Kraks Vejviser 1929 personregister

IV— 802

Person-Register for Kjøbenhavn

Hans Hansen Ancker Distriktschef Langø". 31ES - Oscar fh. Docent Dr. phil. Serridslevv. 102 El |! 0 620y - Jul. Dokmester Amagcrbrog. 1011[S] ® Am. 6573 - Aage Dr. phil. Slotsv. 16 Charlottl. ® Ordr. 21 92 - H J Dr. phil. Søgaardsv. 24 Gjentofte ® Gjent. 145 - Ole Olsen Drejerm. Ørcsundsg. 302El - P Drejerm. (P Hansen & A Hjort,h) Kler­ keg. 213B - P & A Hjorth Drejerm. Adelg. 90 0 ® Palæ 177y - J Chr. Driftsinsp. Svanemøllev. 61 Hell. - Julius Driftsingeniør Vigerslev Allé Val­ by Gasværk Valby Jj Vb.35 - W Austin Driftsinsp. Langøg. 91i§ - Eduard Driftsleder Pilestr. 404SI - Einar Duehdl. Nøddehaven 18 Valby - AxelDukkeforr.Nørrebrog. 100(H®N2949y - Astrid Dukkemag. st. Kongensg. 44 B ® Palæ 1490y Bp. Fredensg. 6 A 2 fil - K O Dyrlæge Frederiksborgg. 332 B - PovlDyrlægeVeterinærinsp.R.Gl.Kongev. 1373 IB | V 4437 - Niels Ejendomshdl.Thorups AlléThorups- gaard Vanl. - Johs. Ejendomsinsp. Hothers PI. I l 1E) - N P Ejendomsmægler Danasv. 381B - Børge Ekspedient Artilleriv. 584{S] ® Am. 3234x - Hans Ekspeditionschef Primulav. 41Brh. - Jean Ekspeditionschef Guliibergsg.l034[H - Hans Ekspeditionssekr. h. Stadskond. Østerbrog. 1264El - Henry L O Ekspeditionssekr. u. Magist. Lybækg. 212[s] § Am. 1582y - J V Clausen Ekspeditionssekr. Cand. jur. St.Annæ PI. 204 B | Palæ 1586 x - Th. Ekspeditionssekr. Willemoesg. 311El | 0 636 - F Gottl ieb Hansen, Akts., elektr. Etabi. Ny Østerg. 11 B ® Cent. 1491, 1493,1693 & By 3256 Postkonto 3208 Direktør F Gottlieb Hansen Jægersborg Allé 39 Charlottl. ® Ordr. 170 Aut. Install.: J ohs. E Hansen Willemoesg.531El®05693 - A elektr. Install. Kollemosev. 30 Holte | Holte 725 - Bernhard elektr. Install. (Brødr. Bernhard & Einar Hansen) Sortedamsdoss. 591El ® N 3485 - Brødr. Bernhard & Einar elektr. Install. N-Farimagsg. 13 E ®Cent.l900 - Christian elektr. Install. Rolighedsv. 20 B ® Cent. 9615 Bp. Kochsv. 46' B - Chr. & Johan Rømer elektr. Install.Dronn. Tværg. 56 B ® Palæ 878y - Einar elektr. Install. (Brødr. Bernhard & EinarHansen) Venders".25sB ®By 6415 - Frits elektr. Install. Vesterbrog. 182 B f Cent. 7339 - Gotfr. elektr. Install. (Gotfr. Hansen & Co.) Halfdansg. 25s [S) - Gotfr. & Co. elektr. Install. Peder Hvit- feldts Str. I B ® Cent. 5266 - &Hansen elektr.Install.Steng.231H®N3840 - Hans Henrik elektr. Install. (Hansen & Hansen) Engelstedsg. 64s i§ ® Ryv.2694y - H Tønnesen elektr. Install. Rosenv. Allé 8 El ® Cent. 3750 Bp. Sortedamsdoss. 714El 0 317 u ohs. E elektr. Install. Willemoesg. 53‘ El ® 0 5693 - ’s M Eftf. Østerbro’s elektr. Sliberi Øster­ brog. 47 m ® 0 727 - - Carl Elektromekaniker Evaldsg. 85 IH® N 7042 - A Enkefrue Dr. Abildgaards Allé 84B ® N4112x - A D Enkefrue Istedg. 653B ® V 1446y - Agnes Enkefrue Allég. 292El ® Gh. 2847 - Alma Enke e. Gross. (H Marius Hansen) Hiort Lorenzens G. 23 IH ® R 2368x - A M Enkefrue Prinsesse Maries Allél64B f V 4561 nine Enke e. Urmager Glænøg. 242 |E] ® Ry v. 2968y

Hansen IdaEnkefrueJægersborgAllé 18Char- lottl. | Ordr. 1483 - Ida Enke e. Ingeniør Chr. d. 2. Allé 2 [s] ® Am. 2446 - Ingeborg Enkefrue Gothersg. 1553B - Iris Gilbe Enke e. Forfatter Paludan Mul­ lers V. I3 B ® V 5006y - J Enkefrue Sølvg. 282 B ® Palæ 516x - J Enke e. Restauratør Frdbg. Allé 4SB ® V 6153x - J A M Enkefrue Frederiksborgg. 34B ® By 5173x - J E Enkefrue Nybrog. 241B ® By 1792y - Jenny Enkefrue Gruts Allé 3 Hell..®Hell. 831 - Jenny Enke e. Ingeniør N-Frihavnsg. 254 m ® ø 6i7 - J M Enkefrue Guldborgv. 14s E - Johanne Enkefrue Baggesensg. 25A 3IH® N 5932 - Johanne Enke e. Malerm. Bianco Lunos Allé 51B® V 7136 - Johanne Enkefrue Nørre Allé 173 IH - Johanne Enke e. Ingenior Mariev.l5IIell. ® Hell. 607 - Johanne Enke e. Murerm. UnderElmene 32 ® Am. 2424 - Johanne Enke e. Restauratør Bredg. 68 Hk.2 B ® Palæ 1473y - Johanne Dines Enke e. Kontorchef Carl Plougs V. 53 B ® V 6020 v - Julie Enke e. Organist Aaboulevard 313B | N 2833y - Kamma Bartholin Enke e. Viceinsp. Evaldsg. 103H ® N 2587v - Karen Clausen Enkefrue Nøjsomhedsv. 92H ® 0 4468x - Karen Sophie Enkefrue Bernstorffsv. 68 Hell. ® Hell. 716 - Kirsten Enke e. Gross. (ValdemarHansen) Willemoesg. 503IH® 0 6236 - Kirstine Enke e. Kreditforeningsdir. Maglekildcv. 14s B ® V4465 - KirstineWilhelm Enke e. Musikforlægger Bredg. 632E - L Enkefrue Krøyersv. 7 Charlottl. - L Enkefrue Niels Finsens Allé 78 Søborg ® Søb. 770 - Laura Enke e. Gross; Egebjerg. Allé 13 Hell.® Hell. 3055 - Laura Enke e. Læge Lyngby Hovedg. 19 Lyngby ® Lyngby 786 - Laura Enkefrue Grundtvigsv. 18° B ® V 2081 - Louise Enke e. Fabrikant Falkonerallé 883(H - Louise Enke c. Skibsfører Prøvestens Allé 14 [S] ® Am. 4119 - M Enkefrue Faxeg. 281 M ® 0 5980 - M Enkefrue Guldbergsg. 232IH® N 3803y - M Enke e. Malerm. Haderslevg. 31B ® V 7546 - M Enkefrue Arresøg. 253 IH - Magdalene Enke e. Gross. I E Ohlsens G. 14s m ® 0 2637x - Malvina Enke e. Urmager (Palle Søren­ sen’s Eftf.) 0-Farimagsg.4s lal - Marie Enkefrue Dronn. Tværg. 243B Palæ 1527y arieEnkefrue Fjords Allé 52 B®N2297x - Marie Enkefrue Lupinv. 10s Brh. ® Gh. 3116y - Marie Enkefrue V-Boulevard 402B ® By 6983 - Marie Enkefrue Larslejsstr. l 2B®By8434 - Marie Enke e. Malerm. Ahlmansg. I 1IH® N 337v - Marie Enke e. Vinhi. Vesterbrog. 62 A [B V1455v artba Enke e. Gross. (Langelands Korn- Foderstof- & Gødningsforr.) Ø-Allé 23 M ® 0 6589 - Mathilde Enkefrue Teater- og Varieté­ agentur Helgolandsg. 1* B ® V2676 x - Mauritze Kongsted Enkefrue HerlufTrol­ les G. I2B ® By 7717 - Mimi Enke e. DirektørPoppelhøj 1,3 Hell. -M K Enkefrue (P Hansen’s Cykleforr.) Koldingg. l s ® 0 1773x

HansenAnna Enkefrue N-Frihavnsg.53E) ® 0 2660 - Anna Enkefrue Smalleg. 24C1El - Anna Enkefrue Ø-Søgade HO^^ØlOlOx - Anna Enke e. Gross. St. Annæ PI. 17 B ® Palæ 789 - Anna Enke e. Rodemester Ribeg. 15'El - Anna Enke e. Gross. Jomsborgv. 293 Hell. ® Hell. 2673x - Anna Gottlieb Enke e. Direktor Jægers­ borg Allé 39 Charlottl. ® Ordr. 170 - Anna Enke e. Smedem. Tryggevældev. 18 Vanl. ® Damsø 1305 - Augusta Enke e. Guldsmedem. Vinkelv.31 B ® N 2791u - Bertha Enke e. Kasserer Classensg. 19 A 1 m ® ø 57ii - Betty Enkefrue Brøndsteds Alle 2!B ® V 7779 - Birgitte Enke e. Hof-Frisør Carl JohansG. 82É ® 05134 - C Enkefrue Selvejes Allé 9Valby ®Vb.648 - C Enkefrue Dr. Friernes V. 6SB ®V211y - C Enkefrue Kildevældsg. 56 §6] ® Ry v.157 - Camilla Enkefrue Bjørnsonsv. 59 Valby ® Vb. 863 - Carla Enke c. Gross. Vesterbrog. 1794B ® V 3020 - C E Enkefrue P D Løvs Allé 102 El ® Tg. 801 - Cclinie Enke e. Billedhugger 1. Strandv. 2B2Hell. - Christiane Enke e. Murerm. Sortedams­ doss. 79 A 3 m ® Cent. 9996 - Christiane Enke e. Værkmester Godt- haabsv. 154s El ® Gh.2915 - Christina Enkefrue Nyhavn 573B - Christina Enke e. Skrædderin. Peter Bangs V. 1142Vanl. ® Damsø 1399 - Christine Enke e.Godsej erJægersborgAllé 16 Charlottl. ® Ordr. 1592 - ChristoEnke e. Rodemester Strandv.351^ - Claudine Enke e. Kontorchef Østerbrog. i i 4 m ® ø 4060 - Dagmar Enke e. Snedkerm. Korsørg. 372 m ® 0 3519 - Dea Enkefrue Lipkesg. 17s [0] ® 0 2033y - D M Enkefrue Herluf Trolles G. 62B - Doris Enke e. Kapt. Estersv. 20s Hell. ® Hell. 2066y - Dorthea Enkefrue Ø-Søgade 78 [0]J0692y - E Enkefrue Ejderstedg. 141B ® Eva 1210 - E Enkefrue Hvalsøv. 37 Brh. ® Bella 371 - Elisabeth Enke e. Restauratør Studiest. 151B ® Byen 2204x - Elise Enkefrue Amaliev. 234 B ® V 7656 - Elise Enke e. Kunstmaler Enghavev. 40 B ® V 2165y - Ellen Enke e. Kontorchef Vesterbrog. 1223 B ® V 9771 - Elonora Enke e. Telegrafbestyrer Dr. Abildgaaards Allé 8* B ® N 1861v - Emma Enkefrue Forhaabningsh. Allé 171 B ® V 7183 - F Enkefrue Hellerupv. 34 Hell. ® Hell. 2632 - Fanny Enkefrue Ribeg. 203 ES - FloraDuzaine Enke e.Fabrikant Ø-Søgade 321B ® By 5213x - Gerda Enke e. Direktør Sveasv. 31B ® Eva 156 - Hanne Enke e. Minister Kronprinsensv. 22 |F|® Gh. 4263 - Hansigne Enke e. Toldkontrolør Trane- gaardsv. 41Hell. ® Hell. 1190v - Hedevig Enkepastorinde GladsaxeMøllev. 175 Buddinge ® Bagsværd 5 - Helene Enke e. Buntmager Ingeroannsv.72 B ® N 1277x - Helene Enke e. Postmester Strandv. 140 B4Hell. - Henriette Enke e. Direktør H C Ørsteds V .52 A4B ® N 7913 - II erthaEnkefrue Klarebodeme 63B ® By 1032x - Hertha WincklerEnkepastorinde Aaboule- vard 42IH® N 2410v - H G Enkefrue Lotusv. 50 (S|® Am. 5872 - 1 Enkefrue Nansensg. 673B ® By 4374

Made with FlippingBook Ebook Creator