Kraks Vejviser 1935 personregister

III — 770

Aaen P J Overassist. i Post- og Ttlegrafv. Carl Blochs Allé 6Soborg AaesTh.Maskinmester i Flaadcnllolmbladsg. 763(S) - E TcatermalerVemFysselv.6‘-[K]AGh.77tx Aafred Kaj Blomstcrhdl. Kapelv. 11 [Ni A N 3(508 - L .Mekaniker Sumlkvogsg. 17 [tBA Ryv. 4005 Aagaard Harald Afdelingschef Jyllinuev. I1 Vanl. - C Luinbye Assurandor Valby Langg. 143s Valby A Vb. 30 - Carl ECand.polyt tekn. Fotograf Redaktor Anker Ileegaards G. 5 [3 A By 2919x Bp. Morlenesv. 14 Holte A Holte4(57 - SO Cyklehdl. Veras Allé 24 Vanl AEamso 220 & Damso 1590 Postkonto 753 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I2El A By 1083y - Gerda Enkefrue Vod Lindevangen 143El ®Gh. 749y - Ida Enkee. Papirhdl. Poul Ankers G. 2SKJ A Pala; 1974 - Jenny Enkefrue Solgaardcn 232 UB A Ryv. 3523y - A I Enkefrue N J Fjords Allé 10s H A K 4137x - Peder Forretningsf. Njalsg. 392 [S] A Am. 405y - Dagmar Frue Amagerfællcdv. 9S [s] A Am. l(580x - Ellen Frue S-Fasanv. 473El A Gh. 7121 - I) K Frøken n.u l BernhardsV. 3* [3 A Eva 880y - Gunnar Fuldm. Rughavev. I 1 Valby A Vb. 771x - D Munk Gross. Bredg 351Kl - Otto Gross. Vesterport [3 jgi By 7030 Bp. Øst.baneg. 3:1[o] A O 0133 - & Frederiksen Guldsmedem. St.PedersStr. 20 Kl A Ry 7157 Postkonto 4592 - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) Gramby v. 5 Rødovre Valby - P Ingeniør Bernstorflsv. 15-4 Hell. A Hell. 2100 - Paul IngcniorGross. (Bach&Bonne’sEftf.) Rigcnsg. 231Kl A Cent. 12521 - V Ingeniør Cand. polyt, Solgaardcn 232(TB - Annine Froken Kommunelærerinde Sti andboulevarden 16:>1 |I Ø 7037v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 212E] ® N 0797 - IdaFroken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A4El AN 22l)3y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Tra- negaardsv. 62 Hell. A Hell. 2488y ■LMN Kommunelærer Tibirkeg. 212[S - M Kommunelærerinde N J Fjords Alle 108 El * N 4137x - Il V MKonstruktør BogholderAUé67Vanl. - PN Kriminalassist, Artillcriv. 601[s] AAm. 3057 - H F Kulhdl. Vognmand Jægersborg Allé 22 Charlott! A Ordr. 2430 & Ordr. 499 - K .1 Kobmand Vestkærs Allé 8 Hvidovre Valby A Hvidovre 92 ■Viggo Købmand Nærumv. 313 Nærum A Nærum 05 - O C Læge Dr. med.V-Boulevard 13 El A Cent. 11078 (2-4) Postkonto 3955 Bp.Sol- vænget 10 EBA Ryv. 2002 (12-1) - Hjalmar Malerm. Amagerbrog. 1534 [s] A Am. 4132 ‘ - P Manufakturhdl. Roskildev. 308 Rødovre Valby A Rødovre 190 - Poul Manufakturhdl. Valby Langg. 125 Valby A Vb. 100 Bp. S-Boulevard 874El - O F Murerm. Vesterbrog. 169 GS § Cent. 3702,10079 & Priv. A V 8(585 (10-2) - Th. Murerm. Hollænderdybct 142[g) AAm- 2139 - Knud Organist Norgesg. 30r’[§] A Am.4592 - H Overassist. i Post- og Telegrafv. Gjen- tofteg. 75 Gjentolte A Gjent. 1336 - R G Overassist, v. K T A S . Havebo 3Valby A Vb. 317y - N A dvermontor ÅarhusPl. 4SO A06008 P e r so n -R e g is te r for K ø b en h a v n

A a— Å a g a

Aabo Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Hojlandsvangen 44 Brh. A Bella 1097 - Mobelforr. v. KFischer Sallii gv. 7 El A Damso 2034x - Pakkassofabr. v. L V Nielsen Valby Langg. 40 Valby A Vb. 2750 - Tag«.ækninsrs Co. v. R Horcbsenius Han- si'n Wilkensv. 25 E) A Gh. f932x - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 1 [N] A Tg. 4204 Aaboe-Petersen 1 S 1 Co.’s Eftf. Gross. Dalgas Boulcvard2s[ØAGh.3908.\Postkonto2834(). - Kai G oss. S- Boulevard 123' ffl | V 9G55y Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Sulirs G 18> m A By 58!)0v Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70Hl A Cent. 9500 - Budcentral & Flytteforr. v. I Rugtved Sø­ rensen Biaagaardsg. 30 HD 81Cent, 11455 & N 5383 - Cykle- & Radiofnrr. v. Alfr. Ranch Aa­ boulevard 40 (S A N 778 - elcktr. Installationsforr. v. CNielsen Julius Thomsens G. 23 [3 A Cent. 11030 - Farve-& Tapetlager vedRud. MeycrAabou- levard 28 [SOA N 940v - Flaskehandel v. S Hoffmann Gasv.ærksv. 9 LYl A V 2840y - 'Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. *4-4g] A N 5221 Aaboulevard-Kiosken v.T.1uncher-Christenscn Aaboulevard 25 (2 ACent. 2049 Aatoulevard-Kvarterets Spccial-Værkstcd ved Th. Poulsen Rantzaiisg. 35 INI AN5929 Aahrlnk II V Glitrin. Amaaærltrøg. 9(5 [81 A Am. 3041 Abron A fh. Postmester Amicisv. 41[3 AEva 801 Aaby [Se ernlv. Aabye] - Emil rngenior Caml. polyt.Glahns Allé 43s [Kl A Oh.3S2!)u - 1 Viceinspektricc Hans Tavsens G. 5SHl A N 1254y Aaby Ekspressen v. HMollerFlytteforr.Eng­ have PI. 17 A L3A Eva 1181 Aabye [Se endv. Aabyl - Rud. Boglidl. Papirposefabr. 0sterbrog.ilO EBA Cent, 1257 Bp. Zinnsg. 34[o] - Lorenzo Direktor Søvejen 15 Holte AH°1- te 411 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 [øl A 0 24G7 x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233El A V 2382v - Dagmar Forstanderinde Colbjornsensg. 3413 - K A F Frøken Svinget 122[UA Am.l703x - Vilhelm Gross. Østerbrog. 110 O A Cent. 1257 Bp. Romersg. 20 A4KJ - JS F Ingeniør Cand. polyt. Ellevadsv. 33 Charlottl. A Ordr. 2735 - Jorgen Ingeniør Cand. polyt. Holsteinsg. 014El | 0 8120 - Oscar installatør N J Fjords Allé l 4El - Karen Journalist Zinnsg. 34( i | 0 8352 - M Kommunelærerinde Colbjornsensg. 34E1 - Jorgen Kunstmaler Gothersg. 1432Kl A By 456y - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 10GCE3 A N 3855 Bp. N J Fjords Allé 33E) - E Redaktør Cand. theol. Dosseringen 183 Hl AN 3193 - A Repræsentant Cæciliav. 132Valby ®Vb. 2547 - F Sekretær i Stat sanst. f. Livsfors. Cand. jur. Svinget 122[s] A Am. 1703x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 32 A Palæ 878x AabyholmVinduespoleringsbur. v. Paul Sund­ strup Marstalsg. 10 løl A 0 7787 Aacega Bramdselsforr. v. G Andreasen Biaa­ gaardsg. 36 HDA N 7363 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ sen Ved Klosteret 1!) [o] A Ryv. 2786 Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G 233Hl - Flytteforr. v. Soren Pedersen Danmarksg. 19 m A Eva 1750 - J Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosenørns Allé 41 El A N 5349

Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Verner Christiansen Graabrodrct.8 KJ ACent.7304 - W, Akts Automobilinaattefab1. Gothersg. 28 Kl Palæ 1193 Postkonto 21053 Aaabav..! HansonTransporlforr.TT CØrsteds V. 11 TV (S A' V 355(5 Aaahach Kompagni v. Magnus TTaahr Glarm. Godthaabsv. 01 [F] A Gh.4350 Aaabel Laura. TTusgerningskontor Odenseg. 243 m A 0 7«91” Aa-aclo Komp. v. CGabr iel Christensen Vin­ due:-polering GI. Mønt. 39 IK1 $1 By 5434 y Aaager JanusMurerm Jømsborgv. iV Ilell. A Hell. 74 Aa-alf, Akts., Bredg. 09 [K] A Cent,. 0772 Aaals-Parket-Gulve Akts Dansk Parket In­ dustri Larsbjørnsstr. 7 [Kl A By 2205 Aaba Bud & Transport Co. ved Iv Mtinch & Il P Jensen Dyhensir. 0 [Kl A Cent.. 3355 Aabac ved S F Garly Flytte- & Vognmands- forr Abel Cathrines G. 1 E] A Cent. 8812& V 8145 Aabad O J Direktor Wcstend 304[3 A.A.B.A.F. ved Holger Jensen Præstegaanls Allé 15 Brh. A Bella 1217 Aabak A C Gross. Frm. Svend Trosts V. 13 IH J) Cent, 3lt 0, .3120 & 154^4 - K Snedkerni. Nørre Allé 3 |$j A N 0034Bp. N-Frihavnsg. !'G:1EBA G 3547y - v. O Anderberg Vinducspoleringskoinp. Vestoibrog. 47 L3 A V 1977x Aabakkcn Markisefabr v Alf.PetersenGlimv. 43 Hvidovre Valby A Hvidovre 21 Aabal I no I i i ingMfniT. v. Imdvig IVlerucm Vø- sterbrog. 81 |V| A V 4854 - Vindueskompagni Bangshov. 25 Vank |1 Damsø209 1 Aabald Atelier v. Joh. Lyngby Østerg. 50 IH A By 0388 Po Jkonto 2925!) Aabart Finar W Pianost emnier Poppel Allé 35 Hvidovre Valby A Hvidovre3b(i Aabavn Julius Murcrm. Vc.steibrog. 128‘ S] J®V 8030 Aabca Gumiuidepotet v. Tom .Torgensen Col- bjornsensg. 8 [3 A Eva 2888 Aabech Alcxius Arkitekt Murerm. Vondsys- selv. 10s [Kl A Gh. 9900 - Jens A fh. Murerm. Husumg. 10 HDATg. 1700x Aabel [So endv. ObeT| - HPelektr Install Strandg.5C4KlAAm.5759 - Gunnar Theilmann Organist Livjægerg. 333El A 0 8'95 v - J P Theilmann Repræsentant Livjægerg. 33;1i l | 0 895v Aabenraa Assis'ance Afd. v. Kai Aage Chri- stolferscn Budcentral Aabenraa 2i Kl A Cent. 2121 - Rammefabrik v. Heinr. Jørgensen Aaben­ raa 13 08] A By 4011 - Røgeri v. H Iversen Aabenraa 4 DS A By 4202 - Skiltefabrik v. Heinr. Jørgensen Aabenraa 13 [E A By 4011 Aaberg EriklnstrumentmagerVodroffsv^lB1 E A v 0681x - Karl F A Instrumentmager Pianostem- mcr Collinsg. Gs [fifl A 0 0300 - CarlBiilowLægeNiels AndersensV.G5Hell. - C J Maskinmester Mylius Eiichsens Allé 43 Hell. A Søb. 57!) - KRepræsentant01eSuhrsG.74[KlABalæ4324 - Aug. Tømrerm. Lomhardig 254AAm.1375 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Ve­ sterport (HA By 8674 Post konto 20132 Aabid, Akts., Udlejningsforr. Ny Vesterg. 1 Kl A Cent. 7007 Postkonto 1093 Aabirk Sv. Kobmand (Sanafer) Norreg. 39'El Aabling-Thomsen Hugo Fabrikant Rosenørns Alle 84H A N 2002 x Aabo Amagerbrosnye Gas-&Vandmestcrforr. vedL ClausenAmagerfælledv.17 [S] ®Am. 5790 - Bilen v. Sv. Pedersen Jagtv.151 [S A Cent. 4406 " - Blomsterforr. v. C A Koefoed Aaboule- vard 24 IS) A N 8325 - Inventarsnedkeri v.Th. Andersen Aaboule- vard 20 Hl A N 7171

Made with