Kraks Vejviser 1935 personregister

III — 927 Fenix, B r a nd f S r s a k r i n g s - Akt iebo - l a g e t i Stockholm: TageKlee af Firma Klee & Schack Bemstorffsg. 15,17 3 fl Cent. 4462 & 14988 Fenneberg & Co. Gross. Brøndsteds Allé 6 3 fl V 3056 - M Gross. (Fenneberg & Co.) Brøndsteds Allé 6S 3 fl V3056 Fenning Gerda Frue Carl Plougs V .53 0 | hemmeligt Nr. Fensager OLandsretssagf. Ny Kongensg. 4B fl Cent. 3665 & 14625 Bp. Harsdorffsv. 12* 3 f V 3390 Fensbo Th. Bogtrykker Løvstr.4 AB flPalæ 5337 Bp. Reberbaneg. 12 [S] fl Am. 1531x - A Prokurist l.Strandv.l3Hell.fl Hell.3294 Fensbøll Jac. Fuldm.v. K T A S . Østerled l 2 El fl Ryv. 888 Fensmark Aug. Ingeniør Løjtn. Amagerfæl­ ledv. 18 (S] fl Am. 6162 - Elna fh. Kursusbestyrerinde Birkholmsv. 4 Holte fl Holte 520 Fensmark ved F K Jørgensen Mejeri Fensmarkg. 40 031 fl Cent. 10974 Fensteen A E Cand.jur. Havdrupv. 133Vanl. fl Damsø 2646 Fenstrup Carl Adolf Trafikmester N-Fri- havnsg. 572O fl 0 933y Fent Alois Gross. Konditorivareforr. Pilestr. 331B fl By 3445 Fentz Jacob Sagfører Falkonér Allé 5023 fl N1957y Fenøe Gunnar Journalist Abel Cathrines G. 353 fl V 7294 Ferber Axel Bogholder Willemoesg. 374E fl 0 8691 Ferdinand A Ingeniør Nattergalev. 531SI - Werner Prokurist Værnedamsv. 843 Ferdinandsen Max Automobilforhdl. Halls Allé 10s 3 fl V 9482y - Aage Direktør R., Chr. d. 9. G. 1B fl Cent. 1434,1474 & 164 Bp. Strandv. 349 Klpbg. fl Ordr. 1652 - Hother elektr. Forr. Jægersborg Allé 43 Charlottl. fl Ordr. 1916 Bp. Strandv. 244 Charlottl. - Alba Enkefrue Nvgaardsv. 29 E fl Ryv. 202 - Henriette Enke e. Vinhdl. Thorsg. 107* El fl Tg. 1664 - F Hdlsgartner Strandv. 349 A Klpbg. fl Ordr. 297 - Peter Journalist Kong Georgs V. 59 3 - CarlProf.v.Landbohøjsk. Dr.phil.R.Frede- - Peter &Co. Vinhdl. Bredg. 6BflCent.280 Feréntz Elna Enkefrue Bernstorffsv. 222 Charlottl. Fergo Elna Enke e. Kommunelæge Kilde- gaardsv. 161Hell. fl Hell. 5174 x P H Forlagsboghdl. Hegelsv.4,6 Charlottl. fl Ordr. 479 Ferlov &Co. elektr. Install. Østerbrog. 29 ID fl Cent. 3310 &3016 - Th. elektr. Install. (Ferlov & Co.) Soldalen 18 E fl Ryv. 3816 - Th. & Svend Berendt elektr. Install. Østerbrog. 54 C IH fl 0 6643 - Minna Frue Havneg. 354B fl Palæ 5932 - Holger Kunsthdl. Hyskenstr. 3 B fl By 8655 Bp. Pilestr. 40®B fl By 985x Ferm, Fabr., Akts., Smalleg. 46 B fl Gh. 4264 Fermer W ilh. Landskabsmaler Dronning- gaards Allé 9 B Holte Ferniss Einar J Direktør Høstv. 24Charlott], fl Ordr. 3205 Ferrall Marinus Overingeniør Livøg. 133 [0] fl Ryv. 1884 - Konrad Prokurist Serridslevv. 62 El fl 0 5870 Ferreira d’Almeida Carvalho Amadeu portugi­ sisk Gesandt S K Kong. Nyt. 34 B Ferrild Minna Enke e. Gross. Mariendalsv. 2 Bs B fl Gh.4865 rikkev. I 3Hell. fl Hell. 2251 - F Slagtern. Wildersg. 60®B

Feltsing Ina Buntmager Værnedamsv. 14®13 fl V 6687v ■ - Hjalmar Repræsentant Værnedamsv. 14® E J) V 6687v Felumb Valdemar Gross. Wernersv.10 Char- lottl. - Svend Chr.kgl.Kapelmusikus Kapelmester Cort Adelers G. 12* B A By 294v Fem Mejeriet v. Fru K Reevold Flensborgg. 5S3 fl Eva 1693 F e m e r n - R u t e - K om i t e e n Grosserer- Societetets Komite Børsen E fl Cent. 5320. Se Real-Registret under F Femina ved Aage Hansen Kjoleudsalg Fre- deriksborgg. 54 B 4 By 7572 ia Femme v. J Jensen Kjoleforr. Skoubog. 4 B fl Palæ 5667 Femmer Ellen Cand. mag.LærerindePaludan Mullers V. 333 fl V 7184 - G Gymnastiklærerinde PaludanMiillers V. 333 fl V 7184 - ’s Kvindeseminarium Struenseg. 50 El fl|N3103x Femvejen8 Bageri v. Knud Andersen Vil- vordev. 1 Charlottl. fl Ordr. 1657 - Kødudsalg v. C JensenFortunv.2Charlottl. A Ordr. 3035 Fenchel W Dr. phil. St. Kjelds G. 272El fl Ryv. 197ly Fencker H Bankfuldm. Madvigs Allé l i 3 3 fl V 5718y Fendahl Marie Enkefrue Violv. 24 Gjentofte D Gjent. 572 Fender Otto Repræsentant Grøndalsv. 168 3 f Gh. 8237 Fendrup Dagmar Frue Asmussens Allé 4S3 | V 9106y Fenner C E Arkitekt Rødkildev. 42 3 fl Gh. 3l82u C G Ekspeditionssekr. i Univ. Kvæsturen Cand. polit. R. Rosenv. Hovedv. 4 13 D 0 2027 Agnes Enke e. Ingeniør Gothersg. 304B D Palæ 482y E C Enkepastorinde Grenaag. I l 2IS) Edith Enke e. Høj< steretssagf. Lunde- vangsv. 12 Hell fl Hell. 2777 Else Enke e. Ingeniør S-Fasanv. 5343 f! Gh. 9957 Else Enke e. Overretssagf. Amaliev.l3s3 | V 4501 Ida Enke e. Valgmenighedspræst GI. Kon­ gev. 162 A23 | V 1643y MMFrøken F orl'atterindeHolsteinsg.552® Viggo Forretningsf. S-Fasanv. 2723 fl Gh. 766y Dora Frue Ingeborgv. 16 Charlottl.|)Ordr 2450 CA I Kommunelærer Dronningensg.519B 0 Kontorchef i Socialmin. R. DM. Kastelsv. 21* M fl 0 1646 Agnethe Frue Kunstmalerinde St. Jakobs G. I l 2 M fl 01594v Gustav Kunstmaler Forhaabningsh. Allé 8 3 | V 7838 ^CMLandbrugskand.Gross.Sofiev.2Lyngby | Lyngby 557 * Vilh. Asp Læge Bredg. 563B fl Palæ2877 (1-2) Postkonto 4894 ' M Frøken Overassist. u. Magist. Jacob Erlandsens G. 103El fl 0 3855v ' K J Pr.-Løjtn. Nyvej 1613 ‘ Chr. Prof.KommunelægeR. N-Farimagsg. 152B (12-1) fl Cent. 5732 ' Erik Tandlæge Torveg. 211B fl Am. 1413 ' Johanne Tandlæge Forhaabningsh. Allé 8« 3 | V 7838 *Axel L Th. Typograf Esbern Snares G. 64 3 D V 6134v ^nqer-Brendstrup K Frue Maglekildcv. 12* t 181f V 1281 y f®#ger-Eriksen Karen M Cand. pharm. Dr. Priemes V.123S *E fh.Dampskibsf Ørnev. 661O fl Tg.3006 ^nger-Petersen K Direktør Cand. polyt. Ei­ nar Holbølls V. 12 Charlottl. fl Hell. 174 ' Gunnar Gross. Korn-og Foderstofforr.An- nette,v. 14 Charlott!. ® Ordr. 119 Person-Register for København

F e lt— F ib i

Ferring-Larsen B Landsretssagf. V-Volde. 10 3 fl Cent. 2560,2472 & 228 Bp. Aa-“ boulevard 183El fl N 5640 Ferrini Poul A Arkitekt Viborgg. 102E - Carl Kunsthdl. Aaboulevard 55 3 fl N 5642 Bp. Dronn. Olgas V. I2B - Axel Repræsentant PederSkramsG. 264B Ferroid F H Bogholder Fredensborgg. 51El fl Tg. 1948x - K SejlmagerNyhavn 6 B fl By 5463 x Ferr 08 an, Akts., pharm. kem. Fabr. Bleg- damsv. 72 El fl Cent. 13176, 15151 & 1016 Postkonto 1017 Ferrostaal, Akts., Stormg. 10 B fl Cent. 14571 & 14572 Ferrox Box-System Akts., Nyhavn 38 E fl Palæ 3639 Ferrum, Staal & Metalvarefabrik ved Inge­ niør Leif Christensen Allég. 12 B fl Eva 3513 Ferslev Amalie Enke e. Fabrikejer Trond- hjems PI. 3* El - V Enke e. Købmand Frihedsv. l s E fl Gh. 3973y - Erik Fuldm. Amagerbrog. 232B2 (Bl fl Am. 7479 - Fr. Gross. Tagensv. 883El fl Tg. 1402y - Ejnar Kapelmester Fred. d. 6. Allé 93E fl Gh. 1766y - Parmo Repræsentant Bakkev. 4(5Holte - Viggo Repræsentant Hollænderv. 2423 å Eva 1696 L Restauratør Stubmøllev. 9 3 fl Vb. 2540 - Oluf Skomagerm. Bagsværd Hovedg. 162 Bagsværd fl Bagsværd 191 Ferslew - C Fe r s i ew & Co. Bog- & Stentrykkeri Papirhdl. st. Kongensg.24 B fl Cent. 470 Postkonto 166 Telegramadr. „Cnrferslew“ Fer8løv-Jen8en Einar Bankrevisor Finsensv. 64* B fl Gh. 3988y - Ludv. Urtekr. Istedg. 693 fl V 3877 Bp. Mathildev. 22* B fl Gh. 7749 - Th. A Urtekr. Nørrebrog. 166A El Tg. 1662 Bp. Bjeroedev. 10 Brh. fl 2622 Fer8trup W Assist. v. Udskrivningsv. Julius Bloms G. 182El fl Tg. 815u Fesset R Forfatter Østrigsg. 243[S]flAm.3626 - Otto Koncertmester i Statsradiofonien Hyldegaardsv. 58s Charlottl. fl hemmeligt Nr. Fester [Se endv. Fæster] - Ebba Frk. Assist. i Telegrafv. Østbaneg. 33* El fl 0 8327 - & Andersen, Akts., Assurancemæglere Stormg. 10 E fl Cent. 14571 & 14572 - George Direktør Onsgaardsv. 29 Hell. fl Hell. 1172 - Julie Sophie Enke e. Gross. Kristianiag. 183El fl 0 3695y - G Fuldm. i Sparek. Upsalag.l2Ei fl 0 9015 - Axel Manufakturhdl. Peter Bangs V. 60 B fl Gh. 6788 Bp. Amagerbrog. 43 El fl Am. 3954y - Ove Skrædderm. Peter Rørdams V. 48* Lyngby - Geo, Akts., Stormg. 10 B fl Cent. 14571 &. 14572 Postkonto 21898 Fette Niels Murerm. Hvalsøv. 46 Brh. fl Bella 152 Fetterlein Henry Sekretær Julius Valenti­ ners V. 202B fl Gh. 7257 Fevejle J AOrganistBrogaardsv. 12Gjentofte le Févre Esther Enkee. BuntmagerSchonr bergsg. 1543 - G Skrædderm. Amagerbrog. 202 U fl Am. 8896x Bp. Oxtord Allé 55 IH Fiala Georg E Tømrerm. HjortholmsAllé 9E1 Fibecker Thorkild Urtekr. Viktoriag. 633 fl V1812x Fibiger (Se endv. Fiebiger] - J &.TVillefrance Entreprenører Gothersg. 82 B fl Palæ 486v - OAForretningsf. Tagensv. 114A3El fl Tg. 194x - O Frue Østerbrog. 54..B4 El fl 0 1224x - J Ingeniør FM. St. KnudsV.16‘3flV8333

Made with FlippingBook HTML5