Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

II — 51

M

Mi ‘S 0 fe

£ 'o fe

G a d e

G a d e

M

Kvarter eller

mune

kreds

Kvarter eller

Sogn

Kom­

Sogn

Post­

Kom­

mune

Rode­

Post­

Valg­

Rode­

kontor

kontor

(Kirke)

Social­

kontor

Social­

kontor

distrikt

distrikt

(Kirke)

Toftlundvoj Valby . . . . Toftejevej Vanløse. . . .

Rødovre Vanløse

Rodovre A4 s Vanløse 12V 3 8 8

Hvidovre A 4 s

Hvidovre

Ulfsborgvej Valby . . . . Ullerupgade...................... Ulrik Birchs Allé . . . . Ulriksdalvej Valby. . . . F F Ulriks Gade . . . . Ulsevej V a lb y .................. UJstrupvej Valby . . . . Ungarnsgade...................... Upfandsgade..................... gade (Præstebol. og 10-26 - 0 „ . ( ulige Nr. Kr.

V Udb. Vester 10 St. Matth. S Sundbyvest. 25 Hojdovangs 9 S 4 4 ø Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8 1 13 6 6 20 6

21

Toldbodgade...................... K St. Anna 8 . 4 Garnisons

8 3 - -

2

K

8 stervold 3 St. Pauls

Vigerslev Hvidovro Hvidovre

Timotheus 12V 3 9 Hvidovre A 4 S Hvidovre A 4 S Christians 2 S 4 4 — - - - Frelsers 9N 4 4

/ 1 --7

8 8 2

- -

.

— - - St. Annæ 8 . -

Told-t 11

Citadels

— - -

.

bod- (Meteorolog. Inst .— 21

— - Frederiks - -

vej i

2— 20 22—48 -

..

— -

Garnisons - -

S Amagerbro

6

-

Tolstojs Allé Søborg . . .

— 24

Gladsaxe

Søborg A 2 N Under Elmene . {

. ( 1—25

N Utterslev 23 Brønshøj 15V 8 8 — - Kapernaums - - — - Grundtvigs - - - -

s Sundbyester 24 Allehelgens 9N 4 4

s Amagerbro

6

V«J

_ Upsala-J 1—11 og 2—6

l59-81og78-104 -

6 3

Østervold 3 Esaias — 17

2 -

— -

Gjentofte Gladsaxe

Messias Al N

Tonysvej Charlottl. . . Toppen Soborg .................

Søborg A 2 N Uralvej...............................

s Sundbyoster 25 Simon Poters 9 S 4 4 F 11 St. Markus Fia F

12 v 2 8 8

Grondals Brønshøj

Brh. Brønshøj

Uraniavej.......................... V Frdbg. Uranienborg Allé Seborg. . Gladsaxe

21

-

-

( lige Nr.

— -

- -

Seborg A2 N Taarnby A 2 S Timotheus 14 S 9 10 7

Torben Oxes Allé . . . . Torbistvej Islev................. Brh. Rødovre Tordenskjoldsgade . . . . K ■Øster

S Sundbyvest. 25 Højdovangs »S 4 4 Uranus Allé Kastrup . . .

Taarnby Vigerslev

Rødovre A 4 S

Urbansgade...................... 0 Udb.Klædebo 17 St. Jakobs

1

4 Holmens

3 Urtehaven Valby . . . .

6

8 2

20

Torfavej

S Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9 S 4 4 Utterslev T orv .................

N Utterslev 23 Brenshoj 15 V 8 8 Mollerup A 1 N Utterslevvej...................... N Utterslev 23 Brenshej 15 V 8 8

Gjentofte Gjentofto Rosenborg Vanløse

Torkel Badene Vej Hellerup Tornagervej Charlottl. . . lornebu 8 kega.de . . _ 8 Tornestykket Vanløse. . .

Skovshoved A l N (1—9 K Klædebo 4 Trinitatis 7 2 3

Vanløse 12V 8 8 8

V aaningsvej...................... Vaarfluevoj Islev . . . . Brh. Rødovre Vadgaardsvej Bud. pr. Søb. Gladsaxe Vadum Allé Kastrup . . . Taarnby

S Sundby Ovdr. 25 Hojdevangs 2 S 4 4

21

Tornsangervej.................. N Utterslev 15 Ansgar I2V1 8 8 Tornskadestien.................. N Utterslev 15 Ansgar 12Vi 8 8

Redovro A 4 S Gladsaxe A 2 N Taarnby A 2 S

Torpstien

Grondals 12V 2 8 8 Hvidovre A 4 S

Brh. Brønshøj Hvidovre

21

Torstensvej Valby . . . . .torvegade. . . •j 2— 66 Tovegaard Allé Kast.up

( ulige Nr V Kong. Engh. 10 Fredholms 13 9 6

_ 14 ø

-

_

_

(21—75 K Krsthvns

6 Frelsers 2N 4 3 Wagnersvej . . | ]ige Nr_ _

-

Christians - -

Vagtelvoj...........................

Fl7 Mariendals F3V F

F Frdbg.

Taarnby Kastrup A 2 S Vagtmestorvoj.................. N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8 . ( uligo Nr. . S Sundbyester 25 Simon Poters 9 S 4 4 Valbirkvej Hellerup . . . Gjentofte Messias A 1 N aoveniievoj j |igQ » r. . - — - Filips 98 - - Valborg Allé Valby . . . Valby 20 Timotheus 14N 9 6 Tranegaardsvej ( 1—71 Gjentofte Hellerup A l N Valbygaardsvej Valby . . Valby 20 Jesus 1-1 S 9 6 Hellerup \ 73-77o.l.Nr. — Messias - - Valby Kirkevej Valby. . . Valby 20 Jesus 14 N 9 6 Tranohavevej...................... V Valby 20 Enghave 14 8 9 6 ( Korups Have Frdbg. F9 Frdbg. F20 F Tranevej N Utterslev 15 Kapernaum 8 12V1 8 8 Valby J 1 Valby 20 Jesus 14 0 9 0 Tranovængot Hellerup . . Gjentofto Messias A 1 N Langg. 1 3—67 og 2 — 66 — - — 14N - - Traverbanevej Cnarlottl. . Gjentofte Skovshoved A 1 N Valby 69-177 og68-184 — - Timotheus - - -

- 6 -

— - -

Skovshoved A 1 N

Gjentolte

Vigerslev -

Travorvænget Charlottl.. . Treklevervoj...................... Trekronergado Valby . . . Trepilevei Klpbg................. Tropkasgade......................

(183-265 og 192-278

J 68 U 8

14N 9

N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8 1

Valby Frdbg.

Valby Tingstod ( 1—11

20

— .

Valby

Jesus 14 S 9

Timotheus - - F9 Frederiksbg. F20 F

Valby

1

2—10

20

6

Lyngby-Tbk.

Taarbæk A 2 N Valbyvej Valbv.................

ø Udb.Klædebo 17 Fredens 4N 7 8 Udb.Klædebo 17 Nazaretb 4N 7 — - St Jakobs - Snndbyestor 25 Simon Peters 9 S 4 - 10 F Frdbg. F 20 Lindevangs F2V F

ø Udb.Klædebo 13 Taksigolses 15 S 8 1

Vald. Holmers Gade . . . Valdomars Allé Bud. pr. Søb. Valdomarsg&do • .j 2 _ 20 f 22-72 Walesgado.......................... Valeursvej Hell................... Valgaardsvoj Valby . . . V 1, . ) 31-89

1 1 _

(ulige Nr. • * •} ligo Nr.

Gladeaxo

Gladsaxe A 2 N

Trianglen Trojavej.

1 1—29 V Udb. Vester 9 St. Matth. 140 5 6

— 13 _ - — 140 -

Troels-Lunds Vej . . . .

10

— 9

-

i

6

Maria Domkirken

13 9 S 4 4

3 5 5

Troinmesalen. . j U]jge jjr! V Udb. Vester Vostervold 2

S Sundbyvest. 10 Gjentofto

25 Hojdevangs

8 8 stervold 18 Citadels 8 8 storvold 18 Citadels

Hollorup A l N Jesus 14 S 9 Redovre A 4 S Jesus 14N 9

6 s 6 3

Trondhjemsgade . . . . Trondhjems Plads . . . . Trongaardsvej Klpbg, . . Trunnevangen Charlottl. Tryggehvile Allé Charlottl. Trygge-1 1—57 og 2—50 Vnl. vej | 11—71og54-68 Brh. 73—139 og 70—148 - 59 og 52 . Trøjborggado...................... Tschemings Allé Valby. . 71-87 og 70-90 - 89-109 og 92-108 - 111-147og 110-138 - Tuborg- 149-157 og 140-150 -

2 2

Valby

6

20

Lyngby-Tbk. Gjentofte Gjentofte Vantese

Lyngby A 2 N Valhalsgade...................... N Udb.Klædebo 13 Kingos 15V 8 1 Ordrup A 1 N Valhojs Allé Vanlese. . . Rødovre

Gjentofte A l N Valhejvoj Valby . . . .

Valby

20

6 3

Vanlese I2V 3 8 8 — 12V 2 - - — - - -

Valkendorfsgade................. Valkyriegade..................... Vallokildovej.................. Brh. Valneddevej...................... Valorevej Valby.................. Vamdrupvej Valby . . . . Vandrevej Hellenip . . . Vandtaarnsvej Soborg. . . Vandværksvej Islev Vanløse

K Frimands 4 Helligaands 7 1 N Udb.Klædebo 13 Kingos 15V 8 1

21

— - — -

21 Husum I2V 2 8 8 23 Brenshej I2V 2 8 8

Husum

• V allev ej.......................... Brh. Brenshoj

Husum 23 Husum - -

Trægaarden...................... S Sundbyoster 24 Allehelgens 9N 4 4 Valmuevej..........................

S Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9 S 4 4

14 8 5

Grendals 12V 1 8 8 Hvidovre A 4 S Rodovre A4 S Slotskirken 3 1 Gjentofto A 1 N Seborg A 2 N Rodovro A 4 S Vangede A 1 N — - - Ordrup A 1 N Vanlese 12V 3 8 Timotheus 14 S 9 Grondals 12V 2 8 — 12V 3 - Vanlese - - — - - Vanløse UV 8 8 8 . . -

F Utterslev Hvidovre Redovro K Vester Gjentofte Gladsaxe Rodovre

V Udb. Vester 9 Krist

6 6

21

Timotheus 14N 9

Vigerslev Gjentofte

20

1—69 og 2—68 Kell Udb.Klædebo 19 Sions 15N 7 1

Hellerup A l N Vandkunsten......................

3

2

Gjentofte - - Vangede - -

Emdrup 19 Grundtvigs 16N 8 1

— - — 15 V - — .. - - — - - -

Vangede-i 1-141 og 2-138 Gjt. Gjentofte

vej

drf. t. Banelinien N — -

- - -

— 23 Utterslev 15 — - Vanløse 21

drf. t. Bispebjergv. drf. til 250 drf.t Frdrksborgv.

vej (

Resten Seb.

Vangehusv e j ..................... 8 Vangeporten Charlottl. . . 8 Vangsaavoj Vanlese . . .

ø Udb.Klædebo 19 Sions 16N 7

1

Gjentofte Vanlese Vigerslev

Vanlose 12V 8 8

8 6

Tudskærvej Vanløse . . . Tulipanvej.........................

21 20 21

Tnelandsvej..................... S SundbyOvdr. 25 Hojdovangs 2 S 4 4 Yangs Allé Valby . . . .

Grøndals 12V 2 8 8 Husum 12V 2 8 8 Hvidovre A4 S Domkirken 3 1 Elias

( 1—53 og 2-24D F Brenshej

F Brønshøj

21

— - — - • Vanløse -

1 5 5 VanløseJ55—57 og 26A—30 -

Tullinsgade...................... V Udb. Vester 9

Husum Hvidovre

Allé 132—34

Tunevei.

21

l 87—119og3G—140 Vnl.

Turoby Allé Valby. . . .

5 Vanlese Byvej Vanlese . . Vanlese Gadovoj Vanloso . -

Vanlose Vanlese

K Nørrevold

21 21

2

8 8

Turøsensgade

^ ° fg _ 34

_ - St. Andreas - - Vanløse 12V 3 8 23 Brønshøj 12V® 8 21

Vanlose

12 V 3 8

8

ø Udb.Klædebo 18 Hans Egedes 10 7

Vanløse Vanløse Gladsaxe Vanløse

Tustrupvej Vanløse . . . Tuxensvej.......................... Tverstedvej Vanløse . . . Tvsoragorvej..................... Tværmarksvej Seborg. . . Tværvangen...................... Tyboron Allé Vanleee . . Tyge Krabbes Vej . . . . Tyrolsgade.......................... Tyttebærvej ...................... TojmoBtorvoj..................... Telløsevej J 1-91 og^-78 Brh. Tycho llrahes ( 1—20 Allé \ 31-37 og 2-36 -

v , 1-15 og 2-14 Vardegade{1 7 _ 29og 22—24 -

2 -

— -

— 19

Brh. Brønshøj

8

Vanløse 12V 8 8 8

. -j- i ulige Nr- • • V Kong. Engh. 10 Fredholms 13 9 6

21

- Udb. Vester - V Kong. Engh. 10 Gjentolte

Enghave - Fredholms 13 9 Skovshoved A l N

S Sundbyvost. 25 Hojdovangs 9 S 4 4 Vasbygade j li({e Nr _ .

Søborg A 2 N

Vasby Tværgade . . . . Vasehejvej Charlott!.. . .

6

8

Brh. Utterslev 23 Brenshej 15V 8

Vanløse I 2 V 8 8 8 Vatnavej.......................... 98 4 4 Weberegade......................

S Sundbyvest. 25 Hejdevangs »S 4 4 Ostørvold 3 Esaiaa 6 3 S Amagerbro 6 Christians 2 S 4 4 0 2

21

S Sundbyøeter 24 Filips

— 25

— - -

Ved Amagerport . . . .

Gjentofte Gjontofte Gjentofte Vanleso Taarnby Rodovre Lyngby-Tbk.

Gjentofte Al N Vangedo A 1 N Vangede A 1 N

S Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9 S 4 4 Ved Banen Gjentofte . . . S Sundbyøster 24 Sundby 98 4 4 Vedbendvoj Hellerup . . . Grondals 12V 1 8 8 Ved Bommen Gjentofte . . K Strand 4 Slotskirken 8 1 N Utterslev 15 Kapcrnaums 15V 8 8 Ved Damhusseen Vanlese . F Utterslev 21

3 Vedbækgade...................... N Udb.Klædebo 14 St, Stefans 12 0 8 7

Vanlose 12V 8 8 8 Kastrup A 2 S Rodoyre A 4 S Lyngby A 2 N

21

8 Ved Diget Kastrup . . . Vodelavoj Vanlese . . . Ved Fortunen Klpbg.. . . Ved Glyptoteket . . . . Ved Grænsen...................... Ved Gærdet Kastrup . . - 6

Husum 23 Husum I2V 2 8

.

— - Absalons 13 5 — - 9

21

Tømmereravs- ( tilVasbyg. V Udb.Vester 10

— -

V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 6

)

Resten .

gade

Taarnby Taarnby Taarnby

Taarnby Taarnby Taarnby

F Frdbg.

A 2 S A 2 S A 2 S 5 6

F 19 Lindevange F2V F Taarnby A 2 S Slotskirken 3 1 Redovre A4 S Kastrup A 2 s 2

TømmorupStationsv.Kastrup Tommerupstrædo Kastrup . Teminorupvej Kastrup . .

Taarnby

Ved Hallerne...................... V Vestervold Ved Harrestrupaa Islev . . Brh. Redovro Ved Havnon Kastrup. . . Taarnby

6

N Udb.Klædebo 2 Bethleliems V Udb Vester 9 Krist

7

15 Kapernaums 15 V 8

Tondebindervoj................. N Utterslev

8

0 6 7 2 S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Ved Kanalen...................... K Krsthvns 6 Chmtians 2 N 4 3 Ved Kildovældskirken. . . 0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 Ved Klosteret.................. 0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 1 N Udb.Klædebo 13 Simeons 11 N 6 1 Ved Kløvermarken. . . . S Amagerbro 6 • Frelsers 9N 4 4 Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Ved Krsthvns Vold . . . K Krsthvns 6 Christians 2N 4 3 14 8 5 6 Vod Hegnet...................... Udb.Klædebo 17 I.uthor

A t A2 N

Gjentofto Taarnby

Gjentofte Taarnby

Gjentofte A 1 N Vod Kæret Gjentofte. . .

Gjentofte

Udsigten Gjentofte. . . .

Ved Lergravene Kastrup .

N Udb.Klædebo 13 Kingos 15 V 8

1

6 Christians 2 fc> F 18 Lindevangs F2V F

4

Brh. Husum 23 Husum 12V 2 8 8 Ved Linden ...................... 'S Amagerbro

F Frdbg.

Ved Lindevangen . .

Taarnby A 2 S

Taarnby

Uldumvej Kastrup . . . .

Made with FlippingBook Ebook Creator