Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV — 672 Bischoff Julie Enkefrue Fælledv. 1621 | N 2532v - Kirstine Enke e. Tapetserer Adelg. 291E £ Cent. 7361 - A Kobbersmedem. St. Peder Str. 22 B £ By 3040 Bp. Kristiansv. 12 Charlottl. £ Ordr. 744 -M C Kontorchef Egcrnv.l3EEl£Gh.l353y - K H Maskinmester Østbaneg. l l l 3H D 0 873y - C Restauratør Ny Adelg. 5 IK1£Cent.l5003 - M Restauratrice Blegdåmsv. 130 IH£ Cent. 9645 - RobertSkibsprovianteringshdl.Nygaardsv. 183ES £ Ryv. 1248 - ACF Tapetserer (W Bischoff) Dronn. Tværg. 57s B - C V Tapetsererm. Toftegaards Allé l i 4 Valby - K Tapetserer Hej rev. 21s [L] - WTapetserer Adelg.29 IB£Cent.7361 Biscuitfabrikken Dan ved AHald Korsg. 29 C E | Cent. 14380 Postkonto 4060 - Kronborg, Indehaver O Hansen Aare- strupsv. 9 Valby £ Vb. 2048 - Norden ved Christen Jensen &Axel Helmer Jensen Jyllandsv. 15 00 £ Gh. 4 & 24 -Royal ved R C Frantzen Vesterbrog. 55 E £ Cent. 10644 Bisgaard Helge Cand. mag. Lipkesg. 254IH SU0 1451 - Peder Kr. Cand. polit. Fiskodamsg. 34 H - Hans Flytteforr. Rosenv.Allé 7 [Ø]£0'2747 - Ivar Kontorchef Hostrupsv. 72 E £ N 4334y - Troels Postassist. Jernbane Allé 283Vanl. - Poul Prokurist Løj tn. Hortensiav. 8 E - Stig Revisor Bianco Lunos Allé 5 Hh.2 E £ V 9086y - Anton Skrædderm. Rolighedsv. 5ffl | N 2365x Bp. Helgesv. 234E - H L Sparekasseinsp.Dr. polit. R.DM. Lip­ kesg. 254 IH £ 01451 - M Vognmand Griffenfeldtsg. 543EffiCent. 10654 Bispebjerg Brændsclsforr. Johan Christensen Rørmosev. 5 (LI $ Søb. 721 - Stenhuggeri v.FranzGrebeFrederiksborgv. E S Tg. 3 Bispebjærg Hospital Bispebjergv. El £ Tg. 1250 &Tg.l251 se Afd. II Real-Register u. Hospitaler Bispekontoret Nørreg. 11 B (10-2) Bispeskov P Ingeniør (Industricentralen) Kirkev. 18 Charlottl. ||Ordr. 138 Bispeskow Ida Frue Njalsg. 30 A 3E - N Sagfører Chr. d. 9. G. 6 B DCent. 7704 (10 - 3) Bp. Frdbg. Allé 503E Bissen Olga Enke e. Landskabsmaler Jakob Dannefærds V. 12 A2E Bisserup L fh. Hovedbogholder R. Dosse­ ringen 323E J N 5863 - Carl Repræsentant Frcderiksborgg. 243 B - Chr. Repræsentant Frijsenborg Allé 684® - Karen Stenograf Berggrensg. 44 S Bissø Aage elektr. Forr. Todesg. l s E Bisted E Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. (Charles Hougaard’s Eftf.) Enghavepi. 3S ffl | V 8327 - O W Gas-& Vandm. Blikkenslagerm. (W F Dahl & Søn) Badstuestr. 133B - A Smedem. Fred. d. 7. G. 23 E £ N 2011 Bp. Aagade 1084 E J) N 2592 - L Smedem. Smalleg. 52 IH £ Gh. 6101 Bp. N-Fasanv. 42 E - Carlo Urtekr. Valby Langg. 153 Valby |) Vb. 404 - EAHVærkmester Skjalm Hvides G. 13SE Bistrup [Se endv. Bidstrup] - E H Barber &Frisør Vodroffsv. 47 E | N 824 v - Anna Enke e. Kolonibestyrer Jahnsensv. 8 Gjentofte - Catrine Enkefrue Forchhammersv. 311E | V 5037x - Helene Enke e. Kapt. Vodroffsv. 493E ® N 2612y - Henning Forretningsbestyrer Lyneborgg. 104 B

Birk —Bjar

Bistrup Johanne Frue (Toni Christensen) Birkebakken 13 Holte $ Holte 510 - Axel Konfekturehdl. st.Kongensg. 63s B ^ Cent. 6350 Bp. Jagtv. 1993 i5i|J|!ltyv.2825 - Kai Heger Kontorchef Cand. phil. Ama­ gerbrog. 853 [S] J) Am. 4169y - E Aage Marineoveringeniør R. DM .Sorte­ damso. 5 > I | N 787y - Henning Orlogskapt. R.FM. Hareg. 22 B § Palæ 1561 y - L E V Ovnlakerer Helgesv. 254E - Victor Toldassist. Bredg. 32Mb-s E BitschC Entreprenør Jensløvsv. 6 Charlottl. j$ Ordr. 385 - Harald Forretnings!'. Heinesg. 32 El Jl rJ’g. 1525y - Agnes Frue Strandv. 122 Hell. f! Hell.103 - Valdemar Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Vodroffsv. 413 B | V 271v - J Læge Nørrebrog. 140 El f} Tg. 333 (9-10 og Fred. 6-7) Postkonto 4144 - J Overretssagf. Frederiksbergg.SBSCent. 4848 (10-3) Bp. Danasv. (Vodroffspl.) 22° m | V 4832 - Johs. Urtekr. Skibsprovianteringshdl. Brogade 5 H | Cent. 4753 Bp. Torveg. 623 B D Am. 6314 x B itterlngeb orgSkuespillerindeLarsbjørnsstr. 63 B H By 1332x Bittmann J'FrøkonKommunelærorindeWille- moesg. 26’ M $ 0 2108v Biørn [Se endv. Bjørn] - Knud Fabrikant Skinderg. 44 B § Cent. 3531. Bp. Nørreg. 42B £ By 1504v - Antoni Farve- og Tapethdl. Dannebrogsg. 32E | Cent. 2864 - Georg Farvehdl.Griffenfeldtsg.l E £Cent. 3078 Bp. Gl.Kongev. 76' S £ V 4574 - Per Operasanger Colbjørnsensg. 142E £ V 5165y - Niels Rullegardinsfabr. Østerbrog. 56 El £ Cent. 2097 Bp. Slagelseg. 61IH£ 0 6683 Biørn-Lorenzen A T Sognepræst v. Gethsc- mane Kirke Halmt. 17s E £ V 8469 Bjaarnø W Instrumentmager Borgerg. 71 A3 B £ Palæ2719y Bjalle Salomon Kasketfabr. Ryesg. 3 E £N 3835 Bp. Ravnsb. Tværg. 83|N] £ N 548 y Bjark P K Skibsforer Edisonsv. 91E £ V 5777x Bjarke Rudolf Tilsynsofficiant Rigensg. 9 B - Johs.Tømrerm. Dunhammerv. 17 Emdrup £ Søb. 234 Bjarkow H L V Kapt. i Fodf. Militærflyver Borgerbo l 4E £ Am. 2482y Bjarnarson G Enkefrue Gaasebæksv.l1Valby - Ingeborg EnkefrueVibenshusg.6°S£Ryv. 756v Bjarne Hans Finanshovedbogholder R. DM. Margrethev.16 Holte £ Holte 290 Bjarner Vilhelm Gross. GI. Kongev. 41* E £ V 2987x Postkonto 962 BjarnholtØdbertAfdelingschef Julius Bioms G. 34El £ Tg. 1897x - Helga Enke e. Kommunelærer Gylden- lundsv. 17 Charlottl. £ Ordr. 2469 - Hans P Inspektør Kongedybs Allé ls E £ Am. 3683y - Holger V Overassist. Dronn. Dagmars Allé 61Valby - V O M Overofficiant Gymnastiklærer Ka­ stellet Svanestok 12 IH £ Palæ 1156 v Bjarning Otto Bogholder Falstersv. 4B4m £ Gh. 6539 - H Togfører H C Ørsteds V.29B3E Bjarno Poul Assurandør Falkonerallé 26A° IH £ V 3629 - O lngeniørassist. Rolighedsv. 34 E £ N 1583y BjarnovW Distriktsingeniør Cand. polyt. R. Forchhammersv. 43 E £ N 4151 - A S M fh. Fuldm. Sortedamsdoss. 894(H - Charles IngeniørGross.01ufsv.26IH£Cent. 5089 Telegramadr. „Charlbjam" - E KommunelærerindeSortedamsdoss.894E £ 0 2135x - Hj .Maskining.Cand.polyt.Li vj ægerg.182H) £ 0 2800y - Vald. Værkstedsing. i Hær. tekn. Korps R. Mellemv. 25 Holte £ Holte 953

Bi rk AEA Maskinfabr.IngeniørGl.Kongev.39 E £ V 2939y Bp.Rosenv. Allé53IH £ 0 1837y - Ole Frank Rygaard Maskinmester Hol- steinsg. 253 IH £ 0 7G1 y - Jobs. A Prokurist Vagtelv. 4 E$}Gh. 6141 Birke P L M Generalmaj or Chef f.Generalst. ML. Tv. DM. Kirsteinsg.23|0]£ Cent.16279 Birkedahl Elith TIarboe Fabrikant H C Ør­ steds V. 49 A 3 ffl| N 5120 - Erna Schrøder Skuespillerinde H C Ør­ steds V .49A3 0 | N 5120 Birkedal A Ingeniør (Birkedal & Storm) Amagerbrog. 1124 [s] £ Am. 695y - & Storm Ingeniører Stormg. 16 E £ Cent. 9695 - U Klkollektør Pastor emer. Svanholmsv. 5 s e - N H Repræsentant GI. Kongev. 742 [V] £ V1669v Birkedal-Barfod Ludv. Organist R. Hol- steinsg. 304Hl f) 0 2501 y - Rigmor Organist Holsteinsg. 304IH Birkefeidt Svend SølvsmedSkotterupg.l32El | Gh. 878y Birkeland Carl Vicekonsul Vennomindev. 71 Itøj £ Ryv. 838 Birkely Aage elcktr. Install. Roarsv. 211m ffl Gh. 4251 Birkeløv 11 Mekaniker Hesseløg. 252H Birkemose A Bagerin. Erantisv. 7 H BirketFrederikkeEnke e.DirektørIIolbergsg. 144 E gi By 7809 Birket-Smith Kai Adjunkt Mag. scient. Go- thersg. 1564 B D By 1327 v - Fr.Cand. pbil. Underbibliotekar Borups Allé l 4El s Gh. 2247 Birkevold Julius KontorchefKildegaardsv.il Hell. £ Hell. 1188 Birkfeld Marie Enkefrue Allég. 62Hl £ V 1419 y - Elna Kommunelærerinde Stenderupg. 32 S I V 5106v Birkhammer Axel Landskabsmaler H C Ørsteds V. 41 A 2IS £ N 609 x Birkholm Peter Afdelingschef Borups Allé 233BSBrh. - EV Fuldm. Puggaardsg. 101El J) By 3098 - V Ih. Værkmester Taarnby Villaby Ambra Allé 38 Kastrup Birkhøj U V Prokurist Lotusv. 59 E £ Am. 5886 BirkkJjaer Niels Pedersen Gross. Studiestr. 12 B Birkland Niels fh. Bagerm. Holsteinsg. 58IH £ 0 4077x - N G M Ingeniør Holsteinsg- 58* IH Birkmand Vald. Arkitekt Richelieus Allé 2 Hell. £ Cent. 8865 - Thorv. Tømrerm. N-Voldg. 21 A3B JpBy 2352 x BirkmannOhr. Kasserer Øresundsg. 24 A 1 IH £ 0 3465x Birkmar Laurits Revisor Vesterbrog. 69° El I V 7234 & V 8634 Birkmose Harriet Afdelingschef cand. polit. C L Ibsens V. 46 Gjentofte - Jobs. Fabrikant (Nye Danske Stempelfa­ brik) Rosendalsg. 81IH£ 0 3557 x - Axel Kontorchef Cand. polit. R. CLIbsens V. 46 Gjentofte £ Gjent- 751 Birkson Hj. BohnsenMalerm.OlfertFischers G. 62 i ' | Palæ 3205 Birkved Einer Bogholder Langøg. 63 13 £ Ryv. 143y Birma, Akts., Kaffehdl. Blaagaardsg. 27 IH £ N 1047 x Birnbaum M Bogbinderm. Ryesg. 3 El ffi N 2876 x Bp. Udbyg. 81El £ N 3527 y - Carl Gross. Ny Toldbodg. 5SKl £ Palæ 2295 Bp. Sortedamsdoss. 27s E £ N 2630y - P Inspektør v. Tuborg’s Fabr. Annasv. 8 Holte | Holte 730 - Harald Prokurist Rolighedsv. 224Ej $ N 5760 - Charles Repræsentant St. Kjelds G. 81g Bisbjerg O Disponent Arkonag. I 4 El - Henrik Repræsentant Arkonag. 143 E - Laurits V Repræsentant Fælledv. 252E

Made with FlippingBook Ebook Creator