Kraks Vejviser 1935 personregister

Afdeling I I I . P e r s o n - R e g i s t e r f o r K ø b e n h a v n . Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyerfse Kortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

49

49

Made with