Kraks Vejviser 1929 personregister

IV — 650

Bahn—Balt

Person-Register for Kjøbenhavn

Sahnson WF Gross.kgl. Ilofieverandør (Hof- Skomager H O Dahl’s Eftf.) Amicisv. 6 IS J V 963x - Poul B Ingeniør Sigerstedg. 153S J V 3552x - SPInspektør u.Rodeforv. Kløckersv. 3(5 Gjentofte J Gjent. 733 - S Kammerr. R., Mosehøjv. 2(,'harlott.l. J Ordr. 1810 - Ule Malerm.P Sabroes G.152 S Bahr L Dyrlæge Nyelandsv.b4(El JGh. 1604 Bahrenburg L P H Læge Kanslerg. 2S(øj (Bahs SvendGross. Hollænderdybet 22’*E Baht [se endv. Bath] - Kårer: Afdelingschef Svinget 28s (UJAm. 241* y - Sigbrit Enkefrue Islands Brygge 29:t (s] |) Am. 4508 u - Mathilde Sprog-& Musiklærerinde Engha­ vepi. ir>s S - Edmund Tiafikinsp.st.Mollev.52®]JAm. 503 ’Baier Rasmus Lierer st. Magleby Bailum A .TC Skotøjsreparatør Blaagaardsg. 12 m Bp. Ravnsborgg. 15A1Si Baisner N .J Postassist. Jeppes Allé f>s E Bajer [Se endv. Baur, Bayer, Beier, Beyer] - Mathilde Frue Forfatterinde Korsg. 562[N] 1] N 2834v - Frode Ingeniør Nørrebrog. 1521E - Uunnar Sproglærer Rørmosev. 4 [Li Bajers Bureau Korsg. 5(5 |N] J|N2834v Bak [Se endv. Bach, Back] - K V Enkefrue Ved Klostret l l s sul $ Ryv. 2509x - Anker Forretnings!. HenrikIbsensV.1540 J V 5207v - Carl Graver Guldbergsg. I l 4(N) 1 N 3634y - Helga Frøken Lærerinde Høyensg. 201E 1 0 53(53 - Ferd.Rogeriforr. Amagerbrog.50 E J Atn. 3085 - Th. Snedkerm. Ved Klosteret l 1H J Ryv. 2182y Bak-Jensen J S Arkitekt Koldingg. 1G2El D 0 5899 Bak-Nielsen Johs. Ingeniør Cand. polyt. Mathildev. 204(I]'1 - Karen Prokurist Ø-Søgade 1022E Sakander A B Værkmester Guldbergsg. 713 HUJ N 4501y Bakke [Se endv. Bache, Backe, Bagge] - ’s H Chr. Boghdl. Klareboderne 10 E 1 Cent. 14423 - FrederikGross. Frugthdl. Herlu CTrolles G. GE J ) By 6279 Bp. Prinsesseg. 262E J Am. 4848 - O R B Sekretær i Statsanst. f. Livsfors. Gand. jur. Prinsesseg. 26l E J Am. 4848 Bakkehuset Rahbeks Allé 23 0 se Afd. II Real-Register Bakkekilde Fr. Gross. .Temtelandsg. 84 [s] |j A m. 4 1ly Bakta, Akts. Nordborgg. 5 [0] J 0 5418 Bakteriologisk Laboratorium Ratin, Akts., Virginiav. 11 Hl J Cent. 3732 - B a k t e r i o l o g i s k L a b o r a t o r i um Ra- t i n ’ s S a l g s k o n t o r f. Danmark ved Viggo Petersen NyØsterg. 2 E J Cent. 3662 & 14362 Postkonto 494 Saland E Kapt.Reventlowsg.24sØJJ V1126v - Valborg Sang- og Talelærerinde Frijsen­ borg Allé 662 jsy) J Ryv. 2051y Balck Margrethe Fuldm. Kongedybs Allé 21 (S) Am. 755y -HPHusejerKongedybsAllé21(S| JAm.755y - Ingeborg Kassererske Kongedybs Allé 21 Ø H Am. 755 y Bald M Enkefrue (Valdemar Bald) Svane- møllev. 6 §§ J R j4- 1515 - L Frøken Alderstrøst Pass. 23SI - Th. Kunstmaler st. Strandstr. 61 E - F Murerm. (Valdemar Bald) Randersg. 11 El J Cent. 4814 - Valdemar Murerm.Frm. Randersg.9 El J Cent. 4814 - Hjalmar Temrerm. Fælledv. 6 H | Cent. 9677

Balders Hospital Baldersg. 24 E J Cent. 9467 se Afd.II Real-Register u.Hospitaler Baldrup Ingeborg Frue Havdangerg. 4;i E J 0 952 v - Erik Prokurist Hardangerg.43E JJ0 952v Balestrini Julie Stagno Enkefrue St. Thomas Allé 62ØJ) V 3439 Balieu Johannes Kontorchef Nørrebrog. 15:! 1 |N (545v Balk "Waldemar Cand. jur. Sekr. i Finm. GI. Kongev. 15310 J V 8101 Balk-Møller Knud Gross.Sundvænget 25 Cbarlottl. I TieII. 3386 - Sven Aage kern. Fabr. Nordkrog 5 IIoli. J Heil. 3133 BalkeAxelIngeniørOverøg.352S JRyv.416u Balle K A Afdelingsleder Rolighedsv. 13 Lyngby - H Broderihdlske Falkonerallé 44 (F) J N 2104x Bp. Enghavev. 5S0 - ’s Jørgen Eftf. Ingolf Lund Bødkerm.Nør- rebrog. 209 E JJCent. 4272 - Wilh. Eksportforr. Colbjørnsensg. (i40 $j Cent. 5)288 - Anna Enkefrue Aaboulevard 2310 - Elisabeth Enkefrue Maglekildev. 9e 0 J V 5978v - Henrikke Frue N-Farimagsg. 174 E J By 2942y - N Frøken Smalleg. 38DGE1 Jhemmeligt Nr. - M Olesen Hdlsgartner Egby v. Rødovre Valby J Islebro 21 - R S Hotelejer V-Boulevard 12 0 J) Cent. 615 - .1 Voldby Hørkr. (PeterBalle) GI.Kongev. 158 0 - Peter Ilørkr. Frm. GI. Kongev. 158 0 J Cent. 2780 - Gregers Ingeniør Strandboulevard 12is E J 0 4280v - N E Landinspektør Fuldm. i Landbrugs­ min. Willemoesg. 40:JE JJ 0 3307 v - H VM,alerm.Blaagaardsg.4A2S J)N4059x - K H Overassist. i Statsanst. f. Livsfors. Sagasv. 840 J V 1816 v - Carl Flni.Overretssagf.Tordenskjoldsg.191 E f Cent. 9591 - F Overvagtmester Løjtn. Kirsteinsg. 51E JJ 0 991 - Erik Restauratør Bernstorifsg. 2 0 JJCent. 7452 & 7453 Bp. Vesterbrog. 5A10 JJ By 523x - Marie Restauratrice Holmensg. 8 E J) By 3566 Bp. Holbergsg. 92E - R Enkefrue Restauratrice Adelg. 77 E | Palæ 569 - Johannes Skibsfører Lojtn. Heklas Allé 61(S) | Am. 978x -N F Skrædderm. Vesterbrog. 170 0 - Frederik Sognepræst v. Davidskirken Provst li. Østerbrog. 1381E JJ 0 6013 - Niels Statskonsulent Docent St. Kjelds G. 43H JJ Ryv. 1007v - F Vulkaniseringsanst. Peter Rangs V. 34 BK m | Gh. 4360 Balleby IG,Lokale- BureauetFrederiksborgg. 271LK] JJCent. 10630 &10G32 Balleby-Jensen H Repi æsentantMariendalsv. 32 D2 T\ JJ Gh. 6203 Baller OJga F'røken Cand. phil. Svinget 244[H Jl Am. 1077x - Viggo Cand. jur. Folkvarsv. 23r’ [ f ] Ballerup Alfr. Overvagtmester 1. Istedg. I3 0 J Eva 79 Ballhausen Carl Landsretssagf. Raadhusstr. 1 E JCent. 7342 &7842Bp.Baunegaardsv. 20 Gjentofte Jl Gjent. 330 Ballin L Direktør Kultorvet l l s E JJCent. 12931 & By 3470 - Anna Enkefrue Colbjørnsensg. 1710 JJ V 2358x - M J Ba l l i n s Sønne r , Akts., Garveri Læderfabr. Hovedkontor Bryggeriv. 7 Valby Jl Cent. 7504 Udsalg N-Voldg. 21 E JJ Cent. 941 „ Borgerg. 5 E f Cent. 4899 Nørrebrog. 218 E J) Tg. 268 „ Bagerstr. 7 ø J) Cent. 2865 „ Odenseg. 5 i | Cent. 3606

Ballin AG ross. (Handelsfirmaet CosmoslBle- kingeg. 21[S] J Am 2450 x - Charles Gross. Norreg. 41 E JJ Cent.. 2205 & 14141’Postkonto 250 Bp. Magle­ kildev. 930 | V 5)908 - Axel Hdlsrejsende Svinget 111 [sj J Am. 1374x - M C Læge Viernedamsv. 210 JJ V(513v (12-1>/2, 5-0) - August Overregissør S-Boulevard 14 0 J V 514(iy - Gerda Frøken Revisor Ny Kongensg. 8;i E J By 6467 Balling L J HovedbogholderL I Brandes Allé 1320 Jl N 3312y “ - Johan Slagterm. Amagerbrog. 67 [s] Jj Am. 35)10 Bp. Tagensv. 501[N] JJTg. 30(>4y Balsam Vald. Th. Købmand Dyssevænget 46 Husum Balsbo Axel Konditor Amagerbrog. 199 s J Am. 5716 - Jens Kriminalbetj. Colbjørnsensg. 16sø Balschmidt Carl Købmand Fjords A.llé20s Ø J N 7017 Balslev C F Cand. mag. Svinget 261[s] J)Am. 1724 y - II L Cand. mag. Adjunkt Kong Georgs V. 22> m J Gh. I736v - NFEkspeditionssekr. Cand.jur. Norasv. Charlottl. J Ordr. 1766 - Ohr.Entreprenør Reveutlovsg. 28:i 0 35V 0189x - Else Frue Classensg. 572E J 0 6477 - Anna Frøken Holsteinsg. 5SE |) 0 366!'x - & Goos, Akts., Gross. isl. Købmandsforr. St,randg.32E JCent.3883,10883&Am.6305 - Johs. Ingeniør Oand. polyt. Havneg. 512E J By 7981 - R Frøken Kaflehdl. Vesterbrog. 163 0 J V 88.11 - Viggo Kapt. II. Østerbrog. IB3E J02272 - Ingrid Kommunelærerinde 0-Søgade422E J 0 4376v - Johannes Landinsp. Fuldm. i Landbrugs­ min. Norgesg. 152 [s| J Am. (5043x -Vilhelm Lektor Cand. theol. & mag R. St. Knuds V. 31 0 J V 6501y - Vilh. Læge Frdbg.Allé 5210 J V 7393 (12—1, Fred. 6—7) - Th. Præst v. Vartov Kirke Holbergsg. 7* m U By 3031 - Henrik Tandlæge Norrebrog.il1IS JCent, 6464 (10-3, Tirsd. og Fred. tillige 5-7) Bp. Ø-Søgade 9(!2E JJ 0 (5007 - L L Tandlæge Nørrebrog. 291S Jl Cent. 10162(10—S1/.) Bp. GI. Kongev. 1244 0 J V 6835y - IT P & Søn Vognmæiul Indehaver Chr. Balslev Godsbanegaarden 0 JCent. 4571 Balsløw A Frøken Fuldm. Ejgaardsv. 13A2 Charlottl. - Aug. Gross. Køkkenudstyrsforr. Strandv. 15 ^ J Ryv. 18(53 Bp. Bogenseg. 52E - Georg Købmand'Ejgaardsv. 13A2 Char­ lottl. JOrdr. 1202 - Axel Snedkerm. Hellerupv. 81 Hell. J Hell. 167 Balthazar-ChristensenEggertFuhlm.iSkatte- dep. Cand. jur. Strandv. 311 J Ry v.1481 - Aslaug Sekretær i Sø- og HdlsrettenCand. jur. Løvstr. 72E Balthazar-Pedersen Chr. Repræsentant Nør­ rebrog. 62 A 1S Baltic Butter Packers, The, Akts., Strand­ boulevard 134 E J Cent. 6145 & 164(5 - Companyved Niels Mørch&Th.Stangebye Imp. og Eksport af Mel Chr. d. 9. G. 6 E J Cent. 2102 & 7103 Stats J 127 - Cotton Company, Akts., Niels Juels G. 3EJ J Cent. 14158,13358 & 14338 - and International Maritime Conference, The Amalieg. 35 [K|J Cent. 9286& 10286 - Wine Import ved V Agerskov Nielsen Puggaardsg. 7 0 J By 8206 Baltica - As su r a n c e - Compa g n i e t Baltica, Akts., Bredg. 42 E J Cent. 4058 Stats J 231 Telegramadr. „Baltassu14Post­ giro Konto Nr.147

Made with FlippingBook Ebook Creator