Kraks Vejviser 1933 personregister

III —786

Person-Register for KJøbenliavn Aagaard L M Bankassist. Fredenshøjs Allé 6 * E - Carl ECand.polyt.tekn.FotoarafRedaktør Anker Heegaards G. 5 3 4 By 2919x Bp. Morlenesv. 14 Holte 4 Holte467 - SO Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl. f Damsø 220 Postkonto 753 - D Munk Direktør Reventlowsg. 305 0 I Eva 1782 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I 2 ES f By 1083y - Gerda Enkefrue Brøndsteds Allé 7 2 IBI V 6015y - Jenny Enkefrue Solgaarden 232 E f By7- 3523y - M Enkefrue N J Fjords Allé 10 3 3 f N 4137x - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) P 0 4* Ankers G. 2SE 4 Palæ 1974 - Peder Forretnings!'. Njalsg. 39 2 E S ^■t0' 465y - NNielsen ForstanderRyesg.288 [ 14665 - Dagmar Frue Amagerfælledv. 9SE i Am. 1680x - Ellen Frue S-Fasanv. 473E 4 Gh. 7424 - D E Frøken Carl Bernhards V. 81QD „ - Gunnar Fuldm. Rughavev. 1 1 Valby 4 ^ 771x - Harald Gross. Ansgars Allé 161Valby _ . - LB Gross. (Nordeuropæisk Handels Un>0lll Hellerupv. 712Hell. ■Otto Gross. Vesterport E) 4 By 7030 Bp- ■ J0stbaneg.3 8 E ® 0 6133 ■& Frederiksen Guldsmedem. N-Voldg-2” IB 4 By 7157 Postkonto 4592 , - V Guldsmedem. (Aagaard &Frederiksen N-Voldg. 20 3 E - P Ingeniør Bernstorffsv. 154 Hell. - Paul Ingeniør Gross. (Baeh&Bonne’sEft'-' Enighedsv. 53 Charlottl. - Annine Frøken Kommunelærerinde Strandboulevarden 165E 4 0 7037v - A P L Kommunelærer Frdbg. Allé 58 ”IV 4 Eva 1591 - IdaFrøken KommunelærerindeSorteda®s’ doss. 63A4E 4 N 2203y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil- deskovsv. 10 Hell. § Hell. 522 _ ^ L M S Kommunelærer Frdbg. Allé58 *'H - M Kommunelærerinde N .1 Fjords All® E J N 4137x r , - HV MKonstruktør BogholderAUé67V»n; - I I F Kulhdl. Vognmand Jægersborg ;7U 22 Charlottl. 4 Ordr. 2430 & Ordr. 499 - K J Købmand Vestkærs Allé 8 Hviden* Valby 4 Hvidovre 92 m - Viggo Købmand Torvet Nærum 4 Ns ®1,4 65 - O C Læge Dr. med.V-Boulevard 13 0 S Cent. 11078 (2-4) Postkonto 3955 Bp.R“rf) mester Jensens Allé 22 1 E 4 0 7236 (B '’J Hjalmar Malerm. Amagerbrog. 153 4 1S* Am. 4132 , - P Manufakturhdl. Roskildev. 368 Rødo* Valby 4 Rødovre 190 . - Poul Manufakturhdl. Valby Langg-1-2, Valby 4 Vb. 160Bp. S-Boulevard 87‘ - EmmaFrøken Maskina'fskrivmngsbur-w thersg. 364E 4 Fal® 497v .. nt, ■O F Murerm. Vesterbrog. 169 IB 4 3702,10079 & Priv. f V 8085 (10-2 Lørdag) , - Th. Murerm. Hollænderdybet 142E I '4 2139x .-92 ■Knud Organist Norgesg.30r,E 4 ibf - R G Overassist. v. KTAS. Havebo Sva* 5 VB. 317v g - P N Overbetj. i Statspol. Artilleriv. 4 Am. 3057 ■N A Overmontør AarhusPl. 4S Ø I - Andreas K Overpakmester Marstalsg- E 4 O 4853y ■ - HPostassist.Langelandsv.37IS140B-8 jgj - F Postkontrolør Sortedamsdoss. 63A •Olfred Prokurist Mathildev. 184 B å 6757 , ri®4' - A Repræsentant G.jentolteg. 56B trJ to fte 4 Gjent. 1460 251

Aa—Aaga

Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70® JJ Cent. 9500 - Budcentral ved Chr. Rasmussen Blaa­ gaardsg. 36® JPCent. 11455 &N 5383 - gi. Bureau v. S Kofoed Sygeplejebureau Aaboulevard 62 Hl JPN 2442 - Cykle- & Radioforr. v. Alfr. Baueli Aa­ boulevard 40 H 4 N 778 - elektr. Installationsforr. v. CNielsen Julius Thomsens G. 23 IS 4 Cent. 11630 • - Farve-& Tapetlagcr vedRud. MeyerAabou- levard 28 Hl fl N 946v - Flaskehandel v. S Hoffmann Gasværksv. 9 IS 4 V 2846y - Fæstekontorv. JC Andersen Jakob Danne- færds V. 6 S 4 Cent. 5418 - Spisehus v. .T C Christensen Aaboulevard 27 S 4 N 5450 - Vaffelbageri v. A Kiopp Rantzausg. 44 H 4 N 5221 Aaboulevard-Kioskenved ANielsen Aaboule­ vard 25 S 4 Cent. 2049 Aaboulevard-Kvarterets Special-Værksted ved Th. Poulsen Rantzausg. 35 Hl 4 N5929 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 96 E 4 Am. 3041 Abron A fk. Postmester Amieisv. 41S 4Eva 861 Aaby [Se endv. Aabye] - Emil Ingeniør Cand. polyt.Glahns Allé 43s E 4 Gh. 3829u - 1 Vioeinspektrioe Hans Tavsens G. 5SHl 4 N 1254y Aaby Ekspressen v. HMøllerFlytteforr. Eng­ have. PI. 17A S 4 Eva 1181 Aabye [Se endv. Aaby] - C Cand. phil. Annasv.42 Hell. - Lorenzo Direktør Søvejen 15 Holte 4 Holte 411 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 E 4 02467x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233S J V2382v - Dagmar Forstanderinde Colbjørnsensg. 34S 4 V 2769y - K A F Frøken Svinget 165E 4 Am. 1703x - Rud. Gross. Papirposefabr. Griffen- feldtsg. 544H 4 Cent. 1257 - Vilhelm Gross. Griffenfeldtsg. 544H 4 Cent. 1257 Bp. Romersg. 20 A4E - JS F Ingeniør Cand. polyt. Ellevadsv. 33 Charlottl. 4 Ordr. 2735 - Jørgen Ingeniør Cand. polyt. Holsteinsg. 614E 4 0 8120 - Oscar Installatør N J Fjords Allé l 4 IS - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 34S - Jørgen Kunstmaler Gothersg. 1432E 4 By 456y - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 10600 4 N 3855 Bp. N J Fjords Allé 33B - E Redaktør Cand. theol. Dosseringen 183 Hl 4 N 3193 - A Repræsentant Cæeiliav. 132Valby 4 Vb. 2547 - F Sekretær i Stat sanst. f. Livsfors. Cand. jur. Svinget 165 [8] 4 Am. 1703x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 E 4 Palæ 878x AabyholmVinduespoleringsbur. v. Paul Sund- Strup Marstalsg. 10 E 4 0 7787 Aacega Brændselsforr. v. G Andreasen Blaa­ gaardsg. 36 H 4 N 7363 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ sen Ved Klosteret 19 E 4 R.yv. 2786 Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G. 233H) - Flytteforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19 13 f Eva 1750 - J Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosenørns Allé 41 13 | N 5349 Aaen P J Overassist. i Post- og Telegrafv. Carl Bloehs Allé6Søborg AaesTb.Maskinmester i FlaadenHolmbladsg. 762E Aafred L & L Mortensen Mekanikere Sund- krogsg. 17 E 4 Ry7-4005 AciQ&c\rtlCLumbye Assurandør"V&IbyLsingg, 1433Valby 4 Vb. 30

Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Verner Christiansen Graabrødrct.8E flCent.7304 Aaaba v. J Hansen Transportforr. H CØrsteds V. 11 B> El | Cent. 11788 Aaabach Kompagni v. Magnus Haahr Giarm. Godthaabsv. 64 0 4 Gh. 4350 Aaabel Laura Husgerningskontor Odenseg. 243 El f 0 7691 Aa-aclo Komp. v. CGabriel Christensen Vin­ duespolering GI. Mønt 39 IB 4 By 5434 y Aaager JanusMurerm. Jomsborgv.31Hell. D Hell. 74 Aaals Richard Thor Hansen Snedkerm. Larsbjørnsstr. 7 IH ft By 2205 Aaba Bud & Transport Co. ved K Munch & H P Jensen Dybensu. 6 DS1 4 Cent. 3355 Aabac vod S F Garly Flytte- &Vognmands- forr. Viktoriag. 12 IS f V 8145 Aaback v. G W Andersen Soigneringsforr. Vesterbrog. 137 IS § Eva 814 Aabad O J Direktør Westend 304IS A.A.B.A.F. ved Holger Jensen Præstegaards Allé 15 Brh. f Bellal217 Aabak A C Gross. Frra. Svend Trøsts V. 13 IS 8 Cent. 3106,3126 & 15484 • K Snedkerm. Fred. d. 7. G. 18 H f N 6034 Bp. Fanøg. 272El f Ryv. 862y - v. O Anderberg Vinduespoleringskomp. Vesterbrog. 47 S 1 |V 1977x Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 E f Cent. 8447 ald Atelier v. Joh. Lyngby Korsg. 43 IH 4 N 6876 Aabart Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 E 4 Ryv. 1323 Aabech Alexius Arkitekt Murerm. Kaløv.31s Vanl. $ Damsø 986 - Jens A Damekonfektionsforr. Husumg. 10 IH) 4 Tg. 1706x Aabel [Se endv. Obel] - HPelektr.Install.Strandg.5C4E||Am.5759 - Gunnar Organist Rosendalsg. 164 E f 0 3581 x - J P l ’heilmann Repræsentant Rosendalsg. 164E f 03581x Aaben Auto Kørsel ved Fr. Ganderup Prins Jørgens G. 2A IH) Aabenraa Metalbogstavfabr. v. Chr. Dahl Aabenraa 15 E 4 Palæ 4445y - Røgeri v. H Iversen Aabenraa 4 IB 4 By 4202 P Aberg Sigrid Frue St.Kjelds PI. 6 * 1 1 Ryv. 4064 Aaberg ErikInstrumentmagerVodroifsv.21B‘ IS S V 6681x - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Vestmannag. 3 E D Am. 3365 - C J Maskinmester Niels Bohrs Allé 5 Søborg f) Søb. 579 - KRepræsentantOle SuhrsG.74Kl|)Palæ4324 - Ang. Tømrerm. Kristiansholms ØK1S Am. 1375 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Ve­ sterport IS JPBy 8674 Aabid, Akts., Odlejningsforr. Ny Vesterg. 1 IB S Cent. 7007 Aabirk Sv. Købmand (Sanafer) Holgersv. 7 Charlott!. Aabjerg Trævarefabrik v. Vald. A Olsen Aabjergv. 2 Vanl. § Damsø 1702 Aabo v.Kr.SchowBlomsterforr. Blaagaardsg. 59 IH) f N 6184 - AmagerbrosnyeGas-&Vandmesterforr.ved L Clausen Amagerfælledv. 17 IS) 4 Am.5790 - Bilen v. Sv. Pedersen Jagtv. 151 IS) 4 Cent. 4466 - Inventarsnedkeri v. Th. Andersen Aaboule- vard 20 [Ni J) N 7171 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj­ landsvangen 44 Brh. JPBella 1097 - Pakkassefabr. v. LV NielsenValby Langg. 46 Valby f) Vb. 2756 - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 2 Hl f) Tg. 4204 Aaboe Toke Cand. mag. Livjægerg. 41' E Aaboe-Petersen Kai Gross. S-Boulevard 1233 IS f V 9655y Aaboc-Serensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 18' IB § By 5890v

Made with