrik 4 Århus 6 02 16. Gartnere Loft Niels 4 Århus 6 02 36 . Radiouds. Madsen S Amdi 4 Arhus 6 07 31 . Revision 2 Marstrand Ida M &C G 4 Arhus 6 09 80 . Havear­ kitekter Meyer Georg [[Århus b 02 55 . Kurveinagerarbejde en gr. Mikkelsen H Brandstrup 4 Århus 6 00 38 . Malerm. Mikkelsen Jens K 4 Århus 6 06 86 . Farvehdl. Mortensen A M 4 Århus 6 00 96 . Gartnere Mortensen Frank 4 Århus 6 03 58 . Gartnere Mortensen H 4 Århus 6 00 17 . Købmd. Møller Frode 4 Arhus 6 00 93 . Tømrerm. Neimann Peder 4 Arhus 6 01 07 . Købmd. Neetén Y 4 Århus 6 06 76 . Dekoration6mat. Nielsen Agnete 4 Århus 6 02 90 . Købmd. Nielsen Arne 4 Århus 6 07 79 . Gravører Nielsen Holger 4 Århus 5 60 92 . Snedkere Nielsen Jens 4 Arhus 6 07 70 . Købmd. Nielsen Kaj 4 Arhus 6 01 57 , Sliberier Nielsen Knud Fr. Lrsagf. 4 Århus 6 04 22 . Advokater Nielsen Leo Bødker 4 Århus 6 08 30 . Murerm. Nielsen L Verner 4 Århus 6 03 22 . Giarm. Nielsen N P 4 Århus 6 00 76 . Købmd. Nielsen Sv. Aa. 4 Århus 6 03 55 . Gartnere Nordisk Konserves Industri A/S 4 Århus *6 01 00 . Konservesfabr. Pedersen E Muhl 4 Århus 6 00 06 . Bagere Pedersen Holger 4 Århus 6 03 63 . Tømrerm. Pedersen Kaj 4 Århus 6 05 21 . Manufakturhdl. Pedersen Thor 4 Århus 6 01 79 . Planteskoler Pedersen Troels 4 Århus 6 03 62 . Murerm. Petersen C 4 Århus 6 00 64 . Gartnere Pilgaard ErnBt 4 Århus 4 575 50 . Købmd. Poulsen E 4 Århus 6 04 54 . Blikkenslg. Poulsen Aage 4 Århus 6 01 18 . Trikotagehdl. Rasmussen A 4 Århus 6 08 21 . Gartnere Rasmussen H 4 584 65 . Værktøj en gr. Rasmussen Hans 4 Århus 6 05 76 . Skræddere Samvirkende Revisorer i/S 4 Århus 6 07 03 . Revision Scanfoss A/S 4 Århus 6 06 55 . Kemiske fabr. Schmidt Chr. A 4 Århus 6 04 51 , Snedkere Schmith Kirsten 4 Århus 6 05 25 . Gartnere Schuttz J 4 Århus 6 08 90 . Tømrerm. Skovbon M 4 Århus * 6 08 22 , Damekonfektion, fabr. &. en gr. Strandgaard E 4 Århus 6 01 93 . Automobilkørsel 2 Sørensen A Søgård 4 Århus 6 0512 . Købmd. Sørensen Axel 4 Arhus 6 08 17 . Produktforr. Sørensen E Møller 4 Århus 6 00 48 . Købmd. Sørensen F Kragh 4 Århus 6 09 56 . Gartnere Sørensen H Kjærsgaard 4 Århus 6 03 32 . Mekanikere Sørensen Hugo &Erik B Møller 4 Århus 6 01 98 & 6 04 98 . Varmeanlæg Sørensen Johs. 4 Århus 6 00 54 . Cykeluds. Sørensen Søren 4 Århus 6 02 58 . Kartofler en gr, Sørensen Aa. 4 Århus 6 05 13 . Automobillakerere Søvangens Auto-Service 4 Århus 6 08 95 . Automobilrep. Textll-Væveriet Aarhus A/S 4 Århus 6 01 52 . Væverier Thykjær Børge 4 Århus 6 01 73 . Malerm. Touborg J K 4 Århus 6 03 07 . Gartnere Trangbæk Knud 4 Århus 6 06 65 . Urmg. Weinreich P 4 Århus 6 07 53 . Blikkenslg. Veng Karl 4 Århus 6 03 28 . Elektroinst. Ørntoft F 4 Århus 6 0395 . Konfektionsfabr. Østergaard's M Eftf] ved Alfred Jensen 4 Århus 6 01 66 . Cykler en gr. . Radio-og fjernsynsmat. 2

Formueansættelser til staten [skatteåret 1960-61]: 19.632.300 kr. [hele kommunen]. Husstande pr. 1/10 1955: 1.230. Indbyggerantal pr. 1/7 1960: 4.787 [1906:886]. Indkomstansættelser tit kommunen [skatteåret 1960- 61]: 24.827.200 kr. [hele kommunen] Jernbanestation Tlf. Arhus 6 00 25. Stationsforst.: Laurits Petersen. Kommunebiblioteket 4 Arhus 6 06 26. 13. 700 bd. Bibliotekar: Agnete Kjær. Kommunelngenlør; S Berggren Jensen Tlf. Arhus 6 00 27. Kommunekontoret (10-13, torsd. till. 15,30-17,30) Tlf. Arhus 6 00 00. Kæmner: fru M Baec Hansen. Politimester (44. politikr. ] se u. Arhus. Sognepræst: P S Ørntoft Tlf. Arhus 600 23. Sognerådaformand: viceskoleinsp. Th. Jensen Tlf. Arhus 6 01 81. Vandværket Tlf. Arhus 6 00 31. Bestyrer: John Larsen. FORRETN INGER Tillige optaget i Fag-Registret eller Supple­ menter under de vedføjede fag eller varer. Akclit A/S 4 Arhus 6 04 11 . Plasticforarb. fabr. Andersen Alfred Bue 4 Arhus 608 27 . Motorer Andersen Andreas 4 Arhus 6 02 68 . Honningbrød & honningkager Andersen Børge 4 Arhus 6 02 32 . Bagere Andersen C 4 Arhus 6 01 61 . Malerm. Andersen Chr. S 4 Arhus 6 03 66 . Gartnere Andersen H C 4 Århus 6 00 13 . Møbelfabr. Andersen H L 4 Arhus 6 00 60 . Blikkenslg. Andersen O B M 4 Århus 6 08 46 . Pelsskind- berederier Andersen O Skeldal 4 Arhus 6 06 10 . Murerm. Astrup J Chr. 4 Århus 6 03 21 . Blikkenslg. Atelier Holger Willemoes 4 Arhus 6 07 12 . Industriel formgivning Balle Erik 5, Århus 6 02 47 . Gartnere Bordum & Nielsen 4 Århus 6 02 33 . Møbelfabr. Brabrand Autohandel 4 Arhus 60'4 56 . Automobil- forhdl. Brabrand Boghandel 4 Århus 6 01 78 . Boghdl. Brabrand Bogtrykkeri 4 Århus 6 04 46 . Bogtrykkerier . Tryksager Brabrand Fjerkræslagteri 4 Århus 6 04 75 . Fjerkræslagterier Brabrand Grusgrav, Korshøj & Knudsen 4 Århus 581 22 . Grus Brabrand Isenkramforretning, Sv. E Hansen 4 Arhus 6 01 40 . Isenkr. Brabrand Materialhdl., S B Hadsund 4 Arhus 6 01 19 . Materialhdl. Brabrand Møbel- og Inventarfabrik 4 Arhus 6 09 60 . Møbelfabr. Brabrand Nattevagt DFVS . Vagtselsk. Brabrand ny Trælasthandel A/S 4 Arhus 6 04 44 . Trælast- & tømmerhdl. Brabrand og Omegns Avis 4 Århus 6 04 46 . Aviser 2 Brabrand Renseri 4 Århus 6 06 47 . Renserier Brabrand Savværk A/S £ Arhus *6 09 00 . Maskin­ snedkerier . Saw, Brabrand Vulkanisering 4 Arhus 6 0987 . Vulka­ nisering Brogaard C 4 Århus 6 02 97 . Mekanikere Brund H 4 Århus 6 01 58 . Snedkere Bundesen K M 4 .Arhus 6 08 62 . Gas- & vandinst. Christensen Alb. 4 Århus 6 01 56 . Gartnere Christensen Børge 4 Århus 6 03 03 . Gas- & vand­ inst. Christensen Chr. Gjørtz 4 Århus 6 03 35 . Gartnere Christensen E Milton 4 Arhus 6 04 04 . Olie- rensning Christensen Jens Chr. 4 Århus 6 00 49 . Gartnere Christensen Knud Lyng 4 Århus 6 01 12 . Gartnere Christoffersen J C 4 Arhus 6 00 82 . Smede Corfitsen Johanne 4 Århus 6 02 01 . Gartnere Dalsøgas A/S 4 Arhus 6 04 00 . Flaskegas . Oliefyrede ovne &kaminer Dalsø Maskinfabrik A/S 4 Århus *6 05 11 . Bygningsart. Maskinfabr. . Stålvarer, rustfri Dansk Tvistindustri I/S 4 Århus 6 00 52 . Tvist Diederichsen Arved 4 Arhus 6 06 90 . Mekanikere Djernæs Erik 4 Århus 6 04 99 . Ingeniører Drejsing Arne 4 Århus 6 00 44 . Købmd, Dyssehøj Auto v. Harry V Madsen 4 Århus 6 0143 . Automobilrep. Ejsing Johannes 4 Arhus 6 04 52 . Gulvbelægning Ejstrup Gunnar 4 Århus 6 02 34 . Elektroinst. Elma Fabrikken v. E From Rasmussen 4 Arhus 6 06 00. Malkemask. Espensen Henry 4 Århus 6 00 53 . Skomg. Fleischer Vilh. 4 Århus 6 01 87 . Kunsthdl. Frandsen A Chr. 4 Arhus 605 76 . Skræddere Frank Gunnar 4 Århus 5 63 04 . Murerm. Frølich-Chrlstensen G 4 Århus 6 01 04 . Møbelhdl. '& møbelfabr. , art. f. Hansen Christian 4 Århus 6 00 29 . Murerm. Hansen E & H Hjelm 4 Arhus 6 03 23 & 8 00 85 . Murerm. Hansen & Olsen 4 Arhus 6 08 08 . Møbelfabr.

FYENS DISCONTO KASSE [Bank-Aktie­ selskab] Bogense-Filial 4 000 Kt. tid 9,30-12,30 og 14-16, lørd. 9,30 -12,30 . Banker . Inkasso Fyns Social-Demokrat 4 103 . Aviser [Odense] Fyens Stiftstidende 1 419 . Aviser [Odense] Gram Axel Æbeløg. 16 & 533 . Revision 2 Gregersen & Søn 1 78 . Betonvarer Griinhut Norbert 1 188 . Legetøjsuds. Hansen Alfred 4 443 . Fisk en gr. Hansen Hans Egon 1 385 . Blikkenslg. Hansen Julius 1 300 . Agenturforr. Hansen K Lund 4 25 . Købmd. Hansen L E 1 13 . Herreekvip. hdl. Hansen Niels 1 156 . Smede Hansen Ole 4 82 . Købmd. Jensen C W 4 67 . Trikotagehdl. Jensen Karl Ellegaard 4 121 . Bagere Jensen K J &Søn 4 112 & 147. Garverier Jensen Rasmus 4 220 . Murerm. Jensens Sophus eftf. 4 212 . Købmd. Jeppesen s A Urmager- &Guldsmedeforretning 4 116 . Guld- & sølvsmede Jeppesen Carl 4 350 . Mekanikere Jeppesen Marie 4 149 . Trikotagehdl. Jespersen Frands 4 198 . Købmd. Jespersen K 4 261 . Elektroinst. Johansen Anna Marie 4 491 . Trikotagehdl. Juul Valdemar 4 542 . Manufakturhdl. Jørgensen Edvard 4 246 . Smede Jørgensen Johannes 4 234 . Cykeluds. Jørgensen Knud 4 320 . Murerm. Jørgensen Peter 4 419 . Tømrerm. Jørgensen Poul 4 426 . Elektroinst. Knudsen Gunnar 4 170 . Bagerm. Kraack Fr. 4 65 . Manufakturhdl. Langaa Axel Martin 4 158 . Malerm. Larsen Arthur 4 519 . Blomster en gr. Larsen's G V Eftf. , A/S 4 3 & 42 . Korn . Købmd. Larsen H Chr. 4 138 . Giarm. Larsen L. Chr. &t Søn 4 282 . Tømrerm. Larsen Magnus 4 4 . Elektroinst. Madsen Johannes 4 457 . Snedkere Mogensen Kristian Lrsagf. 4 171 & 571 . Advokater Neder Mølle, O Brandt 4 26 . Møller Nees Axel 4 120 . Købmd. Nielsen H-E 4 157 . Advokater Nielsen Otto Busk 4 143 . Murerm. Nielsen Wm. 4 168 . Malerm. Nordvestfyn ved Carl Rasmussen 4 6 & 205 . Bogtrykkerier Olsen Svend Aage 4 535 . Malerm. Paletten, Anne Marie Kristensen 4 550 . Kunsthdl. Pedersen Alfred 4 549 . Murerm. Pedersen's Chr. Planteskole 4 97 & 360 . Planteskoler Pedersen Erik F 4 360 . Gartnere Pedersen Henning K 4 32 . Radiouds. Pedersen Holger 4 54 & 254 . Manufakturhdl. Pedersen's P N Konditori 4 39 . Konditorier Petersen Brødr. N & Kr. A/S 4 34 & 64 . Auto- mobilforhdl, . Traktorer Petersen Børge 4 293 . Gas- & vandinstall. Pedersen N P 4 288 . Snedkere Pedersen Otto L 4 263 . Købmd. Rasmussen Børge Lave 4 130 . Skibsprov. forr. Rasmussen Jacob 4 280 . Guld- & sølvsmede Rasmussen Wilhelm 4 27 . Købmd. Renbo Johannes 4 287 . Trikotagehdl. Scheby Maskinfabrik v. R &E Scheby 4 66 & 166 . Halmpresser . Landbrugsmask. , [fabr. ] . Maskin- fabr. . Radsåmask. Schmidt H 4 227 . Trikotagehdl. Spare- og Laanekassen for Bogense og Omegn 4 38 & 107 . Sparek. Svendsen Fr. 4 10 . Boghdl. . Papirhdl. Sørensen Carl A 4 204 . Gartnere Sørensen Erik 4 427 . Malerm. Wawrzonek Carlo 4 399 . Lervarefabr. Petersen N I 4 200 . Blikkenslg. Poulsen H 4 353 . Mekanikere Rasmussen Anna 4 527 . Skomg.

Vædeled Anders 4 177 . Sadelmg. Vædeled Peter 4 346 . Sadelmg. Zone-Redningskorpset 4 417

Evt. forretninger i omegnen optages i Fag-Regi­ stret under stednavnene: Harritslev, Jersore, Klin­ te, Nørreby, Nørre Esterbølle, Skårup, Tofte, Vesterby, Vester Egense, Æbelø [alle pr. Bogense],

Brabrand (Brabrand-Arslev kommune, Arhus amt) Tlf. kaldenr. [061 ] abn. nr.

Real-Reglster Se till. tilføjelser og rettelser på gule blade [Afd, V] foran i 2. bind

Amtøtue, se u. Arhus. Beskatningsprocent 1961-62: 15,4 Dommer, se u. Arhus [nordre herredsret]. Elektricitetsværket (Interessentskab) Tlf. Arhus 60121.

23

24

22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker