Kraks Vejviser 1961 provinsregister

PROVINS-REGISTER - FORRETNINGER

HILLERØD

nr-2036

Rederiet John Meyer A/S 4 260 . Fiskeriselsk. Rederiet Rosenborg postadr. :N-Alslev 4 Ønslev 35 . Havfiskeri

Engelsk Beklædnings Magasin 4 72 . Herreekvip. hdl. Eskildsen Eivind 4 21. Møbeluds. Fiskeeksporten Neptun ved Wiktor Olesen 4 186 . Fisk en gr. . Fisk [Salterier] . Fiskefilet . Røgerier Fiskefoderfabriken Gambi 4 222 . Foderstoffer Fiskerikompagniet I/S 4 260 . Fiskeriselsk. Fynbo II Nygaard 4 455 . Blikkenslg. Gaardboe Erik 4 93 . Fisk en gr. Gaarde Leo 4 104 . Urmagere Halbye Bent 4 450 .Advokater Hansen Elbert 4 82 . Speditører . Dampskibseksp. Hansen H C 4 366 . Bagere Hausgaard Anne 4 301 . Manufakturhdl. Hausgaard K l 160 . Røgerier Hausgaard Otto 4 87 & 197 . Fisk en gr. Havnens Maskinværksted 4 95 . Maskinfabr. Heerfordt Otto, A/S 4 78 . Kulimp. . Olier, min. [Brændselsolier] Henningsen Th. 4 36 . Isenkr. Hirtshals Auto, Knud Holst 4 28 . Automobllrep. Hirtshals Autoservice 4 357 . Autoroobilrep. H IR T S H A L S B A N K A/S Filial af A/S Hjørring Diskontobank 4 44 & 244 . Banker . Inkasso 'Hirtshals Boghandel v. Jørgen Holst 4 26 . Boghdl. Hirtshals Brugsforening 4 2 . Brugsforen. Hirtshals Cementstøberi 4 51 . Betonvarer Hirtshals Centralvarmeforretning 4 245 . Central­ varmeanlæg Hirtshals Fiskeauktion, Chr. Berg 4 34 . Fiskeauktionsm., aut. Hirtshals Fiskeeksport v. D Espersen & Henry Espersen 4 25,75, 105 & 475 . Fisk en gr. Hirtshals Fiske-Hermetik, A/S 4 115 & 119 . Fiskekonserves, Fabr. Hirtshals Handelsbank 4 383 . Banker , Inkasso Hirtshals Isværk 4 70 . Isværker og Isoplag H IR T S H A L S M A S K IN F A B R IK ved Ove Christensen 4 412, Maskinfabr. Hirtshals Mineralvand 4 358 . Mineralvandsfabr, Hirtshals Savværk & Maskinsnedkeri 4 66 . Savv. Hirtshals Skibsproviantering 4 60 . Skibsprov. forr. Hirtshals Tapet- & Farvehandel 4 116 • Farvehdi. Hirtshals Tømmerhandel [Lilleheden Savværk] A/S 4 *62 . Bygningsart. . Pakkassefabr. . Saw. . Trælast- & Tømmerhdl. Hirtshals Vod- & Trawlbinderi A/S 4 108 & 328 . Fiskeriart. og -redBk. Holm Hans O 4 175 . Ejendomsmæglere Hvidemose H G 4 110 . Malerm, Hørsel Ekmann 4 373 . Fisk en gr. . Fiskefilet Iversen Niels 4 212 . Købmd. Jensen N C 4 42 . Møbeluds. Jensen Poul B 4 299 , Murerm. Jespersen Holger 4 35 . Élektroinst. J U B L J A K O B A/S 4 99 & 139 . Masklnforhdl. . Olier, min. [SmøreolierJ. Værktøj en gr. Kjeldgaard's Fiskemelsfabrik I/S 4 420 & 395 . Fiskemel Krage Hans I 4 146 . Bagere Kragelund Georg 4 430 . Herreekvip. hdl. Larsen Aksel 4 470 . Murerm. Larsen Ejnar 4 261 . Malerm. Lervorsen & Jørgensen 4 11 • Élektroinst. Lilleheden 4 *62 . Træ, lamineret Lykke P 1 167 . Manufakturhdl. Løth Søren & Sønner 4 24 & 22 . Fisk en gr. Madsen M H 4 367 . Renserier Madsen Th. 4 183 . Skræddere Manufakturhuset Hirtshals A/S 4 41 . Manufak­ turhdl . Missionshotellet Skagerak 4 130 & 131 . Hoteller Mortensen Bach I/S 4 440 . Manufakturhdl. Mortensen Marie 4 173 . Trikotagehdl. Nielsen Ingvard 4 371 . Købmd. Nielsen Juhl 4 253 . Maskinsnedkerier Nielsen Peter 4 31 . Tømrerm. Nielsen Svend 4 331 . Murerm. Nielsen Tage 4 297 . Malerm. NORDIC TRADING COMPANY 4 99, 139 & 260 . Skibssalgsbureauer Norgesruten Dansk-Norsk Shipping A/S 4 82 . Rejsebur. . Speditører Ny Havns Trawlbinderi ved Jensen II Pedersen J 81 . Fiskeriart. t-redsk. Nykop Edvard J 4 345 . Murerm. Nørgaard Helmer 4 194 . Élektroinst. Olesen Hans i 227 . Sejl- og Flagmagere Rasmussen Ove R 4 90 . Købmd. Jensen A 4 29 . Murerm. Jensen Carl 4 38 . Købmd. Jensen Carl 1 162 , Tømrerm. Jensen Chr. 4 257 . Radiouds. Jensen Chr, 4 151 . Smede Jensen E Bjørn 4 411 . Isenkr. Jensen Egon 4 289 . Radiouds. Jensen Fogh &. Co. 4 486 . Fisk en gr. Jensen Frode 4 277 . Skomg. Jensen Henry 4 198 . Murerm. Jensen Hogelund 4 444 . Købmd. Jensen Johs. 4 114 . Tømrerm. Jensen Kaj 4 254 . Urmagere Jensen N 4 236 . Bagere

Wager Ingvor Helsingørsg. 52 4 1371 . Sukkervarer en gr. Valka-Radio Helsingørsg. 19 4 1525 . Radiouds. Wegge Ole Blytækkerv. 6 4 1309 . Produktforr. Weitzmann Erik S-Jernbanev. 14 4 1420 . Instrumentmg. . Skolemat. Velin Erik Amosev.22 4 3619 . Mekanikere Werner Christian S-Jernbanev. 14 4 2038 . Regnemask. Vestergaard Bent Østerg. 14 4 1051 . Købmd. Viaduktbageriet ved Helge Holm Langesv. 38 4 868 . Bagere Wlisbye Sv. Slotsg.67 4 2595 . Autocykler Willerup Gerhard Slotsg. 18 4 35 . Isenkr. Willerup L R Slotsg. 9 4 151 (fl. lin. ] . Manufaktur- hdl. Wunsch Jørgen Lrsagf. Slotsg. 41 4 788 & 2488 . Advokater Vørup Slotsg. 24 4 431 . Urmagere Zandersen Chr. Slotsg. 15 4 237 . Manufakturhdl Zone-Redningskorpset 4 10 . Ødorf Felix B Jespersv. 52 4 1857y . Brændsels- forr. Øhlenschlager Tønnes Roskildev. 37 4 282 . Købmd. Ørsted-Poulsen K Slotsg. 29 4 1527 . Manufakturhdl. Østerberg John Egholmen 13 4 2014 . Mekanikere Evt. forretninger i omegnen optages i Fag-Regi­ stret under stednavnene: Alsønderup, Bendstrup, Børstingerød, Freersvang, Gadevang, Hammers- holt, Karlebo Overdrev, Kildeport, Nejede, Tul- strup, Ullerød [alle pr. Hillerød], Amtstue, se u. Hjørring. Beskatningsprocent 1960-61: 12,5. Biblioteket Tlf. 179. 4. 600 bd. Bibliotekar: Hjalmar Pedersen. Dommer, se u. Hjørring. Formueansættelser til staten [skatteåret 1960-61]: 31. 127.700 kr. Havnen, der er statshavn, er anlagt iflg. lov 31. marts 1917. Havnedybde: 4,7 og 5,7 m. Havne­ mester: C H Schjørring. Husstande pr. 1/7 1960: 1.219. Indbyggerantal 1955: 3. 500. Indkomstansættelsfcr til kommunen [skatteåret 1960-61]: 20. 085.075 kr. Jernbanestation Tlf. 53. Stationsforst.: Chr. Otto Jensen. Kommuneingeniør: civillng. Erik Stockbro 4 89. Kommunekontoret Tlf. 89. Kæmner: P Melgaard Pedersen. Konsul. Sverige: direktør A Koefoed-Nielsen, vice- konsul Tlf. 115. Politimester, se u. Hjørring. Politistation Tlf. 145. Postkontor Tlf. 33. Postmester: T M Sørensen. Sognepræst: J V Bitsch, Horne Jyll. Tlf. Horne 22. Sognerådsformand: auktionsmester Chr. BergTlf. 34. Tillige optaget i Fag-Registret eller Supple­ menter under de vedføjede fag eller varer. Andersen & Andersen 4 38 9 . Blikkenslg. Andersen Hans Otto 4 266 . Farvehdl. Andersen Harry 4 163 . Malerm. Apoteket, Johannes Thofte . Apoteker Baatz Jørgen 4 200 . Fisk en gr. Berg Chr. A/S 4 135 . Pakkassefabr. . Bygnings- art. . Støbegods . Trælast og Tømmerhdl. Berg & Pedersens bogtrykkeri & papirhandel 4 91 . Bogtrykkerier B R IN C H -'s /M A S K IN F A B R IK 4 431 . Maskinfabr. Carlsen & Aaens Vaadbinderi 4 180 . Fiskeriart. & -redsk. Christensen Aksel 4 133 . Cykeluds. Christensen Børge 4 259 . Blikkenslg. Christensen Carl P B 4 305 . Købmd. Christensen Ejnar 4 88 . Skomg. Christensen Erik 4 16 & 326 . Fisk en gr. Christensen Hans 4 230 . Cykeluds. Christensen Inga 4 214 . Legetøjsuds. Christensen Johanne 4 157 .' Trikotagehdl. Christensen N Chr. 4 207 . Tømrerm. C H R IS T E N S E N O V E M A S K IN F A B R IK & S K IB S S M E D IE A/S 4 99 & 139 . Fiskeriart. og-redsk. . Maskinfabr. . Motorer Christiansen Evald 4 128 . Tømrerm. Christiansen H E 4 370 . Vaskerier DaÅl Jens 4 246 . Fisk en gr. Dejgaard Ole Lrsagf. 4 202 & 262 . Advokater Diget Kjell 4 255 . Fisk en gr. Hirtshals (Homc-Asdal kommune, Hjørring amt) Tlf. kaldenr. [089] 1 Real-Register F O R R E T N IN G E R

Rømer P 4 350 . Automobilrep. Samuel Høyer 4 27 . Tømrerm.

SKAGERAK FISKEEKSPORT [SIGURD ESPER SEN ] A/S 4 18, 100 & 318 telegram- adr.: "Skagerak" telex 9785 . Fisk en gr. Skoven Jens 4 5 . Købmd. Sloth Martin 4 315 . Gas- I l Vandinst. Solea 4 12 & 76 . Dybfrosne levnedsmidler . Fisk en gr. . Flskefilet, fabr. & en gr. . Sild en gr. SOLIN F ISKEFODERFABR IK 4 12 & 76 . Fiskemel, . Foderstoffer Sparekassen for Hirtshals og Omegn 4 55 . Sparek. Svendsen Hans M 4 380 . Købmd. SørensenHeine 4 152. Radiouds. Sørensen J Aage 4 52. Købmd. Thaarup Harry 4 298 . Murerm. Thomsen Alfred 4 63 . Købmd. Thomsen Chr. 4 206’ . Murerm. Toft Oluf 4 158 . Skræddere Tornby Bernhard 4 116 . Malerm. Turisthotellet Hirtshals A/S 4 10 & 275 . Badehoteller Weesgaard H B Christensen 4 424 . Tømrerm. Volstedlund M & Co. 4 166 . Giarm. Østergaard Anker 4 465 . Møbeluds. Østergaard Christen 4 192 . Fisk en gr.

Evt. forretninger { omegnen optages i Fag-Regi­ stret under stednavnene: Allingdam og Asdal [begge pr. Hirtshals].

Hjørring (Hjørring amt) TU. kaldenr. [089] 1

Real-Register

Amtmand: Kaj O Møller, R1. Kontor: Amtmandstoften 1 Tlf. 1203, 1204 & 1205. Amtsligningsinspektør: Edmund Larsen, BrinckSel- delins G. 12 Tlf. 1083. Amtsisege: Helge Venndt TU. 15. Amts- og Bysygehuset, se Centralsygehuset. AmtBrådsBekretær: kontorchef B E Gregersen TU. 388. Amtsskolekonsulent: Ejn. Mølgaard, R. Tlf. 789. Amtstue, Brinck Seidelins G.12 Tlf.48. Amtsforv.: Israel Grllnbaum. Amtsvandløbslnsp.: landlnsp. A L Birk, R. TU. 1990. Amtsvejinspektør: N L Dam, R. Tlf. 525. Beskatningsprocent 1960-61: 20,4, Borgmester: smedem. Jørg. H Jensen Tlf. 1541. Byrådssekretær: socialinsp. exa’m. jur. Alfr. Jønler TU. 1541. Kontor: Rådhuset (9-13). Børnebiblioteker, Hjørring Kommunes, Brinck Seidelins G. 10 Tlf. 982, stiftet 1951. Ca. 12.000 bind. Overbibliotekar: Poul Daugaard. Centralbiblioteket for Hjørring Amt, Brinck Seide­ lins G. 10 TU. 982, stiftet 1900. Ca. 50.000 bind. Overbibliotekar: Poul Daugaard. Centralsygehuset TU. 2050, opført 1890, udv. 1931 og 1935-36. Overlæger: dr. med. Johs. Thyssen [kirurgisk afd. \ dr. med. Svend E BudoUsen [me­ dicinsk afd. ], dr. med. H Rask-Nielsen og Thork. Rasmussen [røntgenkliniken], dr.med. Erik Zwergius [afd. for øre-, næse- og halssygdomme], K Helsted, R. og A V Møller [tuberkulose­ hospitalet], dr.med. Mogens Fledelius [afd. f. øjensygd.], dr.med. Erik Jansen Holst [central- lab. ] og Erik Lundstrøm [narkoseoverlæge]. Insp.: E M Hansen. Dommer: Thorkil Haagen, R. TU. 158. Kontor: Kongensg. 31 [9-16], Elektricitetsværket, Muaeumsg. 3 TU. 517 & 1133, anl. 1 1896. Direktør: civillng. H N Nørgaard TU. 1133. Erhvervs- og Turistkomtoret, Jernbaneg. 6 TU. 232. Oprettet 1. april 1947. Erhvervsråd, Hjørring, stiftet 5. okt. 1938. Formand: direktør Mogens Carstens, Østerg. 7. Bureau: Jernbaneg. 6 Tlf. 232. Sekr. : cand. oecon. Ruben Karstoft. Fabriksinspektør for Hjørring-kredsen: civilinge­ niør: H Sode, Rosenv. 5 4 1135. Formueansættelser til staten [skatteåret 1960-61]: 119.806.700 kr. Gasværks* TU. 186 fc 1541, anl. 1903. Haandværker- og Borgerforening, Hjørring, Nørreg. 6 A TU. 105. Haandværkerforenlngen, stUtet 23. jan. 1876, sammensluttedes med Borgerforeningen 30. marts 1897. Formd.: optiker Frode Sams.

395

3 9 6

3 9 4

Made with