Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

II — 53

S ^£c*if

i l

i o é § - ow S

f t s | i-3

2 -f

5-S

( i a (1 e

G a d e

> 5

> —

5

litikr.

~ i 7?^

* *

( 1—43 N Udb.Kliedebo 15 St. Stefans 11 N 8 i 7 H P Ørums Gade . . . .

0 Udb.Kliedebo 13 Taksigolsos 15 S 8 1 S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4 Østervold 18 Citadels 6 3 2 0

__

- - 1 -

-

) 45—73 - 2—16 - f 18-80 -

Kingos Kingos

Øselsgade.......................... n — 2 1 ................. Øst- 23-47 .................. 1 dorfra t 101 . . bane- \ 103—107 . . . . - gade 1111—167 . . . . -

Ægirsgade

— - St. Stefans - - 1 .

' i

_ - ,

_ -

— - - Udb.Klædobo -

— - 7 - — - - -

Æneas Allé Valby . . . . Ærenprisvej G j entofte . . Ærtebjorgvoj...................... Brh. Ærtolandsvoj...................... Ærtemarken Bud. pr. Sob..

Hvidovro Gjentofte

Hvidovre A4 S : Gjontofte A 1 N i

— - Hans Egedes - -

- -

-

-

— - — 19

Husum 23 Husum 15V 8 1 8 Snndbyvost. 25 Ilejdevangs 9S 4 i 4 Husum 23 Brønshøj 15V 8 1 8 K 8 Mariendals F3V F , S Sundbyestor 25 Filips 9 0 4 1 4 Gladsaxe Gladsaxo A 2 N 1 F Frdbg.

10

— -

- -

-

U69—181 . . . .

0 Udb.Klædobo 17 St. Johannes 4N 7 i

e .u , A l

,

; ;

- 2 - - o

Ærtevej . Ærevej . Ætnavej.

Brh.

St. Jakobs Esaias

10

17

østervold

6 3 - -

1—17 19—29 31—95

0

— 18 Citadels — - St. Jakobs - Udb.Klædobo 17 Na/.areths 4 N 7 i _ -

2A—42 .

|

10

— —

Frihavns Lutber St. Jakobs —

Ølandsgade...................... S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S Ølundsgade ...................... N Udb.Kliedebo 13 Samuels 11 N 8

44—64 - 66—76 - 78-94 - 96-106 - 108—122 - 124—146 -

6 -

4 i 4 Øster- 7 bro-

— “ — 18 •--

10 -

- - - -

Hvidovre Gjontofte Gjontofte

gade

Øragor Valby..................... Øregaarde Allé Hellerup. . Øregaardsvænget Hellerup

Hvidovro A 4 S | Hellerup A 1 N Hellerup A 1 N 1

-

— -

• -

Davids

1

1—27 2-36

0 Udb.Kliedebo 19 Davids

10 7 i *>

19

148—156 rvoj Gjentofte. . . Østerdal 8 gado.....................

Hans Egedes Davids

-

* østerbi

— 18

-

Øresundsg. 135-83 i

Vangode A 1 N "

Gjentofto

4 2 - *

— Hans Egedos - - 1 -

f

74- 98 -

S Sundbyvest. 25 nojdovangs 9 S 4 K Nerrevold 3 St. Andreas 7 3 — - Trinitatis -

( 3-7

Øre 6 undshoj Charlott!. . . øresunds Sidevej . . . . Øresundsvej . j ^ ^ * ørhagevej Vanlese. . . . Ørholm pr. Lyngby . . . ørnegaardsvoj t 1— 111 Gjentofte ( Banovhus Ørnekulsvej Charlottl. . . 1 22-150 - ørevadsvej

SkovBhoved A l n ;

Gjentofte

S Sundbyester 25 Filips 9 O 4 4 1 1—53 S Sundbyester 24 Sundby 9 0 4 j 4

- -

- 6

— -

Esaias

23-49 og 4—32 '51—95og34—44

østorvold Vigorslev

Allehelgens Filips

9N 9 0

■ ;

0

17 20

— 25

— _ . i - Vanlese 12V 3 8 : 8 Lundtofte A 2 N ! Vangode A 1 N ! Gjentofte . Ordrup A 1 Ni

Timotheus 14 S 9

Østergaards Allé Valby . .

6 3

4 Holmens

N Utterslov 23 Bronshej 15 V 8 ! 8

K Øster

8 2

\ 2—62 - Kebmager • Uelligaands 7 N GjentoTte Gjontofto Al

Vanlose

21

Ørholmgade...................... N Udb.Klædobo 14 St. Stefans 120 8 1

7 Østorkildevej Gjontofte . .

Østerlaagen...................... Brh. østerled..............................

Husum

Husum

12 V 2 8 8 10 7 1

Lyngby-Tbk. Gjentofte

21

0 Udb.Klædobo 19 Sions K Nerrevold 3 St. Andreas 7 1

(

2 - - - - - - 6

2— 10

— - — - — 17

— - 3 -

18-20 -

Gjentofte

- - - - 6 -

Esaias

7 Øster Segade . <* 24—36 -

N Utterslov 15 Kapernauins 12V» 8

/ 1-7 l 9-49

_ - | 8 - ! - -

-

— •

38-64 ø Østervold •

-

i 6 8 -1 1 2

Ørnevej. . . .{61-71

Ansgar

-

— — —

-

- Kapernauins

• -

-

7

i 1-7 K Norrevold 3 Trinitatis 7 3 o

I 2

St. Pauls

\ 4-72

6

Øster Voldgade . .jl2 _ 4^ - østervold

-

-

8

-

1—13 og 2—40 V Frdbg.

- Trinitatis 7 - — - St. Pauls - -

St. Annæ V.

F 11 St- Markus F10 F 1 — - _ i — F30 - | — - St. Thomas - - | — F5 St. Markus - - : — - St. Thomas - - 1 — F 2 — -

-

. -

f 6-28 -

H C 16-35 37-45 Vej ' 47—73

Frodholms 13 9 Vangode A 1 N

V Kong. Engh. 10

Østre Teglgade................. Østrigsgade...................... Øxneve) Gjontofte .

-

S Sundbyestor 24 Alleholgens 9N 4 4

42-50C - 52-72 -

Gjontofto

Oplysninger om Gaders, Vejes og Pladsers Beliggenhed faar man ved at benytte enten

HUS-REGISTRET i dette Bind eller KORTENE OVER KØBENHAVN OG OMEGN

Oplysninger om LANDKOMMUNER med Angivelse af Sogneraadets Postadresse, Amt, Herred, Retskreds, Politikreds og Indbyggertal findes i KOMMUNEFORTEGNELSEN sidst i dette Bind Oplysninger om LANDSBYER, Stationsbyer og lignende Bebyggelsers Beliggenhed i Henseende til Kommune, Sogn, Amt og Postadresse findes i KRAK5 L A N D S B Y - F O R T E G N E L S E

Made with FlippingBook Ebook Creator