Kraks Vejviser 1962 provinsregister

PROV INS-REG ISTER - FORRETN INGER

I V - 1942

BIRKERØD

Skandinavisk Auto-Import A/S £ *81 00 80 & 81 06 80 . Automobilforhdl. Skipper Arne £ 81 02 75 . Værktøjsmaskinforhdl. Skumgummifabrikken Dan-Foam A/S £ 8113 20 . Skumgummi Stanseværket A/S Pilehøjvænge £ 81 35 00 . Maskin­ fabr. Steen Cornelius £ 8100 66 . Malerm. Stoltenberg G £ 81 08 23 . Købmd. Stoltenberg Viggo £ 81 00 01 . Købmd. Storland O £ 81 08 91 . Tømrerm. Svendsen Harry £ 81 08 21 . Snedkere Svendsen Leo H £ 81 00 13 . Murerm. Svendsen-Tune Margit £ 81 10 47 . Legetøjsuds. Søe Orla Jensen £ 81 16 96 . Automobilrep. Søgaard A £ 81 05 76 . Købmd. Sørensen C G £ 81 20 33 . Vulkanisering Sørensen O Holm £ 81 13 88 . Elektroinst. Theolander's Brødr. Maskinsnedkeri! 81 06 76 . Maskinsnedkerier Thermoskum A/S £ *81 22 50 . Isolering Thomsen Fr. & Søn £ 81 00 35 . Malerm. Thøgersen Chr. £ 81 17 08 . Symaskineuds. Triaco £ 81 37 10 & 81 37 11 . Bygningsart. Vangskjær Børge £ 81 10 65 . Tømrerm. Warminco A/S £ 81 26 35 & 81 26 36 . Importagenter 19 . Manufakturvarer en gr.

Larsen Otto £ 81 20 79 . Tømrerm. Larsen Svend £ 81 02 73 . Elektroinst. Larsen Svend Eichen £ 81 08 26 . Blikkenslg. Lifton v. K Mikkelsen £ *81 12 83 . Elevatorer . Hydrauliske mask. &mat. . Maskinfabr. . Transportvogne Lund John £ *81 00 10 . Købmd. Lund &Olsen £ *81 07 06 . Automobilrep. Lundqvist F £ 811310 . Blikkenslg. Luxtex Filtfabrik ved Kaj Stylsvig £ *81 00 32 . Filtfabr. Løngreen Jørgen Lrsagf. £ 81 13 25 . Advokater Mack Motor Import £8137 10&813711 . Automo- bilforhdl. Madsen A £ 81 05 48 . Urmagere Madsen Martin £ 81 01 55 . Skomg. Magnussen Eigil £ 81 12 58 . Skræddere Malling's Havemøbler og Fuglehuse £ 81 35 60 . Havemøbler Marsner Aa. £ 81 19 85 . Malerm. Maskinfabrikken Vertex ved Ib Svane £ *81 21 31 . Bogholderianlæg . Kontorinventar . Maskinfabr. Maskinsnedkeriet Minerva £ 81 17 71 . Maskinsnedkerier Mathiesen G £ 81 18 45 . Parfumeuds. Melin Robert £ 81 0148 . Mekanikere Mellerup A P £ 81 01 04 . Trævareuds. Metalvarefabriken Tinto A/S £ 81 10 81 [Hovedkontor: Andersen & Bruuns Fabriker, H V Nyholms V. 24 Kbhvn. Fj Metro £ *81 27 11 . Elektr. varme-A kogeapp. Miletitch Elin £ 81 13 69 . Haveredsk. og mark- redsk. Mogensen Emanuel L £ 81 11 84 . Gartnere Mortensen Richard £ 81 07 90 . Malerm. Motorgaarden £ 81 1126 . Automobilrep. Mule Torben £ 81 10 80 . Ingeniører Møller Erik £ 81 13 78 . Murerm. Møller H £ 81 14 85 . Gartnere Mørck's A K Planteskole £ 81 26 94 . Plantesko­ ler Nemi Metalvarefabrik A/S £ 81 12 28 . Oliefyrede ovne &kaminer Nicolaysen Olaf £ 81 10 04 . Købmd. Nielsen Carl £ 81 03 80 . Urmagere Nielsen Carsten £ 81 25 68 . Tømrerm. Nielsen Edvin £ 81 17 77 . Blikkenslg. Nielsen Flemming £ 81 18 92 . Metalvarefabr. Nielsen Hans £ 81 18 66 . Murerm. Nielsen Henrik A £ 81 04 11 . Tømrerm. Nielsen J A £ 81 00 07 . Vognfabr. &karetmagere Nielsen Jørgen E £ 81 2849 . Ejendomsmgl. Nielsen Kaj Aage £ 81 02 61 . Skomg. Nielsen Karl £ 81 03 30 . Tømrerm. Nielsen Leif £ 81 00 55 . Bagere Nielsen P Kell Lrsagf. £ 81 28 00 . Advokater Nobis Mølle £ 8100 22 . Brødfabr. Nordbyg I/S £ 81 24 90 . Entrepren. Nordisk Emailleværk £ 81 27 11 . Emaljeret pladejernsgods Oldenburg R & Co. £ 81 1077 . Brændselsforr. Olsen Bent Pihi £ 81 06 67 . Tømrerm. Orth Erik £ 8137 10&813711 . Motorcykler Otto's Sko £ 81 01 38 . Skomg. Pabst Aage £ 8100 40 . Isenkr. Paulsen Vilh. £ 8105 26 . Købmd. Pedersen Arne Møller £ 81 27 35 . Litografi Pedersen Eigil £ 8100 49 . Bagere Pedersen Niels £ 81 22 49 . Isoleringsmat. Petersen Johs. & Søn £ 8100 04 . Malerm. Petersen Julius £ 8100 44 . Sadelmg. Petersen Knud £ 81 09 07 . Automater Petersen Kr. £ 81 07 04 . Entrepren. Petersen N Arendt £ 81 18 47 . Isenkr. Petersen P G L £ 81 02 66 . Murerm. Petersen Richard £ 8102 31 . Isenkr. Petersen Svend Aage £ 81 00 95 . Møbeluds. Pionerekspressen, Knud Petersen £ 81 09 07 & 81 39 06 . Legetøjsfabr. Poulsen & Andersen £ 81 27 90 . Metalvarer Poulsen Chr. E £ 81 02 26 . Gartnere Poulsen Sv. £ 81 08 72 . Ejendomsmgl. PR IVA TBANKEN I KJØBENHAVN, A K T S . , BIRKERØD A F D . £ *811911 . Banker . Inkasso Quaade Poul £ 81 18 56 . Ejendomsmgl. Radio Service £ 81 06 35 . Radiouds. Ras Keramik £ 81 07 70 . Keramik Rasmussen I L £ 81 06 25 . Manufakturhdl. Rasmussen Leo £ 81 05 29 . Murerm. Rasmussen Villy £ 81 07 78 , Gartnere Refer Willy Emil £ 81 06 11 . Murerm. RESKA M ETAL INDUSTRI A /S £ [ol] *81 28 28 . Biblioteker, art. f. . Metalvarefabr. . Stålreoler Revision- & Bogføringsbureauet £ *8128 50 . Revision 2 Rusch Elisabeth £ 81 19 33 . EjendomsmgL Sander S £ 81 06 66 . Cykeluds. Schannong J £ *81 22 32 . Ejendomsmæglere Schou Palle £ 81 1902 . Ejendomsmgl. Sie Knud Fa. £ 81 22 00 . Plasticforarb. fabr., art. &mask. for Sirene- & Signalfabriken Sifa £ 81 00 24 . Signal- & sikringsanlæg

Glossy v. L E Larsen £ 81 05 79 . Sæbefabr. Gram Emil 1 81 03 37 . Murerm. Grehma ved Grete Høeg Madsen 1 81 20 39 . For­ klæder, fabr. & en gr, Gustafsson L £ 81 27 61 . Ejendomsmæglere Haga-Oblater ved Aage Nørager 1 81 17 96 . Segl­ mærker Halling Eli £ 81 09 62 , Manufakturhdl. Hansen Carl £ 81 03 69 . Entrepren. Hansen Chr. £ 81 04 29 . Murerm. Hansen Elg. £ 81 16 25 . Murerm. Hansen E Milland £ 81 08 74 . Skræddere Hansen F £ 81 02 62 . Skomg. Hansen Gunnar £ 81 00 30 . Købmd. Hansen H P £ 8102 74 . Cykeluds. Hansen H Willumsen £ 81 07 13 . Malerm. Hansen Orla £ 81 19 24 . Købmd. Hansen Sv. E £ 81 08 43 . Entrepren. Hansen Wern, A £ 81 00 76 . Smede Hansen Vilh. £ 81 08 85 . Tømrerm. Hansen Aage £ *81 28 82 . Metalvarer Hardis & Jacobsen £ 81 33 91 . Værktøjsfabr. Hefaistos A/S £ 81 09 03 . Automobilrep. . Elektro- mek. værkst. Helarco Industri £ 81 24 95 . Plasticforarb. fabr. Helholt Th. £ 81 13 04 . Trælast- & tømmerhdl. Henriksen Chr. £ 81 08 29 . Snedkere Henriksen I £ 81 03 24 . Elektroinst. Herremagasinet Monopol, Jørgen Fjerring £ 81 02 55 . Herreekvip. hdl. Heto v. Civiling. Henning Knudsen £ *81 11 80 . Elektr. art. Heyden Henning B £ 81 32 93 . Bijouterivarer Hjort Holg. £ 81 09 45 . Antikvitetshdl. Hoffmann E £ 81 12 37 . Automobilrep. Holm Erich £ 81 32 07 . Snedkere Holme Chr. £ 81 15 60. Trælast & tømmer, agent. &en gr. Holme E £ 81 08 47 . Gartnere Holms radio & fjernsyn £ 81 10 82 . Radiouds. Hotel Birkerød Kro £ 81 00 18 . Hoteller HvildP&Co. £ *81 36 66 . Værktøjsfabr. Ihle K £ 81 05 41 . Radiouds. Iso-Kærn Fyring v. Palle Manniche £ 81 16 17 . Isolering Jacobsen Ib v. Ahnen £ 81 18 75 . Plasticforarb. fabr. Jacobsen's N J Maskinfabrik £ *81 18 60 . Olie­ fyringsanlæg Jelle Ivan £ 81 35 01 . Murerm. Jensen Aksel Chr. £ 81 11 16 . Malerm. Jensen Arn. £ *81 11 05 . Elektroinstall. Jensen Axel B £ 81 00 82 . Blikkenslg. Jensen Bernh. Wheeler £ 81 09 82 . Entrepren. Jensen Chr. £ 81 02 91 . Blikkenslg. Jensen Chr. Mølgaard £ 81 01 32 . Smede Jensen Harry £ 81 05 64 . Entrepren. Jensen H Juul £ 8103 62 . Købmd. Jensen J Frederik £ 81 12 40 . Gartnere Jensen John £ 81 02 90 . Manufakturhdl. Jensen Knud £ 81 08 73 . Giarm. Jensen Laurits £ 8108 02 . Gartnere Jensen M Daugaard £ 81 01 66 . Blikkenslg. Jensen Paul £ 81 12 54 , Sadelmg. Jensen's E Skrue- &Møtrikfabrik £ 81 14 08 . Bol­ te &møtrikker Jensen Aage £ 81 15 17 . Giarm. Jensen-Hein Ole £ 8103 97 . Malerm. Jespersen "s Einer Eftf. v. Lise Assing £ 81 03 92 . Boghdl. Jessen P £ 81 12 13 . Blikkenslg. Johansen Børge Lindholm £ 81 11 08 . Varmeanlæg Johansen John E £ 81 1089 . Gas- &vandinst. Justesen Gerda £ 81 13 21 . Gartnere Juul Peter £ 81 06 72 . Murerm. Jørgensen Erik £ 81 2183 . Gartnere Jørgensen Hans £ 81 11 02 . Købmd. Jørgensen's J Chr. Eftf., H Johansen £ 81 00 27 . Manufakturhdl. Jørgensen Jørgen £ *8127 11 . Hospitalsart. og- inventar Kalesh P F £ 81 19 14 . Bagere Kalfa £ 81 06 23 . Værk Kastoft Helga £ 81 15 04 . Boghdl. Kemogram £ 81 09 03 . Plasticforarb. fabr. Kidmose Evald £ 81 11 91 . Købmd. Kildehøj Frode £ 81 00 37 . Murerm. Kjærsgaard Ingv. £ 81 11 58 . Murerm. Kleef Corn van £ 81 00 56 . Planteskoler Knudsen R £ 81 11 20 . Modeforr. Knudsen's Sv. H Maskinværksted £ 81 14 05 . Maskinfabr. Kongevejens El-forretning £ 81 26 80 . Elektroinst. Krants Viggo £ 81 10 09 . Bagere Kruse Arne £ 81 26 13 . Automobilrep. Kvetny Iser & Sønners Stolefabrik A/S £ *81 12 07 . Stolefabr. KJØBENHAVNS HANDELSBANK, A /S , Birkerød Afdeling £ *8114 71 . Banker . Inkasso Købmandshuset, E Schiønning £ 8112 34 . Købmd. Laboratoriet for kemisk Industri - L. K. I. A/S . Ingeniører

Weinreich Willie £ 81 15 80 . Malerart. Videslet Hellmuth £ 81 11 96 . Murerm. Vilhelmsen Peter £ 81 17 90 . Mekanikere Vindum Hugo £ 81 01 29 . Cykeluds. Winkel Einer £ 81 18 01 . Antikvarboghdl. Zone-Redningskorpset £ 81 01 25 . Østergaard Chr. £ 810152 . Gartnere

Evt. forretninger i omegnen optages i Fag-Regi­ stret under stednavnene: Bistrup, Bregnerød, Hø- velte. Kajerød, Ravnsnæs, Skovrød [alle pr. Birke­ rød].

Bjerringbro (Bjerringbro kommune, Viborg amt) Tlf. kaldenr. [076] 7

Real-Reglster

Amtstue, se u. Viborg. Beskatningsprocent 1960-61: 16,2. Biblioteket [Bjerringbro Folkebibliotek). 6.248 bd. Bibltkar: fru Jenny Agersten Madsen. Bjerringbro Handelsstandsforening, stiftet 20/2 1931. Fmd. : købmd. Jørn Mortensen £ 421. Borger- og Håndværkerforenlngen. Stiftet 9/1 1905. Fmd.: dyrlæge NChr. Stochholm Poulsen £ 308. Dommer, se u. Viborg [Viborg herredsret] Elektricitetsselskabet E. G. O. £ 107. Anlagt 1920. Direktør: Charles Pedersen. Elektricitetsværket Tlf. 120, anlagt 1907. Formueansættelser til staten [skatteåret 1960-61]: 17.452.600 kr. [hele kommunen]. Gudenåcentralen, Andelsselskab, Tange Tlf. Bjerringbro 50. Stiftet 12/7 1918. Husstande pr. 1/7 1960: 1.687. Indbyggerantal 1955: 3.283 [1906: 507], Indkomstansættelser til kommunen [skatteåret 1960- 61]: 17.293.606 kr. [hele kommunen]. Jernbanestation Tlf. 1. Stationsforst.: R D B Schmidt. Kommuneingeniør: Har. Holm Tlf. 352. Kommunekontoret Tlf. 43. Kæmner: Laur. Sørensen. Museet, lndr. i Bjerringbro kirkes tårn, Indv. S.maj 1954, indeh. bl. a. en stenaldersamling, der karak­ teriserer udviklingen i Gudenådalen. Tilsynsføren­ de: lærers P Pedersen. Åbningstider: l.maj-l.okt. hver sønd. fra kl. 15,30-17. Andre besøg e. aftale. Politimester se u, Viborg [59. polltikr. ]. Poetkontor Tlf. 55. Postm.: P G S Gamhøj. Sognepræst: Jens Kjærsgård. Sognerådsformand: fabr, Poul Villadsen Tlf. 75. Turistforeningen for Bjerringbro og Omegn. Stiftet 18. okt. 1954. Formand: kæmner Laur. Sørensen, kst. Tlf. 43. Vandværket, anlagt 1906. Vejer og måler: Søren Tarkov Tlf. 105. FORRETNINGER Tillige optaget i Fag-Registret eller Supple­ menter under de vedføjede fag eUer varer. Afholdshotellet £ 20 . Hoteller Andelsbanken A.m.b. A. £ 83 . Banker . Inkasso Andersen Anker £ 168 . Trævareuds. Andersen Carl £ 205 . Fiskeriart. t. sports- & lystfiskere Bjerringbro Trælasthandel £ 85 . Trælast- & tømmerhdl. Andersen Chr. £ 56 . Cykeluds.

Langeland Einar £ 81 05 82 . Blikkenslg. Larsen H & Søn £ 81 02 64 . Tømrerm. Larsen Helge £ 81 00 23 . Brændselsforr. Larsen Johs. £ 81 03 28 . Gartnere Larsen L £ 81 04 30 . Giarm.

17

18

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker