Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

| "ri O

C ja

II kil OT W i>J3

1 v o 1 ^3 ■**' O C 1 — s i ^

1 - 2 É I G» O -c ti - ow B K .2 1

G a d e

1 S g f

o

OTW,

> Js "oC- S S

> C>

£

w

Social­

kontor

1 Amagerbro ' 6 Christians 2 S 4 4

Ved Monton...................... Vod Itomlen Soborg . . . Ved Skansen...................... Vod Stadsgraven . . . . Vod Stationen Kastrup . . Vodstodvoj Valby . . . . Ved Stranden................. Ved Sonderport..................

Wibrandtsvej...................... 1 S 1Sundbyostor 25 .Siim>n Peters 9 S Victor Bendix Gado . . . 0 1Udb.Klædobo li) Kildovælds 15N 7 Wiedewoltsgado.................. 0 Østervold 3 Esaias 0 Wiehcsvej Hellerup . . . Gjentofto Messias A 1 N Vicmosovpj Islov . . . . Brh. Rodovro Rodovre A 4 s Viovang I s lo v ................. Brh. Rodovro Rodovro A» ,s ( 1-25 og 16-42 Viger- J 77 _ i ; j 5 0g58—150 s‘?,v( lGasv-259 Valby 20 Jesus 14 S 9 — - Timotheus og 100-258 Valby |ltoston.................. Vigerslov _ _ Hvidovre Hvidovro A 4 Vigcrslcvstrædo Valby . . Vigorslov 20 Timotheus 14 S 9 Vigor- ( 1.3 Valby Vigorslov 20 Timotheus 14N 9 blovvejf 5—75 og 2—8(1 _ Valby ( 77- 331 og 98—294 — _ 14 S Viggo Rothos V. Cbarlottl. . Gjontofte Messias A 1 N Vikkevangon ..................... Brh. Bronslioj 23 Bronslioj 15 V s Viksovej)*” ^ og ligo Nr. (Resten uligo Nr. Brh. Husum 23 21 Husum 12 V 3 8 ( 1-25 V Udb. Vostor 2 Maria 1 Viktoriagado . { 2—22 - — - Elias ( 24-30 - — - Maria Vildandegado.................. K St. Annæ V. 3 St. Pauls 8 Wildors- j 1—23 og 2—20 K Krsthvns 0 Christians 2 N gado (25—01 og 28—70 - — Frolsors Wildors P la d s................. K Krsthvns 0 Frolsors 2N 4 Villi. Bergsoos Allé Soborg Gladsaxo Soborg A 2 N Vilhelm Birkedals Vej . . N Uttorslov 15 Grundtvigs 15 V H S Willi. Hansens Allé Kastrup Taarnby Kastrup A 2 Vilholiiishaabsv. Charlottl. Gjontofte Ordrup A 1 N Willi. Smidts Voj Gjentofto Gjentofto Gjentofto A 1 N Vilhelm Topsoes V. Valby Valby 20 Timothous 14 N 9 _ ... .) 1-41 og 2-40 Wilkensvoj( 43.47 0(, 42. 48 F Frdbg. Lindovangs F2V F Hvidovro Hvidovro A 4 s Willumsvej.......................... S Sundbyostor 25 Simon Peters 9 S 4 Vilvordovoji uligo N i. Gjentofto Gjentofto A 1 N Cbarlottl. ( ligo Nr. — Ordrup 1 gf, _ 4Q Vimmolskaftot . . a ^8__ 48 K Snarens Frimands 4 Holligaands 3 7 1 Vindblæs Allé Kastrup . . Taarnby Taarnby A 2 s Vindostrædo Gjentofto . . Gjentofto Gjontofte A 1 N Vindingovej..................... Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 Uttorslov 21 Grondals 12 V> 8 W indsorvej...................... S Sundbyvost. 25 Hojdovangs 9 S 4 Vingaards Allé Hollerup. . Gjontofte Messias A 1 N ♦> Vingaardstræde................. K Øster 4 Holmens 8 Vinlovstien......................... F Bronslioj 21 Grondals I2V* 8 Vinrankovej Hellerup . Gjontofte Messias Al N Vintorvoj Cbarlottl. . . . Gjontofte Ordrup A l N Violstion Gjentofto . . • Gjontofte Gjontofte A 1 N Violvoj Gjontofte . . . . Gjeutofte Gjentofto A l N Virginiavoj ...................... F Frdbg. F 9 Solbiorg F20 F Virum pr. Lyngby . . . . Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 N Visbygado.......................... 0 østervold 17 Esaias 0 3 Wittonborggado................. S Sumlbyo 8 tor 24 Allohelgons 9N 4 Vittrup Allé Kastrup. . . Taarnby Taarnby A2 S Vitus Borings Allé Klpbg. Gjontolto Skovshovod A 1 N Vodroffslund...................... V Frdbg. FO St. Markus F10 F VodrolTs Tværgado . . . . V Frdbg. F 8 St. Markus Flø F (1-45 og 2-30 V Frdbg. FO St. Markus F10 F YodroffsvejJ 32—00 - — F5 — 147-01 - — . F30 Vognmagorgado.................. K Rosenborg Udb.Klædobo 4 Trinitatis 7 2 Vognmandsmarken. . . . 0 19 Kildovælds ISN 7 Vogtorvoj.......................... S SundbyOvdr. 25 Hojdovangs 2 S 4 Vojonsvoji 27-77 og 22-50 Hvidovro Hvidovre A 4 S Valby ( 58-00 Rodovro Rodovre _ Voldgaardon..................... K Krsthvns 0 Christians 2 N 4 Voldinostorgado................. 0 Østorvold 17 Esaias 0 3 Vuldumvej Vanloso. . . . Rodovro Rodovre A l S Volmor Kjærs Allé Kastrup Taarnby Kastrup A 2 S Volosvoj.............................. S Sundbyostor 25 Simon Peters 9 S 4 Woltorsgade..................... Sundbyostor 24 Nathanaels 9 N 4 Worsjaesvoj ................. V Frdbg. F5 St. Thomas F30 F Vosborgvoj Kastrup . . . N Taarnby Taarnby A 2 S Vulkangade..................... Udb.Klædobo 15 Kingos 11 N H Viogtergangon Kastrup . . Taarnby Kastrup A 2 s Vældogaardsvoj Gjentofto . Brh. Gjentofto Gjontofte Al N Vængoloddot...................... Husum 21 Husum 12V= 8 41—17 Værnodamsvoj . . *12—20 V Frdbg. Udb. Vostor F 12 9 Fredoriksbg. Elias Flø 1 F Vævergado.......................... N Udb.Klædobo 11 Uoll. Kors 5 0 Velundsgade...................... N Udb.Klædobo 15 Kingos 11N 8 Ydunsgade ...................... N Udb.Klædebo 13 Saratiols 11N 8 Yrsa P la d s ...................... F Frdbg. F3 St. Lukas F20 F 4 1—23 og 2—10 Yrsavoj (|2—24 F Frdbg. St. Lukas F20 V F18 F 19 iiT-ii f 1-fi3 - —58 Willomoos-1 65-69 0g 00—70 0 Udb.Klædobo 17 18 gado (91-93 og78-62 - — Frihavns Citadols 0 7 Villestoftevej Kastrup . . William Booths Voj Valby Taarnby Taarnby A 2 s

[Politikr.

4

1 Gjontofto ! s 1 Amagerbro ! 6

Vangodo A 1 N Frelsers 9N | 4 Rodovro A4 S Christians 2 8 4 4 Kastrup A 2 S Rodovro A 4 Frelsers 9 N 4 4 Rodovro A4 S 8

1

Ved Sportspladsen Islov. . Brh. Rodovro

S Amagerbro

6

Taarnby Rodovro

K Øster S Amagerbro

4 Holmens

C

0

Ved Vandlobet lslev . . . Brh. Rodovro Vod Vig N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8 8 Vod Yolugravono Islov . . Brh. Rodovro Rodovro A 4 S Ved Vænget..................... 0 Udb.Klædobo 18 Luthcr 0 7 0 Vegas Allé Kastrup . . . Taarnby Taarnby A 2 S Weimargado...................... S Sundbyo 8 tcr 24 Allehelgens 9N 4 4 Vojlanda 1 1-14 1 og 2-13u S Sundbyvost. 25 Hojdev.angs 9 S 1 4 Allé 1149-1730.140-152 SundbyOvdr. _ _ 2 S - Vejlbyv

6 G

8 8 5

3

1

6

4

3

8 8 4 3 8

4

3 1 4

3

4 4

7

8

7

F 3 F 4

Domkirkon Slotskirken

Taarnby

Vostro Bygade Kastrup . .

Taarnby A 2 S

Zous Boulevard Valby . . Zouthens Allé llellorup . . Ziéavoj Klpbg..................... Zinniavoj Kastrup . . . . Zinnsgade ........................... Zolas Allé Seborg . . . . Zionsvej . . . . . .

140 9

Enghavo Jesus

Hvidovro Gjentofto Gjontofte Taarnby

Hvidovro A 4 s Gjentofto A 1 N Skovsbovod A 1 N Kastrup A 2 S

10 20

6

V-Kirkegaards Allé dels | V Udb. Vester Valby Vestro Teglgade................. Weysosgado..................... Viadukt Allé Hellerup . . Gjontofte Vibeholmon Valby . . . . Valby

V Kong. Engh. 10 Fredholms 13 9 0 Udb.Klædobo 19 Sions 15N 7

6

1

Hollerup A 1 N Timothous 14 N 9

0 Østorvold 17 Esaias O Udb.Klædobo 19 Sions

0 3 10 7

20

6 Vibokegado.......................... o Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8 1 Vibcnslius Itun-ldcl. . . . o Udb. Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 1 Vibevoj S 1-37 og 2-18 N Utterslev 15 Kapernaums !2V» 8 8 ( 39-83 og 32-52 • — - Ansgar - - - Vibevænget Bud. pr. Soborg Gladsaxo Gladsaxo A 2 N ( 1-29 ø Udb.Klædebo 18 Davids i io 7 2 Viborggade . . . | 44 _!j 3 - — * Hans Egedes St. Jakobs " : (38-82 - — - Luthor | - -

1

Gladsaxo

Soborg A 2 N

^Esbelegado...................... Æblehaven Valby . . . . Timotheus 14 S 9 Æblestien.......................... S Amagerbro 24 Christians 2S 4 Æblevej.............................. F Uttorslov 21 Grendals I2V> 8 Æginavej.......................... S Sundbyester 25 Simon Poters 9S 4 0 Udb.Klædobo 19 Kildovælds 15N 7 Vigerslev 20

1

(i 4 8 4

Made with FlippingBook Ebook Creator