Kraks Vejviser 1935 personregister

III — 771

P erso n -K o g is ler for K øb en h a vn

A a g a—A aru

Aagaard Andreas K Overpakmester Mar- stalsg. 2:V [ø] $ 0 7007 - LM Prokurist i Privatb. Parmag. 41 [s: - 01troil P in kurist F.milieg.91(V] £ Eva3056 - A Repræsentant. Gjcntofteg. 50Bs Gjen- to.tr |1 Gjent. 1400 - A M Roiiræsentant, Grysagerv. 8* ■l'\! J[>Gli. 3452x - I S Repræsentant Strandv. 200 Charlottl. £ Ordr. 1078 - Ejnar Sadelmagenn.Sv(mdøbj(Tgv.38Hvid- ovro Valby g Hvidovre 432 - Bjørn Skil s- & Maskinkonsulent Clas- sonsg. 10 B3E)£ Cent. 11450 - E Smedom. (Iron Art) Kaalundsg 0;i E - G Smeilem. (Iron Art) Kaalundsg. G2LY) - P DTandlæge Puggaardsg.5xE £Byl721v - Aage Tomrerm Bergcnsg. l s W\ £ 0 6465 - A S Tømrerm Haderslevg.341E $V245y Aagaard-Hansen L Puldm. Tagonsv. 98‘ [N] £ Tg. E 86 x Aagaard-Nielsrn O Radioforhdl..TernbaneAllé 48 Vanl. £ Damso 164 Aagades Brødfabrik, Akts., Kronprinsesse Sofies V. 25 00 £ Cent. 1181 Postkonto 548 Aagerup’s F Eftf. vod A R smussen Blik- kenslagcrm.Gas-&Vandm.Englamlsv 20(8] - Fr. fh. Blikkenslagenn.HojdevangsAlle22 (S) £ Ain. 7858 Aagesen Harry Bagerin. Woltersg. 16s isj g Am. 1747y • J N Bogholder u. Magist. Ingerslevsg. 130:1E D V 2040v - AageKirehlioll'DirektørGodthaabsv.l l'-IPl - irdfra. I I u -I mm I Kukø c. I)<“jwirtein('n1scli('f Paludan Mullers V. 32 (V) |l Eva 30l)<) - Marie Enkefrue Gross. (N .1 .Nielsen & Oo.’s Eftf.) (Jrillénfeldtsg. 28* [Ni - Harald Forvalter Toltekærsv. 64 Gjentoft.e - C Gartner Jslevbrov. 03 Islev Brh. £ Isle- bro 17 - A Hdlsgartner Amager Landev. 02 Kastrup £ Kastrup 05 - Vagn Ilnjesteretssagf. kst. Kammer­ advokat, K.UM. Fredh. Kan. 16 K £ Cent. 2550,11530 &11550 (10-4) Bp.Stockholmsg. 53',2EI i 0 728 - Johs. E Instrumentmager Bredg. 43C Kl D Palæ 1689y Bp. Koldingg. 7SE) - Sven Kommunelærer Rohckkav. 401Hell. | Hell. 1823 - C J Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg. 574 [N] - L V Købmand Brede Lyngby £ Lyngby 357 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 (UD Am. 998 y - A Repræsentant Hostrupsv.71E S) N7815 - VagnRevisor Laurav.134Yalby£ Vb.3196v - H Skotøjshdl. Vesterbrog. 37 E D Cent. 6478 Bp. DyVekes Allé 31 [S] - Aage Snedkerm. Westend 29 E g V 1438 - LFrue Sæbeforr.Njalsg.55s ls) |) Am.l051y Aagreen L V Maskinkonstruktør Fredeiiks- borgv. 1642[N) JOTg. 2886 v AahU8et v. N P Nielsi n B’ikkenslagerforr. Falkoner Allé 120 E) £ Cent. 7494 Aahu8-Klo8ken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 E £ Cent. 10940 Aakanden ved Fru Ella Falk Plisséforr.Nørre- brog. 37 IH) JDN 6271 Aakerberg GKormand f. Bygningstapetserer­ nes Fagforen. Wilkensv.26C2É£Gh.5839y Akerlund IM O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 E) *A Frue Solv. 33DB *Marie Frue Bredg. 47s E g Palæ 1912 - HenryGross. Vicekonsul (Cnr.C Rahr&Co.) Helleruplunds Allé 18 Hell. J) Hell. 1144 - John Gross. (N J Åkerlund & Co.) Pug- gaardsg. 84E D By 8962 ■N J &Co. Skrædderforr. Bredg. 20° K £ Cent.6209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. Borups Allé 152 S) £ Tg. 4557x - A Speditør Toldklarerer Trepkasg. 23El f) N 1828v “ Aa Sølvsmed Kattesund 14CE £By 2929v Bp. Finsensv. 75s E *O Tømmerhdl. Aabakkev. 6 E | Damsø 2090

Aakerman A Dameskrædder Kronprin- sesscg. 43° E g Palæ 5203 Akesson Knut Direktør Amager Boulevard 134- is’ - A Skrædderm. Valby Langg. 31 Valby g Vb. 8v - N Skrædderm. H P Ørums G. 4 Eli Aa-Kiosken v. L & K Jensen Aaboulevard 50 E) £ Cent. 6069 & 11037 Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg.8 B ES! £ N 1528x Aaland H PKunstmalerOrionsAllé3 Kastrup Aaland ved Carl Hansen Flytte forr. Dan- marksg. 19 E £ V 1567y Aalberg Oscar Slagterm. Norrebrog. 200E1 £ Tg. 1290 Aalborg R A Ritmester R. l‘)M. Lundtoftev. 218 Lyngby Aalborg - Aalborg M a r g a r i n e f a b r i k s Hoved- oplag Ny Vesterg. 7 iffl $ Cent. 10254 <& 11254 Telegramadr. „Veget,ana“ - Stiftstidende, Kbhvns. Kont. Skinderg. 40 Kl D Cent. 5790 - Toj magasinet v. AOvesen Koxnpagnistr.23 K D By 3046 Aalholm Bilen v. RudolfPetersen Aalholmsv. 19 Valby D Vb. 3900 - Blomsterforr. v. V Lerncke Brams- lykkcv. 20 Valby £ Vb. 2416 - ’s Farve- A Materialhdl. F Anskjær Ros- kildev. 159 Valby £ Vb.989 - Elvtte- & Vogumandsforr. v.PChristensen Vigi-rslcvv. 33 Valby g VI.. 1993 -Tsenkranilull. v. AFRatlijoValby Langg. 191 Valby £ Vb. 3521 - ‘s Tandteknik v. Aage ENK jær Roskildev. 1012Valby |i Vb. 1436 Aalholmskvarteret’s Gas- &Vandmesterforr. ved A Jørgensen Nakskovv. 33 Valby g Vb. 2573 Postkonto29802 Aalkjær I V Læge Tagensv.504 iN]£ Tg 489y Aalling .1 Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A4 E £ V 0G86x - & Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123[N] g Tg. 1565y Aalund Otto Glarm.Holsteinsg.45El£03425y Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v. Johannes Petersen Ilumlcbækg. 51 IS) D Tg. 1432 - Mejeri v. Valborg & O Jørgensen Aabou­ levard 34 [N) £ N 0201 Aaløv Carl Ejendomsmægler Colbjornsensg. O4 E £ Cent. 3156,3157 & 5369 Aamand Niels Overmontør Sundholmsv.l32[BJ Aamann Svend Gross. Julius Thomsens PI. 2 E $ N 7774 Bp. Smalleg. 36 B4 E £ Gh. 2080 - AF RepræsentantMarkv. 47 E Aamodt Oline Enkefrue Holger Danskes V. 694E g Gh. 5217x • Axel E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 E £ Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 - H F Repræsentant Strandboulevarden 1184 [øl f 0 1581 Aamund Joseph Direktør Raagev. 17 Hell. |l Hell. 1921 Aamøllen v. John H Bauer Melhdl. Falkoner Allé 110 E g N 2156 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Reeister Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandhou- le varden l l l 4El g 0 7909 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 224E) £ 0 2246 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 1744 E) £Tg.959x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 18s E £ Eva 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesen s V. 253E | V 83ll Aarep S P Godsforvalter R. S-Fasanv. 661 Valby g Cent. 12423 Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. g Gjent. 786 - Georg Bankbestyrer Lykkesh. Allé 3ASE £ V7150 - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834El

Aarestrupvejens Skrædderreparationsværk­ sted v. Yrsa Holm Nielsen Aarestrupsv. 4 Valby g Vb. 96x Aarfelt A L W Billedskærer Møbelhdl. Western! 9 E | V 3058 Bp. Matthæusg. 282m - Carl Johan Billedskærer Broagerg. 84E - H Billedskærer Dybbolsg. 553E Aarfing Aage Malerm. Arkonag.4E£V8009 Aargaard Ludvig B Gross. (Aareaard & Nayberg) Aalokistev. 170 Vanl. ffi Damso 1130 - & NavbergGross.Fedevareforr. Aalekistev. 170 Vanl. D Damso 1130 - Jacob Kunsthdl. Vadstrupv. Vadstrup- gaard Bagsværd $ Bagsværd 200 - Alpha Tandlæge S-Fasanv. 294E || Gh. 5095 v Aarhus Gas- og Vandmestei forening, N- Voldg. 30 K g Cent. 2278 Aar huu s P r i v a t b a n k . Akts., NygadelE 014 Stal s |1 170 Telegramadr. „Aarhusbank" Kontortid 10-3, O'/j-O1^, Lørdag 10-2, Aaris N KrøkenThorvafdsensv.l32E |lVJ32y Aarkrogh L C Graver v. Timotheus Kirke Christen Bergs Allé 7SVTalby |) Vb. 2216 -VM kgl. Kapelmusikus Kong Oscars G. I3E) g Ryv. I482y - Peter Musiker Willemoesg. 531(O)®08719 - C Frue Restauratrice Birkedønnnerv. 3 Ltfl JOTg 4756 Aarie Husgerningskontor v. M Moller Vo- sterltrog. (MA IVJ |ji V 33(10 Aarlo T j I’Skrødderm. Jacob Krlaiulsens G. 7 El D 0 2540 v Aarre Lone Enke e. Fuldm. Gaasebæksv. 21 Valby £ Vb. 414 Aars SvemiBagerm. Helgolandsg.15 (VJ£ V 9918 - Paul Dekoratør Roscnv. Allel2’|()]|lD7836 - Louis Gross. Koseuv. Allé 17’ [oj jj) 0 8695 Aarsbo J Stadsbibliotekar Gorsonsv. 23 Hell. £ Hell. 5420 Aarokov Georg kgl.Kapelmusikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby £ Hvidovre 151 Aarsleff Hilda Frøken Danas PI. 102 E V 6084y & £ Cent 5270 Postkonto 27920 Aarslev M Skotøjshdl. Nikolaig. 26 E £ By 5026x Bp. Graabrødret,. 51E Aarslev-Jensen K Manufakturhdl. Borups Allé 213 m £ Tg. 5217 Bp. Bellisv. 17 E £ Gh. 4920 - H Temrerm. Aalholmsv. 131Valby Aarstad W th. Driftsingeniør Zionsv. 51E) Arstadius E Skrædderm. Kompagnistr. 37 E £ By 801y Bp. Thingvalla Allé 51(É£Am. 7560 Aarsøe M Assurandør Bygholmv. 20 Vanl. £ Damsø 737 - Arvid Kasserer Jernbane Allé 821Vanl. £ Damsø 2394x - Aagot Oste- & Paalægsforr. Jernbane Allé 88 B Vanl. £ Damso 1704 Aarup Erik Bankdirektør Frederikslundsv.10 Bolte £ Holte 1085 - Henning Cand. theol. Aaboulevard 123El - Alma Enke e. Bankdirektør Hjortholmsv. 5 Holte £ Holte 429 - P K Fi ue Parkvænget 22 Charlottl. £ Hell. 1986 - J Kasserer Smakkegaardsv. 10s Gjentofte £ Gjent. 2301 - John Malerm.Godthaabsv.30E £Gh.4066 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 143El f N 3987y Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 El £ Tg. 1100 Postkonto 20807 - Robert Metaltraadvarefabr. Mullcrupv. 7 Brh. £ Bella 1834 - S C A Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 El - Hugo Organist Udbyg. 15* El £ N 4194y - PChr. Overinsp.i Post-ogTelegrafv.R.DM, Amager Boulevard 43GD£ Cent. 12309 - K Repræsentant Under Elmene 71[S] £ Am. 4353y

Co., Akts., Parfnmefabr. Amalieg.3E

Made with