Kraks Vejviser 1933 personregister

Afdeling I I I Person-Register for Kjøbenhavn. Omfatter Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer(se Kortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

50

Made with