Kraks Vejviser 1961 provinsregister

IV-2037

PROVINS -B EG ISTER - FORRETNINGER

HJØRRING

Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, A/S, Østerg. 4A 4 1600 [4 lin. ]. Kontortid 10-12 og 13,30-16, fred. 10-12 og 13,30-17, lørd. 10-12. Aktiekapital: 600. 000 kr. Reserver: ca. 1. 270. 000 kr. Direktion: H Leth; Herluf Jensen. Handelsstandsforeningen, stiftet 1870. Formand: købmand A S Lysgaard, Østerg. 22 4 20. Hedeselskab, Det dånske, mose- og engafd., kontor Brinck Seidelins G. 12 Tlf. 152. Distriktsbestyrer: K L Røhr, priv. Tlf. 152. Dy b v ad: kontor GI. skole, Brønderslevv. 4D78. Leder: filialbestyrer Aa. Hornum. Hjørring Diskontobank A/S, stiftet 2. marts 1855, Østergade 19 [mand, -torsd. 10-12 og 13,30-16, fred. 10-12 og 13,30-17, lørd. 10-12] 4 *1111. Telegramadr. "Diskontobank". Telex 9755. Aktiekapital: 3. 000. 000 kr. Reserver: 4. 377, 215 kr. Direktion: K G Uggerhøj, adm.; Harald Østergaard.

Købstadrettigheder. De ældste kendte privilegier er stadfæstet 1243. Politimester i Hjørring og Brønderslev købstæder m. v. [54. politikr. ]: Palle Høybye.R. Kontor: Jernbaneg. 4 1144 [9-16], Kontorafdeling: Brønderslev. Postkontor, Stationspi. Tlf. 387 & 871. Post­ mester: Ejner Sørensen. Retskreds, se u, Dommer. Skatteinspektør: Andreas Nielsen Tlf. 1541. Skolevæsen, Det kommunale. Stadsskoleinsp.: J C Larsen, Ø-kommuneskole Tlf. 377. Hjørring gymnasium. Skolevangen Tlf. 2150 [13-14, tørd. 12-13]. Rektor: Chr.N Brodersen. Nordre kommuneskole, Norgesv. 6 Tlf. 1755 [13- 14]. Insp.: Børge Christensen. Vestre kommuneskole, Dronnlngensg. Tlf. 195 [13-14]. Insp.: Svend Bundgaard. Østre kommuneskole, Frederlkshavnsv. Tlf. 377 [13-14]. Insp.: stadsskoleinsp. Jens Chr. Larsen.

Hjørring Privatbaner Tlf . 600. Strækningen Hjørring-Løkken-Aabybro åbnet 5. juli 1913; Hjørring-Hirtshals åbnet 19. december 1925. Formand: amtmand K O Møller, R'. Direktør: P Hansen. Hjørring Seminarium, Skoleg. 6 Tlf. 1950. Opr. 1957. Rektor: Henry Holm. Husstande pr. 1/10 1955:5. 099. Indbyggerantal pr. 1/7 1960: 14. 983 [1801: 744; 1901: 7.901], Indkomgtansætteiner til kommunen [skatteåret 1960 -61]: 57.794. 137 kr. Jernbanestation Tit. 930 & 931, godseksp. Tlf. 28 & 1028. Stationsforst.: A C Gørner. Jydske tøjbns Tlf. 1933. Kommunekontoret, Torvet 4 Tlf. 1541 [9-13]. Kontorchef: E H Andreassen. Kasserer: Chr. Christensen. Kærnecentralen Vendsyssel, Alborgv. 110 Tlf. Hjørring 1748

398

3 9 9

3 9 7

Made with FlippingBook Publishing Software