Kraks Vejviser 1935 personregister

P erson -R eg ister for København Feilberg Lorry Tandlæge Palæg. 5 El | Palæ 1404 Bp. M'ariev. 9 Hell. | Hell. 4952 Felnberg S N Antikvitetshdl. Pilestr. 43 E! | By 2343 - Dora Enkefrue Ny Kongensg. 124 E! - E Gross. Turesensg. 6' El | By 98v - S Skrædderm. Absalonsg. 21A El | V7128 Bp. Ryparken 262E | Ryv. 4424x Feiring Niels Revisor Borgmester Jensens Allé 5s i | f l 883 v Feirup Alfr. C Korrespomhmt Mynstcrsv. 13s E) | Eva 2(il x Felbig Erik Stig Cyklehdl. Elmeg. 5 Hl | N 5597 Felbo I Kasserer v. Staden Kbhvns Hovedk. Vejlesøv. 7 Holte | Holte 43 Felby Herman Smedem. (Herman Felby & Sønner) Raadvadsv. 11 E) | Tg. 1944 - Herman &Sønner Smedem.Gas-&Vandm. Allersg. 8,10 H) | Cent. 8875 - Richard Smedem.(HermanFelby&Sønner) Dosseringen 20‘Hl - Robert Smedem. (Herman Felby &Sonner) Fuglsang Allé 110 Brh. | Bella 2013 Feid A Maskinmester Beatev. 108 Valby Feldbeck ChristiansenRud.Direktør I E Ohl- sens G, 2 'E Feldberg O ESagforerfuldm. Cand. jur.Sc.hu- bertsv. 7SEl Feldborg S Murerm. Hojmosev. 26 INI Feldbro Henning Urtckr. Dronningcnsg. 57 E £ Am. 7615 Felding M Frue Læssøcsg. 143Hl £ N 4325y - Carl Ingeniør Stenograf R. Phistersv. 9 Hell. £ Hell. 742 - O Ingeniør Cand. polyt. Østbaneg. 47r*E - Svend Læge Reservelæge Dr. med. Godthaabsv. 142 (E £ Gh. 6248 (12'A-lVs, Fred. till. 6-7) Feldinger Axel F Arkitekt Hellerupgaardsv.2 Hell. £1Hell. 540 Feldmann W Danselærer H C Ørsteds V. 40* E) £ V 7068 - Elias Direktør Olo Brnuns V. 9 Char­ lottl. £ Ordr. 2814 - S Skrædderm. Hellasv. 10s [s] £ Am. 8168 Feldthau8 A O Arkitekt Marstrandsg. 13 E . £ 0 4250 - Clara Forstanderinde Gammeltoftsg. 1 IB - Rosa Kommunelærerinde EckersberggAE Feldthausen M G Kommunelærer Heibergsg. 144El - A Konservesfabr. Dannebrogsg. 47 B8 El Feldthu8en Johs. elektr. Install. Gunlogsg. 15 E £ Am. 3831 Postkonto 1462 - Georg Fabrikant Madvigs Allé 9* El £ Cent. 570 - ’s Georg Fabrikker Blikvarefabr. Madvigs Allé 9 El H Cent. 434 - Dagmar Frøken N-Voldgade222 El D By 3473 - A J Giarm. H C Ørsteds V. 5 El £ Cent. 11559 Bp. Carl Bernhards V. 13' El D Eva 3818 - Carl B Gross. Agcnturforr. Raadhuspl. 45 El j) Cent. 12409 Bp. Solbakken 36 Holte £ Holte 656 - Knud Malerm. Ærøvej 63GØ£ Gh. 8269 - P A Sekretær Martensens Allé 84 [vj ®V 165x - K Trikotagehdl. Jagtv. 201 E £Ryv.239y Feldvoss J Skoleinspektor Saltværksv. 69 Kastrup £ Kastrup 67 Felk Karl Gross. Agcnturforr. Rosenorns Allé 342El £ Cent. 10426 Felkov Th. Damekonfektionshdl. Vesterbrog* 56 El U Cent. 14214 Bp. Strandv. 249 Char­ lottl. H Ordr. 4192 Fels Egon Fuldm. u. Stadsing. Direkt. Venusv. 22 Søborg | | Sob. 550 Feising August Organist Kantor Godthaabsv- 102300 £ Gh. 8180 Felskov-Christensen A Urtekr. Rolighedsv. 14 E) £ Cent. 5093 Bp. Frobels Allé 4SE Felt & Tarrant Mfg. Co. Filial ved Anton* Thunbo Kampmannsg. 4 B £ Cent. 313 Postkonto 1436

III — 926

F a u r — F e lt

Faurhøj Inger Enke e. Forstander Kathrinev. 18 Ilell. $ Hell. 4892 FauringKFVKommunelærer Webersg. I 3 E £ By 1039v Faurschou N A Direktor Blaagaardsg. 313 [Kl - B Fabrikant Blaagaardsg. 313IS) - Helga Frue Hothers PI. 131(Hl £ Tg. 2197 - Lovise Frue Classensg. 253E £ 0 I585v - Aage Overretssagf. Skoubog. 1 H | Cent. 5219 & 5300 (10-3) Bp. Helleruplunds Allé 21 Hell. £ Hell. 2145 - H Ross Repræsentant Bonnelandsv. 12 Vanløse £ Damsø 1738 - A Salgsinsp. I'eter Hangs V. 99" IE1£Dam­ sø 2000 Fausbøll B Enkefrue Øresundsg. 721 | 0 9008u - Th. Ingeniør Solsortv. 67s DØ£ Gh. 6708 - Aage Ingeniorassist. Kildegaardsv. 1G2 Hell. ® Hell. 3994y - Axel Kontorchef Ø-Paradisv. 9 Holte £ Holte 7G4 - Annie I Froken Mag.art. Ø-Farimagsg.774 El | 0 4142u - Valeur Sekretær i Skuespillerforen.Nyhavn 203 IB £ By 6033(5-7) - Til., se Hauch-Fausbøll Fausing A Lagerforvalter Kronprinsesse Sofies V. 12 C4E Faustinu8 F Direktør Bredg. 32M1“ SI - Ellen Luthsangerinde Guldbergsg. 512El ft N 291x Faxe - Faxe Kal kbr ud, Akt s . , Fredh.Kan. 10 QB| Cent. 9123 Postkonto 21947 - Faxe-Limhamn K alkb rud ,Fællesagen- turet for, Fredh. Kan. 10 IB | C2373&2374 Telegramadr. „Fællesagenturet“ FaxholmHKorsetfabr. (Korsetfabr.Constant) Amaliev. 19s El Faxøe Einar Formand f. Arb. Idrætsklub Gemersg. 522 IB | Palæ 75y - Helga Hørkr. St. Jørgens Allé 32DØ - G Ingeniør St. Jørgens Allé32E )|V 2768y Faye E Enke e. Telegrafkontrolør Rosen­ ørns Allé 2- El | N 2917v Fecht O Enkefrue Jerichausg. 8 8 El Fechtels Hospital FYederikssundsv. 78 A El | hemmeligt Nr. Kontor Fredh. Kan.lGKl | Cent. 2550 se Afd. V Real-Register FechtenburgA CGross. N J FjordsAllé 18'El f N 1832x II Kasserer Horserndv. 151El | Ryv. 2209x Fedde Hans II Gross. Agenturforr.Nørreg.37* IB | Palæ 5933 Feddersen Laur.DisponcntAmagerfællcdv. 453[si - Chr. Gross. Egilsg. 25' (s] - E Kammerjunkerinde Ole Steffens V. 5 Klpbg. | Bell. 32 - T G Læge Tranegaardsv. 67s Hell. | Hell. 3138 - O J Ritmester Kmjkr. R. Biilowsv. 44' El | N 5202 - Vald. Kastelsv. 12C5E) £ 0 1874x Feddersen Jensen Ingvar Arkitekt Nyelandsv. 593E | Gh. 52<>9x Feder Benny Manufakturhdl. Borgerg. 58 IB I Palæ 1759 - IMamilakturhdl.Torveg.63 [B |Am.6937v Bp. Nærumg. 5SIH11 Tg. 1404x - M Manufakturhdl. Borgerg. 58' IB | Palæ 1759 - V Manufakturhdl. Rigensg. 2f>' OB| Palæ 181u F e d e r a t i o n o f B r i t i s h I n d u ­ s t r i e s Amagert. 29 OB®Cent. 10274 Federhof-Møller Betty Komponistinde, Sang­ lærerinde St. Knuds V. 372El | V 2705x Federspiel P T Cand. jur. Mikkel Vibes G. 5' IB | Am. 3670 - KB K Disponent Estcrsv. 432 Hell. - F rid a E nkefrue Ordrup?. 422 C harlottl. | Ordr. 3642

Federspiel Margrethe Enke e.KontorchefN J Fjords Alle l 2El £ N 1216x - H C Kommunelærerinde Odenseg. 134E1 - S Konsul Kapt. Dr. Abildgaards Allé 14s El | N 8466 - H V Overassist. v. Statsb. Herman Triers PI. 55El -M L fh. Postmester Jacob Erlandsens G. l l s El - Gunver Redaktør Holmegaardsv. 62Char­ lottl. | Ordr. 2002 - S L Repræsentant Ingersv. 3 Charlottl. | Ordr. 4402 - Harald Skolebestyrer Cand. theol. Odenseg. 134El | 0 2218y - Ejner Skuespiller Holmegaardsv. 6ZChar­ lottl. | Ordr. 2002 - J S J fh. Trafikinsp. v Statsb. R. DM. GI. Kongev. 723El | V 5769v Fedtsmelteriet Kobenhavn ved N E Graven- gaard GI. Jernbanev. 16 Valby | Vb. 3046 Fehlhaber Fr. Vaiemærkefabr. Monterg.l2IB Bp. Hauser PI. 304[B Fehmerling-Jørgensen E Fiske- & Vildthdl. Smalleg. 3 E | Cent. 13181 & Gh.540 Bp. Smalleg. 72E | Gh.6062 Fehr Herluf Fabrikant Prinsesse Maries Allé 16r>El Fehrenbach Elisabeth Orgelbygger Frede- rikssundsv. 80s El | Tg. 2315 Fehrend Harry Redaktør Fridtjof NansensPl. 33i I 0 1306 Fehrenkamp Volmer Larsen Tomrcrm. Strandv. 150 As Charlottl.| Ordr. 397 Fehrmann ODAKorrespondcntLauridsBings Alle 22E - A Lagerchef Nyhavn 5 'El | Pala* 1820x -CM Prokrorist, Laurids Bings Allé22E - B C Slagterm. Strandv. 167 Hell | Hell. 176 Bp. Strandv 1084Hell. | Hell. 627 y - Carl Slagterm. Jægersborg Allé 25 Char­ lottl. | Ordr. 84 Bp. Hjortevangen 9S Charlottl. | Ordr. 3873 - VFSlagterm. Vermlandsg. 12' (S) | Am. 1261 - Wilh. Straahattefabr. Gothersg. 14 D IB | Palæ 2531 Bp. GI. Kongev. 23r>El | V 8830 Fehrn E Ciseler Nørrebrog. 49B'IH) ®N1432y - Sv. Aage Fuldm. Kronprinsesse Sofies V. 23 E | Gh. 4661 - 's Th. Enke Glarmesterforr. Nørrebrog. 49 A Hl | N 2997v Feigenberg Evsey V-Boulevard 45' El | Cent. 4506 - Leo V-Boulevard 45' El | Cent. 4506 Feigh V Rammefabr. GI. Mønt 17' IB | By 5651y - C Translatør Cand. phil. Købmagerg. 133 E | By 1471v FeilbergC G Cand. theol. Bagsværdv.299-303 Bagsværd - Axel Ekspeditionssekr. i Finansmin. Aa- boulevard 86' Hl | N 1312y - Marie Enkefrue Uraniav, 7 E) | V 8777 - Emma Frue Strandv. 132 A3Hell. | Hell. 520 x - Agnes Frøken Hollænderdybet 182 [s] S Am. 2068v iels InspektorCand.polyt. GustavJohann- sens V. 46 B | Damso 2702 - Knud Kommunelæge Østerbrog. 116®El J 0 3106(12-1) Postkonto 30265 - N P M Kommunelærer Malmøg. 74El | 0 ll4 lv - Aage Landinsp. Distriktsbestyrer v.Hede- selsk. Mose- og Engv. Lektor v. Landbo- hojsk. Falkopcrgaardsv. 7 El | N 3786 - Johanne Froken Læge Amagert. 312 E l|B y 4122 Træffetid Hverdage2-3,Mand. ogTorsd. tillige7-9Aften Privatbp.Valken- dorfsg. 203IB | By 7375 - CA Prof. Læge K. DM. N-Frihavnsg. 132 E £ 0 4 8 - C L Prof. v. Landbohojsk. Ingeniør R. Gustav JohannsensV. 42 E | Damsol420 - II F fh. Skolebestyrer Cand. theol.Ulrik- kenborg Pi. 22Lyngby

i

Made with FlippingBook HTML5