Kraks Vejviser 1940 provinsregiser

2. B ind indeholder ;

Vejviserens

Afd. V : Real-Register — VI: Firma- og Aktie-

Afdeling IV

1. Bind indeholder:

selskalis-Register

- VII: Fag-Register

Afd. I: Kort og Planer

— II: Gade op:Hus-Register - VIII: Island — III: Person-Register — IX: Udlandet — IV: Provins-Register

Tfixport. Directory of Demnark

Provins-Register

A. Forretninger Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) Virksomheder inden (or Handel. Haandværk, Industri, Søfart, Rank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger hin hver enkelt Rgs Størrelse, Formue og Indtægt. Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger nj. m. Kort findes ved Byerne Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kalundborg, Kolding, Korsør, Køge, Nak­ skov, Nyborg, Nykøbing F., Næstved, Odense, Banders, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Skive, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedkommende, med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, R. Købstæderne og C. Landet. B. Priuat-Adresser 19,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. III, Person-Register for København]. C. Større Gaarde Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund freinbydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Okt. 193(5 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side.

I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes: Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Made with FlippingBook Annual report